Location: PHPKode > projects > UseBB > UseBB/languages/admin_Nederlands.php
<?php

/*
	Copyright (C) 2003-2012 UseBB Team
	http://www.usebb.net
	
	$Id$
	
	This file is part of UseBB.
	
	UseBB is free software; you can redistribute it and/or modify
	it under the terms of the GNU General Public License as published by
	the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
	(at your option) any later version.
	
	UseBB is distributed in the hope that it will be useful,
	but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
	MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
	GNU General Public License for more details.
	
	You should have received a copy of the GNU General Public License
	along with UseBB; if not, write to the Free Software
	Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA  02110-1301  USA
*/

//
// Die when called directly in browser
//
if ( !defined('INCLUDED') )
	exit();

$lang['AdminLogin'] = 'Administrator inloggen';
$lang['AdminPasswordExplain'] = 'Om veiligheidsredenen dien je je account\'s wachtwoord in te voeren om toegang te krijgen tot het ACP.';

$lang['RunningBadACPModule'] = 'UseBB kan deze module niet uitvoeren omdat een of meerdere aspecten ontbreken (geen $usebb_module object gevonden en/of ontbrekende run_module() objectmethode).';

$lang['Category-main'] = 'Algemeen';
$lang['Category-forums'] = 'Forums';
$lang['Category-various'] = 'Diversen';
$lang['Category-members'] = 'Leden';
$lang['Category-pruning'] = 'Pruning';
$lang['Category-security'] = 'Veiligheid';
$lang['Item-index'] = 'ACP-index';
$lang['Item-version'] = 'Versiecontrole';
$lang['Item-config'] = 'Algemene configuratie';
$lang['Item-categories'] = 'Categorie&euml;n Beheren';
$lang['Item-forums'] = 'Forums Beheren';
$lang['Item-iplookup'] = 'IP-adres opzoeken';
$lang['Item-sqltoolbox'] = 'SQL-werkset';
$lang['Item-modules'] = 'ACP-modules';
$lang['Item-members'] = 'Leden Bewerken';
$lang['Item-delete_members'] = 'Leden Verwijderen';
$lang['Item-register_members'] = 'Leden Registreren';
$lang['Item-activate_members'] = 'Leden Activeren';
$lang['Item-prune_forums'] = 'Forums Prunen';
$lang['Item-prune_members'] = 'Leden Prunen';
$lang['Item-dnsbl'] = 'DNSBL-bans';
$lang['Item-badwords'] = 'Woordcensuur';
$lang['Item-mass_email'] = 'Massa-email';
$lang['Item-bans'] = 'Banbeheer';
$lang['Item-logout'] = 'Uitloggen van ACP';

$lang['IndexWelcome'] = 'Welkom op het ACP van je UseBB-forum. Hier kan je alle aspecten van je forum beheren, zoals de instellingen wijzigen, forums beheren, leden, enz.';
$lang['IndexSystemInfo'] = 'Systeeminfo';
$lang['IndexUseBBVersion'] = 'UseBB-versie';
$lang['IndexPHPVersion'] = 'PHP-versie';
$lang['IndexSQLServer'] = 'SQL-server driver';
$lang['IndexHTTPServer'] = 'HTTP-server';
$lang['IndexOS'] = 'Besturingssysteem';
$lang['IndexServerLoad'] = 'Serverbelastingswaardes';
$lang['IndexLinks'] = 'Links';
$lang['IndexUnactiveMembers'] = 'Niet-geactiveerde Leden';
$lang['IndexNoUnactiveMembers'] = 'Er zijn geen leden die wachten op admin-activatie.';
$lang['IndexOneUnactiveMember'] = 'Er is 1 lid die wacht op admin-activatie.';
$lang['IndexMoreUnactiveMembers'] = 'Er zijn %d leden die wachten op admin-activatie.';
$lang['IndexWarning'] = 'Waarschuwing!';
$lang['IndexUnwritableConfig'] = 'Op dit moment is %s niet door PHP beschrijfbaar. Om dit beschrijfbaar te maken, pas de permissies aan met een FTP-client of voer een chmod-operatie op het bestand uit. Contacteer je host in geval van problemen. Wanneer onbeschrijfbaar zal het aangepaste bestand als download worden aangeboden.';
$lang['IndexMultibyteUsage'] = 'Merk op dat je momenteel een vertaling gebruikt die geschreven is in een multibyte karakterset (%s). Deze vertalingen en karaktersets zijn offici&euml;el niet ondersteund op UseBB 1.';
$lang['IndexDevelopmentEnvironment'] = 'UseBB is momenteel ingesteld om te draaien in een ontwikkelomgeving. Dit zal mogelijke PHP-notices tonen aan gebruikers and bevat niet bepaalde veiligheidsmaatregelen. Op productieomgevingen is dit niet aanbevolen.';

$lang['VersionFailed'] = 'Het forum kon de laatste versie niet achterhalen. Gelieve geregeld %s te bezoeken om er zeker van te zijn dat je de laatste versie hebt.';
$lang['VersionLatestVersionTitle'] = 'Dit is de laatste versie';
$lang['VersionLatestVersion'] = 'Dit forum wordt aangedreven door UseBB %s welke de laatste stabiele versie is.';
$lang['VersionNeedUpdateTitle'] = 'Nieuwe versie beschikbaar!';
$lang['VersionNeedUpdate'] = 'Dit forum draaiend op UseBB %s moet geupdate worden naar versie %s om veilig en bugvrij te blijven! Bezoek %s om de laatste versie te downloaden.';
$lang['VersionBewareDevVersionsTitle'] = 'Ontwikkelingsversie gevonden';
$lang['VersionBewareDevVersions'] = 'Dit forum draait op versie %s hoewel %s nog steeds de laatste stabiele versie is. Hou rekening met de (compatibiliteits)problemen die kunnen bestaan met ontwikkelingsversies.';

