Location: PHPKode > projects > TypeFriendly > docs/input/pl/docs.templates.txt
Title: Szablony
SeeAlso:
 - docs.tags

----

TypeFriendly 0.1.2 wprowadza pojęcie szablonów treści. Szablony takie są dodatkowymi plikami tekstowymi z fragmentami tekstu sformatowanego w Markdownie, które mogą zostać doklejone do dowolnego rozdziału. Mogą być stosowane do zapisania w jednym miejscu często wykorzystywanych stałych fragmentów tekstu (np. ostrzeżeń), które można później łatwo modyfikować bez konieczności poprawiania ich z osobna w każdym rozdziale.

Szablony są przechowywane w katalogu `/input/JEZYK/templates/` jako zwykłe pliki tekstowe o nazwie `identyfikatorSzablonu.txt`. Nie zawierają żadnego nagłówka, a jedynie czysty tekst sformatowany Markdownem. Przyjrzyjmy się, jak to działa w praktyce i utwórzmy szablon `experimental.txt`: 

~~~
> [warning]
> Ta funkcjonalność ma status eksperymentalny i szczegóły jej działania mogą w przyszłości ulec zmianie.
~~~

Następnie możemy dokleić ten szablon do dowolnego rozdziału przy pomocy tagu `FeatureInformation`:

~~~
Title: Przykładowy rozdział
FeatureInformation: experimental

---

Jakiś tekst
~~~

TypeFriendly wyprodukuje wtedy następujący rezultat:

> Przykładowy rozdział
> ====================
> 
> > [warning]
> > Ta funkcjonalność ma status eksperymentalny i szczegóły jej działania mogą w przyszłości ulec zmianie.
>
> Jakiś tekst

Obecnie wspierana funkcjonalność
================================

Na dzień dzisiejszy, szablony treści mogą być doklejane wyłącznie do początku rozdziału przy pomocy tagu `FeatureInformation`. Przekazywanie argumentów do szablonów nie jest obsługiwane.

Przyszłe rozszerzenia
=====================

W następnych wersjach implementacja szablonów treści zostanie wzbogacona o możliwość umieszczania szablonów w dowolnym miejscu rozdziału oraz przekazywania dodatkowych argumentów. Znacznie poszerzy to zakres ich stosowania. Dokładna data wprowadzenia tych planów w życie zależy od czasu potrzebnego na odpowiednią rozbudowę parsera Markdown używanego w TypeFriendly.
Return current item: TypeFriendly