Location: PHPKode > projects > Top Music module > Top Music 3.0.7/html/modules/topMusic/admin/language/lang-catala.php
<?php
/********************************************************************/
/* Top Music Module 1.0.0 Language file							  	*/
/******************************************************************	*/
/* Copyright (c) 2004 by SergiDs.com								*/
/* http://www.sergids.com/											*/
/********************************************************************/

/********************************************************************/
/* Administration Menu											  	*/
/******************************************************************	*/
define("_TOPMUSIC","Top Music");
define("_TOPMUSICADMIN","Administració Mòdul Top Music");
define("_TOPMUSIC_ARTIST","Artista");
define("_TOPMUSICADMINPERMISSION","No tens drets d'administrador");
define("_TOPMUSIC_BANDSAZ","Grups AZ");
define("_TOPMUSIC_BANDSAZDESC","Llista completa de Grups de la A a la Z");
define("_TOPMUSIC_SEARCH","Cercar");
define("_TOPMUSIC_SEARCHDESC","Cercar Grups, Àlbums o Cançons");
define("_TOPMUSIC_ARTISTNEW","Nou Grup");
define("_TOPMUSIC_ARTISTNEWDESC","Afegeix un nou grup o artista");
define("_TOPMUSIC_ALBUMNEW","Nou Àlbum");
define("_TOPMUSIC_ALBUMNEWDESC","Afegeix un nou Àlbum al grup/artista seleccionat");
define("_TOPMUSIC_SONGNEW","Nova Cançó");
define("_TOPMUSIC_SONGNEWDESC","Afegeix una nova cançó a l'àlbum seleccionat");
define("_TOPMUSIC_GENRELIST","Llista de Gèneres");
define("_TOPMUSIC_GENRELISTDESC","Llista tots els gèneres per a la seva edició");
define("_TOPMUSIC_GENRENEW","Nou Gènere");
define("_TOPMUSIC_GENRENEWDESC","Afegeix un nou Gènere");
define("_TOPMUSIC_ALBUMLIST","Llista d'Àlbums");
define("_TOPMUSIC_ALBUMLISTDESC","Llista d'Àlbums");
define("_TOPMUSIC_SONGLIST","Llista de Cançons");
define("_TOPMUSIC_SONGLISTDESC","Llista de Cançons de l'àlbum actual");
define("_TOPMUSIC_CONFIGURE","Configuració");
define("_TOPMUSIC_CONFIGUREDESC","Configura el teu mòdul Top Music");
define("_TOPMUSIC_ORPHANALBUMS","Àlbums Orfes");
define("_TOPMUSIC_ORPHANALBUMSDESC","Àlbums no vinculats a cap artista/grup");
define("_TOPMUSIC_ORPHANSONGS","Cançons Orfes");
define("_TOPMUSIC_ORPHANSONGSDESC","Cançons no vinculades a cap àlbum");
define("_TOPMUSIC_CUSTOMFIELDS_ARTIST","Camps personalitzats artista");
define("_TOPMUSIC_CUSTOMFIELDS_ARTIST_DESC","Crea els teus propis camps pels artistes");
define("_TOPMUSIC_CUSTOMFIELDS_ALBUM","Camps personalitzats album");
define("_TOPMUSIC_CUSTOMFIELDS_ALBUM_DESC","Crea els teus propis camps personalitzats pels albums");
define("_TOPMUSIC_CUSTOMFIELDS_SONG","Camps personalitzats cançó");
define("_TOPMUSIC_CUSTOMFIELDS_SONG_DESC","Crea els teus propis camps personalitzats per les cançons");
define("_TOPMUSIC_ADD_CUSTOMFIELD","Afegir un nou camp personalitzat");
define("_TOPMUSIC_SITEMAP","Sitemap Generator");
define("_TOPMUSIC_SITEMAP_DESC","Genera arxius xml Google Sitemap.");
define(_TOPMUSIC_CHARTLIST,"Llista d'èxits");
define(_TOPMUSIC_CHARTLISTDESC,"Llista d'èxits");

