Location: PHPKode > projects > web-cp - Web Hosting Control Panel > webcp/web/lang/danish.phps
<?	// File:	danish.phps
	// Purpose:	English Language Library
	// Creation:	2003-05-21
	// Author:	Kim Schulz <hide@address.com>


// Reserved Array Name:
// 'menu' 'panel' 'personal' 'domain' 'reseller' 'server' 'external'
//
//
// General Text
$T['Web Hosting Control Panel']		= 'Web Hosting Control Panel';
$T['web.cp license']			= '<a href="http://www.web-cp.net/">web://cp '.$cfg['webcp'].'</a> is a <a href="http://www.gnu.org/licenses/gpl.html">free software licensed by GPL</a>';
$T['External Tools']			= 'Eksterne værktøjer';
$T['Bookmark']				= 'sæt som standard side';
$T['Bookmarked']			= '<b>Ny standard side sat</b>';
$T['Bookmark reset']			= '<b>Standard side nulstillet</b>';
$T['Log Out']				= 'LogUd';
$T['Submit']				= 'Send';
$T['Reset']				= 'Nulstil';

//
// Panel Menu Names
$T['menu']['personal'] 			= 'Personligt Panel';
$T['menu']['domain'] 			= 'Domæne Panel';
$T['menu']['reseller'] 			= 'Reseller Panel';
$T['menu']['server'] 			= 'Server Panel';
$T['menu']['tools'] 			= 'Værktøjer';

//
// web://cp Panel links name
$T['panel'][4]				= 'Personligt CP';
$T['panel'][3]				= 'Domæne CP';
$T['panel'][2]				= 'Reseller CP';
$T['panel'][1]				= 'Server CP';


//
// Personal Menu Content
$T['personal']['userinfo']		= 'Bruger Information';
$T['personal']['userset']		= 'Bruger instillinger';
$T['personal']['emailset']		= 'E-Mail instillinger';
$T['personal']['file_mng']		= 'Filhåndtering';
$T['personal']['serverstatus']		= 'Server Status';
#$T['personal']['userstat']		= 'Bruger Statistik';
$T['personal']['help']			= 'Hjælp';

//
// Domain Menu Content
$T['domain']['domaininfo']		= 'Domæne Information';
$T['domain']['useradmin']		= 'Bruger Administration';
$T['domain']['newuser']			= 'Bruger Oprettelse';
$T['domain']['domainset']		= 'Domæne instillinger';
$T['domain']['subpointer']		= 'Subdomæner & pegedomæner';
$T['domain']['dbadmin']			= 'Database Administration';
if ($cfg['maillist'] == 'mailman')
	$T['domain']['mailman']		= 'Postlister';
#$T['domain']['backup']			= 'Backup Værktøjer';
$T['domain']['serverstatus']		= 'Server Status';
#$T['domain']['networkstatus']		= 'Netværksstatus';
$T['domain']['domainstat']		= 'Domæne Statistik';
$T['domain']['help']			= 'Hjælp';

//
// Reseller Menu Content
$T['reseller']['resellerinfo']		= 'Reseller Information';
$T['reseller']['siteadmin']		= 'Side Administration';
$T['reseller']['newdomain']		= 'Domæne Oprettelse';
$T['reseller']['resellerset']		= 'Reseller Instillinger';
$T['reseller']['serverstatus']		= 'Server Status';
#$T['reseller']['networkstatus']	= 'Netværksstatus';
#$T['reseller']['accountstat']		= 'Konto Statistik';
$T['reseller']['help']			= 'Hjælp';

//
// Server Menu Content
$T['server']['reselleradmin']		= 'Reseller Administration';
$T['server']['newaccount']		= 'Konto Oprettelse';
$T['server']['serverset']		= 'Server Instillinger';
$T['server']['sitestat']		= 'Side Statistik';
#$T['server']['livestat']		= 'Live Statistik';
$T['server']['controlpanel']		= 'Kontrol Panel';
$T['server']['serverstatus']		= 'Server Status';
#$T['server']['hardinfo']		= 'Hardware Information';
$T['server']['billinginfo']		= 'Betalingsinformation';
$T['server']['refinfo']			= 'Referenceinformation';
$T['server']['pkgmanager']		= 'Pakke Administration';
$T['server']['help']			= 'Hjælp';//
// External Menu Content
$T['external'][0]['name']		= 'PHPMyAdmin';
$T['external'][0]['url']		= 'http://www.web-cp.net/manual/index.php/ExternalLinks';
$T['external'][1]['name']		= 'PHPPgAdmin';
$T['external'][1]['url']		= 'http://www.web-cp.net/manual/index.php/ExternalLinks';
$T['external'][2]['name']		= 'Webmail';
$T['external'][2]['url']		= 'hhttp://www.web-cp.net/manual/index.php/ExternalLinks';

