Location: PHPKode > projects > VCore > v25b10/languages/nederlands.php
<?php

////////////////////////////////////////////////////////////////////
// ZPanel Language File                      //
// ZPanel is coded by Zee-Way Services - http://www.zee-way.com  //
//----------------------------------------------------------------//
// Language: English                       //
// Translated by: Kris Anderson                  //
// E-Mail Address: hide@address.com             //
// Web Site (if applicable): http://www.thezpanel.com       //
////////////////////////////////////////////////////////////////////

//Every page
$lang_back = "Vorige";
$lang_notloggedin = "Je bent niet ingelogd";
$lang_gotologin = "Ga naar inlog venster";
$lang_service = "Service";
$lang_currency = "€";
$lang_charset = "iso-8859-1";
$lang_username = "Gebruikersnaam";
$lang_password = "Wachtwoord";
$lang_paidtill = "Betaald tot";
$lang_webaddress = "Web Adres";
$lang_quota = "Quota";
$lang_notice = "MEDEDELING";
$lang_clickhere = "Klik Hier";
$lang_view = "Bekijk";
$lang_date = "Datum";
$lang_from = "Van";
$lang_to = "Naar";
$lang_delete = "Verwijderen";
$lang_update = "Update!";
$lang_required = "Required";

//Index Page
$lang_panelfor = "Control panel voor"; //followed by their username
$lang_webpackage = "Web Packet";
$lang_mainemail = "E-Mail";
$lang_mysqluser = "MySQL Gebruikersnaam";
$lang_home = "Home";
$lang_administration = "Administratie";
$lang_logout = "Uitloggen";

//Account Lookup
$lang_accountlookup = "Bekijk Account";
$lang_lookup = "Bekijk";
$lang_instructions = "Type een service naam in (hun inlog Gebruikersnaam) en druk op Bekijk om de resultaten te zien...";
$lang_enterservicename = "Tik een service naam";
$lang_poweruseroptions = "Power User Options";
$lang_createnewuser = "Maak een nieuwe gebruiker";
$lang_notarep = "Je bent geen Rep of Admin";
$lang_onlyuserinfo = "Je kan niet de Admin/Power gebruiker informatie bekijken";

$lang_infofor = "Account informatie voor";
$lang_launched = "is gelanceerd. Als het venster niet opkomt, ga na of je dan geen pop-up killer hebt aan staan.";

//Billing
$lang_billinginfo = "Billing Information";
$lang_billingactivity = "Dit is een lijst van al jouw rekeningen activiteiten van jouw account.";
$lang_checkbalance = "Klik hier om je totale balance te checken";
$lang_debitcredit = "Debit/Credit";
$lang_paymentmethod = "Betaal Methode";
$lang_amount = "Amount";
$lang_currentbalance = "Jouw Balance";
$lang_usestatements = "Gebruik de tabel hierboven om te concluderen hoe je rekening is.";
$lang_billingnotice = "Als je balance een - (negatief) getal is, dat is wat je dan nog moet betalen (wat je ons schuldig bent). Soms geven we je een extra credit, Het word dan automatisch erbij opgeteld. Als je vragen hierover hebt, contact dan ons.";

//Disk Usage
$lang_diskusage = "Disk gebruik";
$lang_usageinfo = "Hier zie je jouw disk gebruik. Je kunt er van uit gaan dat de inforamtie exact is.";
$lang_loadingusage = "Deze pagina, voorbij dit punt, kan een tijd duren voordat het geeindigd is afhankelijk van het aantal files die op de server staan. Geef de pagina de tijd om jouw informatie te verzamelen.";
$lang_total = "Totaal";
$lang_files = "Bestanden";
$lang_directories = "Mappen";

//Email Service
$lang_email = "E-Mail";
$lang_outlook = "Gebruik onze e-mail service van Outlook of Outlook Express!";
$lang_outlookinfo = "Gebruik de volgende informatie om je mail te checken van Outlook";
$lang_pop3server = "POP3 Server";
$lang_smtpserver = "SMTP Server";
$lang_fullemail = "Je volledige E-Mail Adres";
$lang_webmail = "WebMail inloggen";

//Install Execute
$lang_install = "Installeren";
$lang_choosefolder = "Kies een nieuwe map voor";
$lang_loadmeup = "Laad mij op!";
$lang_installnotice = "Druk op de 'Laad mij op!' één keer! Het script duurt er een tijd over om het te installeren, afhankelijk van de groote van het script.";

//Install Scripts
$lang_installscripts = "Installeer Scripts";
$lang_toinstall = "Scripts";
$lang_theirsite = "Hun Site";
$lang_morecoming = "Meer komen er binnenkort...";

//Mass E-Mail
$lang_massemail = "Massa E-Mail";
$lang_emaildesc = "Gebruik deze tool om naar alle gebruikers van je host een e-mail te sturen.";
$lang_subject = "Onderwerp";
$lang_content = "Bericht";
$lang_mailusers = "Mail gebruikers"; //goes in the button
$lang_mailed = "Gemaild!";
$lang_mailedokay = "Succesfully gemailed naar de gebruikers!";

//Network Tools
$lang_networktools = "Network Tools";
$lang_domainlookup = "Domain Lookup";

