Location: PHPKode > projects > Streber > lang/pl.inc.php
<?php

/**
* use this file for translating streber into new languages
*
* Some hints:
*
* - This file should be edited with a utf8 capable editor.
* - Insert the translation into the '' .
* - Avoid...
*  - quotes inside strings
*  - linebreaks inside strings
* - Characters behind the pipe ('|') are just for clarifying the context.
*  Do not translate them!
* - Rename this file into "??.inc" where as "??" being the apache-shortcut of the language (like "en").
* - Add the language definition to "conf/conf.inc" (search for $g_languages)
*
* - With each new version of streber, there will be a "??.inc.changes" file with new phrases that needs
*  to be translated. Copy and paste the contense of those files into the language-files.
* - run "perl scanLanguages.pl" from this directory to check for completeness.
*/

/**
* translation into: Polish language
*
* translated by: Radoslaw Sliwinski
*
* date: 2008-12-10
*
* streber version: 0.08094
* streber revision: 448
*
* comments: Places marked as XX - I'm not shure translation.
*
*/

global $g_lang_table;
$g_lang_table= array(### ../lists/list_projectchanges.inc.php  ###
'new'             =>'nowy', # line 211

### ../_docs/changes.inc.php  ###
'to'             =>'dla', # line 90
'you'             =>'ty', # line 90
'assign to'          =>'przypisz do', # line 93

### ../lists/list_changes.inc.php  ###
'deleted'           =>'skasowany', # line 339

### ../_files/prj932/1326.index.php  ###
'Sorry, but this activation code is no longer valid. If you already have an account, you could enter you name and use the <b>forgot password link</b> below.'=>'Niestety ten kod aktywacyjny nie jest już ważny. Jeśli posiadasz konto, możesz wpisać swój login i użyć poniższego linku: <b>zapomniałem hasła</b>.', # line 226

### ../pages/company.inc.php  ###
'Summary'           =>'Temat', # line 161

### ../db/class_comment.inc.php  ###
'Details'           =>'Szczegóły', # line 61

### ../lists/list_projects.inc.php  ###
'Name'            =>'Nazwa', # line 86

### ../db/class_company.inc.php  ###
'Required. (e.g. pixtur ag)' =>'Wymagane (np. Firma S.A.)', # line 34
'Short|form field for company'=>'Skrócone', # line 39
'Optional: Short name shown in lists (eg. pixtur)'=>'Opcjonalne: skrócona nazwa wyświetlana na listach (np. firma)', # line 40
'Tag line|form field for company'=>'Adres/Informacje dodatkowe', # line 45

### ../db/class_person.inc.php  ###
'Optional: Additional tagline (eg. multimedia concepts)'=>'Opcjonalne: adres/informacje dodatkowe (np. Z nami będziesz zawsze zadowolony)', # line 52

### ../db/class_company.inc.php  ###
'Phone|form field for company'=>'Telefon', # line 51
'Optional: Phone (eg. +49-30-12345678)'=>'Opcjonalne: Telefon (np. +48 58 12345678)', # line 52
'Fax|form field for company' =>'Faks', # line 57
'Optional: Fax (eg. +49-30-12345678)'=>'Opcjonalne: Faks (np. +48 58 12345678)', # line 58
'Street'           =>'Ulica', # line 63
'Optional: (eg. Poststreet 28)'=>'Opcjonalne: (ul. Pocztowa 28)', # line 64
'Zipcode'           =>'Kod pocztowy', # line 69
'Optional: (eg. 12345 Berlin)'=>'Opcjonalne: (np. 00-760 Warszawa)', # line 70
'Website'           =>'Strona WWW', # line 75
'Optional: (eg. http://www.pixtur.de)'=>'Opcjonalne: (np. http://www.pixtur.de)', # line 76
'Intranet'          =>'Intranet', # line 81
'Optional: (eg. http://www.pixtur.de/login.php?name=someone)'=>'Opcjonalne: (eg. http://www.pixtur.de/login.php?name=someone)', # line 88
'E-Mail'           =>'E-mail', # line 87
'Comments|form label for company'=>'Komentarze', # line 93

### ../db/class_person.inc.php  ###
'Optional'          =>'Opcjonalne', # line 113

### ../db/class_company.inc.php  ###
'more than expected'     =>'więcej, niż spodziewane', # line 458
'not available'        =>'niedostępne', # line 461

### ../db/class_effort.inc.php  ###
'optional if tasks linked to this effort'=>'opcjonalne, jeśli zadania są związane z tym wysiłkiem', # line 39
'Time Start'         =>'Czas - start', # line 46
'Time End'          =>'Czas - koniec', # line 48