//
// Tools Menu Content
$T['tools']['index']			= '';


//
// No cp language

// login screen
$T['Username']			= 'Brugernavn';
$T['Password']			= 'Password';
$T['Login']			= 'Log Ind';
$T['Timeout']			= 'Timeout';
$T['Password Recovery']		= 'Password Genskabelse';
$T['Pass Recovery Msg']		= '	web://cp Password Genskabelse
======================================================================

En password forespørgsel er blevet sendt '.date("Y.m.d :: H:i:s").' af '.getenv("REMOTE_ADDR").'.
Hvis password ikke virker, så kontakt os venligst på '.$cfg['adminmail'].' og inkluder denne email i din besked.

Password for brugeren "'.$username.'" er: ';
$T['1 Hour']			= '1 time';
$T['1 Day']			= '1 Dag';
$T['1 Week']			= '1 Uge';
$T['1 Month']			= '1 Måned';

// user levels
$T['userlvl'][4]		= 'Almindelig bruger';
$T['userlvl'][3]		= 'Domæne Administrator';
$T['userlvl'][2]		= 'Reseller Administrator';
$T['userlvl'][1]		= 'Server Administrator';


// user types
$T['usertype']['standard']	= 'Almindelig bruger';
$T['usertype']['demo']		= 'Demo Bruger';
$T['usertype']['ftp']		= 'Kun FTP bruger';
$T['usertype']['email']		= 'Kun E-Mail bruger';
$T['usertype']['virtual']	= 'FTP & E-Mail bruger';

// domain types
$T['domtype']['domain']		= 'Domæne';
$T['domtype']['subdomain']	= 'Sub-Domæne';
$T['domtype']['pointer']	= 'Pege-Domæne';

// server-side options
$T['ss']['php']			= 'PHP';
$T['ss']['perl']		= 'Perl';
$T['ss']['asp']			= 'ASP';
$T['ss']['ssi']			= 'SSI';
$T['ss']['python']		= 'Python';
$T['ss']['ssl']			= 'SSL';
$T['ss']['cfm']			= 'ColdFusion';
$T['ss']['webware']       = 'Webware';

// notation
$T['gb']			= 'GB';
$T['mb']			= 'MB';
$T['kb']			= 'KB';
$T['kbps']			= 'Kbps';
$T['lcash']			= '';
$T['rcash']			= 'kr';

// languages
$T['danish']			= 'Dansk';
$T['english']			= 'Engelsk';
$T['french']			= 'Fransk';
$T['german']			= 'Tysk';
$T['spanish']			= 'Spansk';

// Search/Display modes
$T['Brief']			= 'Kort';
$T['Detailed']			= 'Detaljeret';
$T['Editable']			= 'Redigerbart';
$T['Search']			= 'Søg';
$T['in']			= 'i';
$T['display']			= 'Vis';
$T['order by']			= 'sorter efter';
$T['default']			= 'standard';
$T['no results']		= 'Der blev ikke fundet noget ud fra din søgning.';
$T['All']			= 'Alle';
$T['Show']			= 'Vis';
$T['Next']			= 'Næste';
$T['Previous']			= 'Forrige';
$T['Total Records']		= 'Viser: ';

//
// START OF panel specific language
//

//
// Personal Panel Language
if ($cp == "personal") {

	$T['Full Name']			= 'Fuldt Navn';
	$T['Username']			= 'Brugernavn';
	$T['Password']			= 'Password';
	$T['confirm']			= 'godkend';
	$T['User Root Directory']	= 'Brugers Rod-mappe';
	$T['Shell Access']		= 'Shell Adgang';
	$T['Access Level']		= 'Adgangs niveau';
	$T['IP Restriction']		= 'restriktion på IP adgang';
	$T['User Type']			= 'Bruger Type';
	$T['Hard Disk Usage']		= 'Hard Disk forbrug';
	$T['Hard Disk Space']		= 'Hard Disk plads';
	$T['Language']			= 'Sprog';
	$T['Default Page']		= 'Standard side';
	$T['Interface Look']		= 'Udseende';
	$T['Aliases']			= 'Aliaser:';
	$T['Page']			= 'Side:';
	$T['Panel']			= 'Panel:';
	$T['Database']			= 'Database';
	$T['E-Mail Aliases']		= 'E-Mail Aliaser';
	$T['E-Mail Options']		= 'E-Mail Opsætning';
	$T['Autoresponder']		= 'Auto-svar';
	$T['Forward']			= 'Videresend';
	$T['Catch-All']			= 'Fang-alle';
	$T['none']			= '<i>Ingen</i>';
	$T['on']			= 'Til';
	$T['off']			= 'Fra';
	$T['Update User']		= 'Opdater brugerinformation';
	$T['Update E-Mail']		= 'Opdater E-Mail instillinger';
	$T['user updated'] 		= 'Bruger Information opdateret.';
	$T['user updated reload'] 	= "Bruger Information opdateret. <a href='./?cp=$cp&url=$url&number=$number&user=".$data['username']."' target='_top'>Tryk her</a> for at genindlæse.";
	$T['e-mail updated'] 		= 'E-Mail opsætning opdateret.';
	$T['Manual Topics']		= 'Manual overskrifter';
	$T['Manual Topics Displayed']	= 'Manual overskrifter vist';