/********************************************************************/
/* AZ															  	*/
/******************************************************************	*/
define("_TOPMUSIC_SELECTABANDTOEDIT","Selecciona un Grup per a la seva edició");
define("_TOPMUSIC_NOARTISTBAND","Sense artistes/grups");

/********************************************************************/
/* New Band														  	*/
/******************************************************************	*/
define("_TOPMUSIC_ADDARTIST","Afegeix un nou grup");
define("_TOPMUSIC_ADDARTIST_SUCCESSFULLY","Artista afegit correctament");
define("_TOPMUSIC_ADDARTIST_ERROR","Error afegint l'artista");
define("_TOPMUSIC_NAME","Nom");
define("_TOPMUSIC_BORNYEAR","Any naixement");
define("_TOPMUSIC_DEADYEAR","Any defunció");
define("_TOPMUSIC_GENRE","Gènere");
define("_TOPMUSIC_PHOTO","Fotografia");
define("_TOPMUSIC_BIOGRAPHY","Biografia");
define("_TOPMUSIC_CHECK","Comprovar");
define("_TOPMUSIC_INSERT","Afegir");
define("_TOPMUSIC_WEB","Pàgina web");
define("_TOPMUSIC_HELPFORUM","Si utilitzes els fòrums interns de PHPNuke afageix només el número identificador del fòrum.\nSino, si utilitzes un fòrum extern, afageix la URL sencera");
define("_TOPMUSIC_HELPLANG","Amb el selector d'idioma pots escollir l'idioma a editar. Assegura't de guardar els canvis abans de canviar d'idioma.");
define("_TOPMUSIC_HELPPHOTO","Indica el nom de la imatge i l'extensió.\nLa imatge ha d'estar en el directori modules/topMusic/photos");
define("_TOPMUSIC_VIEWS","Visites");
define("_TOPMUSIC_AVGVOTES","Mitjana de votacions");
define("_TOPMUSIC_FORUM","Fòrum");
define("_TOPMUSIC_MEMBERS","Membres");
define("_TOPMUSIC_PHOTO_URL","Foto (URL)");
define("_TOPMUSIC_PHOTO_FILE","Foto (arxiu)");
define("_TOPMUSIC_RELATED_ARTIST","Artista Relacionat");
define("_TOPMUSIC_RELATED_ARTISTS","Artistes relacionats");
define("_TOPMUSIC_RELATED_ARTIST_ERROR","Error afegint l'enllaç a un altre artista");

/********************************************************************/
/* Edit Band													  	*/
/******************************************************************	*/
define("_TOPMUSICEDITARTIST","Edita un Grup");
define("_TOPMUSIC_UPDATEFROM","Actualitza desde");
define("_TOPMUSIC_UPDATEARTIST_SUCCESSFULLY","Artista actualitzat correctament");
define("_TOPMUSIC_EDIT","Editar");
define("_TOPMUSIC_EDITARTIST_ERROR","Error editing artist");
define("_TOPMUSIC_SAVE","Guardar");
define("_TOPMUSIC_UNLINK","Desvincular");
define("_TOPMUSIC_UNLINKARTIST_ERROR","Error unlinking related artist");
define("_TOPMUSIC_LINK","Vincular");

/********************************************************************/
/* List of Albums												  	*/
/******************************************************************	*/
define("_TOPMUSIC_ALBUMLISTOF","Llista d'Àlbums de");
define("_TOPMUSIC_GETMISSINGALBUMCOVERS","Get Missing Album Covers");
define("_TOPMUSIC_GETALBUMFROM","Get album from");
define("_TOPMUSIC_LISTOFALBUMS","Discografia");
define("_TOPMUSIC_TITLE","Títol");
define("_TOPMUSIC_YEAR","Any");
define("_TOPMUSIC_YEARS","Anys");
define("_TOPMUSIC_DELETE","Borrar");
define("_TOPMUSIC_LISTORPHANALBUMS","Àlbums orfes");