$lang['ConfigInfo'] = 'Op deze pagina kan je alle instellingen van je forum wijzigen. Wees voorzichtig met het aanpassen van de databaseconfiguratie. Velden aangeduid met een asterisk (*) zijn verplicht.';
$lang['ConfigSet'] = 'De nieuwe configuratie werd opgeslagen. Het zal worden ingeladen bij het laden van een nieuwe pagina.';
$lang['ConfigMissingFields'] = 'Sommige velden werden foutief ingevuld (bv. tekst waar een getal werd verwacht). Gelieve de volgende velden te controleren:';
$lang['ConfigBoard-type'] = 'Type';
$lang['ConfigBoard-server'] = 'Server';
$lang['ConfigBoard-username'] = 'Gebruikersnaam';
$lang['ConfigBoard-passwd'] = 'Wachtwoord';
$lang['ConfigBoard-dbname'] = 'Databasenaam';
$lang['ConfigBoard-prefix'] = 'Tabel-prefix';
$lang['ConfigBoard-persistent'] = 'Persistente verbindingen';
$lang['ConfigBoardSection-general'] = 'Algemeen';
$lang['ConfigBoardSection-cookies'] = 'Cookies';
$lang['ConfigBoardSection-cookies-info'] = 'Je mag deze leeg laten voor auto-detectie.';
$lang['ConfigBoardSection-sessions'] = 'Sessies';
$lang['ConfigBoardSection-page_counts'] = 'Pagina-aantallen';
$lang['ConfigBoardSection-date_time'] = 'Datums &amp; Tijden';
$lang['ConfigBoardSection-date_time-info'] = 'Alleen van toepassing op gasten en nieuwe accounts.';
$lang['ConfigBoardSection-database'] = 'Database-configuratie';
$lang['ConfigBoardSection-database-info'] = 'Pas deze enkel aan als je zeker bent dat de nieuwe instellingen meteen werken.';
$lang['ConfigBoardSection-advanced'] = 'Geavanceerde instellingen';
$lang['ConfigBoardSection-email'] = 'E-mail';
$lang['ConfigBoardSection-additional'] = 'Bijkomende functies';
$lang['ConfigBoardSection-user_rights'] = 'Gebruikersrechten';
$lang['ConfigBoardSection-layout'] = 'Layout-instellingen';
$lang['ConfigBoardSection-min_levels'] = 'Minimale toegangsniveau\'s';
$lang['ConfigBoardSection-min_levels-info'] = 'Dit zijn de minimale niveau\'s benodigd om elk item te bekijken.';
$lang['ConfigBoardSection-security'] = 'Veiligheid';
$lang['ConfigBoardSection-rss'] = 'RSS-feeds';
$lang['ConfigBoardSection-anti_spam'] = 'Anti-spam';
$lang['ConfigBoardSection-anti_spam-info'] = 'Voor meer informatie en aanbevelingen, zie het document <a href="./docs/anti-spam.html">Spam Protection</a> (Engels).';
$lang['ConfigBoard-admin_email'] = 'Admin e-mailadres';
$lang['ConfigBoard-board_descr'] = 'Forumomschrijving';
$lang['ConfigBoard-board_keywords'] = 'Forum-kernwoorden';
$lang['ConfigBoard-board_keywords-info'] = 'Gescheiden door komma\'s.';
$lang['ConfigBoard-board_name'] = 'Forumnaam';
$lang['ConfigBoard-date_format'] = 'Datumformaat';
$lang['ConfigBoard-date_format-info'] = 'Zelfde syntax als PHP\'s date().';
$lang['ConfigBoard-language'] = 'Standaardtaal';
$lang['ConfigBoard-language-info'] = 'Alleen van toepassing op gasten en nieuwe accounts.';
$lang['ConfigBoard-session_name'] = 'Sessienaam';
$lang['ConfigBoard-session_name-info'] = 'Alleen alfanumerieke karakters, geen spaties. Moet ten minste 1 letter bevatten.';
$lang['ConfigBoard-template'] = 'Standaard template';
$lang['ConfigBoard-template-info'] = 'Alleen van toepassing op gasten en nieuwe accounts.';
$lang['ConfigBoard-active_topics_count'] = 'Aantal actieve onderwerpen';
$lang['ConfigBoard-active_topics_count-info'] = 'Rekening houdende met de instelling \'Maximum leeftijd actieve onderwerpen\' kunnen minder onderwerpen getoond worden.';
$lang['ConfigBoard-active_topics_max_age'] = 'Maximum leeftijd actieve onderwerpen';
$lang['ConfigBoard-active_topics_max_age-info'] = 'Maximum leeftijd (laatste bericht) in dagen, 0 om uit te schakelen.';
$lang['ConfigBoard-avatars_force_height'] = 'Maximum avatarhoogte (px)';
$lang['ConfigBoard-avatars_force_height-info'] = 'Nul voor geen limiet.';
$lang['ConfigBoard-avatars_force_width'] = 'Maximum avatarbreedte (px)';
$lang['ConfigBoard-avatars_force_width-info'] = 'Nul voor geen limiet.';
$lang['ConfigBoard-debug'] = 'Debug-modus';
$lang['ConfigBoard-debug-info'] = 'Uitgebreid werkt enkel wanneer niet in productieomgeving (ingesteld in broncode).';
$lang['ConfigBoard-email_view_level'] = 'E-mailadressen weergeven';
$lang['ConfigBoard-flood_interval'] = 'Flood-interval (seconden)';
$lang['ConfigBoard-members_per_page'] = 'Leden per pagina';
$lang['ConfigBoard-online_min_updated'] = 'Online gebruikers gedurende voorbije minuten';
$lang['ConfigBoard-output_compression'] = 'Uitvoercompressie';
$lang['ConfigBoard-passwd_min_length'] = 'Wachtwoord minimumlengte';
$lang['ConfigBoard-posts_per_page'] = 'Berichten per pagina';
$lang['ConfigBoard-rss_items_count'] = 'Aantal RSS-items';
$lang['ConfigBoard-search_limit_results'] = 'Beperk zoekresultaten tot x items';
$lang['ConfigBoard-search_nonindex_words_min_length'] = 'Minimale lengte van zoekwoord';
$lang['ConfigBoard-session_max_lifetime'] = 'Maximale sessieleeftijd (minuten)';
$lang['ConfigBoard-show_edited_message_timeout'] = 'Bewerkt bericht-mededeling';
$lang['ConfigBoard-show_edited_message_timeout-info'] = 'Wanneer het bericht binnen deze seconden na het plaatsen werd bewerkt, blijft de mededeling verborgen.';
$lang['ConfigBoard-topicreview_posts'] = 'Aantal berichten in onderwerpreview';
$lang['ConfigBoard-topics_per_page'] = 'Onderwerpen per pagina';
$lang['ConfigBoard-view_active_topics_min_level'] = 'Actieve onderwerpen';
$lang['ConfigBoard-view_detailed_online_list_min_level'] = 'Gedetailleerde onlinelijst';
$lang['ConfigBoard-view_forum_stats_box_min_level'] = 'Kleine statistieken';
$lang['ConfigBoard-view_hidden_email_addresses_min_level'] = 'Verborgen e-mailadressen';
$lang['ConfigBoard-view_memberlist_min_level'] = 'Ledenlijst';
$lang['ConfigBoard-view_search_min_level'] = 'Zoekmachine';
$lang['ConfigBoard-view_stafflist_min_level'] = 'Staflijst';
$lang['ConfigBoard-view_stats_min_level'] = 'Statistiekenpagina';
$lang['ConfigBoard-view_contactadmin_min_level'] = '\'Admin contacteren\'-link';
$lang['ConfigBoard-allow_multi_sess'] = 'Sta meerdere sessies toe per IP-adres';
$lang['ConfigBoard-board_closed'] = 'Sluit het forum';
$lang['ConfigBoard-board_closed-info'] = 'Admins kunnen nog steeds inloggen.';
$lang['ConfigBoard-contactadmin_custom_url'] = 'Aangepaste URL voor &quot;Admin contacteren&quot;';
$lang['ConfigBoard-contactadmin_custom_url-info'] = 'Absolute of relatieve URL om gebruikt te worden als link &ndash; in plaats van e-maillink of -formulier.';
$lang['ConfigBoard-cookie_secure'] = 'Beveiligde cookies';
$lang['ConfigBoard-cookie_secure-info'] = 'Versleutelde cookies (enkel HTTPS)';
$lang['ConfigBoard-cookie_httponly'] = 'Gebruik HTTP-only cookies';
$lang['ConfigBoard-cookie_httponly-info'] = 'Voegt een HttpOnly-vlag toe aan de cookies, welke deze veiliger maakt tegen XSS.';
$lang['ConfigBoard-dst'] = 'Zomertijd';
$lang['ConfigBoard-enable_contactadmin'] = '\'Admin contacteren\'-link inschakelen';
$lang['ConfigBoard-enable_contactadmin_form'] = 'Gebruik e-mailformulier in plaats van e-maillink voor \'Admin contacteren\'';
$lang['ConfigBoard-enable_detailed_online_list'] = 'Gedetailleerde onlinelijst inschakelen';
$lang['ConfigBoard-enable_forum_stats_box'] = 'Kleine statistieken inschakelen';
$lang['ConfigBoard-enable_memberlist'] = 'Ledenlijst inschakelen';
$lang['ConfigBoard-enable_quickreply'] = 'Snel antwoord inschakelen';
$lang['ConfigBoard-enable_rss'] = 'Algemene (actieve onderwerpen) RSS-feed inschakelen';
$lang['ConfigBoard-enable_rss_per_forum'] = 'RSS-feed per forum inschakelen';
$lang['ConfigBoard-enable_rss_per_topic'] = 'RSS-feed per onderwerp inschakelen';
$lang['ConfigBoard-enable_stafflist'] = 'Staflijst inschakelen';
$lang['ConfigBoard-enable_stats'] = 'Statistiekenpagina inschakelen';
$lang['ConfigBoard-friendly_urls'] = 'Vriendelijke URL\'s inschakelen';
$lang['ConfigBoard-friendly_urls-info'] = 'Vereist Apache en mod_rewrite. Schakelt sessie-ID\'s in URL uit.';
$lang['ConfigBoard-guests_can_access_board'] = 'Gasten kunnen het forum bekijken';
$lang['ConfigBoard-guests_can_see_contact_info'] = 'Gasten kunnen contactinformatie in profielen bekijken';
$lang['ConfigBoard-guests_can_view_profiles'] = 'Gasten kunnen profielen bekijken';
$lang['ConfigBoard-hide_avatars'] = 'Verberg alle avatars';
$lang['ConfigBoard-hide_signatures'] = 'Verberg alle handtekeningen';
$lang['ConfigBoard-hide_userinfo'] = 'Verberg gebruikersinformatie';
$lang['ConfigBoard-rel_nofollow'] = 'Google\'s nofollow inschakelen';
$lang['ConfigBoard-rel_nofollow-info'] = 'Dit laat Google alle links in BBCode negeren.';
$lang['ConfigBoard-return_to_topic_after_posting'] = 'Terugkeren naar onderwerp na het plaatsen';
$lang['ConfigBoard-return_to_topic_after_posting-info'] = 'Alleen van toepassing op gasten en nieuwe accounts.';
$lang['ConfigBoard-sig_allow_bbcode'] = 'BBCode in handtekeningen inschakelen';
$lang['ConfigBoard-sig_allow_smilies'] = 'Smilies in handtekeningen inschakelen';
$lang['ConfigBoard-sig_max_length'] = 'Maximale lengte handtekening';
$lang['ConfigBoard-single_forum_mode'] = 'Enkel forum-modus';
