Location: PHPKode > projects > TypeFriendly > docs/input/pl/docs.syntax.images.txt
Title: Grafika i obrazki
SeeAlso:
 - docs.syntax.links

---

Wstawianie obrazków do tekstu w składni Markdown jest bardzo podobne do wstawiania linków i różni się tylko tym, że zaczyna się od znaku wykrzyknika `!`. Składnia wstawiania obrazków również umożliwia używanie referencji.

~~~
![Tekst alternatywny](/sciezka/do/obrazka.jpg)

![Tekst alternatywny](/sciezka/do/obrazka.jpg "Opcjonalny tytuł")
~~~

Tekst alternatywny jest tym, co znajdzie się w atrybucie `alt` w wyjściowym kodzie HTML.

Referencja w obrazkach wygląda analogicznie do linków:

  ![Tekst alternatywny][id]
  
gdzie "id" jest etykietą referencji. Definicja referencji jest identyczna z linkami:

  [id]: /sciezka/do/obrazka.jpg "Opcjonalny tytuł"
  
Więcej informacji na temat referencji znaleźć można w [rozdziale o linkach][docs.syntax.links].

Grafika i obrazki w TypeFriendly
================================

Odnoszenie się do obrazków znajdujących się w internecie w przypadku dokumentacji nie ma najmniejszego sensu. Dlatego TypeFriendly umożliwia umieszczenie obrazków w folderze `media/` znajdującym się w katalogu z rozdziałami dokumentacji w danym języku (`/input/JĘZYK/media`). Podczas procesu budowania dokumentacji, katalog ten zostanie przeniesiony do folderu `output/`.

~~~
![Wykres](media/graph.png) 
**Przykład wstawienia obrazka**
~~~

> ![Wykres](media/graph.png) 
> **Przykład wstawienia obrazka**

W naszej dokumentacji powyższy plik `graph.png` znajduje się w katalogu `/input/en/media/`.
Return current item: TypeFriendly