Location: PHPKode > projects > Top Music module > Top Music 3.0.7/html/modules/topMusic/admin/language/lang-dutch.php
<?php
/********************************************************************/
/* Top Music Module 1.0.0 Language file							  	*/
/******************************************************************	*/
/* Copyright (c) 2004 by SergiDs.com								*/
/* http://www.sergids.com/											*/
/********************************************************************/

/********************************************************************/
/* Administration Menu											  	*/
/******************************************************************	*/
define("_TOPMUSIC","Top Music");
define("_TOPMUSICADMIN","Top Music Module Administratie");
define("_TOPMUSICADMINPERMISSION","U heeft geen administratie rechten voor deze module");
define("_TOPMUSIC_BANDSAZ","Groepen AZ");
define("_TOPMUSIC_BANDSAZDESC","Complete Groepen AZ Lijst");
define("_TOPMUSIC_SEARCH","Zoek");
define("_TOPMUSIC_SEARCHDESC","Zoek artiesten, albums of liedjes");
define("_TOPMUSIC_ARTISTNEW","Nieuwe groep");
define("_TOPMUSIC_ARTISTNEWDESC","Voeg nieuwe groep toe");
define("_TOPMUSIC_ALBUMNEW","Nieuw Album");
define("_TOPMUSIC_ALBUMNEWDESC","Voeg nieuw album toe");
define("_TOPMUSIC_SONGNEW","Nieuw liedje");
define("_TOPMUSIC_SONGNEWDESC","Voeg nieuw liedje toe");
define("_TOPMUSIC_GENRELIST","Lijst van genres");
define("_TOPMUSIC_GENRELISTDESC","Toon alle genres voor editie");
define("_TOPMUSIC_GENRENEW","Nieuw Genre");
define("_TOPMUSIC_GENRENEWDESC","Voeg nieuw genre toe");
define("_TOPMUSIC_LABELLIST","List of labels");
define("_TOPMUSIC_LABELLISTDESC","List all Labels for edition");
define("_TOPMUSIC_LABELNEW","New Label");
define("_TOPMUSIC_LABELNEWDESC","Add a new Label");
define("_TOPMUSIC_ALBUMLIST","Lijst van albums");
define("_TOPMUSIC_ALBUMLISTDESC","Lijst van albums");
define("_TOPMUSIC_SONGLIST","Lijst van liedjes");
define("_TOPMUSIC_SONGLISTDESC","Lijst van liedjes voor dit album");
define("_TOPMUSIC_CONFIGURE","Instellingen");
define("_TOPMUSIC_CONFIGUREDESC","Configureer je Top Music module");
define("_TOPMUSIC_ORPHANALBUMS","Weesalbums");
define("_TOPMUSIC_ORPHANALBUMSDESC","Albums niet gerelateerd aan een artiest/groep");
define("_TOPMUSIC_ORPHANSONGS","Weesliedjes");
define("_TOPMUSIC_ORPHANSONGSDESC","Liedjes niet gerelateerd aan een album");
define("_TOPMUSIC_CUSTOMFIELDS_ARTIST","Artiest standaard gebieden");
define("_TOPMUSIC_CUSTOMFIELDS_ARTIST_DESC","Creer Uw eigen artiest standaard gebied");
define("_TOPMUSIC_CUSTOMFIELDS_ALBUM","Album standaard gebieden");
define("_TOPMUSIC_CUSTOMFIELDS_ALBUM_DESC","Creer Uw eigen album standaard gebied");
define("_TOPMUSIC_CUSTOMFIELDS_SONG","Liedje standaard gebieden");
define("_TOPMUSIC_CUSTOMFIELDS_SONG_DESC","Creer Uw eigen liedje standaard gebied");
define("_TOPMUSIC_ADD_CUSTOMFIELD","Voeg een niew standaard gebied toe");
define("_TOPMUSIC_SITEMAP","Sitemap Generator");
define("_TOPMUSIC_SITEMAP_DESC","Generate Google Sitemap xml files.");
define(_TOPMUSIC_CHARTLIST,"Charts List");
define(_TOPMUSIC_CHARTLISTDESC,"List of top Charts");

/********************************************************************/
/* AZ															  	*/
/******************************************************************	*/
define("_TOPMUSIC_SELECTABANDTOEDIT","Selecteer een band om te wijzigen");
define("_TOPMUSIC_NOARTISTBAND","Nog Geen artiest/bands");

