Location: PHPKode > projects > TypeFriendly > docs/input/pl/installation.txt
Title: Instalacja

---

TypeFriendly jest narzędziem napisanym w PHP5 obsługiwanym z wiersza poleceń systemu operacyjnego. Aby móc z niego korzystać, musisz posiadać zainstalowane PHP 5.2 z obsługą trybu wiersza poleceń (*CLI*).

Instalacja PHP
==============

PHP jest popularnym skryptowym językiem programowania wykorzystywanym powszechnie do tworzenia dynamicznych stron internetowych. Jest jednak wykorzystywany również do tworzenia tradycyjnych aplikacji. W tym rozdziale krótko opiszemy, jak zainstalować PHP na własnym komputerze.

> [information]
> Jeśli jesteś programistą PHP, interpreter powinien już być zainstalowany na Twoim komputerze. W tym przypadku pozostaje Ci tylko sprawdzić, czy Twoja instalacja posiada obsługę interfejsu wiersza poleceń.

System Windows
--------------

Binarne wersje PHP 5.2 dla systemu Windows są dostępne do ściągnięcia w formie archiwów ZIP ze strony [www.php.net](http://www.php.net/). Rozpakuj ściągnięte archiwum ZIP gdzieś na dysk twardy, np. `C:\php\`. Właściwie to już jest wszystko, jednak póki co korzystanie z interpretera będzie dość niewygodne, gdyż będziesz musiał podawać pełną ścieżkę dostępu do pliku `php.exe`. Aby usunąć tę nieprzyjemność, musisz dodać `C:\php` do zmiennej środowiskowej `PATH` w Twoim systemie.

Otwórz *Panel sterowania* i uruchom aplet *System*. W zakładce *Zaawansowane* wybierz przycisk *Zmienne środowiskowe*. W nowo otwartym oknie, w sekcji *Zmienne środowiskowe* znajdź zmienną `PATH`, zaznacz ją i kliknij przycisk *Edytuj*, aby zmodyfikować jej wartość. **Po znaku średnika `;`** dopisz ścieżkę do katalogu z PHP, np. 

    ...;C:\php\

Zapisz wszystko i zamknij panel sterowania.

Systemy uniksowe
----------------

Instalacja PHP jest dużo prostsza w systemach uniksowych, ponieważ najczęściej wyposażone są one w rozmaite narzędzia do zarządzania pakietami. Przykładowo, w Debian Linux możesz zainstalować PHP z konsoli przy pomocy następujących poleceń:

~~~
[console]
apt-get install php5-common
apt-get install php5-cli
~~~

Szczegółowe polecenia do Twojej dystrybucji mogą być inne, dlatego musisz zajrzeć do jej dokumentacji po dokładne instrukcje.

Zazwyczaj pakiety PHP są odpowiednio skonfigurowane tak, żeby nie trzeba było modyfikować zmiennej środowiskowej `PATH`.

Testowanie instalacji
---------------------

Aby przetestować swoją instalację PHP, otwórz konsolę (w Windowsie: *wiersz poleceń*) i wpisz:

~~~
[console]
php --version
~~~

Jeśli zobaczysz wynik podobny do poniższego, oznacza to, że wszystko zostało prawidłowo zainstalowane.

~~~
[console]
PHP 5.2.10RC2-dev (cli) (built: May 27 2009 18:48:36)
Copyright (c) 1997-2009 The PHP Group
Zend Engine v2.2.0, Copyright (c) 1998-2009 Zend Technologies
~~~

Instalacja TypeFriendly
=======================

Ściągnij najnowszą wersję TypeFriendly ze strony [www.invenzzia.org](http://www.invenzzia.org) i rozpakuj ją gdzieś na swoim dysku twardym. Właściwie jest to już wszystko, o ile PHP jest poprawnie zainstalowane. Uruchom wiersz poleceń i przejdź do katalogu z TypeFriendly poleceniem `cd`:

~~~
[console]
cd /sciezka/do/TypeFriendly
~~~

Aby przetestować instalację, spróbuj zbudować podręcznik użytkownika do samego TypeFriendly dołączony do instalacji:

~~~
[console]
php typefriendly.php build "./docs/"
~~~

Użytkownicy systemów uniksowych mogą także przetestować skróconą formę, o ile ścieżka do interpretera w ich systemie to `/usr/bin/php`:

~~~
[console]
./typefriendly build "./docs/"
~~~

TypeFriendly powinien teraz przebudować swój własny podręcznik, a wygenerowany wynik powinien być dostępny w katalogu `./docs/output/`.
Return current item: TypeFriendly