$lang['ConfigBoard-single_forum_mode-info'] = 'Geef het enige zichtbare forum weer als forum-index.';
$lang['ConfigBoard-target_blank'] = 'BBCode-links openen een nieuw venster';
$lang['ConfigBoard-target_blank-info'] = 'Alleen van toepassing op gasten en nieuwe accounts.';
$lang['ConfigBoard-activation_mode'] = 'Activatiemodus';
$lang['ConfigBoard-activation_mode0'] = 'Geen activatie';
$lang['ConfigBoard-activation_mode1'] = 'E-mailactivatie';
$lang['ConfigBoard-activation_mode2'] = 'Admin-activatie';
$lang['ConfigBoard-board_closed_reason'] = 'Reden van sluiting';
$lang['ConfigBoard-board_url'] = 'Forum-URL';
$lang['ConfigBoard-board_url-info'] = 'Volledige URL inclusief eindigende /; laat leeg voor auto-detectie.';
$lang['ConfigBoard-cookie_domain'] = 'Cookie-domein';
$lang['ConfigBoard-cookie_path'] = 'Cookie-pad';
$lang['ConfigBoard-session_save_path'] = 'Map voor opslaan sessiedata';
$lang['ConfigBoard-session_save_path-info'] = 'Aangepaste locatie voor opslag sessiedata; alleen absolute mapnamen.';
$lang['ConfigBoard-exclude_forums_active_topics'] = 'Forums uit actieve onderwerpen filteren';
$lang['ConfigBoard-exclude_forums_rss'] = 'Forums uit algemene RSS-feed filteren';
$lang['ConfigBoard-exclude_forums_stats'] = 'Forums uit statistiekenpagina filteren';
$lang['ConfigBoard-timezone'] = 'Tijdzone';
$lang['ConfigBoard-debug0'] = 'Uitgeschakeld';
$lang['ConfigBoard-debug1'] = 'Eenvoudig (rendertijd + aantallen)';
$lang['ConfigBoard-debug2'] = 'Uitgebreid (eenvoudig + SQL-queries)';
$lang['ConfigBoard-email_view_level0'] = 'Verberg alle e-mailadressen';
$lang['ConfigBoard-email_view_level1'] = 'E-mailformulier inschakelen';
$lang['ConfigBoard-email_view_level2'] = 'Tonen met spambeveiliging';
$lang['ConfigBoard-email_view_level3'] = 'Onbewerkt tonen';
$lang['ConfigBoard-output_compression0'] = 'Uitgeschakeld';
$lang['ConfigBoard-output_compression1'] = 'Comprimeer HTML';
$lang['ConfigBoard-output_compression2'] = 'Gzip inschakelen';
$lang['ConfigBoard-output_compression3'] = 'Comprimeer HTML en schakel gzip in';
$lang['ConfigBoard-level0'] = 'Gasten';
$lang['ConfigBoard-level1'] = 'Leden';
$lang['ConfigBoard-level2'] = 'Moderators';
$lang['ConfigBoard-level3'] = 'Administrators';
$lang['ConfigBoard-enable_acp_modules'] = 'ACP-modules inschakelen';
$lang['ConfigBoard-disable_registrations'] = 'Gebruikersregistratie uitschakelen';
$lang['ConfigBoard-disable_registrations-info'] = 'Gebruikers kunnen nog steeds via het ACP worden geregistreerd.';
$lang['ConfigBoard-disable_registrations_reason'] = 'Reden van uitschakeling';
$lang['ConfigBoard-allow_duplicate_emails'] = 'Gedupliceerde e-mailadressen toestaan';
$lang['ConfigBoard-enable_badwords_filter'] = 'Woordcensuur-filter inschakelen';
$lang['ConfigBoard-enable_ip_bans'] = 'IP-adresbans inschakelen';
$lang['ConfigBoard-show_raw_entities_in_code'] = 'Toon ruwe entiteiten in [code]-tags.';
$lang['ConfigBoard-show_raw_entities_in_code-info'] = 'Toon de ruwe entiteitcode i.p.v. zijn HTML-representatie.';
$lang['ConfigBoard-username_min_length'] = 'Gebruikersnaam minimumlengte';
$lang['ConfigBoard-username_max_length'] = 'Gebruikersnaam maximumlengte';
$lang['ConfigBoard-show_never_activated_members'] = 'Toon nooit geactiveerde leden';
$lang['ConfigBoard-show_never_activated_members-info'] = 'Toon deze in de statistieken en ledenlijst.';
$lang['ConfigBoard-enable_registration_log'] = 'Registratielog inschakelen';
$lang['ConfigBoard-enable_registration_log-info'] = 'Schrijft een registratielog naar een tekstbestand.';
$lang['ConfigBoard-registration_log_file'] = 'Registratielogbestand';
$lang['ConfigBoard-registration_log_file-info'] = 'Relatief t.o.v. de map van het forum, of een absoluut pad.';
$lang['ConfigBoard-enable_email_dns_check'] = 'E-mailadres DNS-controle inschakelen';
$lang['ConfigBoard-enable_email_dns_check-info'] = 'Valideert e-mailadressen door MX-records op te zoeken. Dit werkt mogelijk niet op alle domeinen.';
$lang['ConfigBoard-edit_post_timeout'] = 'Bericht bewerken-timeout';
$lang['ConfigBoard-edit_post_timeout-info'] = 'Een gebruiker kan zijn berichten bewerken binnen x seconden na het posten.';
$lang['ConfigBoard-disable_xhtml_header'] = 'XHTML-header voor XHTML-templates uitschakelen';
$lang['ConfigBoard-disable_xhtml_header-info'] = 'Een XHTML Content-Type kan alleen gebruikt worden wanneer de inhoud 100% welgevormd is. Dit is altijd uitgeschakeld voor niet-XHTML browsers.';
$lang['ConfigBoard-email_reply-to_header'] = 'Gebruik Reply-To-header';
$lang['ConfigBoard-email_reply-to_header-info'] = 'Gebruik Reply-To in plaats van From voor gebruiker\'s e-mailadres (vereist op sommige hosts).';
$lang['ConfigBoard-mass_email_msg_recipients'] = 'Aantal ontvangers per massa e-mailbericht';
$lang['ConfigBoard-mass_email_msg_recipients-info'] = 'Meerdere berichten zullen verzonden worden tot wanneer alle ontvangers gemaild zijn.';
$lang['ConfigBoard-sendmail_sender_parameter'] = 'Sendmail -f parameter inschakelen.';
$lang['ConfigBoard-sendmail_sender_parameter-info'] = 'Dit kan problemen met e-mails veroorzaken op sommige hosts.';
$lang['ConfigBoard-antispam_question_mode'] = 'Anti-spamvraagmodus';
$lang['ConfigBoard-antispam_question_mode-info'] = 'Stelt gasten een vraag alvorens ze toegang te geven tot het registratie-, nieuw onderwerp- en antwoordformulier.';
$lang['ConfigBoard-antispam_question_mode0'] = 'Uitgeschakeld';
$lang['ConfigBoard-antispam_question_mode1'] = 'Willekeurige wiskundige vraag';
$lang['ConfigBoard-antispam_question_mode2'] = 'Willekeurig gekozen aangepaste vraag';
$lang['ConfigBoard-antispam_question_questions'] = 'Aangepaste anti-spamvragen';
$lang['ConfigBoard-antispam_question_questions-info'] = 'Vragen in de vorm van <code>vraag|antwoord</code> (zonder aanhalingstekens), gescheiden door nieuwe regels. Het antwoord is hoofdletterongevoelig.';
$lang['ConfigBoard-enable_error_log'] = 'Foutenlog inschakelen';
$lang['ConfigBoard-enable_error_log-info'] = 'Log fouten met PHP\'s loggingmechanisme. Zie PHP error_log-configuratieoptie.';
$lang['ConfigBoard-error_log_log_hidden'] = 'Log fouten anders verborgen';
$lang['ConfigBoard-error_log_log_hidden-info'] = 'Op productieomgevingen zijn sommige fouttypes verborgen voor gebruikers. Deze instelling zal deze fouten wanneer mogelijk nog steeds loggen.';
$lang['ConfigBoard-show_posting_links_to_guests'] = 'Toon nieuw onderwerp- en plaats antwoord-links aan gasten.';
$lang['ConfigBoard-show_posting_links_to_guests-info'] = 'Zichtbaar wanneer leden berichten kunnen plaatsen. &ndash; Zal naar het inlogformulier doorverwijzen.';
$lang['ConfigBoard-acp_auto_logout'] = 'Automatisch uitloggen van administratiepaneel na x minuten inactiviteit';
$lang['ConfigBoard-acp_auto_logout-info'] = 'Dit is uitgeschakeld voor pagina\'s met grote formulieren, zoals Algemene configuratie.';
$lang['ConfigBoard-enable_dnsbl_powered_banning'] = 'DNSBL-banning inschakelen';
$lang['ConfigBoard-enable_dnsbl_powered_banning-info'] = 'Vereist dat IP-adresbans ingeschakeld zijn.';
$lang['ConfigBoard-sfs_email_check'] = 'Stop Forum Spam: controleer e-mailadressen';
$lang['ConfigBoard-sfs_email_check-info'] = 'Beperkt tot 20.000 controles per dag. Zie stopforumspam.com voor meer info.';
$lang['ConfigBoard-sfs_max_lastseen'] = 'Stop Forum Spam: maximum &quot;laatst gezien&quot;';
$lang['ConfigBoard-sfs_max_lastseen-info'] = 'Niet blokkeren wanneer meer dan x dagen laatst gezien (0 om te negeren).';
$lang['ConfigBoard-sfs_min_frequency'] = 'Stop Forum Spam: minimum frequentie';
$lang['ConfigBoard-sfs_min_frequency-info'] = 'Niet blokkeren wanneer spamfrequentie lager is dan x (0 om te negeren).';
$lang['ConfigBoard-sfs_save_bans'] = 'Stop Forum Spam: sla blokkeringen op in de tabel met bans';
$lang['ConfigBoard-sfs_save_bans-info'] = 'Deze adressen zullen geblokkeerd blijven en niet opnieuw worden gecontroleerd.';
$lang['ConfigBoard-sfs_api_key'] = 'Stop Forum Spam: API-sleutel';
$lang['ConfigBoard-sfs_api_key-info'] = 'Enkel vereist voor toevoegingen. Zie stopforumspam.com om een sleutel te verkrijgen.';
$lang['ConfigBoard-Passwd-NotSet'] = 'Niet ingesteld';
$lang['ConfigBoard-Passwd-KeepCurrent'] = 'Huidige houden';
$lang['ConfigBoard-Passwd-Set'] = 'Zetten';
$lang['ConfigBoard-Passwd-Clear'] = 'Wissen';
$lang['ConfigBoard-antispam_status_max_posts'] = 'Potenti&euml;le spammer: maximum aantal berichten';
$lang['ConfigBoard-antispam_status_max_posts-info'] = 'Berichtenaantal vereist voordat de potenti&euml;le spammer-status automatisch wordt verwijderd (0 om uit te schakelen).';
$lang['ConfigBoard-antispam_disable_post_links'] = 'Potenti&euml;le spammer: links in berichten uitschakelen';
$lang['ConfigBoard-antispam_disable_post_links-info'] = 'Links in berichten van Potenti&euml;le spammers blijven onklikbaar.';
$lang['ConfigBoard-antispam_disable_profile_links'] = 'Potenti&euml;le spammer: profiellinks uitschakelen';
$lang['ConfigBoard-antispam_disable_profile_links-info'] = 'Potenti&euml;le spammers kunnen het websiteveld niet invullen of links gebruiken in de handtekening.';

