Location: PHPKode > projects > VideoDB > videodb/language/da.php
<?php
/**
 * Danish language file
 *
 * @package Language
 * @author Brian Altenburg <hide@address.com>
 * @version $Id: da.php,v 1.14 2008/11/13 17:56:56 andig2 Exp $
 */

$lang[encoding]      = "utf-8";

$lang[audiocodec]     = "Lydformat";
$lang[borrowto]      = "LÃ¥n til";
$lang[cast]        = "Medvirkende";
$lang[country]       = "Land";
$lang[coverurl]      = "Cover URL";
$lang[dimension]      = "Dimension";
$lang[director]      = "Instruktør";
$lang[diskid]       = "DiskID";
$lang[filedate]      = "Fildato";
$lang[filename]      = "Filnavn";
$lang[filesize]      = "Filstørrelse";
$lang[genre]        = "Genre";
$lang[genres]       = "Genrer";
$lang[keywords]      = "Søgeord";
$lang[language]      = "Sprog";
$lang[length]       = "Længde";
$lang[less]        = "Mindre";
$lang[more]        = "Mere";
$lang[plot]        = "Handling";
$lang[runtime]       = "Varighed";
$lang[subtitle]      = "Undertitel";
$lang[title]        = "Titel";
$lang[tvepisode]      = "TV-serie";
$lang[seen]        = "Set";
$lang[videocodec]     = "Billedformat";
$lang[year]        = "År";
$lang[yes]         = "Ja";
$lang[comment]       = "Bemærkning";
$lang[mediatype]      = "Medietype";
$lang[save]        = "Gem";
$lang[back]        = "Tilbage";
$lang[coverupload]     = "Cover Upload";
$lang[visit]        = "Besøg";
$lang[date]        = "Dato";
$lang[fetchtime]      = "Load tid";
$lang[cachesize]      = "Cache størrelse";
$lang[cacheexpired]    = "Udløbet";
$lang[cachecleanup]    = "Rens";
$lang[cacheempty]     = "Tøm Cache";
$lang[okay]        = "Ok";
$lang[asactor]       = "som";
$lang[displayed]      = "vist";
$lang[add_another]     = "Tilføj en ny";
$lang[action]       = 'Action';

#
# Multiuser
#

$lang[enterusername]    = "Skriv dit brugernavn og kodeord for at fortsætte.";
$lang[stayloggedin]    = "Automatisk log ind på denne computer";
$lang[login]        = "log ind";
$lang[logout]       = "log ud";
$lang[owner]        = "Ejer";
$lang[loggedinas]     = "Du er logget ind som";

$lang[username]      = "Brugernavn";
$lang[password]      = "Kodeord";
$lang[permissions]     = "Tilladelser";
$lang[perm_admin]     = "Administration";
$lang[perm_readall]    = "Vis alle";
$lang[perm_writeall]    = "Ændre alle";
$lang[perm_write]     = "Ændre egen film";
$lang[perm_adult]     = "Se voksenfilm";
$lang[write]        = "Ændre film";
$lang[read]        = "Vis film";
$lang[update]       = "Opdater";
$lang[create]       = "Opret";
$lang[existingusers]    = "Eksisterende brugere";
$lang[permforuser]     = "Tilladelser for bruger";
$lang[createuser]     = "Opret ny bruger";
$lang[email]        = "E-Mail";
$lang[borrowask]      = "Send en anmodning vedr. lån af filmen";

$lang[msg_usercreated]   = "Bruger opretter";
$lang[msg_permpassupd]   = "Tilladelser og Kodeord opdateret";
$lang[msg_permupd]     = "Tilladelser opdateret";
$lang[msg_userdel]     = "Bruger slettet";
$lang[msg_loggedoff]    = "Du er blevet logget af";
$lang[msg_invalidchar]   = "Ugyldig tegn i brugernavn";
$lang[msg_loginfailed]   = "Log ind mislykket";
$lang[msg_borrowasksubject]= "[VideoDB] Anmodning om lån af %title%";
$lang[msg_borrowaskmail]  = "Bruger %user% (%usermail%) anmodede om at låne filmen \"%title%\" (DiskID %diskid%) af dig.\n\nVideo-URL: %url%\n\n\n\n-- \nSendt af VideoDB";
$lang[msg_borrowaskok]   = "Din anmodning blev sendt til filmens ejer. Du skulle høre fra ham snarest.";
$lang[msg_borrowaskfail]  = "Afsendelsen af din anmodning om lån fejlede. Du bedes selv kontakte filmens ejer.";

#
# Phrases
#

$lang[available]      = "er til rådighed.";
$lang[deleted]       = "Film er slettet.";
$lang[genre_desc]     = "Søg kun i disse genrer";
$lang[keywords_desc]    = "Der søges i alle valgte felter. Du kan bruge AND, OR og NOT i din forespørgsel.";
$lang[lentto]       = "er udlånt til";
$lang[listallfiles]    = "vis alle film";
$lang[look_imdb]      = "Hent manglende data fra IMDB";
$lang[really_del]     = "slettes";
$lang[returned]      = "Den blev afleveret";
$lang[notavail]      = "<span class=\"notavail\">IKKE TIL RÅDIGHED</span><br />udlånt til";
$lang[curlent]       = "Udlånt:";
$lang[curlentfrom]     = "LÃ¥nt fra bruger";
$lang[fieldselect]     = "Søg kun i disse felter";
$lang[selectall]      = "Vælg alle";

