Location: PHPKode > projects > WESPA PHP Newsletter > lang/lang_swedish.php
<?php/*headder Bar */$lang_head_settings="Huvudinställningar";$lang_send_out_mail="Skicka mail";$lang_edit_mailing_list="Redigera e-postlista";$lang_about="Om";$lang_help="Hjälp";$lang_logout="Logga ut";/*logging setings */$lang_login_manage="Redigera e-postlista lätt";$lang_login_username="Användarnamn";$lang_login_passwords="Lösenord";/*main setings */$lang_main_updated="Huvudinställningar är ändrade";$lang_main_settings="Huvudinställningar - panel";$lang_main_global="Ändra globala inställningar";$lang_main_vote="Rösta";$lang_main_diagnostics="Felrapport";$lang_main_script="Skriptets inställningar";$lang_main_database="Databas";$lang_main_email="E-postinställningar";$lang_main_security="Säkerhetsinställningar";$lang_main_server="E-postserver";$lang_main_script_about="Dessa inställningar måste göras för att skriptet ska fungera som det ska. Läs Hjälpen om du har problem.";$lang_main_website="Websajt:";$lang_main_website_help="Adressen till sajten inklusive rot-sökvägen:";$lang_main_relative="Relativ sökväg:";$lang_main_relative_help="Denna sökväg talar om var mail-listans mapp är.";$lang_main_string="Relativ sträng:";$lang_main_string_help="Här skriver du in namnet på filen där mail-listan är inbäddad, plus <B>?page=mail&</B> efteråt.";$lang_main_databasefile="Databasens namn:";$lang_main_popup_help="Om du vill att registreringen ska ske med pop-upp-fönster, och om du vill undvika den relativa strängen.";$lang_main_popup="Aktivera pop-upp:";$lang_main_databasefile_help="Namnet på databasens textfil:";$lang_main_Language="Välj språk:";$lang_main_Language_help="Välj språk för allt";$lang_main_databaseset="Databas-inställningar";$lang_main_databasesetex="Ange om du vill ha en textfil- eller en MySQL-baserad databas. Om du vill ha en MySQL-baserad databas senare, importerar du den med PHPAdmin.";$lang_main_mysql="Använd MySQL";$lang_main_mysql_help="Om du vill använda MySQL eller textfil";$lang_main_hostname="Värdnamn:";$lang_main_hostname_help="Värdnamn för databasens server";$lang_main_databaseuser="Databasens användarnamn:";$lang_main_databaseuser_help="Ditt användarnamn för att logga in i databasen";$lang_main_databasepass="Databasens lösenord:";$lang_main_databasepass_help="Ditt lösenord för att logga in i databasen";$lang_main_databasename="Databasens namn:";$lang_main_databasename_help="Databasens namn, där tabellen finns";$lang_main_emailex="Här anger du hur dina e-brev ska skickas, och du kan ändra inställningarna för deras egenskaper. Ange även saker som huruvida av-prenumeration ska inkluderas eller inte.";$lang_main_emailname="Skicka e-post i detta namn:";$lang_main_emailname_help="Namnet på den som skickar e-brevet!";$lang_main_emailadress="Skicka e-post från denna adress:";$lang_main_emailadress_help="Avsändarens e-postadress!";$lang_main_thankstitle="Tack-titel på e-brevet:";$lang_main_thankstitle_help="Titel på dina tack-meddelanden";$lang_main_thanksmessage="Tack-meddelande:";$lang_main_thanksmessage_help="Detta meddelande kommer att inkluderas i e-brevet när prenumeranten registrerat.";$lang_main_unsubscribe="Av-prenumerations-meddelande:";$lang_main_unsubscribe_help="Av-prenumerations-meddelande!";$lang_main_verify="Bekräfta e-post-prenumerationen:";$lang_main_verify_help="Detta meddelande kommer att inkluderas i e-brevet när prenumeranten ska bekräfta prenumerationen";$lang_main_includeunsubscribe="Inkludera länk till av-prenumerering:";$lang_main_includeunsubscribe_help="E-breven kommer att innehålla en länk för av-prenumeration.";$lang_yes="Ja";$lang_no="Nej";$lang_main_thankmail="Tack-mail:";$lang_main_thankmail_help="Skicka tack för prenumeration.";$lang_main_verification="E-post-bekräftelse:";$lang_main_verification_help="Prenumeranten blir registrerad först efter att bekräftelse skett i det e-brev som skickas";$lang_main_securityex="Här anger du namn och lösenord för att kunna administrera e-postlistan.";$lang_main_username="Användarnamn:";$lang_main_username_help="Detta användarnamn är för administratörens inloggning";$lang_main_password="Lösenord:";$lang_main_password_help="Detta lösenord är för administratörens inloggning";$lang_main_mailserver="E-post-server";$lang_main_mailserverex="Här anger du metoden för att e-post ska skickas. Oftast fungerar PHP-metoden väl.";$lang_main_selectmethod="Välj