/********************************************************************/
/* New Band														  	*/
/******************************************************************	*/
define("_TOPMUSIC_ADDARTIST","Voeg nieuwe groep toe");
define("_TOPMUSIC_ADDARTIST_SUCCESSFULLY","Artiest succesvol toegevoegd");
define("_TOPMUSIC_ADDARTIST_ERROR","Fout bij toevoegen artiest");
define("_TOPMUSIC_NAME","Naam");
define("_TOPMUSIC_BORNYEAR","Geboortejaar");
define("_TOPMUSIC_DEADYEAR","Overlijdingsjaar");
define("_TOPMUSIC_GENRE","Genre");
define("_TOPMUSIC_BIOGRAPHY","Biografie");
define("_TOPMUSIC_CHECK","Controleer");
define("_TOPMUSIC_INSERT","Voeg in");
define("_TOPMUSIC_WEB","Website");
define("_TOPMUSIC_HELPFORUM","Als je het interne PHPNuke-forum gebruikt, geef dan alleen het forumnummer.\nAnders, als je een extern forum gebruikt, geef dan de hele Url.");
define("_TOPMUSIC_HELPLANG","Met de taalselectie kun je veranderen welke taal bewerkt moet worden. Bewaar wijzigingen voordat je de taal verandert.");
define("_TOPMUSIC_HELPPHOTO","Geef naam en extensie van de afbeelding.\nDeze moet aanwezig zijn in de modules/topMusic/photos directory");
define("_TOPMUSIC_VIEWS","Bekeken");
define("_TOPMUSIC_AVGVOTES","Gemiddelde score");
define("_TOPMUSIC_FORUM","Forum");
define("_TOPMUSIC_MEMBERS","Leden");
define("_TOPMUSIC_PHOTO_URL","Foto (URL)");
define("_TOPMUSIC_PHOTO_FILE","Foto (file)");
define("_TOPMUSIC_RELATED_ARTIST","Gerelateerde Artiest");
define("_TOPMUSIC_RELATED_ARTISTS","Gerelateerde Artiesten");
define("_TOPMUSIC_RELATED_ARTIST_ERROR","Fout bij toevoegen gerelateerde artiest");

/********************************************************************/
/* Edit Band													  	*/
/******************************************************************	*/
define("_TOPMUSICEDITARTIST","Bewerk een groep");
define("_TOPMUSIC_UPDATEFROM","Update van");
define("_TOPMUSIC_UPDATEARTIST_SUCCESSFULLY","Update Artiest succesvol");
define("_TOPMUSIC_EDIT","Bewerk");
define("_TOPMUSIC_EDITARTIST_ERROR","Fout bij wijzigen artiest");
define("_TOPMUSIC_SAVE","Bewaar");
define("_TOPMUSIC_UNLINK","Losmaken");
define("_TOPMUSIC_UNLINKARTIST_ERROR","Fout bij losmaken gerelateerde artiest");
define("_TOPMUSIC_LINK","Link");

/********************************************************************/
/* List of Albums												  	*/
/******************************************************************	*/
define("_TOPMUSIC_ALBUMLISTOF","Albumlijst van");
define("_TOPMUSIC_GETMISSINGALBUMCOVERS","Krijg Ontbrekende Album Covers");
define("_TOPMUSIC_GETALBUMFROM","Krijg album van");
define("_TOPMUSIC_LISTOFALBUMS","Albums/liedjes");
define("_TOPMUSIC_TITLE","Titel");
define("_TOPMUSIC_YEAR","Jaar");
define("_TOPMUSIC_YEARS","Jaren");
define("_TOPMUSIC_DELETE","Verwijder");
define("_TOPMUSIC_LISTORPHANALBUMS","Weesalbums");