	// System monitor
	$T['Processor Usage']		= 'Processor forbrug';
	$T['Memory Usage']		= 'Hukommelsesforbrug';
	$T['FTP Server']		= 'FTP Server';
	$T['DNS Server']		= 'DNS Server';
	$T['Incoming Mail Server']	= 'Indadgående Mail Server';
	$T['Outgoing Mail Server']	= 'Udadgående Mail Server';
	$T['Web Server']		= 'Web Server';
	$T['Uptime']			= 'Server oppetid';
	$T['up']			= 'Op';
	$T['down']			= 'Ned';

	// File Manager Text
	$T['Previous'] 			= 'Forrige';
	$T['Next'] 			= 'Næste';

	$T['Yes'] 			= 'Ja';
	$T['No'] 			= 'Nej';

	$T['File'] 			= 'fil';
	$T['Files']			= 'filer';
	$T['Dir'] 			= 'mappe';
	$T['Dirs']			= 'mapper';

	$T['RemoveFile'] 		= 'Vil du virkelig slette filen';
	$T['CantUndo'] 			= 'Denne handling kan ikke fortrydes';
	$T['FTPerror'] 			= 'FTP forbindelsen fejlede';
	$T['DeleteError'] 		= 'Kan ikke fjernes';
	$T['DeleteSuccess'] 		= 'Filen blev slettet som ønsket';
	$T['IncorrectPermission'] 	= 'Du har muligvis ikke de rigtige rettigheder';
	$T['Chmod']			= 'Chmod';
	$T['Rename'] 			= 'Omdøb';
	$T['Remove']			= 'Fjern';
	$T['To'] 			= 'til';
	$T['RenameError'] 		= 'Fejl ved omdøbning af fil';
	$T['RenameSuccess'] 		= 'Filen er blevet omdøbt som ønsket';
	$T['UploadSuccess'] 		= 'Filen er blevet lagt op som ønsket';
	$T['UploadError'] 		= 'Kunne ikke lægge filen op';
	$T['ChmodSuccess'] 		= 'Fik rettet rettighederne for filen ';
	$T['ChmodError'] 		= '';
	$T['Owner'] 			= 'Ejer';
	$T['Group'] 			= 'Gruppe';
	$T['World'] 			= 'Verden';
	$T['Read'] 			= 'Læse';
	$T['Write'] 			= 'Skrive';
	$T['Execute'] 			= 'Kørsel';
	$T['Allocated']			= 'allokeret i';
}

//
// Domain Panel Language
elseif ($cp == "domain") {
	$T['user created'] 		= 'En ny bruger er blevet oprettet: ';
	$T['domain updated'] 		= 'Domæne information er blevet opdateret.';
	$T['domain updated reload'] 	= "Domæne Information opdateret. <a href='./?cp=$cp&url=$url&number=$number&user=$user' target='_top'>Tryk her</a> for at genindlæse.";

	$T['Domain Name']		= 'Domæne Navn';
	$T['Domain Contact']		= 'Domæne kontakt';
	$T['Update Domain']		= 'Opdater domæne';
	
