Location: PHPKode > projects > TaskFreak Original > include/language/cs/freak.php
<?php
/****************************************************************************\
* TaskFreak!                                 *
* multi user                                 *
******************************************************************************
* Version: 0.4.2                               *
* Authors: Stan Ozier <hide@address.com>                 *
* License: http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt (GPL)            *
\****************************************************************************/

$GLOBALS['langParams'] = array(
	'jscalendar'	=> 'cs-win'
);

// top menu / navigation
$GLOBALS['langMenu'] = array (
	'task'				=> 'Úkol',
  'print_list'    => 'Verze pro tisk',
	'new_todo'			=> 'Nový úkol',
	'view'				=> 'Zobrazit',
	'all_projects'		=> 'VÅ¡echny projekty',
	'future_tasks'		=> 'Aktuální úlohy',
	'past_tasks'		=> 'Splněné úlohy',
  'my_tasks'     => 'Moje úlohy',
	'all_tasks'			=> 'Všechny úlohy',
	'all_contexts'		=> 'VÅ¡e',
	'all_users' 		=> 'VÅ¡ichni',
	'reload'			=> 'Obnovit',
	'manage'			=> 'Spravovat',
	'projects'			=> 'Projekty',
	'users' 			=> 'Uživatele',
  'preferences'    => 'Muj profil',
  'settings'     => 'Nastavení',
	'login'				=> 'Přihlásit',
	'logout'			=> 'Odhlásit'
);

// fields and column labels
$GLOBALS['langForm'] = array (
	'priority'			=> 'Priorita',
	'context'			=> 'Context',
	'deadline'			=> 'Termín',
	'project'			=> 'Projekt',
	'tasks'				=> 'Úloha',
	'title'				=> 'Název',
	'description'		=> 'Popis',
  'user'       => 'Uživatel',
  'visibility'    => 'Viditelnost',
  'private'      => 'private',
  'internal'     => 'internal',
  'public'      => 'public',
	'status'			=> 'Status',
	'save'				=> 'Uložit',
	'cancel'			=> 'Zrušit',
  'close'       => 'Zavřít',
  'edit'       => 'upravit',
  'delete'      => 'smazat',
	'new'				=> 'Nový',
	'project_new'		=> 'novy projekt?',
	'project_list'		=> 'zobrazit seznam',
  'compulsory_legend' => 'Položky označeny <span class="compulsory">červeně</span> jsou povinné.',
  'time'				=> 'Celkový čas',
  'time_reset'		=> 'Resetovat čas na 00:00:00'
);

$GLOBALS['langTaskDetails'] = array (
	'tab_description'	=> 'popis',
	'description_none'	=> 'prazdný',
	'tab_comments'		=> 'komentář',
	'comments_by'		=> 'od',
	'comments_none'		=> 'nebyl vložen žádný komentář',
	'comments_no_access'	=> 'nemáte právo číst komentáře',
	'comments_new'		=> 'vložit první',
	'comments_reply'	=> 'odpovědět',
	'comments_edit'		=> 'upravit',
	'comments_delete'	=> 'smazat',
	'comments_delete_confirm'	=> 'opravdu si přejete odstranit komentář?',
	'tab_history'		=> 'historie',
  'history_date'   => 'datum',
  'history_user'   => 'uživatel',
  'history_what'   => 'akce'
);

// date support
$GLOBALS['langDate'] = array (
	'today'				=> 'dnes',
	'tomorrow'			=> 'zítra',
	'day'				=> 'den',
	'week'				=> 'týden',
	'month'				=> 'mesíc',
	'year'				=> 'rok',
);

$GLOBALS['langDateDay'] = array (
  'monday'      => 'pondělí',
  'tuesday'      => 'úterý',
  'wednesday'     => 'středa',
  'thursday'     => 'čtvrtek',
  'friday'      => 'pátek',
  'saturday'     => 'sobota',
  'sunday'      => 'neděle'
);

$GLOBALS['langDateMore'] = array (
	'days'				=> 'dny',
	'help'				=> 'tj. dnes, zitra, 12 srpna'
);

// project related
$GLOBALS['langProject'] = array(
  'project'      => 'Projekt',
  'projects'     => 'Projekty',
  'name'       => 'Jméno',
  'description'    => 'Popis',
  'position'     => 'Pozice',
  'members'      => 'Uživatelé',
  'members_legend'  => 'Uživatelé pracující na projektu',
	'status'      => 'Status',
  'action'      => 'Akce',
  'project_history'  => 'Zobrazit historii změn statusu',
  'remove_confirm'  => 'opravdu odstranit uživatele z projektu?',
  'user_add_legend'  => 'Přidat uživatele do projektu',
  'user_add_button'  => 'Přidat uživatele do projektu',
  'user_no_project'  => 'Není v žádném projektu'
);

