Location: PHPKode > projects > TaskFreak Original > include/language/sv/system.php
<?php
/****************************************************************************\
* TaskFreak!                                 *
* multi user - Swedish language, sunday version...             *
******************************************************************************
* Version: 0.6.3                               *
* Authors: Marcus Persson <marcus (at) gazebo.se>              *
* License: http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt (GPL)            *
\****************************************************************************/


// system menu
$GLOBALS['langSystemMenu'] = array (
	'general'  		=> 'Allmän',
	'email_alerts'		=> 'Epost Alarm',
	'contexts'			=> 'Kontext'
);

// email description
$GLOBALS['langSystemEmail'] = array(
  1 => 'Registrering: nytt registrerings alarm',
  2 => 'Registrering: avvaktar förfrågan',
  3 => 'Registrering: aktivering av epost',
  4 => 'Registrering: bekräftelse epost',
  5 => 'Påminnelse av lösenord',
  6 => 'Alarm, tilldelning av uppgift',
  7 => 'Alarm, deadline för uppgift',
);

// email stuff
$GLOBALS['langSystemEmailStuff'] = array(
  'from'     => 'Från',
  'to'      => 'Till',
  'cc'      => 'Kopia',
  'dir'      => 'Kat.',
  'dir_in'    => 'IN',
  'dir_out'    => 'UT',
  'alert'     => 'Alarm',
  'name'     => 'Namn',
  'email'     => 'Epost',
  'subject'    => 'Subjekt',
  'body_template' => 'Body template',
  'enabled'    => 'Aktiverad',
  'enable_label' => 'Aktivera epost alarm',
  'disabled'   => 'Inaktiverad',
  'disable_label' => 'Inaktivera epost alarm',
  'link_edit'   => 'Editera inställningar för epost alarm'

);
?>
Return current item: TaskFreak Original