Location: PHPKode > projects > XMLNuke Web Development Framework XML > xmlnuke-php5-v3.5r356/xmlnuke-php5/data/sites/sample/xml/sv-se/_all.sv-se.xml
<?xml version="1.0"?>
<page>
	<blockleft>
		<title>Tillgängliga moduler</title>
		<body>
			<p>
				<a href="module:guestbook">Gästbook</a><br/>
				<a href="module:search">Webbplatssökning</a><br/>
				<a href="module:sendpage">Skicka sida till en vän</a><br/>
				<a href="module:userprofile">Visa användarprofil</a><br/>
				<a href="engine:xmlnuke?xml=email">Skicka epost</a><br/>
				<a href="module:Download">Nedladdningsområde</a><br/>
				<a href="module:XSLTheme">Temaväljare</a><br/>
				<a href="module:Sample">Exempel</a><br/>
				Nyheter<br/>
				Forum
			</p>
		</body>
	</blockleft>
	<blockright>
		<title>Hjälp oss</title>
		<body>
			<p>
				<b>Tycker du att XMLNuke verkar användbart?</b>
			</p>
			<p>Du kan hjälpa oss att vidareutveckla XMLNuke genom att skapa ännu fler funktioner. Vi behöver mer stilmallar och webbsidor. Vi behöver fler anpassade moduler. Vi behöver stöd för fler språk.</p>
			<p>Hjälp oss!</p>
		</body>
	</blockright>
	<blockright>
		<title>Skicka uppdateringar till mig</title>
		<body>
			<p>
				<editform action="module:sendemail" title="Lägg till användare">
					<hidden name="name" value="From Web Site" />
					<hidden name="toname_id" value="DEFAULT" />
					<hidden name="Subject" value="Send me updates from the XMLNuke project" />
					<hidden name="Message" value="Send me updates from the XMLNuke project" />
					<textbox name="email" caption="Epost" value="" size="10" />
					<buttons>
						<submit caption="Skicka" />
					</buttons>
				</editform>
			</p>
		</body>
	</blockright>
	<blockcenter>
		<title />
		<body>
			<p>
				<a href="engine:xmlnuke?rawxml=true">Se XML för den här sidan</a>.</p>
		</body>
	</blockcenter>
</page>
Return current item: XMLNuke Web Development Framework XML