Location: PHPKode > projects > TypeFriendly > docs/input/pl/docs.syntax.txt
Title: Składnia pliku
SeeAlso:
 - docs.tags

---

Przykładowy plik rozdziału wygląda następująco:

~~~
Title: Tytuł
Opcja1: Wartość
Opcja2: Wartość
ListaUstawień:
 - Wartość 1
 - Wartość 2

---

Treść rozdziału
~~~

W ustawieniach umieszczamy kolejne znaczniki w sposób pokazany powyżej. Obowiązkowy jest *Title*, ale jest też kilka innych. Właściwie ich lista zależy bardziej od tego, w jakim formacie wyjściowym będziemy generować dokumentację. Można bardzo łatwo opracować własny i zacząć używać tam nowe znaczniki - zostanie to omówione dalej.

Treść nagłówka od właściwej treści rozdziału rozdzielamy co najmniej trzema pauzami `---` otoczonymi pojedynczymi pustymi linijkami.

Do formatowania treści rozdziału używana jest składnia ["PHP Markdown Extra"](http://michelf.com/projects/php-markdown/) z paroma rozszerzeniami i modyfikacjami. Spotkać się z nią można na wielu stronach internetowych, ponieważ parsery są publicznie dostępne, stąd istnieje szansa, że już ją znasz. Gdyby jednak nie, odwiedź stronę jednego z parserów (np. tę podaną powyżej), by dowiedzieć się więcej. W następnych rozdziałach szczegółowo została opisana składnia tego języka oraz wyszczególnione zostały drobne modyfikacje zastosowane w TypeFriendly.
Return current item: TypeFriendly