Location: PHPKode > projects > TypeFriendly > docs/input/pl/docs.syntax.tables.txt
Title: Tabelki

---

Możliwe jest wstawienie do kodu tabelki. Prosta tabelka wygląda w następujący sposób:

~~~
Pierwszy nagłówek | Drugi nagłówek
----------------- | -----------------
Zawartość komórki | Zawartość komórki
Zawartość komórki | Zawartość komórki
~~~

> Pierwszy nagłówek | Drugi nagłówek
> ----------------- | -----------------
> Zawartość komórki | Zawartość komórki
> Zawartość komórki | Zawartość komórki

Pierwsza linijka zawiera nagłówki tabelki. Druga, to linie (`----`) oddzielające nagłówki od kolejnych wierszy tabeli. Kolumny tabeli oddzielane są pionową kreską `|`.

Opcjonalnie możesz dodać pionowe kreski przed i po każdej linijce tabelki:

~~~
| Pierwszy nagłówek | Drugi nagłówek  |
| ----------------- | ----------------- |
| Zawartość komórki | Zawartość komórki |
| Zawartość komórki | Zawartość komórki |
~~~

Zawartość komórek tabeli może przyjmować jedynie elementy liniowe takie jak: wyróżnienia, linki, obrazki, wstawki kodu.

Wyrównywanie do lewej lub prawej krawędzi
-----------------------------------------

W tabelkach można określić do której strony ma być wyrównany tekst w komórkach danej kolumny. Realizuje się to poprzez dodanie znaku dwukropka `:` po lewej, prawej bądź obu stronach linii oddzielającej nagłówek od wierszy kolumny. W poniższym przykładzie również optycznie przesunięto spacjami zawartość komórek lecz nie jest to konieczne.

~~~
| Nagłówek | Nagłówek | Nagłówek | Nagłówek   |
| --------- |:-------- | ---------:|:------------:|
| Domyślne | Do lewej | Do prawej |   Oraz   |
| położenie | strony  |  strony | wycentrowane |
~~~

> | Nagłówek | Nagłówek | Nagłówek | Nagłówek   |
> | --------- |:-------- | ---------:|:------------:|
> | Domyślne | Do lewej | Do prawej |   Oraz   |
> | położenie | strony  |  strony | wycentrowane |

<!-- # -->

> [information]
> Domyślny styl CSS wyjścia (**xhtml** i **xhtml_single**) automatycznie centruje dane wpisane do komórek.
Return current item: TypeFriendly