### ../pages/task.inc.php  ###
'Description'         =>'Opis', # line 323

### ../db/class_issue.inc.php  ###
'Production build'      =>'Wersja produkcyjna', # line 53
'Steps to reproduce'     =>'Kroki do zreprodukowania', # line 57
'Expected result'       =>'Oczekiwane rezultaty', # line 60
'Suggested Solution'     =>'Sugerowane rozwiązanie', # line 63


### ../lists/list_milestones.inc.php  ###
'Planned for'         =>'Planowane na', # line 284

### ../db/class_person.inc.php  ###
'Full name'          =>'Nazwisko i imię', # line 42
'Required. Full name like (e.g. Thomas Mann)'=>'Wymagane. Pełne nazwisko (np. Tomasz Mann)', # line 43
'Nickname'          =>'Nick', # line 47
'only required if user can login (e.g. pixtur)'=>'wymagane jedynie, gdy użytkownik może się zalogować (np. pixtur)', # line 48

### ../lists/list_persons.inc.php  ###
'Tagline'           =>'Adres/Informacje dodatkowe', # line 59

### ../db/class_person.inc.php  ###
'Mobile Phone'        =>'Telefon komórkowy', # line 55
'Optional: Mobile phone (eg. +49-172-12345678)'=>'Opcjonalne: Telefon komórkowy (np. +48 602 123456)', # line 56
'Office Phone'        =>'Biuro: telefon', # line 61
'Optional: Office Phone (eg. +49-30-12345678)'=>'Opcjonalne: Telefon biurowy (np. +48 58 1234567)', # line 62
'Office Fax'         =>'Biuro: faks', # line 65
'Optional: Office Fax (eg. +49-30-12345678)'=>'Opcjonalne: Faks biurowy (np. +48 58 1234567)', # line 66
'Office Street'        =>'Biuro: ulica', # line 69
'Optional: Official Street and Number (eg. Poststreet 28)'=>'Opcjonalne: Ulica i numer adresu biura (np. ul. Pocztowa 12/3)', # line 70
'Office Zipcode'       =>'Biuro: kod pocztowy i miasto', # line 73
'Optional: Official Zip-Code and City (eg. 12345 Berlin)'=>'Opcjonalne: Kod pocztowy i miasto adresu biura (np. 00-760 Warszawa)', # line 74
'Office Page'         =>'Biuro: strona WWW', # line 77
'Optional: (eg. www.pixtur.de)'=>'Opcjonalne: (np. www.pixtur.de)', # line 105
'Office E-Mail'        =>'Biuro: e-mail', # line 81
'Optional: (eg. hide@address.com)'=>'Opcjonalne: (np. hide@address.com)', # line 109
'Personal Phone'       =>'Prywatne: telefon', # line 88
'Optional: Private Phone (eg. +49-30-12345678)'=>'Opcjonalne: Telefon prywatny (np. +48 58 1234567)', # line 89
'Personal Fax'        =>'Prywatne: faks', # line 92
'Optional: Private Fax (eg. +49-30-12345678)'=>'Opcjonalne: Telefon prywatny (np. +48 58 1234567)', # line 93
'Personal Street'       =>'Prywatne: ulica', # line 96
'Optional: Private (eg. Poststreet 28)'=>'Opcjonalne: Ulica i numer adresu prywatnego (np. ul. Pocztowa 12/3)', # line 97
'Personal Zipcode'      =>'Prywatne: kod pocztowy', # line 100
'Optional: Private (eg. 12345 Berlin)'=>'Opcjonalne: Kod pocztowy i miasto adresu biura (np. 00-760 Warszawa)', # line 101
'Personal Page'        =>'Prywatne: strona WWW', # line 104
'Personal E-Mail'       =>'Prywatne: e-mail', # line 108
'Birthdate'          =>'Data urodzenia', # line 112

### ../db/class_project.inc.php  ###
'Status summary'       =>'Podsumowanie statusu', # line 40
'Color'            =>'Kolor', # line 43
'Project page'        =>'Strona projektu', # line 58
'Wiki page'          =>'Strona wiki', # line 61
'show tasks in home'     =>'wyświetl zadania na stronie startowej', # line 75
'only team members can create items'=>'tylko członkowie zespołu mogą tworzyć pozycje', # line 1178
'validating invalid item'   =>'sprawdzanie nieprawidłowej pozycji', # line 1191
'insufficient rights (not in project)'=>'niewystarczające uprawnienia (nie w projekcie)', # line 1203
'Released versions'      =>'Wydane wersje', # line 1456
'Milestones (closed)'     =>'Kamienie milowe (zamknięte)', # line 1461


### ../db/class_person.inc.php  ###
'Optional: Color for graphical overviews (e.g. #FFFF00)'=>'Opcjonalne: Kolor dla graficznych podsumowań (np. #FFFF00)', # line 118