/********************************************************************/
/* New Album													  	*/
/******************************************************************	*/
define("_TOPMUSIC_ADDALBUM","Afegir un nou Àlbum");
define("_TOPMUSIC_COVER","Portada");
define("_TOPMUSIC_ADDALBUM_SUCCESSFULLY","Album added successfully");
define("_TOPMUSIC_ADDALBUM_ERROR","Error inserting album");
define("_TOPMUSIC_COMMENTS","Comentaris");
define("_TOPMUSIC_HELPCOVER","Inserta el nom de la imatge i l'extensió.\nLa imatge ha d'estar en el directori modules/topMusic/photos/albums");
define("_TOPMUSIC_HELPAMAZON","Inserta la URL del producte de la botiga");
define("_TOPMUSIC_SHOPURL","URL Botiga");
define("_TOPMUSIC_DATE","Data");
define("_TOPMUSIC_ARTIST","Artista");
define("_TOPMUSIC_BANDLIST","Artista/Grup");
define("_TOPMUSIC_FRONTCOVER_FILE","Portada (Arxiu)");
define("_TOPMUSIC_FRONTCOVER_FILE_UPLOAD_ERROR","Impossible to upload frontcover album file. Check permissions");
define("_TOPMUSIC_FRONTCOVER_URL","Portada (URL)");
define("_TOPMUSIC_BACKCOVER_FILE","Contraportada (Arxiu)");
define("_TOPMUSIC_BACKCOVER_FILE_UPLOAD_ERROR","Impossible to upload backcover album file. Check permissions");
define("_TOPMUSIC_BACKCOVER_URL","Contraportada (URL)");
define("_TOPMUSIC_RELATED_ALBUM","Àlbum relacionat");
define("_TOPMUSIC_RELATED_ALBUMS","Àlbums relacionats");
define("_TOPMUSIC_RELATED_ALBUM_ERROR","Error inerting related album");

/********************************************************************/
/* Edit Album													  	*/
/******************************************************************	*/
define("_TOPMUSIC_EDITALBUM","Editar un Àlbum");
define("_TOPMUSIC_EDITALBUM_ERROR","Error editing album");
define("_TOPMUSIC_UNLINKALBUM_ERROR","Error unlinking related album");
define("_TOPMUSIC_UPDATEALBUM_SUCCESSFULLY","Album updated successfully");
define("_TOPMUSIC_GETCOVER","Get Cover");
define("_TOPMUSIC_AMAZONTOOLZ","Amazon Toolz");
define("_TOPMUSIC_NOCOVERSFOUND","No covers found.");
define("_TOPMUSIC_CLOSE","Close");
define("_TOPMUSIC_ERRORUPDATINGALBUMCOVERS","Error updating Album covers");
define("_TOPMUSIC_ALBUMCOVERSUPDATESUCCESSFULLY","Album covers updated successfully");

/********************************************************************/
/* List of Songs												  	*/
/******************************************************************	*/
define("_TOPMUSIC_SONGLISTOF","Llista de cançons de");
define("_TOPMUSIC_GETSONGFROM","Get song from");
define("_TOPMUSIC_LISTOFSONGS","Lista de Cançons");
define("_TOPMUSIC_LISTORPHANSONGS","Cançons orfes");
define("_TOPMUSIC_WITHLYRICS","Cançó amb lletra");
define("_TOPMUSIC_NOLYRICS","Sense lletra");
define("_TOPMUSIC_WITHTRACK","Escolta aquesta cancó");
define("_TOPMUSIC_NOTRACK","Sense so");

/********************************************************************/
/* New Song														  	*/
/******************************************************************	*/
define("_TOPMUSIC_ALBUM","Album");
define("_TOPMUSIC_NUMBER","Número");
define("_TOPMUSIC_LYRICS","Lletra");
define("_TOPMUSIC_ADDSONG","Afegir una nova Cançó");
define("_TOPMUSIC_ADDSONG_SUCCESSFULLY","Song added successfully");
define("_TOPMUSIC_ADDSONG_ERROR","Error inserting song");
define("_TOPMUSIC_TRACK","Pista");
define("_TOPMUSIC_HELPTRACK","Afegeix el nom de l'arxiu i l'extensión (MP3,WAV,ASX, etc.).\nL'arxiu de so ha d'estar ubicat a modules/topMusic/tracks");
define("_TOPMUSIC_RELATED_SONG","Cançó relacionada");
define("_TOPMUSIC_RELATED_SONG_ERROR","Error inerting related song");