//Private Messages
$lang_privatemessages = "Privé Berichten";
$lang_pmdesc = "Dit is een snel systeem om contact te maken met je vrienden die ook lid zijn van deze host.";
$lang_yourmessages = "Jouw Berichten";
$lang_message = "Bericht";
$lang_nomessages = "Je hebt geen nieuwe berichten...";
$lang_addfriend = "Voeg een vriend toe";
$lang_removefriend = "Verwijder een vriend";
$lang_refreshmessages = "Klik hier om te vernieuwen";
$lang_add = "Toevoegen";
$lang_remove = "Verwijder";

//Profile
$lang_profile = "Mijn Profiel";
$lang_servicename = "Service Naam";
$lang_rank = "Rank";
$lang_status = "Status";
$lang_billinginfo = "Rekening Info";
$lang_homedir = "Home Directory";
$lang_url = "URL";
$lang_adminemails = "Admin E-Mails";
$lang_adminemailsdesc = "E-mail addresses zijn toegestaan om veranderd te worden naar dit account. Verdeeld door komma's. Dit moet veranderd worden door contact te leggen met de Tech Support.";
$lang_name = "Naam";
$lang_youremail = "E-Mail";

//Server Information
$lang_serverinfo = "Server Informatie";
$lang_currentlyrunning = "De Server loopt op"; //: followed by their specs
$lang_supportsfollowing = "Deze server ondersteund het volgende";

//Server Status
$lang_serverstatus = "Server Status";
$lang_serverstatusdesc = "Het script controleert of bepaalde services op onze server online zijn en werken.";
$lang_ssthatsit = "Dat is het!";
$lang_checkingservices = "Controleert services op"; //followed by their domain name
$lang_ssfailed = "Offline";
$lang_ssokay = "Online";

//MySQL Config
$lang_mcmysqlconfig = "MySQL Config";

$lang_mccurentlyusing = "Je gebruikt nu";
$lang_mcoutof = "van de";
$lang_mcdatabases = "databases";

$lang_mcdbases = "Jouw databases";
$lang_mcnew = "Maak een nieuwe database";
$lang_mcremove = "Verwijder een database";

//-------Admin Area-----------

$lang_accountnotes = "Account info";
$lang_edit = "Bewerk";
$lang_editmore = "Bewerk/Meer Info";

//Buttons / Links
$lang_btncreate = "Maak!";
$lang_btnupdate = "Update!";
$lang_lnkrefresh = "klik hier om de pagina te vernieuwen";
$lang_btnnewpackage = "Nieuw Packet";
$lang_btnnewinstaller = "Nieuw Installeerder";
$lang_btnnewuser = "Nieuwe Gebruiker";
$lang_btnupdatepackage = "Update Packet";
$lang_btnupdateuser = "Update gebruiker";
$lang_btnupdateInstaller = "Update Installer";
$lang_btnaddnew = "maak nieuw!";

//Index
$lang_admpages = "pagina's";
$lang_admwelcomemsg = "Welkom op het Admin Panel"; //followed by their name
$lang_admwelcome = "Welkom";
$lang_admusermanagement = "Gebruikers beheer";
$lang_admsysinfo = "Systeem Informatie";
$lang_admsysservices = "System Services";
$lang_admbroadcast = "Broadcast bericht";
$lang_admpackages = "Packetten";
$lang_adminstallers = "Installers";

//System Information
$lang_sipath = "Lokaal Pad naar ZPanel";
$lang_sidomain = "Jouw Domain Naam";
$lang_sicompany = "Jouw Bedrijf";
$lang_sisupportemail = "Support E-Mail";
$lang_sisupportlink = "Support Link";
$lang_sipop3 = "POP3 Server";
$lang_sismtp = "SMTP Server";
$lang_siftp = "FTP Server";

//New Installer
$lang_niscriptfull = "Script's volledige Naam";
$lang_niscriptshort = "Script's Short Name";
$lang_niscriptfilepath = "Script's File Path";
$lang_niscripthomepage = "Script's Homepage";
$lang_niexampledir = "Voorbeeld Directory";
$lang_niicon = "Icon";
$lang_niwelcome = "Welkom bericht";
$lang_niinstructions = "Instructie's";
$lang_nifinal = "uiteindelijke bericht";
$lang_nicreated = "Installer gemaakt!";
$lang_nitheirurl = "Hun URL";

//New Package
$lang_npname = "Naam";
$lang_nptype = "Type";
$lang_npquota = "Quota";
$lang_npmaxftp = "Max FTP Accounts";
$lang_npmaxdata = "Max MySQL Databases";
$lang_npprice = "Maandelijkse prijs";

//Services
$lang_serrestart = "Herstart";
$lang_serrestarted = "De service is herstart";

//Broadcast Message
$lang_bmdescribe = "Waneer je een broadcast Bericht maakt, word het bericht op iedereens hoofdpagina gezet. Wanneer je het bericht wil verwijderen, Haal alles weg en klik dan op Update.";
$lang_bmcurrent = "Bericht";
$lang_bmnewmsg = "Nieuw Broadcast bericht";

//Modules
$lang_modmodules = "Modules";

//Billing
$lang_method = "Method";

//Profile
$lang_theme = "Theme";

//Admin
$lang_admonlineusers = "Online Users";
$lang_masspmdesc = "This page allows you to send a private message to all of your users. Simply enter a message below and choose Send.";
$lang_masspmsend = "Send Mass PM";

//Private Messages
$lang_newpm = "You have a new private message.";
$lang_close = "Close"; //To close the window

//System Info
$lang_hostedroot = "Hosted users directory";
?>
Return current item: VCore