Location: PHPKode > projects > XMLNuke Web Development Framework XML > xmlnuke-php5-v3.5r356/xmlnuke-php5/data/sites/sample/xml/sv-se/forms.sv-se.xml
<?xml version="1.0"?>
<page>
	<meta>
		<title>XMLNuke och formulär</title>
		<abstract>XMLNuke och formulär</abstract>
		<created>13/05/2002 21:09:00</created>
		<modified>08/06/2005 10:05:06 PM</modified>
		<keyword>XMLSite ByJG</keyword>
		<groupkeyword>-</groupkeyword>
		<keyword>Your First Keyword</keyword>
		<keyword>Your Second Keyword and so on</keyword>
	</meta>
	<script src="common/js/sample.js" />
	<blockcenter>
		<title>Arbeta med formulär</title>
		<body>
			<p>XMLNuke gör det möjligt för dig att arbeta med formulär. Det är aningen annorlunda från HTML-standarden, men enklare att jobba med. Titta på exemplet nedan (och "Skicka mig uppdateringar" till höger)</p>
		</body>
	</blockcenter>
	<blockcenter>
		<title>XMLNuke formulär</title>
		<body>
			<p>Nedan kan du se några exempel på indatafält</p>
			<editform action="#" title="MyEdit Form">
				<caption>Bara lite text.</caption>
				<textbox name="a" caption="Skriv något" value="default" size="20" />
				<password name="d" caption="Det här är ett lösenord" size="30" />
				<caption>Du kan inte se det, men här är ett dolt fält.</caption>
				<hidden name="x" value="default3" />
				<checkbox name="e" caption="Ett bockningsalternativ" value="default3" />
				<checkbox name="e" caption="Ett annat bockningsalternativ" value="default3" />
				<checkbox name="e" caption="Ytterligare ett bockningsalternativ" value="default3" />
				<radiobox name="f" caption="Vilket alternativ valde jag egentligen?" value="default3" />
				<radiobox name="f" caption="Det här?" value="default3" />
				<radiobox name="f" caption="Eller det här?" value="default3" />
				<select name="h" caption="Select">
					<option value="1">Alternativ 1</option>
					<option value="2">Alternativ 2</option>
					<option value="3">Alternativ 3</option>
				</select>
				<memo name="ok" caption="Minnesfält" cols="30" rows="5">Ursprungligt värde</memo>
				<buttons>
					<submit caption="Skicka" />
					<reset caption="Återställ" />
					<button caption="Vilken knapp som helst!" onclick="fireButton()" />
				</buttons>
			</editform>
			<p>Kan du se den här bilden? <img src="common/imgs/logo_xmlnuke.gif" alt="Alternativt namn på bild" width="120" height="50" /></p>
		</body>
	</blockcenter>
</page>
Return current item: XMLNuke Web Development Framework XML