Location: PHPKode > projects > UAG CMS > UAG-CMS-master/lang/nl-lang.php
<?php  

define('Informations', 'informatie'); 
define('PasdeNews', 'Er is geen nieuws op dit moment'); 
define('Accueil', 'Welkom'); 
define('Par', 'door');
define('Administration', 'Administratie');
define('Connexion', 'Inloggen');  
define('Code', 'Wachtwoord'); 
define('Login', 'Gebruikersnaam'); 
define('Ok', 'Sturen'); 

define('Articles', 'Artikelen');
define('Ecrire', 'Schrijven');
define('Images', 'Beeldspraak');  
define('Configuration', 'Configuratie'); 
define('Voirleblog', 'Zie de blog'); 
define('Deconnexion', 'Disconnection'); 

define('Titre', 'Titel');
define('Auteur', 'Schrijver');
define('Supprimer', 'Verwijderen');  
define('Editer', 'Redigeren'); 

define('Fichier', 'Bestand');  
define('Lien', 'Link'); 

define('Date', 'Datum');  
define('Chapo', 'Beknopt'); 

define('Langue', 'Taal'); 
define('Gerant', 'Manager'); 

define('Minutes', 'minuten'); 
define('Secondes', 'Seconden'); 
define('TempsSessions', 'De sessie wordt automatisch gesloten in'); 

define('BonneVersion', 'Uw versie van UAG CMS wordt bijgewerkt'); 
define('MauvaiseVersion', 'Uw versie van UAG CMS wordt niet bijgewerkt'); 

define('Mots', 'Ontwikkelaar nieuws'); 
define('Pays', 'Het systeem is thans in het Nederlands.'); 

define('Janvier', 'Januari');
define('Fevrier', 'Februari');
define('Mars', 'Maart');
define('Avril', 'April');
define('Mai', 'Mei');
define('Juin', 'Juni');
define('Juillet', 'Juli');
define('Aout', 'Augustus');
define('Septembre', 'September');
define('Octobre', 'Oktober');
define('Novembre', 'November');
define('Decembre', 'December');

define('Nonrenseigne', 'Niet meegedeeld');
define('Monde', 'Wereld');
define('Profil', 'Profiel');
define('Defaut', 'Standaard');
define('Loisirs', 'Interesses : Dit gebied is gevuld');
define('error', 'Het antwoord op verdwenen de pagina, vernietigd, verplaatst of anderszins.');
define('Note', 'Noot');

define('AdresseSite', 'Site Adres');
define('LienAdmin', 'Admin koppeling');
define('Pagination', 'Paging');

define('BienvenueConfig', 'Welkom bij de configuratie, kunt u:');
define('General', 'Algemeen');
define('Theme', 'Thema');
define('Menu', 'Menu');

define('Profila', 'Configureer de hele blog');
define('Generala', 'Volledige details over u');
define('Themea', 'Pas de graphics van het thema');
define('Menua', 'Voeg extra menu\'s');

define('Jour', 'Dag');
define('Mois', 'Maand');
define('Annee', 'Jaar');
define('Monde', 'Wereld');

define('Nota', '(Als u wilt een score toe te voegen met uw artikel rating op video games, manga, films ...)');

define('Articla', 'Uw titel van het artikel');
define('Articlb', 'Samenvatting van het artikel voor zoekmachines.');

define('Prenom', 'Voornaam');
define('Nom', 'Achternaam');
define('Datedenaissance', 'Geboortedatum');
define('Paysa', 'Land');
define('Photo', 'Foto');
define('Twitter', 'Twitter');
define('Facebook', 'Facebook');
define('Googleplus', 'Google +');
define('Activite', 'Bezigheid');
define('Biographie', 'Biografie');
define('Loisirsa', 'Interesses');

define('Prenoma', 'Uw voornaam');
define('Noma', 'Uw achternaam');
define('Photoa', 'Een foto van je');
define('Twittera', 'Uw Twitter account');
define('Facebooka', 'Uw Facebook account');
define('Googleplusa', 'Uw Google + account');
define('Activitea', 'Programmeur, Merchant, enz.');
define('Biographiea', 'Paar woorden over jezelf');
define('Loisirsaa', 'Video Games, Manga, Etc');

define('Codea', 'Wachtwoord aansluiting');

define('Titreb', 'Titel van uw blog');
define('Webmasterb', 'Naam weergegeven op de blog');
define('Urlb', 'URL van uw site');
define('Loginb', 'Uw loginnaam');

define('Banniere', 'Banier');
define('Menu', 'Menu');

define('Titrec', 'Titel');
define('Lienc', 'Link');
define('Titred', 'Menu titel');
define('Liend', 'Menu link');

define('TitreBanniere', 'Banier Titel');
define('LienBanniere', 'Banier Link');

define('LienBackground', 'Link naar de achtergrond afbeelding');
define('LienFavicon', 'Link Favicon (icon)');

define('Pagingi', 'Nieuw tot oud');
define('Pagingii', 'Oud naar Nieuw');

define('urli', 'Url untitled');
define('urlii', 'Url met titel');
define('urliii', 'Geen herschrijven');

define('urliiii', 'Weergeven');
define('urliiiii', 'Verbergen');

define('Lettre', 'Letteren');
define('Chiffre', 'Numbers');
define('Modificationeffectuee', 'Wijzigingen die zijn aangebracht ! Redirect in progress ...');

define('ImageUpload', 'U moet een afbeelding te uploaden, wordt u doorgestuurd :)');
define('ImageGros', 'Het bestand is te groot ... U wordt doorgestuurd :)');
define('ImageSuccess', 'Upload succesvol afgerond! U wordt doorgestuurd :)');
define('ImageEchec', 'Mislukt om te uploaden! U wordt doorgestuurd :)');
define('ImageDelete', 'Verwijdering succesvol afgerond! U wordt doorgestuurd :)');

define('NewsDelOn', 'Het nieuws is verwijderd !');
define('NewsDelOff', 'Het nieuws bestaat niet .');
define('NewsAdd', 'Het nieuws is toegevoegd !');
define('NewsEdit', 'Het nieuws is gepubliceerd .');

define('Retour', 'Terugkeren');
define('Install', 'De installatie is voltooid !');

define('Erreuracceuila', 'DE SITE DEVELOPER IS OFFLINE');
define('Erreuracceuilb', 'Website van de ontwikkelaar is tijdelijk niet beschikbaar of als er onderhoudswerkzaamheden.');

define('NON', 'NEE');
define('OUI', 'JA');
define('CHMODCORRECT', 'CHMOD is het goed?');
define('CHMODCORRECT2', 'CHMOD de mappen moet <b>777</b> en bestanden <b>666</b>.');

define('CONFIGOUI', 'De configuratiepagina wordt ingeschakeld, kunt u uw blog .');
define('IMAGESOUI', 'Vormen het beeld geactiveerd is, kunt u foto\'s .');
define('ARTICLOUI', 'Items worden ingeschakeld, kunt u schrijven of bewerken van een artikel .');

define('CONFIGNON', 'Het bestand "Configuration.txt" moet CHMOD 666 .');
define('IMAGESNON', 'De "Images" map moet CHMOD 777 .');
define('ARTICLNON', 'Het bestand "News.php" moet CHMOD 666.');

?>
Return current item: UAG CMS