Location: PHPKode > projects > TypeFriendly > docs/input/pl/docs.directories.txt
Title: Struktura katalogowa

---

Publikacja TypeFriendly musi mieć odpowiednią strukturę katalogową. Utwórz gdzieś na dysku twardym nowy, pusty folder - my oznaczymy go przez `/`, a w nim dodaj następujące podkatalogi:

  /input
    /pl
  /output
  /sort_hints.txt
  /settings.ini

Zasady są bardzo proste: w katalogu `/input` znajdują się podkatalogi reprezentujące poszczególne wersje językowe, a w nich umieszczamy charakterystyczne dla każdej z nich pliki tekstowe. W `/output` TypeFriendly będzie zapisywać wygenerowaną wersję HTML dokumentów, dlatego upewnij się, że nadałeś mu uprawnienia do zapisu. Bezpośrednio w głównym katalogu zapisywane są pliki z ustawieniami, w których możesz wpływać na różne aspekty publikacji. Najważniejszym z nich jest `settings.ini` zawierający ustawienia główne. `sort_hints.txt` zawiera wskazówki dotyczące kolejności rozdziałów. Dokładna budowa każdego z plików wyjaśniona jest dalej.

Opcjonalnie, każdy katalog z wersją językową może zawierać dwa dodatkowe foldery: `/input/JEZYK/media` oraz `/input/JEZYK/templates` do przechowywania:

+ plików graficznych
+ szablonów treści

Zostaną one omówione dalej.
Return current item: TypeFriendly