Location: PHPKode > projects > TypeFriendly > docs/input/pl/docs.syntax.deflists.txt
Title: Listy definicji

---

Składnia obsługuje specjalny format list, nazywany listą definicji. Składa się na nią termin i wyjaśnienia, coś podobnego do słownika.

Typowa lista definicji składa się z jednolinijkowego terminu, po którym w nowej linijce znajduje się dwukropek `:` oraz objaśnienie.

~~~
Jabłko
:  Owoc drzewa jabłoni, z rodziny różowatych.

Pomarańcza
:  Owoc cytrusowy, zwykle o pomarańczowej skórce i włóknistym miąższu.
~~~

> Jabłko
> :  Owoc drzewa jabłoni, z rodziny różowatych.
> 
> Pomarańcza
> :  Owoc cytrusowy, zwykle o pomarańczowej skórce i włóknistym miąższu.

Listy definicji mogą mieć więcej wyjaśnień do jednego terminu, lub kilka terminów do jednego objaśnienia:

~~~
Jabłko
:  Owoc drzewa jabłoni, z rodziny różowatych.
:  Złocista kula z krzyżem na wierzchu, jedno z insygniów władzy królewskiej i cesarskiej.

Oranż
Pomarańczowy
:  Kolor pomiędzy żółcią i czerwienią, pochodzi od koloru owocu pomarańczy.
~~~

> Jabłko
> :  Owoc drzewa jabłoni, z rodziny różowatych.
> :  Złocista kula z krzyżem na wierzchu, jedno z insygniów władzy królewskiej i cesarskiej.
> 
> Oranż
> Pomarańczowy
> :  Kolor pomiędzy żółcią i czerwienią, pochodzi od koloru owocu pomarańczy.

Oddzielenie definicji od terminów jedną pustą linijką zawrze je w akapity.

~~~
Jabłko

:  Owoc drzewa jabłoni, z rodziny różowatych.

Pomarańcza

:  Owoc cytrusowy, zwykle o pomarańczowej skórce i włóknistym miąższu.
~~~

> Jabłko
> 
> :  Owoc drzewa jabłoni, z rodziny różowatych.
> 
> Pomarańcza
> 
> :  Owoc cytrusowy, zwykle o pomarańczowej skórce i włóknistym miąższu.

Tak jak zwykłe listy porządkowe, listy definicji również mogą zawierać inne elementy blokowe: akapity, listy porządkowe, bloki kodu. Muszą być one poprzedzone czterema spacjami bądź tabulacją.

~~~
Termin 1

:  To jest definicja z dwoma akapitami. Lorem ipsum 
  dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aliquam 
  hendrerit mi posuere lectus.

  Vestibulum enim wisi, viverra nec, fringilla in, laoreet
  vitae, risus.

:  Druga definicja dla terminu 1., również w akapicie, gdyż
  poprzedzona jest pustą linijką.

Termin 2

:  Ta definicja posiada blok kodu i listę wypunktowaną.

    jakiś kod

  1. element pierwszy
  2. element drugi
~~~

> Termin 1
> 
> :  To jest definicja z dwoma akapitami. Lorem ipsum 
>   dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aliquam 
>   hendrerit mi posuere lectus.
> 
>   Vestibulum enim wisi, viverra nec, fringilla in, laoreet
>   vitae, risus.
> 
> :  Druga definicja dla terminu 1., również w akapicie, gdyż
>   poprzedzona jest pustą linijką.
> 
> Termin 2
> 
> :  Ta definicja posiada blok kodu i listę wypunktowaną.
> 
>     jakiś kod
> 
>   1. element pierwszy
>   2. element drugi

<!-- # -->

> [warning]
> Należy uważać na ilość spacji przed każdym elementem. 
Return current item: TypeFriendly