Location: PHPKode > projects > TypeFriendly > languages/pl/tags.txt
; $Id: tags.txt 67 2010-01-16 10:44:17Z zyxist $
; The tag message translations.
; Translation authors:
; - Tomasz Jędrzejewski <http://www.zyxist.com>

appendix = "Dodatek"
status = "Status"
reference = "Wywołanie"
obj_extends = "Klasa bazowa"
obj_implements = "Implementuje"
obj_extended = "Klasy pochodne"
obj_implemented = "Klasy implementujące"
obj_throws = "Rzucane wyjątki"
obj_mixins = "Użyte domieszki"
obj_traits = "Użyte cechy"
part_of = "Stanowi część"
version_since = "Od wersji"
version_to = "Do wersji"
versions = "Wersje"
author = "Autor"
reference = "Wywołanie"
visibility = "Widoczność"
version_control_info = "Kontrola wersji"
type = "Typ"
construct = "Konstrukcja"
returns = "Zwracana wartość"
arg_list = "Lista argumentów"
arg_name = "Nazwa"
arg_type = "Typ"
arg_desc = "Opis"
file = "Plik"
files = "Pliki"
namespace = "Przestrzeń nazw"
package = "Pakiet"
time_complexity = "Złożoność czasowa"
memory_complexity = "Złożoność pamięciowa"

start_conditions = "Warunki początkowe"
end_conditions = "Warunki końcowe"
side_effects = "Efekty uboczne"
limitations = "Ograniczenia"
datasources = "Źródła danych"
Return current item: TypeFriendly