metod för att skicka e-post:";$lang_main_selectmethod_help="Välj metod för att skicka e-post";$lang_main_sendmail="Sökväg för Sendmail";$lang_main_sendmail_help="Skriv in sökvägen för Sendmail här";$lang_main_smtpserver="SMTP-serverns namn";$lang_main_smtpserver_help="Detta är adressen till SMTP-servern";$lang_main_smtpauthentication="Autentisering";$lang_main_smtpauthentication_help="Om din SMTP-server kräver autentisering, fyll i användarnamn och lösenord";$lang_main_smtpuser="Användarnamn";$lang_main_smtppass="Lösenord";$lang_main_update="Uppdatera";/*sendmail */$lang_sendmail_suberror="Fyll i Ämne";$lang_sendmail_fillerror="Fyll i HTML- eller Text-mail";$lang_sendmail_send="Skicka e-post";$lang_sendmail_sendex="Skicka e-post - Du kan skicka olika typer av e-post härifrån";$lang_sendmail_sendselect="Ange vilken typ av e-post du vill skicka.";$lang_sendmail_from="E-post från";$lang_sendmail_subject="Ämne";$lang_sendmail_text="Text-version";$lang_sendmail_textversion="<strong>Text-version </strong>av e-post: <br> <font color=#999999>Här kan du skriva in text-versionen av e-brevet </font>";$lang_sendmail_htmlversion="<strong>HTML-version</strong> av e-post: <br> <font color=#999999>Här kan du klistra in eller skriva in html-versionen av e-brevet</font>";$lang_sendmail_selecttemplate="Välj mall";$lang_sendmail_usetemplate="Använd mallar";$lang_sendmail_selecttemplate="Välj mall";$lang_sendmail_errortemplate="Fel: Kunde inte nå mappen för mallarna!";$lang_sendmail_helptemplate="Läs i Hjälpen hur man redigerar mallallarna.";$lang_sendmail_attachment="Bilaga";$lang_sendmail_sendbutton="Skicka";/*edit maillist members */$lang_edit_deleted="<br><br><center>E-brevet <strong>{email}</strong> togs bort.</center><br><br>";$lang_edit_added="<br><br><center>E-brevet <strong>{email}</strong> lades till.</center><br><br>";$lang_edit_adit="<br><br><center>E-brevet <strong>{email}</strong> redigerades.</center><br><br>";$lang_edit_list="Redigera e-postlista";$lang_edit_listex="Här kan du lägga till, söka och redigera.";$lang_edit_new="Ange nytt e-brev som ska läggas till";$lang_edit_expression="Ange sökningsuttryck";$lang_edit_correct="Skriv in en korrekt e-postadress:";$lang_edit_delete="Vill du ta bort detta?";$lang_edit_jump="---- Hoppa till ----";$lang_edit_import="Importera";$lang_edit_add="Lägg till prenumerant";$lang_edit_search="Sök";$lang_edit_refresh="Uppdatera";$lang_edit_editdata="Redigera databasen";$lang_edit_editdataex="Välj vad du vill göra genom länken framför.";$lang_edit_submitted="Inlagd den";$lang_edit_ip="ip-adress";$lang_edit_ipedit="Redigera";$lang_edit_ipdelete="Ta bort";/*diagnostics */$lang_diag_simple="Enkel diagnostik";$lang_diag_simpleex="Denna sida kontrollerar om vissa filer har korrekta behörigheter.";$lang_diag_status="Status";$lang_diag_checking="Kontrollerar / Fel";$lang_diag_globals="Om det uppstod ett fel, så är filen inte skrivbar för www. Ändra filens behörighet.";$lang_diag_data="Om det uppstod ett fel, så är filen <?php echo $database_file; ?> inte skrivbar för www. Ändra filens behörighet.";$lang_diag_temp="Om det uppstod ett fel, så är \"temp\"-mappen inte skriv-bar. Ändra mappens behörighet";/*import */$lang_import_adress="Importera e-postadresser.";$lang_import_adressex="Här kan du importera e-postadresser från en text-fil.";$lang_import_import="Textfil som ska importeras:";$lang_import_import_help="Välj textfil som ska importeras. E-postadresserna ska vara skrivna i filen rad för rad (separerade med radslut).";$lang_import_next="Nästa";/*mainnn inc files */$lang_email_thanks="Tack för att du prenumererade!";$lang_emailexist_error="Fel vid prenumeration!";$lang_emailexist_adress="E-postadressen {email} finns redan! ";$lang_emailexist_adress_error="E-postadressen {email} finns inte! ";$lang_emailreg_verify="Nu har du fått e-post till {email}. I det hittar du en länk för att bekräfta prenumerationen .";$lang_emailreg_done="E-postadressen {email} registrerad.";$lang_emailremove_removed="E-postadressen borttagen.";$lang_emailremove_adress="E-postadressen {email} togs bort.";/*Sending */$lang_send_mails="Skikar e-post.";$lang_send_sending="E-postlistan skickar nu...";$lang_send_mailswait="Vänta... <br><br> Skickar e-post";$lang_send_done="Utskick klart!<br><br> <a href='javascript:window.close();' class='menulink'>Stäng fönstret</a>";?>
Return current item: WESPA PHP Newsletter