Location: PHPKode > projects > Study planner > splanner_015/doc/releasenotes.txt
VERSIE 0.15
-------------------------------------------------------------------------------

ALGEMEEN:
Bij het verwijderen van gegevens wordt nu eerst een controlevraag gesteld.

De style sheets voor Internet Explorer zijn aangepast, zodat nu ook de scrollbars goed
getoond worden.

BASISGEGEVENS:
Aan 'Groepen' het leerjaar toegevoegd. Dit gegeven is optioneel (dus je kunt leerlingen uit meerdere 
leerjaren in dezelfde groep plaatsen). Tevens kunnen nu mentoren aan groepen worden gekoppeld.

Bij de activiteiten is het veld 'Moet opgevolgd worden' verwijderd. Dit werd (nog) niet gebruikt.
Toegevoegd werd het veld 'Signaaldagen'. Hiermee kan worden aangegeven na hoeveel dagen een singaal
naar de ouders moet worden gestuurd als de leerling de activiteit nog niet heeft afgerond.

Gegevens uit de 'Catalogus' worden nu definitief verwijderd als op de 'Verwijder' toets wordt gedrukt 
(overal elders worden de gegevens op 'niet-actief' gezet, maar hier dus niet).

Het overzicht van de catalogus wordt nu gesorteerd op School code, Locatie code, Opleiding code, Richting code, 
Vak code, Leerjaar, Periode en Week.

Aan de Opleidingsgegevens is een veld 'Code' toegevoegd.

Bij 'Scholen' werden de velden 'Onderwijsvorm', 'Start schooljaar' en 'Einde Schooljaar' verwijderd.
Deze worden (nog) niet gebruikt.

Bij 'Locaties' is een veld voor het email adres toegevoegd. Dit wordt gebruikt voor het verzenden van
signaleringen naar ouders.

Docenten kunnen nu zelf 'Mijn leerlingen' aangeven bij de instellingen.

Aan de leerlinggegevens is het item 'Instroomjaar' toegevoegd. Hiermee wordt aangegeven vanaf welk leerjaar
de studiewijzer voor de leerling moet worden opgebouwd.
Voorbeeld: Instroomjaar=3, Leerjaar=5 houdt in dat de studiewijzer wordt opgebouwd voor de leerjaren 3,4 en 5.

STUDIEWIJZER:
Er is een systeeminstelling toegevoegd waarmee gekozen kan worden voor het tonen van kalender-weeknummers 
of voor relatieve weeknummers (ten opzichte van de periode).

Docenten kunnen nu ook de gereed gemelde activiteiten oproepen en de status daarvan wijzigen.

De layout van de printversie is aangepast.

KRONIEK:
Aan de applicatie is een kroniek toegevoegd. Hierin wordt een overzicht gegeven van alle activiteiten die door
een leerling zijn afgerond.

MENTOR
Mentoren kunnen bij de instellingen aangeven welke 'mentorgroepen' en welke 'pupillen' zij begeleiden.
Voor hun pupillen kunnen de mentoren het dashboard, de studiewijzers en de kroniek bekijken.

VERSIE 0.14
-------------------------------------------------------------------------------

INSTALLATIE:
Probleem verholpen dat tijdens een nieuwe installatie de database file niet correct uitlas. 
Hierdoor bleef de applicatie terugkomen in de setup modus.

ALGEMEEN:
Van de basisgegevens zijn nu ook overzichten in pdf-formaat oproepbaar. Deze zijn voorlopig 
alleen opvraagbaar in de nieuwe skin ('blues'). Aan opname in 'aqua' wordt gewerkt.

BEHEER:
Bij het aanmaken van een nieuwe leerling worden de standaard kalendermodus, de menumodus en
de lijstgrootte nu op acceptabele beginwaarden ingesteld.

Bij het aanmaken van een nieuwe docent kan nu ook worden aangegeven welke vakken deze geeft.  

INSTELLINGEN:
Mogelijkheid tot het skinnen van de applicatie toegevoegd. Tevens is een nieuwe skin bijgesloten.
Gebruiker kunnen de skin van hun voorkeur kiezen bij 'instellingen'.

Bij de 'Instellingen' kan de gebruiker nu ook zijn/haar contactgegevens wijzigen. Het betreft hier
het e-mail adres, het msn adres, het skype adres en het telefoonnummer.

Als een gebruiker een msn-adres heeft ingegeven, kan via het aanklikken van een pictogram een chat met 
hem/haar worden opgestart (werkt uitsluitend op Windows systemen met Internet Explorer en MSN Messenger > 7.5).

SUGGESTIES/ACTIVITEITEN:
Bij het aftekenen van activiteiten kan nu ook een beoordeling worden aangegeven.

In het startscherm van de leerling worden alle recent beoordeelde activiteiten getoond.

MENTOR:
Aan een gebruiker kan nu ook de rol 'mentor' worden toegekend. Deze rol heeft nog geen aanvullende functionaliteit.

