Location: PHPKode > projects > XMLNuke Web Development Framework XML > xmlnuke-php5-v3.5r356/xmlnuke-php5/data/sites/sample/xml/sv-se/home.sv-se.xml
<?xml version="1.0"?>
<page>
	<meta>
		<title>XML Nuke Sample Main Page</title>
		<abstract>XML Nuke Sample Main Page</abstract>
		<created>3/21/2003 3:55:37 PM</created>
		<modified>08/06/2005 15:55:37</modified>
		<keyword>XMLSite ByJG</keyword>
		<groupkeyword>
		</groupkeyword>
	</meta>
	<blockcenter>
		<title>XMLNuke exempelwebbplats</title>
		<body>
			<p>Det här är en exempel webbplats. Här kan du se XMLNuke i funktion! Välj alternativ från menyn på vänster sida.</p>
			<p>Manualen är inte färdig ännu. Vi jobbar för fullt på att slutföra det. Så låt oss börja!</p>
		</body>
	</blockcenter>
	<blockcenter>
		<title>Häng med!</title>
		<body>
			<p>Hitta information om vårat team som jobbar med XmlNuke på den officiella webbwebbplatsen.</p>
		</body>
	</blockcenter>
</page>
Return current item: XMLNuke Web Development Framework XML