	$T['IP Restriction']		= 'Adgangs restriktion på IP';
	$T['Users']			= 'Brugere';
	$T['Databases']			= 'Databaser';
	$T['Subdomains']		= 'Subdomæner';
	$T['Dom Pointers']		= 'pegedomæner';
	$T['Hostname']			= 'Hostnavn';
	$T['Hard Disk Usage']		= 'Hard Disk forbrug';
	$T['Data Transfer']		= 'Data overførsel';
	$T['none']			= '<i>ingen</i>';
	$T['on']			= 'Til';
	$T['off']			= 'Fra';
	$T['na']			= 'N/A';
	$T['yes']			= 'JA';
	$T['Modify Users']		= 'Rediger brugere';
	$T['Suspend Users']		= 'Suspender brugere';
	$T['Reactivate Users']		= 'Aktiver brugere';
	$T['Remove Users']		= 'Fjerne brugere';
	$T['Apply']			= 'Udfør';
	$T['submit']			= 'Send';
	$T['Select Action']		= 'Vælg handling';
	$T['Hostname Aliases']		= 'Hostnavn Aliaser';
	$T['Server Side Options']	= 'Server Side opsætniger';
	$T['IP Address']		= 'IP Adresse';
	$T['IP Priority']		= 'IP Prioritet';
	$T['user suspend'] 		= 'Bruger Suspenderet: ';
	$T['user unsuspend'] 		= 'Bruger reaktiveret: ';
	$T['user update'] 		= 'Bruger rettet: ';
	$T['user remove'] 		= 'Bruger fjernet: ';
	$T['really suspend']		= 'Ønsker du virkelig at suspendere: ';
	$T['really unsuspend']		= 'Ønsker du virkeligt at reaktivere: ';
	$T['really remove']		= 'Ønsker du virkeligt at slette: ';
	$T['Reactivate Subdomains']	= 'Aktiver Subdomæner';
	$T['Suspend Subdomains']	= 'Suspender Subdomæner';
	$T['Remove Subdomains']		= 'Fjern Subdomæner';
	$T['Reactivate Pointers']	= 'Aktiver Pegedomæner';
	$T['Suspend Pointers']		= 'Suspender pegedomæner';
	$T['Remove Pointers']		= 'Fjern pegedomæner';
	$T['Select Action']		= 'Vælg handling';
	$T['domain suspend'] 		= 'Domæne suspenderet: ';
	$T['domain unsuspend'] 		= 'Domæne reaktiveret: ';
	$T['domain remove'] 		= 'Domæne fjernet: ';
	$T['domain create'] 		= 'Domæne oprettet: ';
	$T['domain update'] 		= 'Domæne opdateret: ';
	$T['DocumentRoot']		= 'Destination mappe';
	$T['Redirect']			= 'Viderestil til domænet';
	$T['Catch all Aliases']		= 'Alias *.domæne.dk';
	$T['Domain Alias']		= 'http://domæne.dk adgang';
	$T['Default Root']		= 'Standard rod-mappe for bruger';
	$T['Full Name']			= 'Fuldt Navn';
	$T['Username']			= 'Brugernavn';
	$T['Password']			= 'Password';
	$T['User Root Directory']	= 'Rod-mappe for bruger';
	$T['Shell Access']		= 'Shell Adgang';
	$T['Access Level']		= 'Adgangsniveau';
	$T['User Type']			= 'Bruger Type';
	$T['Hard Disk Space']		= 'Hard Disk plads';
	$T['E-Mail Aliases']		= 'E-Mail Aliaser';
	$T['E-Mail Forward']		= 'E-Mail viderestillinger';
	$T['Catch-All']			= 'Fang-alle';
	$T['Language']			= 'Sprog';
	$T['Interface Look']		= 'Udseende';
	$T['no users']			= "Der er ikke nogen bruger setup for dette domæne. <a href='./?url=newuser&cp=domain&number=$number&user=$user'>Tryk venligst her</a> for at oprette en.";

	$T['MySQL DB Creation']		= 'MySQL Database Oprettelse';
	$T['Database Name']		= 'Database Navn';
	$T['MySQL DB Management']	= 'MySQL Database Administration';
	$T['Create Database']		= 'Opret Database';
	$T['Num Tables']		= '# Tabeller';
	$T['Update Settings']		= 'Opdater instillinger';
	$T['db removed']		= 'Database Fjernet: ';
	$T['db created']		= 'Database Oprettet: ';
	$T['db user updated']		= 'Database bruger opdateret: ';
	
	$T['listcreate']		= 'Postliste oprettet: ';
	$T['listremove']		= 'Postliste fjerne';
	$T['list Creation']		= 'Postliste oprettelse';
	$T['list Name']			= 'Postliste Navn';
	$T['Owner E-Mail']		= 'Ejer E-Mail';
	$T['Create Mailing']		= 'Opret postliste';
	$T['list Management']		= 'Postliste Administration';
	
	// System monitor
	$T['Processor Usage']		= 'Processor Forbrug';
	$T['Memory Usage']		= 'Hukommelsesforbrug';
	$T['FTP Server']		= 'FTP Server';
	$T['DNS Server']		= 'DNS Server';
	$T['Incoming Mail Server']	= 'Indadgående post Server';
	$T['Outgoing Mail Server']	= 'Udadgående post Server';
	$T['Web Server']		= 'Web Server';
	$T['Uptime']			= 'Server Oppetid';
	$T['up']			= 'Op';
	$T['down']			= 'Ned';
}

