Location: PHPKode > projects > TypeFriendly > docs/input/pl/docs.syntax.codespans.txt
Title: Wstawki kodu
SeeAlso:
 - docs.syntax.codeblocks
 
---

W tej dokumentacji już pewnie kilkakrotnie widziałeś `tekst o stałej szerokości na żółtym tle` wstawiony bezpośrednio do akapitu. Tworzy się go wykorzystując znak odwróconego apostrofu `` ` `` przed i po fragmencie, który chcemy sformatować. 

  Użyj funkcji `print()` by wyświetlić tekst.
  
> Użyj funkcji `print()` by wyświetlić tekst.

Jeśli we wstawianym tekście także występują odwrócone apostrofy, do włączenia formatowania można użyć podwojonego odwróconego apostrofu.

  ``Ten tekst zawiera odwrócony apostrof (`) w środku``
  
> `` Ten tekst zawiera odwrócony apostrof (`) w środku ``

Jeśli odwrócony apostrof znajduje się na początku lub końcu kodu, wystarczy oddzielić go spacją.

~~~
Pojedynczy odwrócony apostrof: `` ` ``

Ciąg tekstu otoczony odwróconymi apostrofami: `` `coś` ``
~~~

> Pojedynczy odwrócony apostrof: `` ` ``
> 
> Ciąg tekstu otoczony odwróconymi apostrofami: `` `coś` ``

<!-- # -->

> [information]
> Umieszczone we wstawce znaki `<`, `>` oraz `&` automatycznie zamieniane są na encje, a znaczniki HTML w nich nie są przetwarzane. 
>
> ##### Wpisanie:
> 
>   Nigdy nie używaj znacznika `<blink>`.
>
> ##### Da nam:
> 
> > Nigdy nie używaj znacznika `<blink>`.
Return current item: TypeFriendly