Location: PHPKode > projects > TypeFriendly > docs/input/pl/docs.syntax.footnotes.txt
Title: Przypisy

---

Przypisy działają w podobny sposób do referencji odnośników. Na przypis składają się dwie rzeczy: odnośnik w tekście, którzy otrzyma indeks górny oraz objaśnienie przypisu, które wyląduje na końcu dokumentu. 

~~~
To jest trochę tekstu z przypisem[^1].

[^1]: I to jest przypis.
~~~

> To jest trochę tekstu z przypisem[^1].

[^1]: I to jest przypis.

Objaśnienia przypisów mogą znaleźć się w dowolnym miejscu w dokumencie, ale i tak będą wyświetlone na końcu dokumentu w kolejności dodania odnośników.

> [important]
> Nie da się stworzyć dwóch odnośników do jednego przypisu. Jeśli to zrobisz, kolejne odnośniki nie będą po prostu zamieniane.

Każdy przypis musi mieć unikalną nazwę, którą nie musi być wcale liczba - może być to też etykieta tekstowa.

> [important]
> Nazwa odnośnika służy tylko do adresów i **nie ma wpływu na numerację** przypisów w tekście.

Nazwa odnośnika musi być prawidłową nazwą atrybutów `ID` w HTML-u.

> [information]
> TypeFriendly do nazw odnośników dodaje identyfikator rozdziału.

Przypisy również mogą zawierać elementy blokowe, co oznacza, że mogą zawierać akapity, listy, bloki kodu itd. Wystarczy poprzedzić je czterema spacjami bądź tabulacją.

~~~
To jest trochę tekstu z przypisem[^1].

[^1]: I to jest przypis.

    A to jest kolejny akapit.
~~~

Dla celów estetycznych, pierwszą linijkę przypisu można pozostawić pustą:

~~~
To jest trochę tekstu z przypisem[^1].

[^1]: 
    I to jest przypis.

    A to jest kolejny akapit.
~~~
Return current item: TypeFriendly