Location: PHPKode > projects > Web Based Church Information Management > oscmembership/language/polish/admin.php
<?php
define ( "_oscmembership_ADMINTITLE", "Członkostwo OSC - Administrator");
//


//
define ( "_oscmembership_DB_CREATED", "Tabela utworzona!");
/* FILEMANAGEMENT */
define ( "_oscmembership_NUM_SOURCE", "Liczba Plików Źródłowych");
define ( "_oscmembership_SUB_SOURCE", "Prześlij Liczbę");
define ( "_oscmembership_SEL_SOURCE", "Wybierz Pliki Źródłowe");
define ( "_oscmembership_OLD_SOURCE", "Już Istniejące Pliki Źródłowe");
define ( "_oscmembership_NUM_IMAGE", "Liczba Plików Graficznych");
define ( "_oscmembership_SUB_IMAGE", "Prześlij Liczbę");
define ( "_oscmembership_SEL_IMAGE", "Wybierz Plik Graficzny");
define ( "_oscmembership_OLD_IMAGE", "Już Istniejące Pliki Źródłowe");
define ( "_oscmembership_SOURCE", "Istniejące Pliki Źródłowe");
define ( "_oscmembership_IMAGE", "Istniejące Pliki Graficzne");
define ( "_oscmembership_SUCC", "wgrane");
define ( "_oscmembership_SIZE", "Rozmiar");
define ( "_oscmembership_DEL", "Usuń Plik");
define ( "_oscmembership_UP", "Prześlij");
define ( "_oscmembership_FILE_UP", "Plik przesłany");
define ( "_oscmembership_FILES_UP", "Pliki przesłane");
define ( "_oscmembership_DEL_FILE_OK", "Plik został usunięty");
define ( "_oscmembership_DEL_FILE_ERROR", "Błąd podczas usuwania pliku");
define ( "_oscmembership_WARN", "UWAGA: Pliki zostaną usunięte z serwera !!!");
define ( "_oscmembership_TITLE_SOURCE", "Prześlij pliki HTML lub PHP");
define ( "_oscmembership_TITLE_IMAGE", "Prześlij pliki graficzne");
define ( "_oscmembership_TITLE_DEL", "Usuń pliki");
/* GŁÓWNE */
define ( "_oscmembership_MM_MMSETT", "Główne menu Ustawień");
define ( "_oscmembership_MM_MMQ", "Wpis Głównego Menu?");
define ( "_oscmembership_MM_QYES", "Tak");
define ( "_oscmembership_MM_QNO", "Nie");
define ( "_oscmembership_MM_WEIGHT", "Szerokość (0 = ukryty)");
define ( "_oscmembership_MM_SUBMIT", "Wyślij");

define ( "_oscmem_noitems", "Brak elementów do wyświetlenia.");

define ( "_oscmem_addfamilyrole", "Dodaj Rolę Rodzinną");
define ( "_oscmem_addmemberclassification", "Dodaj Klasyfikację Członkowską");
define ( "_oscmem_addgrouptype", "Dodaj Typ Grupowy");

define ( "_oscmem_createsuccess", "Element został utworzony pomyślnie.");

define ( "_oscmem_familyrole_optionname", "Nazwa");
define ( "_oscmem_option_sort", "Sortuj");
define ( "_oscmem_itemname", "Nazwa Elementu");
define ( "_oscmem_itemsequence", "Kolejność");

// 3
define ( "_oscmem_osclist_TITLE_grouptypes", "Rodzaje Grup");

// 2
define ( "_oscmem_osclist_TITLE_familyroles", "Rodzinne Role");

// 4
define ( "_oscmem_osclist_TITLE_memberclassifications", "Klasyfikacje Członkowskie");

// define ( "_oscmem_admin_osclist_permissions", "Pozwolenia");

// define ( "_oscmem_admin_osclist_familyroles", "Rodzinne Role");

// define ( "_oscmem_admin_osclist_memberclassification", "Klasyfikacje Członkowskie");


// define ( "_oscmem_admin_osclist_grouptype", "Rodzaje Grup");

define ( "_oscmem_permissions_view", "Wyświetl Pozwolenia");
define ( "_oscmem_permissions_view_desc", "Widok pozwala wybranym grupom, aby przeglądać członkowskie dane.");

define ( "_oscmem_permissions_modify", "Modyfikuj Pozwolenia");
define ( "_oscmem_permissions_modify_desc", "Modyfikacja pozwala wybranym grupom, aby modyfikować członkowskie dane.");

define ( "_oscmem_permissions_admin", "Administracyjne Pozwolenia");
define ( "_oscmem_permissions_admin_desc", "Administracyjne Pozwolenie udziela wszytkie pozwolenia wybranym grupom.");

define ( "_oscmem_edit", "Edytuj");
define ( "_oscmem_admin_access_denied", "Dostęp zabroniony");

define ( "_oscmem_admin_create", "Utwórz");
define ( "_oscmem_admin_save", "Zapisz");
define ( "_oscmem_admin_UPDATESUCCESS", "Baza danych Członkostwa OSC została zaktualizowana pomyślnie");
define ( "_osmem_admin_createcustomfield_success", "Dodatkowe Pole Utworzone Pomyślnie.");

// customfield
define ( "_oscmem_customfieldOrder", "Zamówienie");
define ( "_oscmem_customName", "Wyświetlane Nazwisko");

define ( "_oscmem_customfield", "Pola Osoby");
define ( "_oscmem_customfieldName", "Nazwa Pola");
define ( "_oscmem_customfieldType", "Typ");

define ( "_oscmem_customfieldcreate_ack", "Przekierowywanie do Ekranu Utworzenia");
define ( "_oscmem_customfield_Type", "Typ Dodatkowego Pola");

define ( "_osmem_createcustomfield_success", "Dodatkowe Pole Utworzono Pomyślnie");


define ( "_oscmem_churchname", "Nazwa Kościoła");

define ( "_oscmem_setting_TITLE", "Szczegóły Kościoła");
define ( "_oscmem_website", "Strona WWW");
define ( "_oscmem_addcustomfield", "Dodaj Dodatkowe Pole");
?>
Return current item: Web Based Church Information Management