#
# Menue
#

$lang[browse]       = "liste";
$lang[borrow]       = "lån";
$lang[del]         = "slet";
$lang[edit]        = "rediger";
$lang[perm]        = "Tilladelser";
$lang[copy]        = "kopiere";
$lang[n_e_w]        = "ny";
$lang[random]       = "tilfældig";
$lang[search]       = "søg";
$lang[statistics]     = "statistik";
$lang[view]        = "vis";
$lang[setup]        = "konfiguration";
$lang[tools]        = "Værktøjer";
$lang[contrib]       = "Værktøjer";
$lang[imdbbrowser]     = "IMDB online";
$lang[help]        = "hjælp";
$lang[profile]       = "Profil";

#
# Radio-Buttons
#

$lang[radio_all]      = "alle";
$lang[radio_new]      = "nye";
$lang[radio_showtv]    = "Vis TV-serier";
$lang[radio_unseen]    = "ikke set";
$lang[radio_wanted]    = "ønskeliste";

$lang[radio_look_ignore]  = "ignorer";
$lang[radio_look_lookup]  = "tilføj manglende";
$lang[radio_look_overwrite]= "overskriv";
$lang[radio_look_caption] = "Eksterne Data";

#
# Trailers
#

$lang[trailer_search] 	  = "Søger efter trailer...";
$lang[trailer_show] 	  = "Vis trailers";

#
# Statistics
#

$lang[averagefilesize]   = "Gns. filstørrelse";
$lang[averageruntime]   = "Gns. varighed";
$lang[languages]      = "Sprog";
$lang[multiple]      = "<small>(flere genrer<br />pr. film muligt)</small>";
$lang[numberdisks]     = "Antal disks";
$lang[totalfiles]     = "Antal film ialt";
$lang[totalruntime]    = "Varighed ialt";
$lang[totalseen]      = "Set ialt";
$lang[totalsize]      = "Samlet størrelse";
$lang[tv_episodes]     = "TV-serier";
$lang[videobygen]     = "Film pr. genre";
$lang[videobyvcodec]    = "Billedformat";
$lang[videobyacodec]    = "Lydformat";
$lang[videobymedia]    = "Medietyper";

#
# Lookup Popup
#

$lang[l_search]      = "Søg";
$lang[l_select]      = "Vælg den tilsvarende titel:";
$lang[l_nothing]      = "Intet fundet.";
$lang[l_selfsearch]    = "Søg selv";
$lang[aka]         = "Aka";

#
# Config Help
#

$lang[opt_general]     = 'Generelt';
$lang[opt_custom]      = 'Valgfri felter';
$lang[opt_engines]     = 'Data leverandører';
$lang[opt_security]     = 'Netværk og Sikkerhed';
$lang[opt_caching]     = 'Caching';
$lang[opt_apikeys]     = 'API Keys';

$lang[enable]       = "aktivere";

$lang[help_langn]     = "Sprog";
$lang[help_lang]      = "Vælg din landekode her. Hvis dit sprog ikke er tilgængelig kan du oversætte den engelske fil i <span class=\"example\">language</span> folderen og sende den til mig.";
$lang[help_autoidn]    = "Automatisk DiskID";

$lang[help_templaten]   = "Skabelon";

$lang[help_mediadefaultn] = "Standard medietype";

$lang[help_langdefaultn]  = "Standard sprog";

$lang[help_languageflagsn] = "Sprog flag";

$lang[help_filterdefaultn] = "Standard filter";
$lang[help_filterdefault] = "Denne side vil blive vist når du starter VideoDB.";
$lang[help_showtvn]    = "Vis TV-serier";

$lang[help_orderallbydiskn]= "Sorter efter DiskID";
$lang[help_removearticlesn]= "Fjern paragraffer";
$lang[help_customn]    = "Valgfri felter";
$lang[help_localnetn]   = "Lokalt netværk";
$lang[help_imdbOverwriten] = "IMDB overskriv";
$lang[help_IMDBagen]    = "IMDB cache alder";
$lang[help_castcolumnsn]  = "Medvirkende kolonner";
$lang[help_listcolumnsn]  = "Liste kolonner";
$lang[help_recompilen]   = "Gennemtving rekompilering";
$lang[help_youtubekeyn]   = "YouTube Dev API nøgle";
$lang[help_youtubekey]    = "Anskaf en YouTube Dev API nøgle fra <a href='http://www.youtube.com/my_profile_dev'>http://www.youtube.com/my_profile_dev</a> for at aktivere YouTube support.";
$lang[help_shownewn]    = "Nye film";

$lang[help_showtoolsn]   = "Vis værktøjer";

$lang[page]        = "Side";
$lang[of]         = "af";
$lang[records]       = "elementer";

$lang[warn_noOwner]    = "Data ikke gemt - ejer skal vælges!";


?>
Return current item: VideoDB