Location: PHPKode > projects > VuFind > vufind-1.0.1/web/interface/themes/default/Help/ga/advsearch.tpl
<META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=utf-8">
<h1>Leideanna maidir le Cuardach Casta</h1>

<ul class="HelpMenu">
 <li><a href="#Search Fields">Cuardaigh Réimsí</a></li>
 <li><a href="#Search Groups">Cuardaigh Grúpaí</a></li>
</ul>

<dl class="Content">
 <dt><a name="Search Fields"></a>Cuardaigh Réimsí</dt>
 <dd>
  <p>Cuirtear roinnt réimsí cuardaigh os do chomhair nuair a théann tú go leathanach an Chuardaigh Chasta. Féadfaidh tú na heochairfhocail atá uait a chlóscríobh i ngach réimse. Ceadaítear <a href="Home?topic=search" onClick="return (false);">Oibreoirí cuardaigh</a> a úsáid</p>
  <p>Bíonn roghchlár anuas in éineacht le gach réimse, a chuireann ar do chumas an cineál sonra (teideal, údar, srl.) atá uait a shonrú. Féadfaidh tú na cineálacha éagsúla cuardaigh a úsáid in éineacht le chéile cibé bealach is mian leat.</p>
  <p>Cuireann an socrú “Meaitseáil” ar do chumas a shonrú conas ilraonta cuardaigh a láimhseáil.</p>
  <ul>
   <li>GACH Téarma - Ní thugann sé ach taifid a mheaitseálann gach réimse cuardaigh.</li>
   <li>AON Téarma - Tugann sé na taifid a mheaitseálann réimse cuardaigh amháin ar a laghad.</li>
   <li>Téarma AR BITH -- Tugann sé na taifid go léir ACH AMHÁIN iad siúd a mheaitseálann na réimsí cuardaigh sin. </li>
  </ul>
  <p>Is féidir an cnaipe “Cuir Réimse Cuardaigh Leis” a úsáid chun réimsí cuardaigh breise a chur leis an bhfoirm. Féadfaidh tú an oiread réimsí cuardaigh a úsáid agus is mian leat.</p>
 </dd>
 
 <dt><a name="Search Groups"></a>Grúpaí Cuardaigh</dt>
 <dd>
  <p>D’fhéadfadh sé tarlú nach leor tacar amháin réimsí cuardaigh i gcomhair cuardach casta áirithe. Cuir is gcás, mar shampla, dá mba mhian leat leabhair a fháil faoi stair na Síne nó na hIndia. Dá ndéanfá cuardach ‘GACH Téarma’ i gcomhair na Síne, na hIndia, agus na Staire ní bhfaighfeá ach leabhair faoin tSín AGUS faoin India. Dá ndéanfá cuardach AON Téarma gheofá leabhair staire nach raibh baint ar bith acu leis an tSín nó leis an India.</p>
  <p>Cuireann Grúpaí Cuardaigh ar do chumas cuardach a dhéanamh bunaithe ar ilghrupaí réimsí cuardaigh. Cuirtear grúpa nua réimsí leis gach uair a chliceálann tú an cnaipe “Cuir Grúpa Cuardaigh Leis”. Nuair a bhíonn ilghrúpaí cuardaigh agat féadfaidh tú na grúpaí sin nach dteastaíonn uait a bhaint trí an cnaipe “Bain an Grúpa Cuardaigh”, agus féadfaidh tú a shainiú an mian leat meaitseáil a fháil i gcás AON ghrúpa cuardaigh nó i gcás GACH grúpa cuardaigh.</p>
  <p>D’fhéadfá an fhadhb a bhí agat sa sampla a tugadh thuas faoi stair na Síne nó na hIndia a sheachaint trí ghrúpaí cuardaigh mar seo a úsáid:</p>
  <ul>
   <li>Iontráil “An India” agus “An tSín” sa chéad ghrúpa cuardaigh agus déan deimhin de gurb é “AON Téarma” an socrú maidir le “Meaitseáil”. </li>
   <li>Cuir an dara grúpa cuardaigh leis agus iontráil “stair.”</li>
   <li>Déan deimhin de go bhfuil “GACH Grúpa” mar shocrú meaitseála agat ag ceanntásc na nGrúpaí Cuardaigh.</li>
  </ul>
 </dd>
</dl> 
Return current item: VuFind