OUDER:
Aan een gebruiker kan nu ook de rol 'ouder' worden toegekend. Bij de ouder kan vervolgens worden aangegeven 
wie de kinderen zijn. Ouders die inloggen krijgen het voorgangsoverzicht van hun kind(eren) te zien.

DIVERSE BUGS:
Bij Opleidingen werden de definitiegegevens voor studielast en studiepunten getoond als de configuratie voor 
deze gegevens 'uit' stond. Dit is nu verholpen.

De studiewijzer-pdf wordt nu in een panel afgedrukt, zodat deze op de normale wijze weer af te sluiten is.

De leestekens worden in de studiewijzer-pdf nu correct afgedrukt.

Bij gebruik van Internet Explorer vielen op diverse plaatsen de scrollbars weg. Deze zijn nu weer zichtbaar.
Eenzelfde probleem bij Opera is nog niet opgelost.

Wanneer bij een gebruiker de bestaande 'leerling' rechten werden verwijderd, toonde Studiewijzer toch deze (ex)leerling
nog in het dashboard. Dit is verholpen.


VERSIE 0.13
-------------------------------------------------------------------------------
Bug bij het starten van het scherm 'Vakken' opgelost 

Bug bij het opbouwen van het dashboard opgelost.

Bug opgelost die de identiteit van de docent wijzigde bij het bekijken van studiewijzers

De wijze waarop de applicatie wordt geconfigureerd is aangepast:
- de database configuratie wordt nu gedefinieerd in config.php

Lettergrootte in de tekstvelden van de leersuggestie bij de studiewijzer en de takenlijst 
is voortaan in te stellen via de persoonlijke instellingen.

In de studiewijzer voor de leerling worden de tabbladen weggelaten als er maar 1 tabblad te tonen is.

In de takenlijst voor de docent, naar doorklikken op een taak, wordt nu ook de beschrijving van de activiteit getoond. 
Daarnaast is hier de layout aangepast.

Systeeminformatie herkent nu ook Flock en Epiphany browsers, alsmede Ubuntu linux.

In Internet Explorer worden nu scrollbars getoond als er commentaar is ingegeven bij de leersuggesties.

In Opera wordt nu de cursorbalk in tabellen correct getoond.

In de schermen waarin wijzigingen kunnen worden aangepast wordt een strakker regime voor de acceptatie van invoer gehanteerd.
Hierdoor worden Cross-site Scripting (XSS) aanvallen bemoeilijkt.

Er is een beperking aangebracht op de tijd die mag zitten tussen het starten van een wijziging en het bewaren van die wijziging.
Dit is gedaan om misbruik te voorkomen (de zogenaamde Cross-site Request Forgories, CSRF). De tijd die een gebruiker heeft om zijn
wijzigingen te bewaren kan worden ingesteld in config.php. Hiervoor dient de variabele $cfg_tokentime te worden gezet op het
aantal seconden dat een gebruiker krijgt voordat zijn wijziging 'verloopt' Standaard staat deze waarde ingesteld op 300, hetgeen
overeenkomt met 5 minuten. Als een gebruiker na 5 minuten (gerekend vanaf het opvragen van het scherm) nog niet op de 'Bewaar'
toets heeft gedrukt, wordt de wijziging genegeerd.

In het werkscherm kan nu ook het rooster zichtbaar worden gemaakt. Dit wordt getoond onder het kalendertje.
De roostergegevens worden 'gescraped' van een webpagina, dus dit systeem werkt alleen in combinatie met
roosters die op internet gepubliceerd worden. Een voorbeeld hiervan is GP-Untis 2005.
De rooster zijn alleen zichtbaar als het systeem is geconfigureerd voor het gebruik van roosters 
(bijvoorbeeld: $cfg_scheduler = 'untis' in config.php). 

Bij de studentgegevens zijn het 'leerlingnummer in Student Informtie Systeem' en de roostergroep toegevoegd. 
Die laatste is alleen zichtbaar als het systeem is geconfigureerd voor het gebruik van roosters 
(bijvoorbeeld: $cfg_scheduler = 'untis' in config.php).

Bij docentgegevens is 'Roosternaam' toegevoegd.
Dit is alleen zichtbaar als het systeem is geconfigureerd voor het gebruik van roosters 
(bijvoorbeeld: $cfg_scheduler = 'untis' in config.php).

Bij de locatie kan nu ook het url van het rooster worden opgegeven. Er zijn 4 roosters mogelijk: 
een klasserooster, een leerlingrooster, een docentrooster en een lokaalrooster.
Studiewijzer zal voor het tonen van roostergegevens gebruik maken van deze url's om de pagina's met roostergegevens
op te halen en te interpreteren.
Voorbeeld van een klasserooster: http://www.meerwegen.nl/~corderius/roosters/klas/klas_{id}.htm
Op de plaats van {id} zet Studiewijzer de klas van de leerling.

Er is een setup script toegevoegd die een 'clean install' uitvoert. 
Dit script maakt een nieuwe database aan en vult die met waarden uit de centrale database, die gehuisvest is op
www.studiewijzer.org.
Return current item: Study planner