Location: PHPKode > projects > WhoisUP > whoisup/classes/PHPMailer_5.2.1/language/phpmailer.lang-dk.php
<?php
/**
* PHPMailer language file: refer to English translation for definitive list
* Danish Version
* Author: Mikael Stokkebro <hide@address.com>
*/

$PHPMAILER_LANG['authenticate']     = 'SMTP fejl: Kunne ikke logge på.';
$PHPMAILER_LANG['connect_host']     = 'SMTP fejl: Kunne ikke tilslutte SMTP serveren.';
$PHPMAILER_LANG['data_not_accepted']  = 'SMTP fejl: Data kunne ikke accepteres.';
//$PHPMAILER_LANG['empty_message']    = 'Message body empty';
$PHPMAILER_LANG['encoding']       = 'Ukendt encode-format: ';
$PHPMAILER_LANG['execute']       = 'Kunne ikke køre: ';
$PHPMAILER_LANG['file_access']     = 'Ingen adgang til fil: ';
$PHPMAILER_LANG['file_open']      = 'Fil fejl: Kunne ikke åbne filen: ';
$PHPMAILER_LANG['from_failed']     = 'Følgende afsenderadresse er forkert: ';
$PHPMAILER_LANG['instantiate']     = 'Kunne ikke initialisere email funktionen.';
//$PHPMAILER_LANG['invalid_email']    = 'Not sending, email address is invalid: ';
$PHPMAILER_LANG['mailer_not_supported'] = ' mailer understøttes ikke.';
$PHPMAILER_LANG['provide_address']   = 'Du skal indtaste mindst en modtagers emailadresse.';
$PHPMAILER_LANG['recipients_failed']  = 'SMTP fejl: Følgende modtagere er forkerte: ';
//$PHPMAILER_LANG['signing']       = 'Signing Error: ';
//$PHPMAILER_LANG['smtp_connect_failed'] = 'SMTP Connect() failed.';
//$PHPMAILER_LANG['smtp_error']      = 'SMTP server error: ';
//$PHPMAILER_LANG['variable_set']     = 'Cannot set or reset variable: ';
?>
Return current item: WhoisUP