Location: PHPKode > projects > Web Accessibility Solution : CDL > style_personalization/dico/dico.nl.inc.php
<?
	$dico = array();

	/////////////////////////////////////
	// page : Modifier les préférences //
	/////////////////////////////////////
	$dico['_DICO_TITLE_MODIFIER_PREFERENCES'] = "Wijzig je voorkeuren";
	$dico['_DICO_ERREUR_IDENT'] = "Gelieve de volgende velden in te vullen:";
	$dico['_DICO_ERREUR_LOGIN_IDENT'] = "- gebruikersnaam";
	$dico['_DICO_ERREUR_PASSWORD_IDENT'] = "- wachtwoord";
	$dico['_DICO_ERREUR_BAD_PASSWORD'] = "De gebruikersnaam en/of het wachtwoord zijn niet correct";

	$dico['_DICO_VALEUR_LOGIN_IDENT'] = "Gebruikersnaam";
	$dico['_DICO_INTRO_IDENT'] = "Het profiel van je leescomfort bestaat reeds";
	$dico['_DICO_LABEL_LOGIN_IDENT'] = "Gebruikersnaam:";
	$dico['_DICO_LABEL_PASSWORD_IDENT'] = "Wachtwoord:";
	$dico['_DICO_BOUTON_VALIDER_IDENT'] = "Bevestigen";


	$dico['_DICO_INTRO_CONFIG'] = "Je gebruikt leescomfort voor de eerste keer";
	$dico['_DICO_EXPLICATION_CONFIG'] = "Kies de grootte en het kleur van de lettertekens en het scherm, aangepast aan je gezichtsvermogen en de af te drukken pagina's.";

	$dico['_DICO_LEGEND_COULEUR_FOND'] = "Kies het kleur van de achtergrond:";

	$dico['_DICO_LABEL_FOND_NOIR'] = "Zwart achtergrond";
	$dico['_DICO_LABEL_FOND_BLANC'] = "Wit achtergrond";
	$dico['_DICO_LABEL_FOND_VERT'] = "Groen achtergrond";
	$dico['_DICO_LABEL_FOND_JAUNE'] = "Geel achtergrond";
	$dico['_DICO_LABEL_FOND_BLEU'] = "Blauw achtergrond";

	$dico['_DICO_LABEL_TEXTE_NOIR'] = "Zwart tekst";
	$dico['_DICO_LABEL_TEXTE_BLANC'] = "Wit tekst";
	$dico['_DICO_LABEL_TEXTE_VERT'] = "Groen tekst";
	$dico['_DICO_LABEL_TEXTE_JAUNE'] = "Geel tekst";
	$dico['_DICO_LABEL_TEXTE_BLEU'] = "Blauw tekst";

	$dico['_DICO_BOUTON_PLUS_DE_COULEURS'] = "Meer kleuren";
	$dico['_DICO_TITLE_BOUTON_PLUS_DE_COULEURS_FOND'] = "Andere kleur kiezen voor de achtergrond";

	$dico['_DICO_LEGEND_TAILLE_TEXTE'] = "Kies de grootte van de tekst:";
	$dico['_DICO_LABEL_TRES_PETITE'] = "Zeer klein formaat";
	$dico['_DICO_LABEL_PETITE'] = "Klein formaat";
	$dico['_DICO_LABEL_MOYENNE'] = "Gemiddeld formaat";
	$dico['_DICO_LABEL_GRANDE'] = "Groot formaat";
	$dico['_DICO_LABEL_TRES_GRANDE'] = "Zeer groot formaat";

	$dico['_DICO_LEGEND_COULEUR_TEXTE'] = "Kies het kleur van de tekst:";
	$dico['_DICO_TITLE_BOUTON_PLUS_DE_COULEURS_TEXTE'] = "Andere kleur kiezen voor de tekst";
	$dico['_DICO_TITLE_BOUTON_APERCU'] = "overzicht van de configuratie";

	$dico['_DICO_BOUTON_APERCU'] = "<span>o</span><span>v</span><span>e</span><span>r</span><span>z</span><span>i</span><span>c</span><span>h</span><span>t</span>";

	$dico['_DICO_PARAMETRES_AVANCES_LEGENDE'] = "Geavanceerde instellingen";
	
	$dico['_DICO_PARAMETRES_AVANCES_OUI'] = "ja";
	$dico['_DICO_PARAMETRES_AVANCES_NON'] = "neen";
	