$lang['CategoriesInfo'] = 'Deze sectie geeft je controle over de categorie&euml;n van je forum.';
$lang['CategoriesAddNewCat'] = 'Nieuwe categorie aanmaken';
$lang['CategoriesAdjustSortIDs'] = 'Sort.-ID\'s aanpassen';
$lang['CategoriesSortAutomatically'] = 'Automatisch sorteren';
$lang['CategoriesNoCatsExist'] = 'Dit forum bevat nog geen categorie&eumln.';
$lang['CategoriesCatName'] = 'Categorienaam';
$lang['CategoriesSortID'] = 'Sort.-ID';
$lang['CategoriesMissingFields'] = 'Enkele vereiste velden ontbreken. Gelieve deze in te vullen.';
$lang['CategoriesSortChangesApplied'] = 'Je aanpassingen aan de sort-ID\'s werden opgeslagen.';
$lang['CategoriesConfirmCatDelete'] = 'Bevestigen van verwijderen categorie';
$lang['CategoriesConfirmCatDeleteContent'] = 'Ben je zeker dat je de categorie %s wilt verwijderen? Deze actie is onomkeerbaar!';
$lang['CategoriesMoveContents'] = 'Verplaats de inhoud van de categorie naar %s';
$lang['CategoriesDeleteContents'] = 'Verwijder de inhoud';
$lang['CategoriesEditingCat'] = 'Bewerk categorie %s';

