Location: PHPKode > projects > VampMan: V:tR Character Manager > vampman-1.0.2/phpnuke/modules/charactersheet/language/lang-dutch.php
<?
define("_registeredonly", "u bent niet verondersteld om hier te zijn. ga.");
 define("_accessdirectly", "u kunt tot deze pagina direct toegang hebben niet.");
 define("_safarinotice", "BERICHT: Deze vorm heeft kwesties met Safari gekend. Als u Safari gebruikt, te gebruiken gelieve verschillende browser!");
 define("_preview", "Karakter vande Voorproef");
 define("_remove", "verwijder");
 define("_edit", "geef");
 define("_Active", "Actief");
 define("_newcharacter", "maak Nieuw Karakter");
 define("_view", "Mening");
 define("_details", "geef Details uit");
 define("_xprequest", "Xp- Verzoek");
 define("_xpspend", "besteed XP");
 /* Stats */ 
define("_power", "Macht");
 define("_finesse", "Finesse");
 define("_resistance", "Weerstand");
 define("_mental", "Geestelijk");
 define("_physical", "Fysiek");
 define("_social", "Sociaal");
 define("_intel", "Intelligentie");
 define("_wits", "Verstand");
 define("_res", "Besluit");
 define("_str", "Sterkte");
 define("_dex", "Handigheid");
 define("_stam", "Uithoudingsvermogen");
 define("_pres", "Aanwezigheid");
 define("_man", "Manipulatie");
 define("_comp", "Composure");
 /* Van Vaardigheden */ 
define("_academics", "Academics");
 define("_computer", "Computer");
 define("_crafts", "Ambachten");
 define("_investigation", "Onderzoek");
 define("_medicine", "Geneeskunde");
 define("_occult", "Geheim");
 define("_politics", "Politiek");
 define("_science", "Wetenschap");
 define("_athletics", "Atletiek");
 define("_brawl", "Brawl");
 define("_drive", "Aandrijving");
 define("_firearms", "Vuurwapens");
 define("_larceny", "Diefstal");
 define("_stealth", "Heimelijkheid");
 define("_survival", "Overleving");
 define("_weaponry", "Bewapening");
 define("_animal", "Dierlijke Ken");
 define("_empathy", "Empathy");
 define("_expression", "Uitdrukking");
 define("_intimidation", "Intimidatie");
 define("_persuasion", "Overtuiging");
 define("_socialize", "socialiseer");
 define("_streetwise", "Streetwise");
 define("_subterfuge", "Subterfuge");
 define("_merits", "Verdiensten");
 define("_disciplines", "Disciplines");
 define("_rituals", "Rituelen");
 define("_flaws", "Gebreken");
 define("_specialties", "Specialiteiten");
define("_choose", "kies");
define("_merit", "verdienste"); 
define("_discipline", "discipline"); 
define("_ritual", "ritueel");
 define("_flaw", "gebrek");
 define("_specialty", "specialiteit");
define("_add", "voeg");
 define("_charname", "naam van het Karakter");
 define("_virtue", "Deugd");
 define("_embraced", "Omhelste Datum");
 define("_vice", "Ondeugd");
 define("_concept", "Concept van het Karakter");
 define("_clan", "Clan");
 define("_age", "Duidelijke Leeftijd");
 define("_gender", "Geslacht");
 define("_bloodline", "Bloodline");
 define("_covenant", "Overeenkomst");
 /* vorm */ 
define("_equipment_text", "verklaar om het even welk materiaal uw karakter normaal, met inbegrip van zijn plaats");
 define("_owned_text", "Lijst alles van nota uw karakter, met inbegrip van prijs en toepasselijke bepalingen");
 define("_description_text", "Beschrijving de fysieke kenmerken van uw karakter op vergadering. Omvat ook toepasselijke informatie (bloedkracht, masker van kalmte?) Uw beschrijving kan later worden uitgegeven. Omvat geen van de HTML het formatteren of lijn onderbrekingen in uw beschrijving; zij zullen worden verwijderd.");
 define("_details_text", "maak een lijst van om het even welke noodzakelijke details voor uw karakter: pallen, contacten, bondgenoten, bloedbanden, derangements enz. Om het even wat die voor storyteller relevant zou kunnen zijn.");
 define("_background_text", "beschrijf de achtergrond van uw karakter: waar zij uit kwamen, hoe zij (voorzover van toepassing) omhelst werden, zouden de enz.karakters moeten worden geïnspireerd, maar dit is niet verondersteld om een roman te zijn.");
 define("_experience_text", "de ervaringsuitgaven van het Verslag.");
 define("_equipment", "Gedragen Materiaal");
 define("_owned", "Bezeten Materiaal");
 define("_description", "de Beschrijving van het Karakter");
 define("_details", "de Details van het Karakter");
 define("_background", "de Achtergrond van het Karakter");
 define("_experience", "de Ervaring van het Karakter");
 define("_size", "Grootte");
 define("_health", "Gezondheid");
 define("_speed", "Snelheid");
 define("_willpower", "Willpower");
 define("_init", "Mod. van het Initiatief");
 define("_humanity", "Mensdom");
 define("_morality", "Ethiek");
 define("_defense", "Defensie");
 define("_potency", "Kracht van het Bloed");
 /* fouten */ 
define("_error", "Fouten");
 define("_none", "niets!");
 define("_error_name", "u moet een naam van het Karakter hebben");
 define("_error_virtue", "u moet een deugd selecteren.");
 define("_error_vice", "u moet een ondeugd selecteren.");
 define("_error_clan", "u moet een vampire clan selecteren, of selecteren dodelijk of een ghoul te zijn.");
 define("_error_covenant", "u moet een overeenkomst plukken. Als u geen lid van een overeenkomst bent, kies unaligned.");
 define("_error_gender", "ik weet er zou kunnen zijn teveel om te kiezen van, maar u moet een geslacht plukken.");
 define("_error_embraced", "aangezien u vampire bent, moet u de (benaderende) datum geven u (het jaar) fijn is.");
 define("_error_age", "u moet uw (duidelijke) tijd geven.");
 define("_error_giantdwarf", "u hebt de verdienstereus en de gebrekdwerg hebben. Duidelijk, houdt dit geen steek. Oogst.");
 define("_error_mortaldisc", "u hebt dat uw karakter dodelijk is, nog u hebt geselecteerd discliplines.");
 define("_warning", "Waarschuwingen");
 define("_warning_merits", "u hebt geen verdiensten geselecteerd. Alle karakters beginnen met 7 verdienstepunten.");
 define("_warning_disc", "u hebt geen discliplines geselecteerd. Vampires beginnen met 3, en ghouls begin met 1.");