// project related
$GLOBALS['langUser'] = array(
  'information'    => 'Informace o uživateli',
  'user'       => 'Uživatel',
  'name'       => 'Jméno',
  'title'       => 'Titul',
  'first_name'    => 'Křestní jméno',
  'middle_name'    => 'Prostřední jméno',
  'last_name'     => 'Příjmení',
  'address'      => 'Adresa',
  'location'     => 'Umístění',
  'city'       => 'Město',
  'state'       => 'Stát',
  'country'      => 'Země',
  'email'       => 'Email',
  'position'     => 'Pozice',
  'last_login'    => 'Naposledy přihlášen',
  'action'      => 'Akce',
  'delete_confirm'  => 'opravdu smazat uživatele?',
  'enable_confirm'  => 'opravdu povolit uživatele?',
  'disable_confirm'  => 'opravdu zakázat uživatele?',
  'account'      => 'Účet',
  'account_legend'  => 'Prosím zvolte jméno a heslo které chcete používat pro přístup do TaskFreak',
  'username'     => 'Jméno',
  'password'     => 'Heslo',
  'password_confirm' => '(potvrdit)',
  'auto_login'    => 'pamatovat na tomto počítači',
  'password_legend'  => 'Vložte heslo (opakovaně) pouze pokud jej chcete změnit.',
	'enabled_label'   => 'Účet je aktivní',
	'login_signup'		=> 'Nemáš účet? Zažadej si o vytvoření'
);

// buttons
$GLOBALS['langButton'] = array(
  'add'        => 'Vytvořit',
	'add_account'		=> 'Odeslat',
  'update'      => 'Uložit',
  'cancel'      => 'Zrušit',
  'reset'       => 'Reset',
  'back'       => 'Zpět na seznam'
);


// error and information messages
$GLOBALS['langMessage'] = array (
  'not_found_or_denied'    => 'Data nenalezena nebo nemáte potřebné oprávnění',
  'denied'          => 'Přístup zamítnut!',
  'project_delete'      => 'Smazat projekt',
  'project_delete_confirm'  => 'Opravdu si přejete odstranit tuto úlohu v tomto projektu?',
  'project_delete_ok'     => 'Projekt odstraněn',
  'project_delete_no'     => 'Projekt nelze smazat!',
  'task_edit'				  => 'Upravit úkol',
  'task_delete'			  => 'Smazat tento úkol',
  'task_delete_confirm'	  => 'Opravdu odstranit tento úkol?',
	'error_no_title'		  => 'vložte název!',
	'done_deleted'			  => 'úkol odstraněn!',
	'done_status'			  => 'status úkolu byl aktualizován',
	'done_updated'			  => 'úkol upraven!',
	'done_added'			  => 'úkol vytvořen!',
	'done_comment_added'		=> 'přidán komentář!',
	'done_comment_updated'		=> 'komentář upraven!',
	'done_comment_deleted'		=> 'komentář odstraněn!',
	'operation_failed'			=> 'operace selhala!',
	'purge_all'				  => 'purge (delete old tasks) for all projects',
	'purge_all_confirm'		  => 'opravdu chcete odstranit staré úkoly ze všech projektů?',
	'delete_all'			  => 'smazat všechny projekty (i s úkoly)',
	'delete_all_confirm'	  => 'opravdu chcete odstranit všechny úkoly ze všech projektů?',
	'purge_one'				  => 'purge (delete old tasks)',
	'purge_one_confirm'		  => 'opravdu chcete odstranit staré úkoly ze tohoto projektů?',
	'delete_one'			  => 'odstranit celý projekt',
	'delete_one_confirm'	  => 'opravdu odstranit tento projekt?',
	'no_task_found'			  => 'žádný úkol neodpovídá požadavkům vyhledávání',
	'no_project_found'		  => 'nalezeno 0 projektů',
	'create_task'			  => 'Kliknutím zde můžete zkusit vytvořit nový projekt',
	'no_project_found_1'	  => "Cink cink! Projekt nenalezen!!!",
	'no_project_found_2'	  => 'Mel by jsi nejdříve vytvořit úkol.',
	'close_window'			  => 'zavřít okno',
  'session_expired'      => 'relace vypršela',
  'clock_start'				=> 'měřič času spuštěn',
  'clock_stop'				=> 'měřič času zastaven',
  'clock_change'				=> 'modify timer',
  'confirm_status_close'		=> 'Really close this task?'
);

$GLOBALS['langRss'] = array (
  'no_task'    => 'No task for today',
  'error_login'  => 'Authentication failed'
);
Return current item: TaskFreak Original