$lang['ForumsInfo'] = 'Deze sectie geeft je de controle over de fora van je forum.';
$lang['ForumsAddNewForum'] = 'Nieuw forum aanmaken';
$lang['ForumsAdjustSortIDs'] = 'Sort.-ID\'s aanpassen';
$lang['ForumsSortAutomatically'] = 'Automatisch sorteren';
$lang['ForumsNoForumsExist'] = 'Dit forum bevat nog geen fora.';
$lang['ForumsForumName'] = 'Forumnaam';
$lang['ForumsCatName'] = 'Bovenliggende categorie';
$lang['ForumsDescription'] = 'Omschrijving';
$lang['HTMLEnabledField'] = 'Dit is een HTML-veld. Indien je speciale karakters wenst te gebruiken, vervang deze dan door de juiste HTML-entiteiten (bvb. &amp;amp; i.p.v. &amp;).';
$lang['ForumsStatus'] = 'Status';
$lang['ForumsStatusOpen'] = 'Open';
$lang['ForumsAutoLock'] = 'Automatisch sluiten';
$lang['ForumsAutoLockXReplies'] = 'Onderwerpen sluiten na %s antwoorden.';
$lang['ForumsIncreasePostCount'] = 'Gebruikers\' berichtenteller aanpassen';
$lang['ForumsModerators'] = 'Moderators';
$lang['ForumsModeratorsExplain'] = 'Gebruikersnamen (niet weergegeven namen), gescheiden door komma\'s. Hoofdletterongevoelig.';
$lang['ForumsModeratorsUnknown'] = 'Onbekende leden: %s.';
$lang['ForumsHideModsList'] = 'Lijst met moderators verbergen';
$lang['ForumsSortID'] = 'Sort.-ID';
$lang['ForumsMissingFields'] = 'Enkele vereiste velden ontbreken. Gelieve deze in te vullen.';
$lang['ForumsSortChangesApplied'] = 'Je aanpassingen aan de sort-ID\'s werden opgeslagen.';
$lang['ForumsConfirmForumDelete'] = 'Bevestigen van verwijderen forum';
$lang['ForumsConfirmForumDeleteContent'] = 'Ben je zeker dat je het forum %s wilt verwijderen? Deze actie is onomkeerbaar!';
$lang['ForumsMoveContents'] = 'Verplaats de inhoud van het forum naar %s';
$lang['ForumsMoveModerators'] = 'Bij het verplaatsen van inhoud, verplaats ook moderators.';
$lang['ForumsDeleteContents'] = 'Verwijder de inhoud';
$lang['ForumsEditingForum'] = 'Bewerk forum %s';
$lang['ForumsGeneral'] = 'Algemene instellingen';
$lang['ForumsAuth'] = 'Authorizatie-instellingen';
$lang['ForumsAuthNote'] = 'Instellingen be&iuml;nvloeden elkaar niet!';
$lang['Forums-level0'] = 'Gasten';
$lang['Forums-level1'] = 'Leden';
$lang['Forums-level2'] = 'Moderators';
$lang['Forums-level3'] = 'Administrators';
$lang['Forums-auth0'] = 'Forum bekijken';
$lang['Forums-auth1'] = 'Onderwerpen bekijken';
$lang['Forums-auth2'] = 'Nieuwe onderwerpen plaatsen';
$lang['Forums-auth3'] = 'Onderwerpen beantwoorden';
$lang['Forums-auth4'] = 'Berichten van anderen bewerken';
$lang['Forums-auth5'] = 'Onderwerpen verplaatsen';
$lang['Forums-auth6'] = 'Onderwerpen en berichten verwijderen';
$lang['Forums-auth7'] = 'Onderwerpen sluiten';
$lang['Forums-auth8'] = 'Stickies plaatsen';
$lang['Forums-auth9'] = 'HTML plaatsen (gevaarlijk)';

