Location: PHPKode > projects > TaskFreak Original > include/language/no/login_info.php
<?php
/****************************************************************************\
* TaskFreak!                                 *
* multi user                                 *
******************************************************************************
* Version: 0.6.3                               *
* Authors: Stan Ozier <hide@address.com>                 *
* License: http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt (GPL)            *
******************************************************************************
* Norwegian translation by HÃ¥vard Kristoffersen, www.theta-design.no	   *
\****************************************************************************/


  if (@constant('PRJ_REGISTRATION')) {
?>
<p><b>Hvis du ikke er medlem</b> men gjerne vil bli en, <a href="user_register.php">be om en konto her</a>.</p>
<?php
  }
?>
<p><b>Hvis du har problemer med å logge inn</b>, kan de skyldes en av de følgende årsaker:</p>
<ul style="margin:-10px 0px 0px 40px;padding:0px">
 <li>Du er ikke innlogget eller sesjonen er utgått</li>
 <li>Du har skrevet feil passord...?
 <?php
 if (@constant('PRJ_PASSWORD_REMINDER')) {
 ?>
 <a href="user_password.php">Be om er nytt passord på e-mail</a></li>
 <?php
 }
 ?>
 <li>Din nettleser støtter ikke javascript</li>
 <li>Din nettleser tillater ikke cookies</li>
 <li>Du har ikke tilstrekkelig tilgangsnivå til den ønskede siden</li>
</ul>
Return current item: TaskFreak Original