Location: PHPKode > projects > XMLNuke Web Development Framework XML > xmlnuke-php5-v3.5r356/xmlnuke-php5/data/sites/sample/xml/sv-se/dynmenu_main.sv-se.xml
<?xml version="1.0"?>
<page>
	<meta>
		<title>Hur man skapar dynamiska menyer</title>
		<abstract>Hur man skapar dynamiska menyer</abstract>
		<created>13/05/2002 20:43:05</created>
		<modified>08/06/2005 20:56:11</modified>
		<keyword>XMLSite ByJG</keyword>
		<groupkeyword>grpdynmenu</groupkeyword>
		<keyword>Your First Keyword</keyword>
		<keyword>Your Second Keyword and so on</keyword>
	</meta>
	<blockcenter>
		<title>Vad är en dynamiska meny?</title>
		<body>
			<p>Det är väldigt enkelt att organisera sina sidor och menyer. XMLNuke har GROUPS och GROUPKEYWORDs (dvs grupper och deras sökord) som används för att skapa dom.</p>
			<p>När du skapar en grupp (se adminverktyget), specificerar du e KEYWORD (dvs sökord). Ursprugligt sökord är <b>all</b> (alla). Det betyder att bara grupper som innehåller sökordet "ALL" gör menyn synlig.</p>
			<p>Om du ställer in ett annat värde som sökord så blir menyn osynlig. Bara sidor med taggen &lt;GROUPKEYWORD&gt; kan då aktivera det.</p>
		</body>
	</blockcenter>
	<blockcenter>
		<title>Kan jag få se ett exempel?</title>
		<body>
			<p>Välj i menyn till vänster på sidan. Du kan se 'Sida ett' och 'Sida två'. Genom dem kan du sedan komma åt sidor i den gömda menyn.</p>
		</body>
	</blockcenter>
</page>
Return current item: XMLNuke Web Development Framework XML