/********************************************************************/
/* New Album													  	*/
/******************************************************************	*/
define("_TOPMUSIC_ADDALBUM","Voeg nieuw album toe");
define("_TOPMUSIC_ADDALBUM_SUCCESSFULLY","Album succesvol toegevoegd");
define("_TOPMUSIC_ADDALBUM_ERROR","Fout bij bewerken album");
define("_TOPMUSIC_COMMENTS","Commentaar");
define("_TOPMUSIC_HELPCOVER","Geef naam en extensie van de afbeelding.\nDeze moet aanwezig zijn in de modules/topMusic/photos directory");
define("_TOPMUSIC_HELPAMAZON","Url van product in winkel");
define("_TOPMUSIC_SHOPURL","Url van winkel");
define("_TOPMUSIC_DISK","Disk");
define("_TOPMUSIC_LABEL","Label");
define("_TOPMUSIC_DATE","Datum");
define("_TOPMUSIC_ARTIST","Groep");
define("_TOPMUSIC_BANDLIST","Artiest/groep");
define("_TOPMUSIC_FRONTCOVER_FILE","Voorkant hoes (File)");
define("_TOPMUSIC_FRONTCOVER_FILE_UPLOAD_ERROR","Niet mogelijk om Voorkant hoes album file te uploaden. Controleer permissies");
define("_TOPMUSIC_FRONTCOVER_URL","Voorkant hoes (URL)");
define("_TOPMUSIC_BACKCOVER_FILE","Achterkant hoes (File)");
define("_TOPMUSIC_BACKCOVER_FILE_UPLOAD_ERROR","Niet mogelijk om Achterkant hoes album file te uploaden. Controleer permissies");
define("_TOPMUSIC_BACKCOVER_URL","Achterkant hoes (URL)");
define("_TOPMUSIC_RELATED_ALBUM","Related Album");
define("_TOPMUSIC_RELATED_ALBUMS","Related Albums");
define("_TOPMUSIC_RELATED_ALBUM_ERROR","Error inerting related album");

/********************************************************************/
/* Edit Album													  	*/
/******************************************************************	*/
define("_TOPMUSIC_EDITALBUM","Bewerk een Album");
define("_TOPMUSIC_EDITALBUM_ERROR","Fout bij bewerken album");
define("_TOPMUSIC_UNLINKALBUM_ERROR","Fout bij losmaken gerelateerd album");
define("_TOPMUSIC_UPDATEALBUM_SUCCESSFULLY","Album updated succesvol");
define("_TOPMUSIC_GETCOVER","Krijg Hoesje");
define("_TOPMUSIC_AMAZONTOOLZ","Amazon Toolz");
define("_TOPMUSIC_NOCOVERSFOUND","Geen hoesjes gevonden.");
define("_TOPMUSIC_CLOSE","Sluit");
define("_TOPMUSIC_ERRORUPDATINGALBUMCOVERS","Fout bij updaten Album hoesjes");
define("_TOPMUSIC_ALBUMCOVERSUPDATESUCCESSFULLY","Album hoesjes succesvol updated");

/********************************************************************/
/* List of Songs												  	*/
/******************************************************************	*/
define("_TOPMUSIC_SONGLISTOF","Liedjeslijst van");
define("_TOPMUSIC_GETSONGFROM","Krijg liedje van");
define("_TOPMUSIC_LISTOFSONGS","Lijst van liedjes");
define("_TOPMUSIC_LISTORPHANSONGS","Weesliedjes");
define("_TOPMUSIC_WITHLYRICS","Liedje met lyrics");
define("_TOPMUSIC_NOLYRICS","Geen lyrics");
define("_TOPMUSIC_WITHTRACK","Speel dit liedje af");
define("_TOPMUSIC_NOTRACK","Geen spoor");

/********************************************************************/
/* New Song														  	*/
/******************************************************************	*/
define("_TOPMUSIC_ALBUM","Album");
define("_TOPMUSIC_NUMBER","Nummer");
define("_TOPMUSIC_LYRICS","Tekst");
define("_TOPMUSIC_ADDSONG","Voeg nieuw liedje toe");
define("_TOPMUSIC_ADDSONG_SUCCESSFULLY","Liedje succesvol toegevoegd");
define("_TOPMUSIC_ADDSONG_ERROR","Fout bij toevoegen liedje");
define("_TOPMUSIC_TRACK","Spoor");
define("_TOPMUSIC_HELPTRACK","Geef filenaam en extensie (MP3,WAV,ASX, etc.).\nDe track-file moet zich bevinden in modules/topMusic/tracks");
define("_TOPMUSIC_RELATED_SONG","Gerelateerd liedje");
define("_TOPMUSIC_RELATED_SONG_ERROR","Fout bij toevoegen gerelateerd liedje");

/********************************************************************/
/* Edit Song													  	*/
/******************************************************************	*/
define("_TOPMUSIC_EDITSONG","Wijzig een liedje");
define("_TOPMUSIC_EDITSONG_ERROR","Fout bij wijzigen liedje");
define("_TOPMUSIC_UNLINKSONG_ERROR","Fout bij losmaken gerelateerd liedje");
define("_TOPMUSIC_UPDATESONG_SUCCESSFULLY","Liedje succesvol updated");
define("_TOPMUSIC_RELATED_SONGS","Gerelateerde liedjes");