### ../pages/task.inc.php  ###
'Comments'          =>'Komentarze', # line 411

### ../db/class_person.inc.php  ###
'Password'          =>'Hasło', # line 128
'Only required if user can login|tooltip'=>'Wymagane jedynie, gdy użytkownik może się zalogować', # line 129

### ../db/class_person.inc.php  ###
'Theme|Formlabel'       =>'Temat', # line 161

### ../render/render_list_column_special.inc.php  ###
'Status'           =>'Status', # line 274

### ../pages/proj.inc.php  ###
'Active'           =>'Aktywne', # line 34
'Closed'           =>'Zamknięte', # line 38
'Templates'          =>'Szablony', # line 42
'Your Active Projects'    =>'Twoje aktywne projekty', # line 67
'List|page type'       =>'Lista', # line 74
'<b>NOTE</b>: Some projects are hidden from your view. Please ask an administrator to adjust you rights to avoid double-creation of projects'=>'<b>UWAGA</b>: Niektóre projekty są niewidoczne dla ciebie. Zapytaj administratora o inne projekty i poproś o ew. zmianę towich uprawnień w celu uniknięcia zdublowania projektów.', # line 109
'create new project'     =>'utworzenie nowego projektu', # line 112
'not assigned to a project'  =>'nie przypisany do projektu', # line 115
'Your Closed Projects'    =>'Twoje zamknięte projekty', # line 142
'not assigned to a closed project'=>'nie przypisane do zamkniętego projektu', # line 173
'Project Templates'      =>'Szablon projektu', # line 192
'relating to %s'       =>'powiązane z %s', # line 194
'admin view'         =>'Widok administratora', # line 197
'List'            =>'Lista', # line 199
'no project templates'    =>'brak szablonów projektów', # line 229
'Overview'          =>'Streszczenie', # line 262
'Edit this project'      =>'Edytuj projekt', # line 279
'Add person as team-member to project'=>'Dodanie osoby jako członka zespołu projektu', # line 291
'Team member'         =>'Członek zespołu', # line 292
'Create task'         =>'Utworzenie zadania', # line 298
'Book effort for this project'=>'Rejestracja wysiłków dla tego projektu', # line 312
'Details|block title'     =>'Szczegóły', # line 326
'Client|label'        =>'Klient', # line 340
'Phone|label'         =>'Telefon', # line 342
'E-Mail|label'        =>'E-mail', # line 345
'Status|Label in summary'   =>'Status', # line 358
'Wikipage|Label in summary'  =>'Strona Wiki', # line 363
'Projectpage|Label in summary'=>'Strona projektu', # line 367
'Opened|Label in summary'   =>'Otwarte', # line 372
'Closed|Label in summary'   =>'Zamknięte', # line 377
'Created by|Label in summary' =>'Twórca', # line 381
'Last modified by|Label in summary'=>'Ostatnio zmienione', # line 386
'Logged effort'        =>'Zarejestrowane wysiłki', # line 393
'hours'            =>'godziny', # line 395
'Team members'        =>'Członkowie zespołu', # line 440
'Folders'           =>'Katalogi', # line 453
'Your tasks'         =>'Twoje zadania', # line 552
'No tasks assigned to you.'  =>'Brak zadań przypisanych do ciebie.', # line 553
'All project tasks'      =>'Wszystkie zadania projektu', # line 553
'Comments on project'     =>'Komentarze do projektu', # line 587
'Closed Tasks'        =>'Zadania zamknięte', # line 637
'No tasks have been closed yet'=>'Żadne zadania nie zostały jeszcze zamknięte', # line 668
'invalid project-id'     =>'nieprawidłowe ID projektu', # line 699
'all'             =>'wszystkie', # line 724
'open'            =>'otwarte', # line 746
'my open'           =>'moje otwarte', # line 768
'for milestone'        =>'do kamienia milowego', # line 804
'needs approval'       =>'wymagające akceptacji', # line 863
'without milestone'      =>'bez kamienia milowego', # line 887
'Changes'           =>'Zmiany', # line 714
'changed project-items'    =>'zmienione pozycje projektu', # line 754
'no changes yet'       =>'brak zmian', # line 755
'all open'          =>'wszystkie otwarte', # line 802
'all my open'         =>'moje wszystkie otwarte', # line 803
'my open for next milestone' =>'moje otwarte do następnego kamienia milowego', # line 804
'not assigned'        =>'nie przypisane', # line 805
'blocked'           =>'zablokowane', # line 806
'open bugs'          =>'otwarte błędy', # line 807
'to be approved'       =>'do zaakceptowania', # line 808
