Location: PHPKode > projects > XMLNuke Web Development Framework XML > xmlnuke-php5-v3.5r356/xmlnuke-php5/data/sites/sample/xml/sv-se/custommodule.sv-se.xml
<?xml version="1.0"?>
<page>
	<meta>
		<title>Anpassade moduler</title>
		<abstract>Att arbeta med anpassade moduler</abstract>
		<created>13/05/2002 21:18:26</created>
		<modified>08/06/2005 21:22:11</modified>
		<keyword>XMLSite ByJG</keyword>
		<groupkeyword />
		<keyword>Your First Keyword</keyword>
		<keyword>Your Second Keyword and so on</keyword>
	</meta>
	<blockcenter>
		<title>Arbeta med anpassade moduler</title>
		<body>
			<p>XMLNuke kan arbeta med anpassade moduler. Anpassade moduler är SCRIPT SIDOR på kärnmotorns språk (ASP, PHP, JAVA). Anpassade moduler kan utöka din webbplats kraftfullhet. </p>
		</body>
	</blockcenter>
	<blockcenter>
		<title>Funktioner</title>
		<body>
			<p>XMLNuke's motor har många inbyggda funktioner för att abstraktera skapandet av anpassade moduler. Klasser för att abstraktera XML-sidor, AnyDataSet (se till exempel gästboken), många funktioner och ännu mer.</p>
		</body>
	</blockcenter>
</page>
Return current item: XMLNuke Web Development Framework XML