	$dico['_DICO_PARAMETRES_AVANCES_JS'] = "Javascript activeren";
	$dico['_DICO_PARAMETRES_AVANCES_FRAME'] = "De frames en iframes activeren";
	$dico['_DICO_PARAMETRES_AVANCES_IMG'] = "De beelden activeren";
	$dico['_DICO_PARAMETRES_AVANCES_OBJECT'] = "De objecten activeren (flash, audios, videos)";
	$dico['_DICO_PARAMETRES_AVANCES_APPLET'] = "Java-applets activeren";
	$dico['_DICO_PARAMETRES_AVANCES_TABLE'] = "De tabellen lineariseren";
	
	$dico['_DICO_PARAMETRES_AVANCES_JS_INFO'] = "(indien \"neen\" is aangekruist, is de alternatieve werking geactiveerd)";
	$dico['_DICO_PARAMETRES_AVANCES_FRAME_INFO'] = "(indien \"neen\" is aangekruist, wordt de alternatieve inhoud getoond)";
	$dico['_DICO_PARAMETRES_AVANCES_IMG_INFO'] = "(indien \"neen\" is aangekruist, wordt de alternatieve inhoud getoond)";
	$dico['_DICO_PARAMETRES_AVANCES_OBJECT_INFO'] = "(indien \"neen\" is aangekruist, wordt de alternatieve inhoud getoond)";
	$dico['_DICO_PARAMETRES_AVANCES_APPLET_INFO'] = "(indien \"neen\" is aangekruist, wordt de alternatieve inhoud getoond)";
	$dico['_DICO_PARAMETRES_AVANCES_TABLE_INFO'] = "(ze omzetten in een opsomming)";


	$dico['_DICO_BOUTON_RESET'] = "Opnieuw starten";
	$dico['_DICO_BOUTON_ACCEDER'] = "Ga naar de site";
	$dico['_DICO_OU'] = "of";
	$dico['_DICO_LIEN_ENREGISTRER'] = "Aanmelden";


	$dico['_DICO_ERREUR_ENREGISTRER'] = "Gelieve de volgende velden in te vullen:";
	$dico['_DICO_ERREUR_LOGIN_ENREGISTRER'] = "- Gebruikersnaam";
	$dico['_DICO_ERREUR_PASSWORD_ENREGISTRER'] = "- Wachtwoord";
	$dico['_DICO_ERREUR_CONFIRM_PASSWORD_ENREGISTRER'] = "- Bevestiging van het wachtwoord";
	$dico['_DICO_ERREUR_CONFIRM_PASSWORD_PASSWORD_ENREGISTRER'] = "- De bevestiging van het wachtwoord is niet identiek aan het wachtwoord";
	$dico['_DICO_ERREUR_UTILISATEUR_EXISTE_DEJA'] = "- De ingevoerde gebruikersnaam bestaat reeds.";

	$dico['_DICO_VALEUR_LOGIN_ENREGISTRER'] = "Gebruikersnaam";
	$dico['_DICO_ENREGISTRER_PROFIL'] = "Vul je persoonlijke profiel in en ga naar de site";
	$dico['_DICO_LABEL_LOGIN_ENREGISTRER'] = "Creëer je gebruikersnaam";
	$dico['_DICO_LABEL_PASSWORD_ENREGISTRER'] = "Kies je wachtwoord";
	$dico['_DICO_LABEL_CONFIRM_PASSWORD_ENREGISTRER'] = "Bevestig je wachtwoord";
	$dico['_DICO_BOUTON_VALIDER_ENREGISTRER'] = "Aanmelden en ga naar de site";

	////////////////////
	// page : palette //
	////////////////////
	$dico['_DICO_TITLE_PALETTE'] = "Kleurenpalet";
	$dico['_DICO_INTRO_PALETTE'] = "Je kunt kiezen uit een palet van 216 kleuren";
	$dico['_DICO_EXPLICATION_PALETTE'] = "Kies een kleur en bevestig onderaan:";
	$dico['_DICO_LABEL_COULEUR'] = "Kleur";
	$dico['_DICO_BOUTON_VALIDER'] = "Bevestigen";
	$dico['_DICO_TITLE_BOUTON_VALIDER'] = "Bevestig de gekozen kleur";
?>
Return current item: Web Accessibility Solution : CDL