Location: PHPKode > projects > TypeFriendly > docs/input/pl/docs.syntax.headers.txt
Title: Nagłówki

---

Markdown obsługuje dwa systemy wstawiania nagłówków: **Setext** oraz **atx**. Tak jak akapity, są one elementami blokowymi, co znaczy, że do oddzielenia od innych elementów blokowych (listy, akapity, bloki kodu) stosuje się co najmniej jedną pustą linijkę.

Notacja Setext
--------------

W notacji Setext, nagłówki zostają "optycznie" podkreślone znakami równości `=` (nagłówek pierwszego rzędu) lub pauz `-` (nagłówek drugiego rzędu).

~~~
Nagłówek 1
==========

Nagłówek 2
----------
~~~

Ilość znaków `=` lub `-` nie ma znaczenia, może służyć jedynie celom estetycznym.

Notacja atx
-----------

Druga metoda pozwala wstawić nagłówki wszystkich rzędów, przy użyciu od jednego do sześciu znaków krzyżyka (hashu) `#` przed treścią nagłówka.

~~~
# nagłówek 1

## nagłówek 2

##### nagłówek 5
~~~

Dopuszczalne jest też zamknięcie nagłówka tymi samymi znakami. Służy to jedynie celom estetycznym, a ilość znaków po nagłówku nie musi się zgadzać z ilością przed nagłówkiem.

~~~
# nagłówek 1 #

## nagłówek 2 ####

##### nagłówek 5 #
~~~

> [important]
>
> W stosunku do oryginalnego parsera Markdowna, w TypeFriendly poczynione zostały zmiany, które obniżają w generowanym wyjściu XHTML poziom nagłówka o jeden. Ma to związek z tym, że tytuł artykułu jest zawsze najważniejszy, i to on zyskuje znacznik `<h1>`. Wpisany w kod nagłówek pierwszego rzędu zostanie zamieniony na nagłowek drugiego rzędu, drugiego na trzeciego itd. Oznacza to, że choć Markdown (i HTML) udostępnia 6 poziomów nagłówków, to w TypeFriendly dostępnych jest ich 5.

Przykładowe nagłówki:

> # Nagłówek 1
> 
> ## Nagłówek 2
> 
> ### Nagłówek 3
>
> #### Nagłówek 4
> 
> ##### Nagłówek 5 

Kotwice w nagłówkach {#headers_anchors}
====================

Nagłówki umożliwiają stworzenie kotwic, dzięki który będzie można [odnieść się][docs.syntax.links#links_anchors] z innych części dokumentacji do wybranego fragmentu rozdziału.

Znacznik wygląda następująco: `{#kotwica}`. Umieszcza się go po tekście nagłówka w notacji setext lub na końcu linijki w notacji atx.

~~~
Nagłówek {#kotwica}
========

### Nagłówek ### {#kotwica}

##### Nagłówek {#kotwica}
~~~

> [important]
>
> Aby identyfikatory nagłówków były unikalne w obrębie dokumentacji, TypeFriendly dodaje do nich prefiks: `h:id_rodziału:`, dlatego odwołanie się bezpośrednio do kotwicy w linku: `[odnośnik](#kotwica)` nie zadziała.
Return current item: TypeFriendly