Location: PHPKode > projects > TaskFreak Original > include/language/ca/system.php
<?php
/****************************************************************************\
* TaskFreak!                                 *
* multi user                                 *
******************************************************************************
* Version: 0.6.3                               *
* Authors: Stan Ozier <hide@address.com>                 *
* License: http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt (GPL)            *
******************************************************************************
* Catalan translation by Marti Minoves & AldeaGlobal (www.aldeaglobal.net)  *
\****************************************************************************/


// system menu
$GLOBALS['langSystemMenu'] = array (
'general' => 'General',
'email_alerts' =>' Alertes per correu electrònic ',
'contexts' =>' Contextos'
);

// Email description
$GLOBALS['langSystemEmail'] = array (
   1 => 'Inscripció: nova alerta de registre',
   2 => 'Inscripció: sol · licitud pendent',
   3 => 'Inscripció: correu elect &ocaute; nic d´activació',
   4 => 'Inscripció: correu electrònic de confirmació',
   5 => 'Recordatori de contrasenya',
   6 => 'Alerta d´assignació de tasca',
   7 => 'Alerta d´final de temps assignat a tasca',
);

// Email stuff
$GLOBALS['langSystemEmailStuff'] = array (
   'from' => 'De',
   'to' => 'Per',
   'cc' => 'CC',
   'dir' => 'Dir.',
   'dir_in' => 'ENTRADA',
   'dir_out' => 'SORTIDA',
   'alert' => 'Alerta',
   'nom' => 'Nom',
   'email' => 'Correu electrònic',
   'subject' => 'Assumpte',
   'body_template' => 'Plantilla per cos',
   'enabled' => 'Habilitat',
   'enable_label' => 'Habilita avisos per correu electrònic',
   'disabled' => 'Deshabilitat',
   'disable_label' => 'Deshabilita alertes per correu electrònic',
   'link_edit' => 'Edita la configuració d´alertes per correu electrònic'

);
?>
Return current item: TaskFreak Original