/********************************************************************/
/* Search													  	*/
/******************************************************************	*/
define("_TOPMUSIC_SELECTTOSEARCH","Kies een album om te bewerken");
define("_TOPMUSIC_SEARCHFOR","Zoek op");
define("_TOPMUSIC_ARTISTNAME", "Artiest/groep naam");
define("_TOPMUSIC_ALBUMNAME", "Albumtitel");
define("_TOPMUSIC_SONGNAME", "Liedjestitel");
define("_TOPMUSIC_CONTENT", "Inhoud");
define("_TOPMUSIC_HELPCONTENT", "Tekst(Liedjes),Commentaar(Albums),Biografie(Groepen)");
define("_TOPMUSIC_RESULTS","Resultaten");
define("_TOPMUSIC_NORESULTS","No results searching for this criteria");
define("_TOPMUSIC_OF", "van");
define("_TOPMUSIC_NEXT", "Volgende");
define("_TOPMUSIC_PREVIOUS", "Vorige");

/********************************************************************/
/* List of Genres												  	*/
/******************************************************************	*/
define("_TOPMUSIC_LISTGENRES","List Genres");

/********************************************************************/
/* New Genres														  	*/
/******************************************************************	*/
define("_TOPMUSIC_ADDGENRE_SUCCESSFULLY","Genre succesvol gecreerd");
define("_TOPMUSIC_ADDGENRE_ERROR","Fout bij creren genre");

/********************************************************************/
/* Edit Genres												  	*/
/******************************************************************	*/
define("_TOPMUSIC_EDITGENRE","Wijzig Genres");
define("_TOPMUSIC_EDITGENRE_ERROR","Fout bij wijzigen genre");
define("_TOPMUSIC_UPDATEGENRE_SUCCESSFULLY","Genre succesvol updated");

/********************************************************************/
/* List of Labels												  	*/
/******************************************************************	*/
define("_TOPMUSIC_LISTLABELS","List Labels");

/********************************************************************/
/* New Labels														  	*/
/******************************************************************	*/
define("_TOPMUSIC_ADDLABEL_SUCCESSFULLY","Label created successfully");
define("_TOPMUSIC_ADDLABEL_ERROR","Error creating label");

/********************************************************************/
/* Edit Labels												  	*/
/******************************************************************	*/
define("_TOPMUSIC_EDITLABEL","Edit Labels");
define("_TOPMUSIC_EDITLABEL_ERROR","Error editing label");
define("_TOPMUSIC_UPDATELABEL_SUCCESSFULLY","Label updated successfully");

/********************************************************************/
/* Deletes												  	*/
/******************************************************************	*/
define("_TOPMUSIC_SURE","Weet je het zeker?");
define("_TOPMUSIC_SUREARTIST","Weet je het zeker?\\nDit zal ook alle albums en liedjes van de artiest verwijderen.");
define("_TOPMUSIC_DELETEARTIST_SUCCESSFULLY","Artiest succesvol verwijderd");
define("_TOPMUSIC_DELETEARTIST_ERROR","Fout bij verwijderen artiest");
define("_TOPMUSIC_SUREALBUM","Weet je het zeker?\\nDit zal het geselecteerde album en zijn liedjes verwijderen.");
define("_TOPMUSIC_DELETEALBUM_SUCCESSFULLY","Album succesvol verwijderd");
define("_TOPMUSIC_DELETEALBUM_ERROR","Fout bij verwijderen album");
define("_TOPMUSIC_SURESONG","Weet je het zeker?\\nDit zal het geselecteerde liedje verwijderen.");
define("_TOPMUSIC_DELETESONG_SUCCESSFULLY","Liedje succesvol verwijderd");
define("_TOPMUSIC_DELETESONG_ERROR","Fout bij verwijderen liedje");
define("_TOPMUSIC_DELETEFILE_SUCCESSFULLY","File succesvol verwijderd");
define("_TOPMUSIC_DELETEFILE_ERROR","Een fout werd gevonden met verwijderen van de file");
define("_TOPMUSIC_DELETEGENRE_SUCCESSFULLY","Genre succesvol verwijderd");
define("_TOPMUSIC_DELETEGENRE_ERROR","Fout bij verwijderen genre");
define("_TOPMUSIC_DELETECUSTOMFIELD_SUCCESSFULLY","Standaard veld succesvol verwijderd");
define("_TOPMUSIC_DELETECUSTOMFIELD_ERROR","Fout bij verwijderen standaard veld");

