Location: PHPKode > projects > TaskFreak Original > include/language/si/system.php
<?php
/****************************************************************************\
* TaskFreak!                                 *
* multi user                                 *
******************************************************************************
* Version: 0.5.3                               *
* Authors: Stan Ozier <hide@address.com>                 *
* License: http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt (GPL)            *
\****************************************************************************/


// system menu
$GLOBALS['langSystemMenu'] = array (
	'general'  		=> 'Splošno',
	'email_alerts'		=> 'E-poštna opozorila',
	'contexts'			=> 'Konteksti'
);

// email description
$GLOBALS['langSystemEmail'] = array(
  1 => 'Prijava: opozorilo za novo registracijo',
  2 => 'Prijava: zahteva se procesira',
  3 => 'Prijava: aktivacijska e-pošta',
  4 => 'Prijava: potrditvena e-pošta',
  5 => 'Opomnik za geslo',
  6 => 'Opozorilo za dodelitev opravka',
  7 => 'Opozorilo za končni čas opravka',
);

// email stuff
$GLOBALS['langSystemEmailStuff'] = array(
  'from'     => 'Od',
  'to'      => 'Za',
  'cc'      => 'Cc',
  'dir'      => 'Dir.',
  'dir_in'    => 'NOTRI',
  'dir_out'    => 'VEN',
  'alert'     => 'OPOZORILO',
  'name'     => 'Ime',
  'email'     => 'E-pošta',
  'subject'    => 'Tema',
  'body_template' => 'Predloga za telo sporočila',
  'enabled'    => 'Omogočen',
  'enable_label' => 'Omogoči e-poštno opozorilo',
  'disabled'   => 'Onemogočen',
  'disable_label' => 'Onemogoči e-poštno opozorilo',
  'link_edit'   => 'Uredi nastavitve e-poštnega opozorila'

);
?>
Return current item: TaskFreak Original