$lang['IPLookupSearchHostname'] = 'Zoek hostnaam';
$lang['IPLookupSearchUsernames'] = 'Zoek gebruikersnamen';
$lang['IPLookupHostname'] = 'Hostnaam';
$lang['IPLookupHostnameNotFound'] = 'Geen overeenkomstige hostnaam gevonden.';
$lang['IPLookupUsernames'] = 'Gebruikersnamen';
$lang['IPLookupUsernamesNotFound'] = 'Geen overeenkomstige gebruikersnamen gevonden.';

$lang['SQLToolboxWarningTitle'] = 'Belangrijke waarschuwing!';
$lang['SQLToolboxWarningContent'] = 'Wees voorzichtig met de query-uitvoermogelijkheid. Het uitvoeren van ALTER, DELETE, TRUNCATE of andere soorten queries kunnen je forum onomkeerbaar beschadigen! Gebruik dit enkel wanneer je weet wat je doet.';
$lang['SQLToolboxExecuteQuery'] = 'Query uitvoeren';
$lang['SQLToolboxExecuteQueryInfo'] = 'Voer een query in om deze uit te voeren. Resultaten worden eventueel in een tweede tekstveld weergegeven.';
$lang['SQLToolboxExecute'] = 'Uitvoeren';
$lang['SQLToolboxExecutedSuccessfully'] = 'Query succesvol uitgevoerd.';
$lang['SQLToolboxMaintenance'] = 'Onderhoud';
$lang['SQLToolboxMaintenanceInfo'] = 'Deze functies optimaliseren en herstellen de SQL-tabellen gebruikt door UseBB. De tabellen geregeld optimaliseren is aangeraden voor grotere forums.';
$lang['SQLToolboxRepairTables'] = 'Tabellen herstellen';
$lang['SQLToolboxOptimizeTables'] = 'Tabellen optimaliseren';
$lang['SQLToolboxMaintenanceNote'] = 'Merk op: dit herstelt geen verloren data in de database.';

$lang['ModulesInfo'] = 'ACP-modules maken het mogelijk het ACP uit te breiden met eigen functies of functies gemaakt door derden. Modules kunnen gevonden worden via de UseBB-website: %s.';
$lang['ModulesLongName'] = 'Lange naam';
$lang['ModulesShortName'] = 'Korte naam';
$lang['ModulesCategory'] = 'Categorie';
$lang['ModulesFilename'] = 'Bestandsnaam';
$lang['ModulesDeleteNotPermitted'] = 'Niet toegestaan';
$lang['ModulesDisabled'] = 'ACP-modules uitgeschakeld';
$lang['ModulesDisabledInfo'] = 'ACP-modules zijn uitgeschakeld in de forumconfiguratie.';
$lang['ModulesNoneAvailable'] = 'Op dit moment zijn er geen modules ingeladen.';
$lang['ModulesUpload'] = 'Module uploaden';
$lang['ModulesUploadInfo'] = 'Voer een lokale bestandsnaam van een UseBB ACP-module in om deze te uploaden.';
$lang['ModulesUploadDuplicateModule'] = 'Er bestaat reeds een module onder de bestandsnaam %s. Gelieve deze eerst te verwijderen.';
$lang['ModulesUploadNoValidModule'] = 'Het bestand %s is geen geldige ACP-module.';
$lang['ModulesUploadFailed'] = 'De module %s kon niet ge&iuml;nstalleerd worden. Kopi&euml;ren mislukt.';
$lang['ModulesUploadDisabled'] = 'De module-map is niet beschrijfbaar. Uploaden werd uitgeschakeld. Om dit in te schakelen, maak de map %s beschrijfbaar door de webserver.';
$lang['ModulesConfirmModuleDelete'] = 'Bevestigen van verwijderen module';
$lang['ModulesConfirmModuleDeleteInfo'] = 'Ben je zeker dat je de module %s (%s) wilt verwijderen?';

