Location: PHPKode > projects > TypeFriendly > docs/input/pl/docs.syntax.html.txt
Title: Wstawki HTML

---

Jeśli składnia Markdowna nie wystarcza do osiągnięcia zamierzonego efektu, można bez problemu korzystać ze znaczników HTML, bezpośrednio w tekście. Nie trzeba stosować żadnej specjalnej składni, przełączników - po prostu używasz znaczników.

Jedynym ograniczeniem jest to, że HTML-owe znaczniki blokowe - takie jak: `<div>`, `<table>`, `<pre>`, `<p>` itd. - muszą być oddzielone pustą linijką od pozostałego tekstu i muszą zaczynać się bezpośrednio od krawędzi - nie mogą być poprzedzone tabulacjami lub spacjami. Parser jest na tyle sprytny, że nie otoczy wtedy HTML-a znacznikami akapitu. 

Jeśli np. potrzeba było wstawić bardziej rozbudowaną tabelkę można po prostu napisać:

~~~
To jest normalny akapit

<table>
    <tr>
        <td>Coś</td>
    </tr>
</table>

To jest kolejny normalny akapit.
~~~

W takim jednak przypadku, składnia Markdown **nie jest w znacznikach parsowana**. Trzeba więc używać np. `<strong>` zamiast `**wyróżnienia**`.

Znaczniki liniowe - jak: `<span>`, `<del>`, `<sup>` - mogą być użyte gdziekolwiek w akapitach, listach, nagłówkach. Ba, możesz normalnie zamienić znacznikami HTML składnię Markdown, np. jeśli wolisz używać znaczników `<a>` lub `<img>` zamiast odnośników i obrazków.

W znacznikach liniowych - w przeciwieństwie do blokowych - składnia Markdown **jest parsowana**.

Formatowanie Markdown w elementach blokowych
============================================

Oryginalna składnia Markdown wyklucza parsowanie składni w HTML-owych znacznikach blokowych. Została jednak rozszerzona o możliwość opcjonalnego włączenia tego parsowania poprzez dopisanie do znacznika atrybutu `markdown` o wartości `1`, co daje `markdown="1"`:

~~~
<div markdown="1">
To jest *prawdziwy* tekst Markdownowy.
</div>
~~~

#### Co wygeneruje:

~~~
<div>

<p>To jest <em>prawdziwy</em> tekst Markdownowy.</p>

</div>
~~~

Parser jest bardzo sprytny i prawidłowo zachowuje się do różnych znaczników. Jeśli np. włączysz formatowanie dla znaczników `<p>`, spowoduje to sformatowanie jedynie elementów liniowych, nie dopuszczając list, bloków cytatu itd.

Są jednak sytuacje, gdy jest to niejednoznaczne. Spójrzmy na przykład:

~~~
<table>
<tr>
<td markdown="1">To jest *prawdziwy* tekst Markdownowy.</td>
</tr>
</table>
~~~

Komórka tabeli może przyjmować i elementy liniowe, i elementy blokowe. W takich jak ta sytuacjach Markdown zawsze włącza parsowanie jedynie elementów liniowych. Gdy potrzebujesz włączyć składnię blokową, zmień wartość atrybutu na `markdown="block"`.
Return current item: TypeFriendly