Location: PHPKode > projects > TypeFriendly > docs/input/pl/tf.cli.txt
Title: Interfejs wiersza poleceń

---

TypeFriendly jest obsługiwany wyłącznie z wiersza poleceń systemu operacyjnego. Współpracuje zarówno z rozmaitymi odmianami Uniksa, jak i z systemem Windows. Wywołanie jest następujące:

~~~
[console]
# Windows oraz systemy uniksowe
php typefriendly.php

# Systemy uniksowe (od wersji TF 0.1.2)
./typefriendly
~~~

TypeFriendly 0.1.0 i 0.1.1
==========================

Niezbędnym parametrem jest zawsze ścieżka do katalogu, w którym znajduje się dokumentacja (tj. zawierającego plik `settings.ini` i inne), np.

~~~
[console]
php typefriendly.php "./docs/"
~~~

Dostępne są następujące opcje, które podajemy w kolejności alfabetycznej przed ścieżką:

`-c JĘZYK`
:  narzędzie dla dokumentacji wielojęzycznych. Porównuje czas modyfikacji plików źródłowych podanego języka z plikami języka bazowego. Wyświetla wszystkie pliki, które mają wersję bazową nowszą, niż tę w danym języku, a także różnice w rodzaju brakujących plików.

`-l JĘZYK`
:  generuje dokumentację w podanym języku (domyślnie wybierany jest język bazowy).

`-o WYJSCIE`
:  generuje dokumentację, korzystając jedynie z podanego wyjścia. Musi ono być zdefiniowane na liście dostępnych wyjść dokumentacji.

Przykład:

~~~
[console]
php typefriendly.php "./docs/" -l en -o xhtml
~~~

Aby wyświetlić informacje o TypeFriendly, należy wywołać skrypt bez żadnych parametrów.

TypeFriendly 0.1.2 i nowsze
===========================

W TypeFriendly 0.1.2 interfejs linii komend został ulepszony, a jego użycie zmienione. Jako pierwszy argument podajemy zawsze akcję, którą chcemy wykonać. Następnie podajemy ścieżkę do dokumentacji i na końcu ewentualne opcje.

Dostępne komendy:

1. **create** - zakłada w podanym (pustym) katalogu nową dokumentację na podstawie szablonu. TypeFriendly zadaje cztery pytania, a odpowiedzi używa do wygenerowania pliku konfiguracyjnego. Użycie

    [console]
    ./typefriendly create "/sciezka/do/dokumentacji"

2. **build** - tworzy wynikowy dokument z plików źródłowych. Dostępne opcje to `-l` (język) oraz `-o` (system wyjścia). Użycie:
 
    [console]
    ./typefriendly build "/sciezka/do/dokumentacji" -l pl -o xhtml

3. **compare** - porównuje tłumaczenie dokumentacji z wersją oryginalną. Komenda wymaga podania opcji `-l` do wybrania tłumaczenia.
   
    [console]
    ./typefriendly compare "/path/to/directory" -l en

4. **version** - wyświetla wersję TypeFriendly.
   
    [console]
    ./typefriendly version
Return current item: TypeFriendly