$lang['MembersSearchMember'] = 'Lid zoeken';
$lang['MembersSearchMemberInfo'] = 'Voer een (deel van een) gebruikersnaam, weergegeven naam of e-mailadres in om te bewerken.';
$lang['MembersSearchMemberExplain'] = 'Gebruikersnaam, weergegeven naam of e-mailadres';
$lang['MembersSearchMemberNotFound'] = 'Geen leden met %s gevonden.';
$lang['MembersSearchMemberList'] = 'De volgende leden werden gevonden';
$lang['MembersEditingMember'] = 'Bewerk lid %s';
$lang['MembersEditingMemberInfo'] = 'Pas de informatie van het lid aan en verzend het formulier. Velden met een asterisk (*) zijn verplicht.';
$lang['MembersEditingMemberUsernameExists'] = 'De gebruikersnaam %s bestaat reeds als een gebruikersnaam of weergegeven naam.';
$lang['MembersEditingMemberDisplayedNameExists'] = 'De weergegeven naam %s bestaat reeds als een gebruikersnaam of weergegeven naam.';
$lang['MembersEditingMemberBanned'] = 'Geband';
$lang['MembersEditingMemberBannedReason'] = 'Reden voor ban';
$lang['MembersEditingMemberCantChangeOwnLevel'] = 'Je kan je eigen niveau niet aanpassen.';
$lang['MembersEditingMemberCantBanSelf'] = 'Je kan jezelf niet bannen.';
$lang['MembersEditingMemberCantDeleteSelf'] = 'Je kan jezelf niet verwijderen.';
$lang['MembersEditingComplete'] = 'Account van lid %s werd succesvol bewerkt.';
$lang['MembersEditingLevelModInfo'] = 'Om iemand moderator te maken, bewerk een forum en voeg de gebruikersnaam toe aan het moderator-invoerveld..';
$lang['MembersEditingActivation'] = 'Activatie';
$lang['MembersEditingMemberCantChangeOwnActivation'] = 'Je kan je eigen activatiemodus niet aanpassen.';
$lang['MembersEditingActivationInactive'] = 'Inactief';
$lang['MembersEditingActivationActive'] = 'Actief';
$lang['MembersEditingActivationPotentialSpammer'] = 'Potenti&euml;le spammer';
$lang['MembersEditingActivationInfo'] = 'Actievatiemodus hier veranderen zal geen e-mailbericht naar de gebruiker sturen. &mdash; Potenti&euml;le spammer-status kan automatisch verwijderd worden afhankelijk van de instelling &quot;Potenti&euml;le spammer: maximum aantal berichten&quot;.';

$lang['DeleteMembersSearchMember'] = 'Lid zoeken';
$lang['DeleteMembersSearchMemberInfo'] = 'Voer een (deel van een) gebruikersnaam, weergegeven naam of e-mailadres in om te verwijderen.';
$lang['DeleteMembersSearchMemberExplain'] = 'Gebruikersnaam, weergegeven naam of e-mailadres';
$lang['DeleteMembersSearchMemberNotFound'] = 'Geen leden met %s gevonden.';
$lang['DeleteMembersSearchMemberList'] = 'De volgende leden werden gevonden';
$lang['DeleteMembersConfirmMemberDelete'] = 'Bevestigen van verwijderen lid';
$lang['DeleteMembersConfirmMemberDeleteContent'] = 'Ben je zeker dat je het lid %s wilt verwijderen? Dit is onomkeerbaar!';
$lang['DeleteMembersComplete'] = 'Lid %s werd succesvol verwijderd.';
$lang['DeleteMembersDeletePosts'] = 'Verwijder permanent de berichten van de gebruiker.';
$lang['DeleteMembersBanEmail'] = 'Ban e-mailadres';
$lang['DeleteMembersBanIPAddress'] = 'Ban laatst gebruikte IP-adres';
$lang['DeleteMembersSFSSubmit'] = 'Verzend &quot;%s; %s; %s&quot; naar Stop Forum Spam.';

$lang['RegisterMembersExplain'] = 'Hier kan je accounts voorregistreren. Vul de volgende informatie in om een account aan te maken.';
$lang['RegisterMembersComplete'] = 'Registratie van gebruiker %s voltooid. De gebruiker kan meteen inloggen.';
$lang['RegisterMembersEditMember'] = 'Je kan de gebruikersaccount verder bewerken: %s.';

$lang['ActivateMembersExplain'] = 'Dit is een lijst van niet geactiveerde accounts op je forum. Hier kan je accounts manueel activeren. Een asterisk (*) duidt aan dat de account reeds gebruikt werd.';
$lang['ActivateMembersNoMembers'] = 'Geen leden.';
$lang['ActivateMembersListAdmin'] = 'Admin-activatie';
$lang['ActivateMembersListEmail'] = 'E-mailactivatie';
$lang['ActivateMembersListAll'] = 'Alle';

$lang['PruneForumsStart'] = 'Start prunen';
$lang['PruneForumsExplain'] = 'Door forums te prunen kunnen inactieve onderwerpen verplaatst of verwijderd en het forum schoon gehouden worden.';
$lang['PruneForumsForums'] = 'Te prunen forums';
$lang['PruneForumsAction'] = 'Actie';
$lang['PruneForumsActionLock'] = 'Sluiten';
$lang['PruneForumsActionMove'] = 'Verplaatsen';
$lang['PruneForumsActionDelete'] = 'Verwijderen';
$lang['PruneForumsMoveTo'] = 'Verplaatsen naar';
$lang['PruneForumsTopicAge'] = 'Onderwerpleeftijd';
$lang['PruneForumsTopicAgeField'] = 'Laatste bericht %s dagen geleden.';
$lang['PruneForumsMoveToForumSelectedForPruning'] = 'Het &quot;verplaatsen naar&quot;-forum kan niet voor pruning worden geselecteerd.';
$lang['PruneForumsConfirm'] = 'Bevestigen';
$lang['PruneForumsConfirmText'] = 'Ik begrijp dat deze actie onherroepelijk is.';
$lang['PruneForumsNotConfirmed'] = 'Je moet deze actie eerst bevestigen.';
$lang['PruneForumsDone'] = 'Het prunen is voltooid. %d onderwerpen werden gepruned.';
$lang['PruneForumsExcludeStickies'] = 'Sticky onderwerpen uitsluiten';

