Location: PHPKode > projects > XMLNuke Web Development Framework XML > xmlnuke-php5-v3.5r356/xmlnuke-php5/data/sites/sample/xml/sv-se/formsjs.sv-se.xml
<?xml version="1.0"?>
<page>
	<meta>
		<title>Formulär med validering</title>
		<abstract>Det här demonstrerar hur man använder formulär med validering genom att använda JavaScript.</abstract>
		<keyword>xmlnuke</keyword>
		<groupkeyword>all</groupkeyword>
	</meta>
	<blockcenter>
		<title>Formulär med JavaScript-validering</title>
		<body>
			<p>XMLNuke har, färdiga att använda, formulär med javascript-validering. Men för att använda den här funktionen, <b>"behöver inte användaren kunna javascript"</b>.</p>
			<p>Till exempel som i formuläret nedan, behöver användaren endast sätta några xml attribut för att informera XMLNuke att data ska komma att valideras med javascript. 
Se ett exempel: </p>
			<p>
				<code information="EditForm XML"><![CDATA[
<editform action="module:somemodule" 
  title="Form with JavaScript validation" 
  name="formname" 
  jsvalidate="true" 
  decimalseparator="." 
  dateformat="1">
    <textbox name="a" caption="Text Field" value="" size="30" 
       required="true" type="0" />
    <textbox name="e" caption="Date Field" value="" size="30" 
       required="true" type="4" 
       minvalue="01/01/2004" maxvalue="12/31/2004" />
</editform>

]]></code>
			</p>
			<editform action="#" title="Form with JavaScript validation" name="formname" jsvalidate="true" decimalseparator="." dateformat="1">
				<textbox name="a" caption="Text Field" value="" size="30" required="true" type="0" />
				<textbox name="b" caption="Lowercase Field" value="" size="30" required="true" type="1" />
				<textbox name="c" caption="Uppercase Field" value="" size="30" required="true" type="2" />
				<textbox name="d" caption="Number Field" value="" size="30" required="true" type="3" minvalue="10" maxvalue="20" />
				<textbox name="e" caption="Date Field" value="" size="30" required="true" type="4" minvalue="01/01/2004" maxvalue="12/31/2004" />
				<textbox name="f" caption="Ascii Uppercase Field" value="" size="30" required="true" type="9" />
				<textbox name="g" caption="Email Field" value="" size="30" required="true" type="10" />
				<select name="h" caption="ComboBox" required="true">
					<option value="" selected="yes">-- Select --</option>
					<option value="1">Alternativ 1</option>
					<option value="2">Alternativ 2</option>
					<option value="3">Alternativ 3</option>
				</select>
				<buttons>
					<submit caption="Skicka" />
					<reset caption="Återställ" />
				</buttons>
			</editform>
		</body>
	</blockcenter>
</page>
Return current item: XMLNuke Web Development Framework XML