//
// Reseller Panel Language
elseif ($cp == "reseller") {
	// New Domain
	$T['Allocated']			= 'Allokeret';
	$T['Real']			= 'Rigtige';
	$T['Username']			= 'Brugernavn';
	$T['Domain ID']			= 'Domæne ID #';
	$T['Domain Contact']		= 'Domæne kontakt';
	$T['domain created']		= 'Et nyt domæne blev oprettet: ';
	$T['reseller updated'] 		= 'Reseller Informationer opdateret.';
	$T['IP Address']		= 'IP Adresse';
	$T['Domain Name']		= 'Domæne Navn';
	$T['Bandwidth']			= 'Båndbrede';
	$T['Num Databases']		= 'Antal Databaser';
	$T['Num Pointers']		= 'Antal pegedomæner';
	$T['Num Subdomains']		= 'Antal Sub-Domæner';
	$T['Transfer Quota']		= 'Overførselskvote';
	$T['HD Quota']			= 'HD plads kvote';
	$T['Num Users']			= 'Antal brugere';
	$T['Redirect']			= 'Viderestil til Domænenavn';
	$T['Catch all Aliases']		= 'Alias *.domæne.dk';
	$T['Domain Alias']		= 'http://domæne.dk Adgang';
	$T['Default Root']		= 'standard rod-mappe for bruger';
	$T['Hostname']			= 'Hostnavn';
	$T['Hostname Aliases']		= 'Hostnavn Aliaser';
	$T['Server Side Options']	= 'Server Side Opsætninger';
	$T['Domain Contact E-Mail']	= 'Domæne kontakt E-Mail';
	$T['none']			= '<i>ingen</i>';
	$T['on']			= 'Til';
	$T['off']			= 'Fra';
	$T['na']			= 'N/A';
	$T['yes']			= 'Ja';
	$T['Apply']			= 'Udfør';
	$T['submit']			= 'Send';
	$T['Remove Domains']		= 'Fjern Domæner';
	$T['Modify Domains']		= 'Rediger Domæner';
	$T['Reactivate Domains']	= 'Aktiver Domæner';
	$T['Suspend Domains']		= 'Suspender Domæner';
	$T['Select Action']		= 'Vælg handling';
	$T['domain suspend'] 		= 'Domæne Suspenderet: ';
	$T['domain unsuspend'] 		= 'Domæne reaktiveret: ';
	$T['domain remove'] 		= 'Domæne fjernet: ';
	$T['domain update'] 		= 'Domæne opdateret: ';
	$T['really suspend']		= 'Ønsker du virkeligt at suspendere: ';
	$T['really unsuspend']		= 'Ønsker du virkeligt at reaktivere: ';
	$T['really remove']		= 'Ønsker du virkeligt at fjerne: ';
	$T['no domains']		= "Der er ikke sat nogen domæner op for denne reseller. <a href='./?url=newdomain&cp=reseller&number=$number&user=$user'>Tryk her</a> for at oprette et.";

	$T['Num Domains']		= 'Antal Domæner';
	$T['Name']			= 'Reseller Navn';
	$T['Email']			= 'E-Mail kontakt';
	$T['Transfer']			= 'Trafik kvote';
	$T['Shell Access']		= 'Shell Adgang';
	$T['E-Mail Address']		= 'E-Mail Adresse';
	$T['IP Addresses']		= 'IP Adresser';
	$T['Reseller Name']		= 'Reseller Navn';
	$T['Hard Disk Usage']		= 'Hard Disk forbrug';
	$T['Transfer Usage']		= 'Trafik forbrug';
	$T['Subdomains']		= 'Sub-Domæner';
	$T['Domain Pointers']		= 'Pegedomæner';
	$T['Users']			= 'Brugere';
	$T['Data Transfer']		= 'Trafik';
	$T['State']			= 'Aktivationsstatus';
	$T['Subdomains']		= 'Subdomæner';
	$T['Dom Pointers']		= 'Pegedomæner';
	$T['Databases']			= 'Databaser';
	$T['Server Side Options']	= 'Server Side opsætninger';

	// System monitor
	$T['Processor Usage']		= 'Processor forbrug';
	$T['Memory Usage']		= 'Hukommelsesforbrug';
	$T['FTP Server']		= 'FTP Server';
	$T['DNS Server']		= 'DNS Server';
	$T['Incoming Mail Server']	= 'Indadgående Mail Server';
	$T['Outgoing Mail Server']	= 'Udadgående Mail Server';
	$T['Web Server']		= 'Web Server';
	$T['Uptime']			= 'Server Oppetid';
	$T['up']			= 'Op';
	$T['down']			= 'Ned';
}

