Location: PHPKode > projects > TypeFriendly > docs/input/pl/docs.syntax.lists.txt
Title: Listy porządkowe
SeeAlso:
 - docs.syntax.advanced

---

Markdown wspiera listy wypunktowane oraz numeryczne. Listy są elementami blokowymi, należy je więc poprzedzać i kończyć co najmniej jedną pustą linijką.

Dodanie listy numerowanej jest niezwykle proste:

~~~
Tekst

1. Element 1
2. Element 2
3. Element 3

Tekst
~~~

> Tekst
>
> 1. Element 1
> 2. Element 2
> 3. Element 3
>
> Tekst

Wpisane numery nie mają znaczenia - mogą być w innej kolejności, mogą się powtarzać, tworzą jedynie walor estetyczny podczas przeglądania kodu dokumentu. Poniższa lista da taki sam efekt jak podana wyżej:

~~~
3. Element 1
3. Element 2
68. Element 3
~~~

* * *

Do tworzenia listy wypunktowanej, linijka musi zaczynać się od znaku gwiazdki `*`, plusa `+` lub minusa (pauzy) `-`:

~~~
+ Element 1
+ Element 2
+ Element 3

tekst

* Element 1
* Element 2
* Element 3

tekst

- Element 1
- Element 2
- Element 3
~~~

> * Element 1
> * Element 2
> * Element 3

To, którego znaku użyjemy, nie ma znaczenia - może to być którykolwiek z nich.

* * *

Znaczniki list mogą być oddzielone od tekstu jedną, bądź więcej spacją lub tabulacją. Znaczniki list powinny zaczynać się na początku linijek, można jednak odsunąć je od brzegu maksymalnie trzema spacjami. 

Linijki w elementach listy można przełamywać, możesz je również odsunąć dla estetyki na tą samą odległość co pierwsza linijka:

~~~
 * Litwo! Ojczyzno moja! ty jesteś jak zdrowie.
  Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie,
  Kto cię stracił. Dziś piękność twą w całej ozdobie
  Widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie.
 * Panno Święta, co jasnej bronisz Częstochowy
  I w Ostrej świecisz Bramie! Ty, co gród zamkowy...
~~~

Jeśli jesteś jednak leniwy, nie musisz tego robić:

~~~
 * Litwo! Ojczyzno moja! ty jesteś jak zdrowie.
Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie,
Kto cię stracił. Dziś piękność twą w całej ozdobie
Widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie.
 * Panno Święta, co jasnej bronisz Częstochowy
I w Ostrej świecisz Bramie! Ty, co gród zamkowy...
~~~

> * Litwo! Ojczyzno moja! ty jesteś jak zdrowie.
> Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie,
> Kto cię stracił. Dziś piękność twą w całej ozdobie
> Widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie.
> * Panno Święta, co jasnej bronisz Częstochowy
> I w Ostrej świecisz Bramie! Ty, co gród zamkowy...

* * *

Jeśli elementy listy oddzielone są jedną pustą linijką, Markdown ich treść zawrze w znacznikach akapitu `<p>`.

Gdy wpiszesz:

~~~
* Element 1
* Element 2
* Element 3
~~~

Otrzymasz:

> * Element 1
> * Element 2
> * Element 3

Ale oddzielenie elementów pustymi linijkami:

~~~
* Element 1

* Element 2

* Element 3
~~~

Da efekt w postaci:

> * Element 1
> 
> * Element 2
> 
> * Element 3

Możesz w elementach listy zawrzeć kolejne akapity. Muszą być one otoczone pustymi linijkami oraz zaczynać się czterema spacjami bądź tabulacją.

~~~
*  Litwo! Ojczyzno moja! ty jesteś jak zdrowie.
  Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie,

  Kto cię stracił. Dziś piękność twą w całej ozdobie
  Widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie.

*  Panno Święta, co jasnej bronisz Częstochowy
  I w Ostrej świecisz Bramie! Ty, co gród zamkowy...
~~~

> *  Litwo! Ojczyzno moja! ty jesteś jak zdrowie.
>   Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie,
> 
>   Kto cię stracił. Dziś piękność twą w całej ozdobie
>   Widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie.
> 
> *  Panno Święta, co jasnej bronisz Częstochowy
>   I w Ostrej świecisz Bramie! Ty, co gród zamkowy...

<!-- # -->

> [warning]
> System wstawiania akapitów niesie ze sobą pewne konsekwencje. Niemożliwe jest umieszczenie bezpośrednio pod sobą osobnych list, gdyż zamienione zostają one w jedną:
> 
>   1. Element 1
>   2. Element 2
>   3. Element 3
>   
>   1. Element 1
>   2. Element 2
>   3. Element 3
> 
> > 1. Element 1
> > 2. Element 2
> > 3. Element 3
> >  
> > 1. Element 1
> > 2. Element 2
> > 3. Element 3
> 
> Sprawa ta nadal dyskutowana jest podczas opracowywania specyfikacji języka Markdown. Jedynym zalecanym rozwiązaniem jest skorzystanie z HTML-owego komentarza `<!-- # -->` i wstawienie go między listami, co spowoduje ich rozdzielenie.

Zagnieżdżone listy
==================

Kolejne poziomy zagnieżdżonych list należy poprzedzać spacjami bądź tabulacjami.

#### Wpisanie:

~~~
1. Element 1
  - Element 1.1
  - Element 1.2
   1. Element 1.2.1
  - Element 1.3
2. Element 2
  * Element 2.1
  * Element 2.2
3. Element 3
~~~

#### Da nam:

> 1. Element 1
>  - Element 1.1
>  - Element 1.2
>   1. Element 1.2.1
>  - Element 1.3
> 2. Element 2
>  * Element 2.1
>  * Element 2.2
> 3. Element 3

Listy z innymi elementami składni Markdown
==========================================

W listach można umieścić inne elementy składni Markdown. Tak jak akapity, muszą one być poprzedzone czterema spacjami bądź tabulacją. W przypadku bloku kodu należy pamiętać o tym, że prócz konieczności jego poprzedzenia przez cztery spację lub tabulację, trzeba jeszcze dodać wcięcie listy.

~~~
1. Litwo! Ojczyzno moja! ty jesteś jak zdrowie.
  Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie,
  
    przykładowy blok kodu

  Kto cię stracił. Dziś piękność twą w całej ozdobie
  Widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie.
  
  *  Element 1
  
      przykładowy blok kodu
  
  *  Element 2

  Panno Święta, co jasnej bronisz Częstochowy
  I w Ostrej świecisz Bramie! Ty, co gród zamkowy...

2. Cośtam dalej.
~~~

> 1. Litwo! Ojczyzno moja! ty jesteś jak zdrowie.
>   Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie,
>   
>     przykładowy blok kodu
> 
>   Kto cię stracił. Dziś piękność twą w całej ozdobie
>   Widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie.
>   
>   *  Element 1
>   
>       przykładowy blok kodu
>   
>   *  Element 2
> 
>   Panno Święta, co jasnej bronisz Częstochowy
>   I w Ostrej świecisz Bramie! Ty, co gród zamkowy...
> 
> 2. Cośtam dalej.

<!-- # -->

> [warning]
> Należy uważać na ilość spacji przed każdym elementem. 
Return current item: TypeFriendly