Location: PHPKode > projects > TypeFriendly > docs/input/pl/docs.txt
Title: Tworzenie własnej publikacji

---

W tym rozdziale opiszemy, jak stworzyć swoją własną publikację.


Ręczne tworzenie
================

W następnych rozdziałach zakładamy, że chcesz utworzyć nową publikację ręcznie. Cały proces jest dość prosty i trwa tylko kilka minut. Jeśli używasz TypeFriendly po raz pierwszy, zalecamy rozpoczęcie swej przygody właśnie od tego, aby zapoznać się z budową wersji źródłowej publikacji.

Kreator nowych publikacji
=========================

Od wersji 0.1.2 TypeFriendly udostępnia kreator nowych publikacji uruchamiany z wiersza poleceń. Kreator samodzielnie tworzy całą niezbędną strukturę katalogów w podanym folderze, używając domyślnych szablonów oraz dostarczonych przez Ciebie informacji. Aby uruchomić kreator, stwórz nowy, pusty katalog i uruchom następującą komendę:

~~~
[console]
php typefriendly.php create "/path/to/directory"
~~~

TypeFriendly zada Ci kilka pytań dotyczących nowego projektu, a następnie utworzy wszystkie wymagane pliki.
Return current item: TypeFriendly