/********************************************************************/
/* Edit Song													  	*/
/******************************************************************	*/
define("_TOPMUSIC_EDITSONG","Editar un Cançó");
define("_TOPMUSIC_EDITSONG_ERROR","Error editing song");
define("_TOPMUSIC_UNLINKSONG_ERROR","Error unlinking related song");
define("_TOPMUSIC_UPDATESONG_SUCCESSFULLY","Song updated successfully");
define("_TOPMUSIC_RELATED_SONGS","Cançons relacionades");

/********************************************************************/
/* Search														  	*/
/******************************************************************	*/
define("_TOPMUSIC_SELECTTOSEARCH","Selecciona un element per editar-lo");
define("_TOPMUSIC_SEARCHFOR:","Cercar a");
define("_TOPMUSIC_ARTISTNAME", "Nom Artist/Grup");
define("_TOPMUSIC_ALBUMNAME", "Títol Àlbum");
define("_TOPMUSIC_SONGNAME", "Títol Cançó");
define("_TOPMUSIC_CONTENT", "Contingut");
define("_TOPMUSIC_HELPCONTENT", "Lletres(Cançons),Comentaris(Àlbums),Biografies(Grups)");
define("_TOPMUSIC_RESULTS","Resultats");
define("_TOPMUSIC_NORESULTS","No results searching for this criteria");
define("_TOPMUSIC_OF", "de");
define("_TOPMUSIC_NEXT", "Següent");
define("_TOPMUSIC_PREVIOUS", "Anterior");

/********************************************************************/
/* List of Genres												  	*/
/******************************************************************	*/
define("_TOPMUSIC_LISTGENRES","Llista de Gèneres");

/********************************************************************/
/* New Genres														  	*/
/******************************************************************	*/
define("_TOPMUSIC_ADDGENRE_SUCCESSFULLY","Genre created successfully");
define("_TOPMUSIC_ADDGENRE_ERROR","Error creating genre");

/********************************************************************/
/* Edit Genres													  	*/
/******************************************************************	*/
define("_TOPMUSIC_EDITGENRE","Editar Gèneres");
define("_TOPMUSIC_EDITGENRE_ERROR","Error editing genre");
define("_TOPMUSIC_UPDATEGENRE_SUCCESSFULLY","Genre updated successfully");

/********************************************************************/
/* Deletes		 												  	*/
/******************************************************************	*/
define("_TOPMUSIC_SURE","Estàs segur?");
define("_TOPMUSIC_SUREARTIST","Estàs segur?\\nAixò eliminarà també els àlbums y cançons de l\'artista seleccionat.");
define("_TOPMUSIC_DELETEARTIST_SUCCESSFULLY","Artist deleted successfully");
define("_TOPMUSIC_DELETEARTIST_ERROR","Error deleting artist");
define("_TOPMUSIC_SUREALBUM","Estàs segur?\\nAixò eliminarà l\'àlbum seleccionat i les seves cançons.");
define("_TOPMUSIC_DELETEALBUM_SUCCESSFULLY","Album deleted successfully");
define("_TOPMUSIC_DELETEALBUM_ERROR","Error deleting album");
define("_TOPMUSIC_SURESONG","Estàs segur?\\nAixò eliminarà la cançó seleccionada.");
define("_TOPMUSIC_DELETESONG_SUCCESSFULLY","Song deleted successfully");
define("_TOPMUSIC_DELETESONG_ERROR","Error deleting song");
define("_TOPMUSIC_DELETEFILE_SUCCESSFULLY","File deleted successfully");
define("_TOPMUSIC_DELETEFILE_ERROR","An error ocurred while deleting the file");
define("_TOPMUSIC_DELETEGENRE_SUCCESSFULLY","Genre deleted successfully");
define("_TOPMUSIC_DELETEGENRE_ERROR","Error deleting genre");
define("_TOPMUSIC_DELETECUSTOMFIELD_SUCCESSFULLY","Custom field deleted successfully");
define("_TOPMUSIC_DELETECUSTOMFIELD_ERROR","Error deleting custom field");