define("_Charity", "Liefdadigheid");
 define("_Faith", "Geloof");
 define("_Hope", "Hoop");
 define("_Fortitude", "Fortitude");
 define("_Justice", "Rechtvaardigheid");
 define("_Temperance", "Matiging");
 define("_Prudence", "Voorzichtigheid");
 define("_Envy", "Afgunst");
 define("_Gluttony", "Gluttony");
 define("_Greed", "Hebzucht");
 define("_Lust", "Verlangen");
 define("_Pride", "Trots");
 define("_Sloth", "Sloth");
 define("_Wrath", "Toorn");
 define("_Daeva", "Daeva");
 define("_Gangrel", "Gangrel");
 define("_Mekhet", "Mehket");
 define("_Nosferatu", "Nosferatu");
 define("_Ventrue", "Ventrue");
 define("_Mortal", "Dodelijk");
 define("_Ghoul", "Ghoul");
 define("_Male", "Mannetje");
 define("_Female", "Wijfje");
 define("_Carthian", 'The Carthian Beweging');
 define("_Crone", 'The van Crone Cirkel');
 define("_Invictus", 'The Invictus');
 define("_Ordo", 'The Ordo Dracul');
 define("_Sanctum", 'The Lancea Sanctum');
 define("_Unaligned", 'Unaligned');