$lang['PruneMembersExplain'] = 'Door leden te prunen wordt het gebruikersbestand opgeschoond door niet-geactiveerde of inactieve accounts te verwijderen.';
$lang['PruneMembersTypeNeverActivated'] = 'Nooit geactiveerde leden';
$lang['PruneMembersRegisteredDaysAgo'] = 'Geregistreerd ten minste %s dagen geleden.';
$lang['PruneMembersTypeNeverPosted'] = 'Leden die nooit berichten plaatsten';
$lang['PruneMembersTypeInactive'] = 'Inactieve leden';
$lang['PruneMembersLastLoggedIn'] = 'De laatste maal ingelogd ten minste %s dagen geleden.';
$lang['PruneMembersTypeProfileSpam'] = 'Profielspam-accounts';
$lang['PruneMembersTypeProfileSpamExplain'] = 'Leden zonder berichten maar met links in profiel (handtekening).';
$lang['PruneMembersExclude'] = 'Uitsluiten';
$lang['PruneMembersOptions'] = 'Opties';
$lang['PruneMembersDeletePosts'] = 'Verwijder alle berichten van verwijderde leden.';
$lang['PruneMembersPreview'] = 'Leden Voorvertonen';
$lang['PruneMembersPreviewList'] = 'Met de verzonden instellingen zullen %d leden worden gepruned.';
$lang['PruneMembersUsesCurrentSettings'] = 'Waarschuwing! %s gebruikt de huidige opgegeven instellingen, niet de laatste voorvertoning van leden.';
$lang['PruneMembersConfirmText'] = 'Ik begrijp dat deze actie onherroepelijk is.';
$lang['PruneMembersStart'] = 'Start Prunen';
$lang['PruneMembersType'] = 'Pruning-type';
$lang['PruneMembersNotConfirmed'] = 'Je moet deze actie eerst bevestigen.';
$lang['PruneMembersDone'] = 'Het prunen is voltooid. %d leden werden gepruned.';

$lang['DNSBLIPBansDisabled'] = 'IP-adresbans uitgeschakeld';
$lang['DNSBLIPBansDisabledInfo'] = 'Om DNSBL-aangedreven banning te laten werken, moeten IP-adresbans ingeschakeld zijn.';
$lang['DNSBLDisabled'] = 'DNSBL-bans uitgeschakeld';
$lang['DNSBLDisabledInfo'] = 'DNSBL-bans zijn uitgeschakeld in de forumconfiguratie.';
$lang['DNSBLGeneralInfo'] = 'Open proxies worden vaak gebruikt om spam of misbruikende berichten te plaatsen. Door het beschermingssysteem van UseBB kunnen veel van deze proxies opgespoord en geband worden. Hiervoor worden zogenaamde blacklists geraadpleegd voor informatie over het IP-adres van de gebruiker.';
$lang['DNSBLServers'] = 'DNS BlackList (DNSBL)-servers';
$lang['DNSBLServersInfo'] = 'Een DNSBL-hostnaam per regel. Merk op dat het gebruik van veel blacklists traagheid kan veroorzaken.';
$lang['DNSBLMinPositiveHits'] = 'Ten minste %s positieve hits zijn benodigd om een IP-adres te bannen.';
$lang['DNSBLRecheckMinutes'] = 'Hercontroleer toegestane IP-adressen elke %s minuten (0 om uit te schakelen).';
$lang['DNSBLWhitelist'] = 'Whitelist';
$lang['DNSBLWhitelistInfo'] = 'Een IP-adres of hostnaam per regel (* en ? kunnen als wildcards worden gebruikt).';
$lang['DNSBLSettingsSaved'] = 'DNSBL-aangedreven banning instellingen werden opgeslaan.';
$lang['DNSBLGlobally'] = 'Voer controles globaal uit in plaats van enkel voor registraties/plaatsen van berichten (niet aanbevolen).';

$lang['BadwordsInfo'] = 'Woorden kunnen gecensureerd of vervangen worden, eventueel d.m.v. wildcards (met *).';
$lang['BadwordsDisabled'] = 'Woordcensuur uitgeschakeld';
$lang['BadwordsDisabledInfo'] = 'Woordcensuur is uitgeschakeld in de forumconfiguratie.';
$lang['BadwordsNoBadwordsExist'] = 'Geen woordfilters bestaan reeds op dit forum.';
$lang['BadwordsAddBadwordWord'] = 'Woord';
$lang['BadwordsAddBadwordReplacement'] = 'Vervanging';

$lang['MassEmailInfo'] = 'Stuur een massa e-mailbericht naar alle leden of een niveaugroep.';
$lang['MassEmailRecipients'] = 'Bestemmelingen';
$lang['MassEmailRecipients-admins'] = 'Administratoren';
$lang['MassEmailRecipients-mods'] = 'Moderatoren';
$lang['MassEmailRecipients-members'] = 'Normale leden';
$lang['MassEmailSubject'] = 'Onderwerp';
$lang['MassEmailBody'] = 'Inhoud';
$lang['MassEmailTemplate'] = 'Hallo,

Dit is de forumsoftware van [board_name]. De administrator heeft een massa e-mailbericht verzonden. De inhoud volgt.

[board_name]
[board_link]
[admin_email]

-----

[body]';
$lang['MassEmailSent'] = 'Het e-mailbericht werd naar %d leden verzonden met behulp van %d bericht(en).';
$lang['MassEmailOptions'] = 'Opties';
$lang['MassEmailPublicEmailsOnly'] = 'Verstuur enkel naar publieke e-mailadressen.';
$lang['MassEmailExcludeBanned'] = 'Exclusief gebande leden.';

$lang['BansInfo'] = 'Hier kan je bijna alle banaspecten van je forum controleren. Gedeeltelijke selectie is mogelijk (met *). Individuele accounts kunnen geband worden bij het bewerken van leden.';
$lang['Bans-username'] = 'Gebruikersnamen';
$lang['Bans-email'] = 'E-mailadressen';
$lang['Bans-ip_addr'] = 'IP-adressen';
$lang['BansUsername'] = 'Gebruikersnaam';
$lang['BansEmail'] = 'E-mailadres';
$lang['BansIp_addr'] = 'IP-adres';
$lang['BansNoBansExist'] = 'Geen bans van dit type bestaan reeds op dit forum.';
$lang['BansIPBansDisabledInfo'] = 'IP-adresbans zijn uitgeschakeld in de forumconfiguratie.';

?>
Return current item: UseBB