/********************************************************************/
/* Custom Fields												  	*/
/******************************************************************	*/
define("_TOPMUSIC_DESCRIPTION","Omschrijving");
define("_TOPMUSIC_TYPE","Type");
define("_TOPMUSIC_IMAGEWIDTH","Afbeelding breedte");
define("_TOPMUSIC_FILEPATH","File Pad");
define("_TOPMUSIC_FILEICON","File Icoon");
define("_TOPMUSIC_VALUES","Waardes");
define("_TOPMUSIC_VALUESLIST","Waarde Lijst (door punt komma gescheiden)");
define("_TOPMUSIC_EXAMPLE","Voorbeeld");
define("_TOPMUSIC_VALUE","Waarde");
define("_TOPMUSIC_RELATIVETO","Gerelateerd aan");
define("_TOPMUSIC_FILERELATIVEPATH","File gerelateerde pad");
define("_TOPMUSIC_THUMBWIDTH","Thumb breedte");
define("_TOPMUSIC_ADD","Voeg toe");
define("_TOPMUSIC_ADD_CUSTOMFIELD_SUCCESSFULLY","Standaard veld succesvol toegevoegd");
define("_TOPMUSIC_ADD_CUSTOMFIELD_ERROR","Fout bij toevoegen standaard veld");

/********************************************************************/
/* Settings														  	*/
/******************************************************************	*/
define("_TOPMUSIC_GENERALSETTINGS","Generale Instellingen");
define("_TOPMUSIC_NUKEMENU","Show PHP-Nuke menu");
define("_TOPMUSIC_PHPNUKEROOT","PHP-Nuke root");
define("_TOPMUSIC_MAINPAGE","Beginpagina");
define("_TOPMUSIC_RANKING","Rangschikking");
define("_TOPMUSIC_SONGRATESYSTEM","Liedjes Rangschikking Systeem");
define("_TOPMUSIC_ALBUMRATESYSTEM","Albums Rangschikking Systeem");
define("_TOPMUSIC_ARTISTRATESYSTEM","Artiesten Rangschikking Systeem");
define("_TOPMUSIC_UPLOADSYSTEM","Uploads Systeem");

define("_TOPMUSIC_DISPLAYSETTINGS","Laat instellingen zien");
define("_TOPMUSIC_THEME","Thema");
define("_TOPMUSIC_SHOWTOPMENU","Laat top menu zie");
define("_TOPMUSIC_SHOWRIGHTBLOCKS","Laat rechter blokken zien");
define("_TOPMUSIC_ADVANCEDAZLIST","Pagina per letter in AZ lijst");
define("_TOPMUSIC_RANKINGNUMBER","Aantal items in rangschikking");
define("_TOPMUSIC_RESULTSNUMBER","Aantal items in resultaten pagina");
define("_TOPMUSIC_AZNUMBER","Aantal kolommen in A-Z pagina");

define("_TOPMUSIC_MISCSETTINGS","Diverse Instellingen");
define("_TOPMUSIC_EASYURL","Gemakkelijke URL eigenschap");
define("_TOPMUSIC_EASYURLTYPE","Gemakkelijke URL type");
define("_TOPMUSIC_EASYURLBYNAME","door name");
define("_TOPMUSIC_EASYURLBYID","door id");

/********************************************************************/
/* Charts														  	*/
/******************************************************************	*/
define(_TOPMUSIC_CHARTLIST,"Charts List");
define("_TOPMUSIC_CHARTELEMENTSLIST","Chart Elements List");
define(_TOPMUSIC_NOCHARTS,"No existing charts");
define(_TOPMUSIC_NEWCHART,"New chart");
define(_TOPMUSIC_TYPE,"Elements type");
define(_TOPMUSIC_DESCRIPTION,"Description");
define(_TOPMUSIC_NUMBERELEMENTS,"# of elements");
define(_TOPMUSIC_CHANGELATER,"you can change it later");
define(_TOPMUSIC_DEFAULT,"Default");
define(_TOPMUSIC_SURECHART,"Are you sure? This will delete the selected chart and all its elements");
?>
Return current item: Top Music module