Location: PHPKode > projects > TaskFreak Original > include/language/sk/system.php
<?php
/****************************************************************************\
* TaskFreak!                                 *
* multi user                                 *
******************************************************************************
* Version: 0.6.3                               *
* Authors: Stan Ozier <hide@address.com>                 *
* Translation: Jan Michalicka <hide@address.com>                *
* License: http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt (GPL)            *
\****************************************************************************/


// system menu
$GLOBALS['langSystemMenu'] = array (
	'general'  		=> 'Všeobecné',
	'email_alerts'		=> 'Emailové upozornenia',
	'contexts'			=> 'Typy'
);

// email description
$GLOBALS['langSystemEmail'] = array(
  1 => 'Prihásenie: uporoznenie na novú registráciu',
  2 => 'Prihásenie: čaká na požiadavku',
  3 => 'Prihásenie: aktivačný email',
  4 => 'Prihásenie: potvrdzovací email',
  5 => 'Pripomenutie hesla',
  6 => 'Upozornenie na pridelenú úlohu',
  7 => 'Upozornenie na úlohu pred termínom vybavenia',
);

// email stuff
$GLOBALS['langSystemEmailStuff'] = array(
  'from'     => 'Odosielateľ',
  'to'      => 'Adresát',
  'cc'      => 'Kópia',
  'dir'      => 'Smer',
  'dir_in'    => 'Z',
  'dir_out'    => 'Do',
  'alert'     => 'Upozornenie',
  'name'     => 'Meno',
  'email'     => 'Email',
  'subject'    => 'Vec',
  'body_template' => 'Šablóna tela',
  'enabled'    => 'Povolené',
  'enable_label' => 'Povoliť emailovú notifikáciu',
  'disabled'   => 'Zakázané',
  'disable_label' => 'Zakázať emailovú notifikáciu',
  'link_edit'   => 'Upraviť nastavenia emailovej notifikácie'

);
?>
Return current item: TaskFreak Original