Location: PHPKode > projects > TypeFriendly > docs/input/pl/docs.syntax.emphasis.txt
Title: Wyróżnienia

---

Markdown do pogrubiania i pochylania tekstu wykorzystuje znaki gwiazdki `*` oraz podkreślenia `_` przed i po fragmencie, który chcemy sformatować. Fragment tekstu otoczony jednym znakiem `*` lub `_` zostanie pochylony HTML-owym znacznikiem `<em>`. Podwójne użycie tych znaków wstawi znacznik `<strong>` i pogrubi tekst.

~~~
*pojedyncze gwiazdki* 
_pojedyncze podkreślenia_

**podwójne gwiazdki** 
__podwójne podkreślenia__
~~~

> *pojedyncze gwiazdki* 
> _pojedyncze podkreślenia_
> 
> **podwójne gwiazdki** 
> __podwójne podkreślenia__

Możesz użyć którego znaku chcesz, jednym wymogiem jest użycie tego samego znaku do otworzenia i zamknięcia wyróżnienia.

Jeśli chcesz, aby fragment był i pogrubiony, i pochylony, użyj trzech znaków.

  ***potrójne gwiazdki***
  
> ***potrójne gwiazdki***

Wyróżnienia możesz użyć również wewnątrz słowa:

  Litwo*Ojczyzno*Moja
  
> Litwo*Ojczyzno*Moja

<!-- # -->

> [help]
> Powyższa reguła stosuje się jedynie do gwiazdek. Znaki podkreślenia wyróżnią tekst tylko jeśli odnoszą się do całego słowa, możesz więc bez obaw pisać:
> 
>   Użyj funkcji mysql_escape_string
  
Jeśli otoczysz _ lub * przez pojedyncze spacje, tekst nie zostanie sformatowany, a znaki potraktowane po prostu jak gwiazdki lub podkreślenia.

> [information]
> Gdy nie chcesz, by wstawione _ lub * przed i po fragmencie zostały potraktowane jako wyróżnienie, wystarczy poprzedzić je znakiem backslashu `\`:
> 
>   \*ten tekst jest otoczony zwykłymi gwiazdkami\*
>   
> > \*ten tekst jest otoczony zwykłymi gwiazdkami\*
Return current item: TypeFriendly