Location: PHPKode > projects > TaskFreak Original > include/language/sk/login_info.php
<?php
/****************************************************************************\
* TaskFreak!                                 *
* multi user                                 *
******************************************************************************
* Version: 0.6.3                               *
* Authors: Stan Ozier <hide@address.com>                 *
* Translation: Jan Michalicka <hide@address.com>                *
* License: http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt (GPL)            *
\****************************************************************************/


  if (@constant('PRJ_REGISTRATION')) {
?>
<p><b>Ak nie si člen</b> ale sa ním chceš stať, <a href="user_register.php">požiadaj si tu o konto</a>.</p>
<?php
  }
?>
<p><b>Ak máš problém s prihlásením</b>, može to mať nasledujúci dôvod:</p>
<ul style="margin:-10px 0px 0px 40px;padding:0px">
 <li>Nie si prihlásený, alebo prihlásenie vyexpirovalo</li>
 <li>Vložil si nesprávne heslo? 
 <?php
 if (@constant('PRJ_PASSWORD_REMINDER')) {
 ?>
 <a href="user_password.php">Požiadaj o nové emailom</a></li>
 <?php
 }
 ?>
 <li>Tvoj prehliadač nepodporuje javascript</li>
 <li>Tvoj prehliadač nemá povolené cookies</li>
 <li>Nemáš príslušné prístupové práva pre prístup na stránku</li>
</ul>
Return current item: TaskFreak Original