/********************************************************************/
/* Custom Fields												  	*/
/******************************************************************	*/
define("_TOPMUSIC_DESCRIPTION","Description");
define("_TOPMUSIC_TYPE","Type");
define("_TOPMUSIC_IMAGEWIDTH","Image width");
define("_TOPMUSIC_FILEPATH","File Path");
define("_TOPMUSIC_FILEICON","File Icon");
define("_TOPMUSIC_VALUES","Values");
define("_TOPMUSIC_VALUESLIST","Values List (semicolon separated)");
define("_TOPMUSIC_EXAMPLE","Example");
define("_TOPMUSIC_VALUE","Value");
define("_TOPMUSIC_RELATIVETO","Relative to");
define("_TOPMUSIC_FILERELATIVEPATH","File relative path");
define("_TOPMUSIC_THUMBWIDTH","Thumb width");
define("_TOPMUSIC_ADD","Add");
define("_TOPMUSIC_ADD_CUSTOMFIELD_SUCCESSFULLY","Custom field added successfully");
define("_TOPMUSIC_ADD_CUSTOMFIELD_ERROR","Error adding custom field");

/********************************************************************/
/* Settings														  	*/
/******************************************************************	*/
define("_TOPMUSIC_GENERALSETTINGS","Opcions Generals");
define("_TOPMUSIC_NUKEMENU","Show PHP-Nuke menu");
define("_TOPMUSIC_PHPNUKEROOT","Arrel PHP-Nuke");
define("_TOPMUSIC_MAINPAGE","Pàgina principal");
define("_TOPMUSIC_RANKING","Ranking");
define("_TOPMUSIC_SONGRATESYSTEM","Sistema votació cançons");
define("_TOPMUSIC_ALBUMRATESYSTEM","Sistema Votació Àlbums");
define("_TOPMUSIC_ARTISTRATESYSTEM","Sistema Votació Artistes");
define("_TOPMUSIC_UPLOADSYSTEM","Sistema pujada arxius");

define("_TOPMUSIC_DISPLAYSETTINGS","Opcions de Pantalla");
define("_TOPMUSIC_THEME","Theme");
define("_TOPMUSIC_SHOWTOPMENU","Mostra Menu Superior");
define("_TOPMUSIC_SHOWRIGHTBLOCKS","Mostra blocs dreta");
define("_TOPMUSIC_ADVANCEDAZLIST","Una pàgina per lletra a A-Z");
define("_TOPMUSIC_RANKINGNUMBER","Núm. d'elements a rankings");
define("_TOPMUSIC_RESULTSNUMBER","Núm. d'elements als resultats'");
define("_TOPMUSIC_AZNUMBER","Núm. columnes a A-Z");

define("_TOPMUSIC_MISCSETTINGS","Miscel·lània");
define("_TOPMUSIC_EASYURL","Opció Easy URL");
define("_TOPMUSIC_EASYURLTYPE","Tipus Easy URL");
define("_TOPMUSIC_EASYURLBYNAME","per nom");
define("_TOPMUSIC_EASYURLBYID","per id");

/********************************************************************/
/* Charts														  	*/
/******************************************************************	*/
define(_TOPMUSIC_CHARTLIST,"Llista d'èxits");
define("_TOPMUSIC_CHARTELEMENTSLIST","Llista elements");
define(_TOPMUSIC_NOCHARTS,"Sense llistes");
define(_TOPMUSIC_NEWCHART,"Nova llista");
define(_TOPMUSIC_TYPE,"Tipus d'element");
define(_TOPMUSIC_DESCRIPTION,"Descripció");
define(_TOPMUSIC_NUMBERELEMENTS,"# d'elements");
define(_TOPMUSIC_CHANGELATER,"pots canviar-ho més tard");
define(_TOPMUSIC_DEFAULT,"Per defecte");
define(_TOPMUSIC_SURECHART,"Estàs segur? S'eliminarà la llista seleccionada i tots els seus elements");
?>
Return current item: Top Music module