Location: PHPKode > projects > TypeFriendly > languages/pl/constructs.txt
; $Id: constructs.txt 67 2010-01-16 10:44:17Z zyxist $
; The translations of available programming constructs
; Translation authors:
; - Tomasz Jędrzejewski <http://www.zyxist.com>

class = "Klasa"
interface = "Interfejs"
abstract_class = "Klasa abstrakcyjna"
function = "Funkcja"
method = "Metoda"
static_method = "Metoda statyczna"
abstract_method = "Metoda abstrakcyjna"
accessor_method = "Metoda dostępowa"
variable = "Zmienna"
static_variable = "Zmienna statyczna"
module = "Moduł"
package = "Pakiet"
constructor = "Konstruktor"
destructor = "Destruktor"
magic_method = "Magiczna metoda"
namespace = "Przestrzeń nazw"
datatype = "Typ danych"
structure = "Struktura"
macro = "Makro"
final_method = "Metoda finalna"
optional_method = "Metoda opcjonalna do zaimplementowania przez programistę"
final static method = "Finalna metoda statyczna"
final accessor method = "Finalna metoda dostępowa"
component = "Komponent"
file = "Plik"
mixin = "Domieszka"
trait = "Cecha"
exception_class = "Klasa wyjątku"
internal_class = "Klasa wewnętrzna"
executable = "Plik wykonywalny"
script = "Skrypt"
final_class = "Klasa finalna"
Return current item: TypeFriendly