Location: PHPKode > projects > Volunteer Management OpenSource Software > vmoss_alpha02/3rd/htmlpurifier/tests/HTMLPurifier/AttrDef/IntegerTest.php
<?php

require_once 'HTMLPurifier/AttrDef/Integer.php';
require_once 'HTMLPurifier/AttrDefHarness.php';

class HTMLPurifier_AttrDef_IntegerTest extends HTMLPurifier_AttrDefHarness
{
  
  function test() {
    
    $this->def = new HTMLPurifier_AttrDef_Integer();
    
    $this->assertDef('0');
    $this->assertDef('1');
    $this->assertDef('-1');
    $this->assertDef('-10');
    $this->assertDef('14');
    $this->assertDef('+24', '24');
    $this->assertDef(' 14 ', '14');
    $this->assertDef('-0', '0');
    
    $this->assertDef('-1.4', false);
    $this->assertDef('3.4', false);
    $this->assertDef('asdf', false); // must not return zero
    $this->assertDef('2in', false); // must not return zero
    
  }
  
  function assertRange($negative, $zero, $positive) {
    $this->assertDef('-100', $negative);
    $this->assertDef('-1', $negative);
    $this->assertDef('0', $zero);
    $this->assertDef('1', $positive);
    $this->assertDef('42', $positive);
  }
  
  function testRange() {
    
    $this->def = new HTMLPurifier_AttrDef_Integer(false);
    $this->assertRange(false, true, true); // non-negative
    
    $this->def = new HTMLPurifier_AttrDef_Integer(false, false);
    $this->assertRange(false, false, true); // positive
    
    
    // fringe cases
    
    $this->def = new HTMLPurifier_AttrDef_Integer(false, false, false);
    $this->assertRange(false, false, false); // allow none
    
    $this->def = new HTMLPurifier_AttrDef_Integer(true, false, false);
    $this->assertRange(true, false, false); // negative
    
    $this->def = new HTMLPurifier_AttrDef_Integer(false, true, false);
    $this->assertRange(false, true, false); // zero
    
    $this->def = new HTMLPurifier_AttrDef_Integer(true, true, false);
    $this->assertRange(true, true, false); // non-positive
    
  }
  
}

Return current item: Volunteer Management OpenSource Software