//
// Server Panel Language
elseif ($cp == "server") {
	$T['user created'] 		= 'En ny bruger er blevet oprettet: ';
	$T['domain created']		= 'Et nyt domæne er blevet oprettet: ';
	$T['reseller created']		= 'En ny konto er blevet oprettet: ';
	$T['Domain Name']		= 'Domænenavn';
	$T['Username']			= 'Brugernavn';
	$T['Full Name']			= 'Fuldt Navn';
	$T['ID Number']			= 'ID Nummer';
	$T['Name']			= 'Reseller Navn';
	$T['Email']			= 'Kontakt E-Mail';
	$T['IP Address']		= 'IP Adresse(r)';
	$T['Shell Access']		= 'Shell adgang';
	$T['Server Side Options']	= 'Server Side opsætninger';
	$T['Num Domains']		= 'Antal domæner';
	$T['Num Databases']		= 'Antal Databaser';
	$T['Num Pointers']		= 'Antal Pegedomæner';
	$T['Num Subdomains']		= 'Antal Subdomæner';
	$T['Data Transfer']		= 'Trafik';
	$T['Domains']			= 'Domæner';
	$T['Users']			= 'Brugere';
	$T['Transfer']			= 'Trafik kvote';
	$T['Bandwidth']			= 'Tilladte båndbredde';
	$T['Username']			= 'Brugernavn';
	$T['Password']			= 'Password';
	$T['E-Mail Aliases']		= 'E-Mail Aliaser';
	$T['Language']			= 'Sprog';
	$T['Hostname']			= 'Hostnavn';
	$T['Transfer Quota']		= 'Trafik kvote';
	$T['HD Quota']			= 'HD plads kvote';
	$T['Num Users']			= 'Antal brugere';
	$T['on']			= 'Til';
	$T['off']			= 'Fra';
	$T['submit']			= 'Send';
	$T['on']			= 'Til';
	$T['off']			= 'Fra';
	$T['na']			= 'N/A';
	$T['yes']			= 'Ja';
	$T['Apply']			= 'Udfør';
	$T['Modify Resellers']		= 'Rediger Resellere';
	$T['Remove Resellers']		= 'Fjern Resellere';
	$T['Reactivate Resellers']	= 'Aktiver Resellere';
	$T['Suspend Resellers']		= 'Suspender Resellere';
	$T['Select Action']		= 'Vælg handling';
	$T['Domains Used']		= 'Brugte domæner';
	$T['reseller suspend'] 		= 'Reseller Suspenderet: ';
	$T['reseller unsuspend'] 	= 'Reseller Reaktiveret: ';
	$T['reseller remove'] 		= 'Reseller fjernet: ';
	$T['reseller update'] 		= 'Reseller opdateret: ';
	$T['really suspend']		= 'Ønsker du virkelig at suspendere: ';
	$T['really unsuspend']		= 'Ønsker du virkelig at reaktivere: ';
	$T['really remove']		= 'Ønsker du virkeligt at fjerne: ';

	// System monitor
	$T['Processor Usage']		= 'Processor forbrug';
	$T['Memory Usage']		= 'Hukommelsesforbrug';
	$T['FTP Server']		= 'FTP Server';
	$T['DNS Server']		= 'DNS Server';
	$T['Incoming Mail Server']	= 'Indafgående Mail Server';
	$T['Outgoing Mail Server']	= 'Udadgående Mail Server';
	$T['Web Server']		= 'Web Server';
	$T['Uptime']			= 'Server oppetid';
	$T['up']			= 'Op';
	$T['down']			= 'Ned';
	$T['reboot']			= 'Genstart';
 	$T['start']			= 'Start';
 	$T['stop']			= 'Stop';
 	$T['really start']		= 'Ønsker du virkeligt at starte: ';
 	$T['really stop']		= 'Ønsker du virkeligt at stoppe: ';
 	$T['really restart']		= 'Ønsker du virkeligt at genstarte: ';
 	$T['really reboot']		= 'Ønsker du virkeligt at genstarte: ';
 	$T['service start']		= 'service startet: ';
 	$T['service stop']		= 'service stoppet: ';
 	$T['service restart']		= 'service genstartet: ';
 	
 	// Control panel
	$T['really template']		= 'Ønsker du virkeligt at gemme denne skabelon: ';
	$T['save']			= 'gem';

