Location: PHPKode > projects > XMLNuke Web Development Framework XML > xmlnuke-php5-v3.5r356/xmlnuke-php5/data/sites/sample/xml/sv-se/editlist.sv-se.xml
<?xml version="1.0"?>
<page>
	<meta>
		<title>Redigera lista</title>
		<abstract>Hur man skapar specifika taggar - "Redigera lista" som exempel</abstract>
		<created>25/6/2005 18:44:02</created>
		<modified>9/18/2005 10:49:11 PM</modified>
		<keyword>xmlnuke</keyword>
		<groupkeyword>-</groupkeyword>
	</meta>
	<blockcenter>
		<title>Redigera lista</title>
		<body>
			<p>Du kan skapa dina egna taggar med XMLNuke. Det är möjligt att gå vidare längre än med HTML. Din applikation eller dokument förstår inte HTML - bara XML taggar. Den slutliga layouten är producerad av XMLNuke under XSLT-transformeringen och så kallade snippets.</p>
			<p>Se nedan för den här funkionaliteten.</p>
		</body>
	</blockcenter>
	<blockcenter>
		<title>Prov 1</title>
		<body>
			<p>
				<code information="EditList XML"><![CDATA[
<editlist 
  module="module:somemodule" 
  name="ELDEMO"
  title="Prov 1 - EditList" 
  cols="4" 
  new="true" 
  edit="true" 
  delete="true" 
  view="true"
  custom1="true" 
  url1="module:somemodule2" 
  img1="common/editlist/ic_custom.gif" 
  acao1="select" 
  alt1="Select Item" 
  >
  <row>
    <field name="">1</field>
    <field name="Namn">ETT</field>
    <field name="Beskrivning">Du behöver ...</field>
    <field name="Listning">Ytterliggare ett fält</field>
 </row>
</editlist>
]]></code>
			</p>
			<p>
				<editlist module="module:somemodule" title="Sample 1 - EditList" cols="4" new="true" edit="true" delete="true" view="true" custom1="true" url1="module:somemodule2" img1="common/editlist/ic_custom.gif" acao1="select" alt1="Select Item" name="ELDEMO1">
					<row>
				    <field name="">1</field>
				    <field name="Namn">ETT</field>
				    <field name="Beskrivning">Du behöver ...</field>
				    <field name="Listning">Ytterliggare ett fält</field>
					</row>
					<row>
						<field name="">2</field>
						<field name="Namn">TVÅ</field>
						<field name="Beskrivning">Användaren väljer om knappen ska visas eller inte.</field>
						<field name="Listing">Ytterliggare ett fält</field>
					</row>
				</editlist>
			</p>
		</body>
	</blockcenter>
	<blockcenter>
		<title>Hur fungerar det?</title>
		<body>
			<ul>
				<li>Editlist är ansvarig för att kalla på modulen som definierats av <i>module</i> attributet efter att knappen tryckts ner</li>
				<li>Modulen tar alltid emot två parameterar: <i>action</i> kan vara: new, redigera, radera, visa eller ett namn användaren definerat kan vara: anpassad1, anpassad2, anpassad3 eller anpassad4</li>
				<li>En annan parameter är värdet på första kolumnen. Det här värdet är dolt. Parameternamnet är <i>valueid</i>.</li>
			</ul>
		</body>
	</blockcenter>
	<blockcenter>
		<title>Andra alternativ</title>
		<body>
			<p>Samma data kan visas i olika lägen beroende på XSLT-mallarna eller editlist-attributen.</p>
			<p>Exemplet nedan visar hur EditList använder ett bockalternativ för att välja värdet. </p>
			<p>
				<editlist module="module:somemodule" title="Prov 2 - EditList" cols="4" new="true" edit="true" delete="true" view="true" custom1="true" url1="module:somemodule2" img1="common/editlist/ic_custom.gif" acao1="select" alt1="Select Item" selecttype="check" name="ELDEMO2">
					<row>
						<field name="">1</field>
						<field name="Namn">ETT</field>
						<field name="Beskrivning">You need check the radio on the left side and click in one button below to active this function.</field>
						<field name="Listning">Ytterliggare ett fält</field>
					</row>
					<row>
						<field name="">2</field>
						<field name="Namn">TVÅ</field>
						<field name="Beskrivning">Användaren väljer om knapparna ska visas eller inte.</field>
						<field name="Listning">Ytterliggare ett fält</field>
					</row>
				</editlist>
			</p>
			<p>Endast skrivbart läge:</p>
			<p>
				<editlist module="module:somemodule" title="Prov 3 - EditList" cols="4" new="true" edit="true" delete="true" view="true" custom1="true" url1="module:somemodule2" img1="common/editlist/ic_custom.gif" acao1="select" alt1="Select Item" readonly="true" name="ELDEMO3">
					<row>
						<field name="">1</field>
						<field name="Name">ETT</field>
						<field name="Description">You need check the radio on the left side and click in one button below to active this function.</field>
						<field name="Listning">Ytterliggare ett fält</field>
					</row>
					<row>
						<field name="">2</field>
						<field name="Namn">TVÅ</field>
						<field name="Beskrivning">The user choose if the buttons are showed or not.</field>
						<field name="Listning">Ytterliggare ett fält</field>
					</row>
				</editlist>
			</p>
		</body>
	</blockcenter>
</page>
Return current item: XMLNuke Web Development Framework XML