Location: PHPKode > projects > TaskFreak Original > include/language/no/LESMEG.txt
Denne oversettelsen er gjort av HŒvard Kristoffersen ved Theta-Design.

Bes¿k noen av vŒre nettsider:

http://www.theta-design.no
http://www.filmforumet.no
http://www.lokalehelter.no
Return current item: TaskFreak Original