define("_submitted", "Voorgelegd Karakter"); 
define("_discusswithst", "te sluiten aan zich gelieve bij # hulp ruimte op irc.vampiretherebirth.org babbelen om uw karakter met ST STs te bespreken zal goedkeuren of zal herzien uw karakter niet tot u het met hen in # hulp");

define("_pub_url_this", "dit"); 
define("_pub_url_sentence", "is url voor het openbare blad van uw karakter"); 
define("_vitae", "Vitae"); 
define("_unspentxp", "Unspeent XP"); 
define("_neededxp", "XP nodig voor BP");
define("_editdetails", "geef Details uit");
define("_detailssubmitted", "detailleert Voorgelegd");

define("_invalidhash", "Ongeldige Knoeiboel");
 define("_nocharacter", "Geen dergelijk gevonden karakter");
 define("_accessdenied", "Ontkende Toegang");
 define("_spendxp", "besteed XP");
 define("_requestxp", "Verzoek XP");
 define("_xprequestnotfound", "Gevonden niet xp- Verzoek.");
 define("_notresource", "niet beschikbaar Middel");
 define("_pending", "in afwachting van");
 define("_resolved", "vastbesloten");
 define("_details", "Details");
 define("_xpspendstatus", "XP besteedt de Status van het Verzoek");
 define("_xpstatus", "De Status van het xp- Verzoek");
 define("_stcomments", "ST Commentaren");
 define("_nopreviousspend", "Geen Vorige XP besteedt Verzoeken");
 define("_nopreviousrequest", "Geen Vorige Xp- Verzoeken");
 define("_date", "Datum");
 define("_status", "Status");
 define("_xprequested", "Gevraagde Xp");
 define("_xpgiven", "Gegeven Xp");
 define("_xprequestfor", "Xp- Verzoek voor");
 define("_detailsoptional", "(facultatieve) Details");
define("_xp","XQ");

define("_go","gee");
define("_PendingXPRequests", "in afwachting van Xp- Verzoeken");
 define("_PendingXPRequest", "1 in afwachting van Xp- Verzoek");
 define("_AllXPRequest", "Alle Xp- Verzoeken");
 define("_PendingXPSRequests", "in afwachting van XP besteden Verzoeken");
 define("_PendingXPSRequest", "1 in afwachting van XP besteden Verzoek");
 define("_AllXPSRequest",  "Al XP besteden Verzoeken");
 define("_byuser", "selecteer door gebruiker");
 define("_bychar", "selecteer door Karakter");
 define("_activechar", "Actieve Karakters");
 define("_inactivechar", "Inactieve Karakters");
 define("_skippedchar", "Overgeslagen Karakters");
define("_vxp", "vXP"); 
define("_delchar", "schrap Karakter"); 
define("_s_characters", "'s karakters");
define("_submit", "legvoor");
define("_notactive","Nein Actief");
define("_charmodified", "Gewijzigd Karakter");
define("_returntoadmin", "Terugkeer aan Admin CP");
define("_user", "Gebruiker");
 define("_character", "Karakter");
 define("_deletesure", "zijn zeker u u willen dit karakter schrappen?");
 define("_confirm", "bevestig");
 define("_cancel", "annuleer");
define("_chardeleted", "Geschrapt Karakter"); 
define("_charnotdeleted", "Geannuleerde Schrapping");

define("_pendingxpsrequests", "in afwachting van XP besteed Verzoeken"); 
define("_newwindow", "Nieuw Venster"); 
define("_resolvexps", "los XP op besteden Verzoek"); 
define("_noxps", "Geen XP besteedt Verzoeken"); 
define("_nopendingxps", "Geen Hangende XP besteedt Verzoeken");

define("_xpgive", "XP om te geven"); 
define("_resolvexp", "los Xp- Verzoek op"); 
define("_noxp", "Geen Xp- Verzoeken");
?>
Return current item: VampMan: V:tR Character Manager