	// Named template
	$T['named']['header']		= 'fil hoved';
	$T['named']['info']		= 'Du kan finde $cfg[variable] i config.inc.php filen';
	$T['named']['title file']	= ' : skabelon fil';
	$T['named']['title tag']	= 'Tags liste';
	$T['named']['server']		= 'lokal server navn';
	$T['named']['domain']		= 'domæne navn';
	$T['named']['ip']		= 'server ip';
	$T['named']['adminmail']	= 'DNS admin e-mail ( se $cfg[dns_email] )';
	$T['named']['serial'] 		= 'Serienummer';
	$T['named']['refresh'] 		= 'DNS Refresh ( se $cfg[dns_refresh] );';
	$T['named']['retry']		= 'DNS Retry ( se $cfg[dns_retry] )';
	$T['named']['expire']		= 'DNS Expire ( se $cfg[dns_expire] )';
	$T['named']['ttl'] 		= 'DNS Time To Live ( se $cfg[dns_ttl] )';
	$T['named']['ns']		= 'Navne Servere ( se $cfg[dns_server[1-4]] )';
	$T['named']['gpos']		= 'Geografisk lokation ( se $cfg[gpos] )';
	$T['named']['hinfo']		= 'host information ( se $cfg[hinfo] )';
	$T['named']['nohost']		= 'ingen host';
	$T['named']['subdomains']	= 'alle sub-domæner';
	$T['named']['alias']		= 'alle aliaser';
	$T['named']['catchall']		= 'fang-alle';
	$T['named']['ipmask']		= 'Reverse Records IP Maske ( se $cfg[dns_ipmask] )';
	$T['named']['allow-update']	= 'Tilladte zone transfers ( se $cfg[allow-update] )';
	$T['named']['date']		= 'Dags dato';
	$T['named']['header added'] 	= 'sidehoved vil automatisk blive tilføjet(se header skabelon filen)';
}


//
// ERROR text
//

// no demo user
$T['err']['demo user']			= 'Dette er en demo.';

// skin switch from framed to non-framed error
$T['err']['parser']['framed']		= 'Tryk <a href="./" target="_top">HER</a> for at genindlæse interfacet';

// Failed authentication messages
$T['err']['login']['login']		= 'Fejlfyldt Cookie. skriv venligst dit brugernavn og password for at logge ind.';
$T['err']['login']['logout']		= 'Skriv venligst dit brugeranvn og password for at logge ind';
$T['err']['login']['su']		= 'Skifter bruger. Log venligst ind igen.';
$T['err']['login']['access']		= 'Forkert adgangsniveau. Log venligst ind igen.';
$T['err']['login']['recover-failed']	= 'Forkert brugernavn.';
$T['err']['login']['recover']		= 'Dit password er blevete-mailet til dit domænes kontakt adresse';
$T['err']['login']['invalid']		= 'Forkert brugernavn / password. Husk at begge dele er case sensitiv';
$T['err']['login']['invalidtag']	= 'fejl i Cookie (flere brugere observeret). Log venligst ind igen.';
$T['err']['login']['timeout']		= 'Din adgang til web://cp er udløbet. Læg venligst ind igen.';
$T['err']['login']['ip_restrict']	= 'Din nuværende Ip passer ikke sammen med den der er forbundet til din konto.';
$T['err']['login']['remote_addr']	= 'Din sidste adgang til web://cp skete fra en anden IP. Log venligst ind igen.';
$T['err']['login']['suspended']		= 'Din adgang til web://cp er suspenderet. Kontakt venligst
					  <a href="mailto:'.$cfg['adminmail'].'">'.$cfg['adminmail'].'</a>';

// General Error Messages
$T['err']['nothing to update']		= 'Intet at opdatere.';
$T['err']['invalid function call']	= 'Forkert funktions kald: ';
$T['err']['invalid input']		= 'Forkert input';
$T['err']['update count']		= 'Du kan ikke lave mere end '.$cfg['ucount'].' pr dag med denne konto';

// getstat() function errors
$T['err']['getstat']['no monitor data']	= 'Ingen datafil blev fundet til systemovervågningen';

// user() function errors
$T['err']['user']['username']		= 'Forkert brugernavn. Et brugernavn skal starte på og kan derefter indeholde tegnene A-Za-z0-9.';
$T['err']['user']['used username']	= 'Forkert brugernavn. Dette brugernavn er allerede taget af en anden bruger på denne server.Vælg venligst et andet.';
$T['err']['user']['password']		= 'Forkert Password.';
$T['err']['user']['id']			= 'Forkert Gruppe ID.';
$T['err']['user']['aliases']		= 'Forkert Alias: ';
$T['err']['user']['catchall']		= 'Fang-alle er allerede brugt af: ';
$T['err']['user']['type']		= 'Forkert bruger type.';
$T['err']['user']['level']		= 'Forkert bruger Level.';
$T['err']['user']['root']		= 'Forkert bruger rod: ';
$T['err']['user']['hd']			= 'Forkert HD kvote. Du har et maksmum på: ';
$T['err']['user']['ip_restrict']	= 'Din nuværende IP passer ikke sammen med din restriktioner.';
$T['err']['user']['user']		= 'Du har remt din bruger kvote. Handling afsluttet.';
$T['err']['user']['name']		= 'Forkert navn. Kun bogstaver, numre & punktum er tilladt.';
$T['err']['user']['shell']		= 'Shell adgang skal være slået til for domænet først.';
$T['err']['user']['forward']		= 'Forkert videresendelses destination: ';
$T['err']['user']['suspend myself']	= 'Du kan ikke suspendere dig selv. Handling afsluttet.';
$T['err']['user']['remove myself']	= 'Du kan ikke fjerne dig selv. Handling afsluttet.';

