Location: PHPKode > projects > TypeFriendly > docs/input/pl/docs.syntax.blockquotes.txt
Title: Bloki cytatu i ramki informacyjne

---

Bloki cytatu ze specyfikacji składni Markdown mają trochę inne znaczenie, od tych, które wprowadzone zostały w TypeFriendly. Przyjrzyjmy się jednak najpierw, jak one wyglądają.

Jeżeli korzystałeś trochę z tekstowych maili, musiałeś spotkać się z cytowaniem treści poprzednich maili przy użyciu nawiasu kierunkowego `>` przed każdą linijką. W taki sam sposób robi się do w Markdownie.

~~~
> To jest cytat z dwoma akapitami. Lorem ipsum dolor sit amet,
> consectetuer adipiscing elit. Aliquam hendrerit mi posuere lectus.
> Vestibulum enim wisi, viverra nec, fringilla in, laoreet vitae, risus.
> 
> Donec sit amet nisl. Aliquam semper ipsum sit amet velit. Suspendisse
> id sem consectetuer libero luctus adipiscing.
~~~

> To jest cytat z dwoma akapitami. Lorem ipsum dolor sit amet,
> consectetuer adipiscing elit. Aliquam hendrerit mi posuere lectus.
> Vestibulum enim wisi, viverra nec, fringilla in, laoreet vitae, risus.
> 
> Donec sit amet nisl. Aliquam semper ipsum sit amet velit. Suspendisse
> id sem consectetuer libero luctus adipiscing.

Oczywiście, nie musisz ręcznie łamać każdej linjki:

~~~
> To jest cytat z dwoma akapitami. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aliquam hendrerit mi posuere lectus. Vestibulum enim wisi, viverra nec, fringilla in, laoreet vitae, risus.

> Donec sit amet nisl. Aliquam semper ipsum sit amet velit. Suspendisse id sem consectetuer libero luctus adipiscing.
~~~

> [warning]
> Ten "leniwy" sposób wstawiania cytatów uniemożliwia proste oddzielenie dwóch osobnych cytatów od siebie, gdyż niezależnie od ilości pustych linijek pomiędzy blokami, zostaną one połączone w jeden. Sprawa cały czas jest dyskutowana podczas opracowywania specyfikacji języka i - póki co - zalecanym rozwiązaniem jest skorzystanie z HTML-owego komentarza `<!-- # -->` pomiędzy blokami.

Bloki można zagnieżdżać w sobie, dodając kolejne nawiasy `>`:

~~~
> To jest pierwszy poziom cytatu.
>
> > A to zagnieżdżony cytat.
>
> I tu wracamy do pierwszego poziomu.
~~~

> To jest pierwszy poziom cytatu.
>
> > A to zagnieżdżony cytat.
>
> I tu wracamy do pierwszego poziomu.

Bloki cytatu mogą zawierać również inne elementy składni Markdown, jak nagłówki, listy, bloki kodu itd.

~~~
> ### To jest nagłówek ###
> 
> 1.  To jest pierwszy element listy.
> 2.  A to drugi element.
> 
> Przykład kodu źródłowego:
> 
>     return shell_exec("echo $input | $markdown_script");
~~~

> [warning]
> Należy uważać na ilość spacji przed każdym elementem. 

Ramki informacyjne
==================

Ramki informacyjne już wielokrotnie spotkałeś w tej dokumentacji. (- Tak, te jasnożółte pola z ikonką po lewej stronie.) Możesz tam zawrzeć przeróżne informacje, ważne lub konieczne do przekazania dla czytelnika dokumentacji. 

Ramki te korzystają ze składni bloków cytatu. Różnią się tylko tym, że w pierwszej linijce znajduje się specjalny znacznik, podobny do do tych z kolorowania składni bloków kodu: `[rodzaj]`. Przykładowa ramka informacyjna może wyglądać tak:

~~~
> [information]
> ### Informacja ###
> 
> To jest jakaś ważna informacja dla czytelnika dokumentacji.
~~~

> [information]
> ### Informacja ###
> 
> To jest jakaś ważna informacja dla czytelnika dokumentacji.

## Rodzaje ramek informacyjnych ##

> [error]
> `[error]`

<!-- # -->

> [help]
> `[help]`

<!-- # -->

> [important]
> `[important]`

<!-- # -->

> [information]
> `[information]`

<!-- # -->

> [steps]
> `[steps]`

<!-- # -->

> [stop]
> `[stop]`

<!-- # -->

> [warning]
> `[warning]`

***

> [important]
> ### Wyłączanie ramek ###
> 
> Jeśli z jakichś powodów potrzebujesz wstawić w pierwszej linijce tekst, który wygląda jak znacznik ramki, wystarczy poprzedzić go backslashem `\`.
> 
>     > \[important]
> 
> Oczywiście tyczy się to tylko pierwszej linijki bloku cytatu.
Return current item: TypeFriendly