$T['err']['domain']['ip address']	= 'Forkert IP Adresse';
$T['err']['domain']['hostname']		= 'Forkert Hostnavn';
$T['err']['domain']['domain']		= 'Forkert Domæne Navn';
$T['err']['domain']['email']		= 'Forkert E-Mail Adresse';
$T['err']['domain']['domain taken']	= 'Forkert Domæne Navn; Det er allerede på denne server.';
$T['err']['domain']['invalid type']	= 'Forkert Domæne Type';
$T['err']['domain']['invalid path']	= 'Forkert Peger sti';
$T['err']['domain']['invalid user path']= 'Forkert standard bruger rod';
$T['err']['domain']['aliases']		= 'Forkert Hostnavn Alias: ';
$T['err']['domain']['ip_restrict']	= 'Din nuværende IP Adresse passer ikke til din restriktion.';
$T['err']['domain']['no domains']	= 'Ingen domæner tilbage';
$T['err']['domain']['no subdomain']	= 'Ingen subdomæner tilbage';
$T['err']['domain']['no pointer']	= 'Ingen pegedomæner tilbage';
$T['err']['domain']['no users']		= 'Antal brugere tilbage: ';
$T['err']['domain']['no subdomains']	= 'Antal subdomæner tilbage: ';
$T['err']['domain']['no databases']	= 'Antal databaser tilbage: ';
$T['err']['domain']['no pointers']	= 'Antal pegedomæner tilbage: ';
$T['err']['domain']['no hd']		= 'HD plads tilbage: ';
$T['err']['domain']['no transfer']	= 'Trafik tilbage: ';
$T['err']['domain']['need transfer']	= 'Du skal sætte en kvote for trafikken';
$T['err']['domain']['need hd']		= 'Du skal sætte en kvote for HD pladsen ';
$T['err']['domain']['need user']	= 'Du skal sætte antal brugere';
$T['err']['domain']['suspend myself']	= 'Du kan ikke suspendere dit eget domæne. Handling afsluttet.';
$T['err']['domain']['remove myself']	= 'Du kan ikke fjerne dit eget domæne. Handling afsluttet.';

$T['err']['reseller']['name']		= 'Forkert navn. Kun bogstaver, tal og punktum/komma er tilladt.';
$T['err']['reseller']['bad ip']		= 'Forkert IP: ';
$T['err']['reseller']['email']		= 'Forkert E-Mail Adresse';
$T['err']['reseller']['need domains']	= 'Du skal sætte antal domæner';
$T['err']['reseller']['need users']	= 'Du skal sætte antal brugere';
$T['err']['reseller']['need hd']	= 'Du skal sætte en kvote for HD plads';
$T['err']['reseller']['need transfer']	= 'Du skal sætte en kvote for Trafik';
$T['err']['reseller']['suspend myself']	= 'Du kan ikke suspendere din egen reseller konto. Handling afsluttet.';
$T['err']['reseller']['remove myself']	= 'Du kan ikke slette din egen reseller konto. Handling afsluttet.';

$T['err']['service']['service']		= 'Forkert service. Kun bogstaver, tal og punktum/komma er tilladt.';
$T['err']['service']['action']		= 'Forkert handling.Kun bogstaver, tal og punktum/komma er tilladt.';
$T['err']['service']['host']		= 'Forkert host. Kun bogstaver, tal og punktum/komma er tilladt.';

$T['err']['db']['name']			= 'Forkert database navn';
$T['err']['db']['name taken']		= 'Database navn taget. Vælg venligst et andet navn.';
$T['err']['db']['username']		= 'Forkert brugernavn';
$T['err']['db']['password']		= 'Forkert Password';
$T['err']['db']['invalid db']		= 'Forkert database (mangler forbindelsen?)';
$T['err']['db']['no db']		= 'Ingen databaser tilbage';
$T['err']['db']['invalid type']		= 'Forkert Database Type';

$T['err']['mm']['name']			= 'Forkert Liste navn';
$T['err']['mm']['exists']		= 'postliste eksisterer allerede';
$T['err']['mm']['maxlist']		= 'Du kan kun oprette '.$cfg['mm_maxlists'].' lister';
$T['err']['mm']['password']		= 'Forkert Password';
$T['err']['mm']['id']			= 'Forkert liste ID';

$T['err']['template']['file']		= 'Filen blev ikke fundet';
?>
Return current item: web-cp - Web Hosting Control Panel