'open tasks'         =>'zadania otwarte', # line 819
'my open tasks'        =>'moje zadania otwarte', # line 841
'next milestone'       =>'następny kamień milowy', # line 875
'Closed tasks'        =>'Zamknięte zadania', # line 908
'Tasks'            =>'Zadania', # line 1013
'Create a new folder for tasks and files'=>'Utworzenie nowego folderu dla zadań i plików', # line 1039
'Folder'           =>'Folder', # line 1040
'Create task with issue-report'=>'Utworzenie zadania z raportem wydarzeń', # line 1164
'Filter-Preset:'       =>'Zestaw predefiniowanych filtrów:', # line 1071
'No tasks'          =>'Brak zadań', # line 1100
'Project Issues'       =>'Zdarzenia projektu', # line 1146
'Add Bugreport'        =>'Dodanie raportu błędu', # line 1165
'Report Bug'         =>'Zgłoszenie błędu', # line 1190
'Uploaded Files'       =>'Wgrane pliki', # line 1237
'Upload file|block title'   =>'Wgranie pliku', # line 1273
'Milestones'         =>'Kamienie milowe', # line 1334
'new Milestone'        =>'Nowy kamień milowy', # line 1341
'View open milestones'    =>'Wyświetlenie otwartych kamieni milowych', # line 1365
'View closed milestones'   =>'Wyświetlenie zamkniętych kamieni milowych', # line 1371
'Project Efforts'       =>'Wysiłki projektu', # line 1412
'Project Template'      =>'Szablon projektu', # line 1416
'Inactive Project'      =>'Projekt nieaktywny', # line 1419
'Project|Page Type'      =>'Projekt', # line 1422
'new Effort'         =>'Nowy wysiłek', # line 1430
'New project'         =>'Nowy projekt', # line 1476
'Company|form label'     =>'Firma', # line 1556
'Create another project after submit'=>'Utworzenie następnego projektu po zatwierdzeniu obecnego', # line 1574
'Released Versions'      =>'Wydane wersje', # line 1553
'New released Version'   =>'Nowe wydanie kamienia milowego', # line 1571
'Tasks resolved in upcoming version'=>'Zadania zrealizowane w nadchodzącej wersji', # line 1605
'Select some projects to delete'=>'Zaznacz projekty do usunięcia', # line 1692
'WARNING: Failed to delete %s projects'=>'OSTRZEŻENIE: Usunięcie %s projektu/projektów nie powiodło się', # line 1712
'Moved %s projects to trash'=>'Przeniesiono %s projektów do kosza', # line 1715
'Select some projects...'   =>'Zaznacz kilka projektów...', # line 1737
'Invalid project-id!'     =>'Nieprawidłowe ID projektu', # line 1747
'Y-m-d'            =>'Y-m-d', # line 1752
'WARNING: Failed to change %s projects'=>'OSTRZEŻENIE: Modyfikacja %s projektu/projektów nie powiodła się', # line 1762
'Closed %s projects'     =>'%s projektów zostało zamknięte', # line 1766
'Reactivated %s projects'   =>'Reaktywacja %s projektów', # line 1769
'Edit Project'        =>'Edytuj projekt', # line 1801
'Select new team members'   =>'Zaznacz nowych członków zespołu', # line 1803
'Found no persons to add. Go to `People` to create some.'=>'Nie znaleziono osób do dodania. Przejdź do `Osoby` w celu dodania kilku.', # line 1847
'Add'             =>'Dodanie', # line 1859
'No persons selected...'   =>'Brak zaznaczonych osób...', # line 1885
'Could not access person by id'=>'Brak dostępu do osoby poprzez ID', # line 1894
'NOTE: reanimated person as team-member'=>'UWAGA: Ponowne przypisanie osoby jako członka zespołu', # line 1932
'NOTE: person already in project'=>'UWAGA: Osoba już jest przypisana do projektu', # line 1936
'Template|as addon to project-templates'=>'Szablon', # line 2018
'Failed to delete %s projects'=>'Usunięcie %s projektu/projektów nie powiodło się.', # line 1913
'Failed to change %s projects'=>'Modyfikacja %s projektu/projektów nie powiodło się', # line 1963
'Failed to insert new project person. Data structure might have been corrupted'=>'Dodanie nowej osoby nie powiodło się. Struktura danych może być uszkodzona.', # line 2126
'Failed to insert new issue. DB structure might have been corrupted.'=>'Dodanie nowego zdarzenia nie powiodło się. Struktura bazy danych może być uszkodzona.', # line 2145
'Failed to update new task. DB structure might have been corrupted.'=>'Dodanie nowego zadania nie powiodło się. Struktura bazy danych może być uszkodzona.', # line 2200
'Failed to insert new comment. DB structure might have been corrupted.'=>'Dodanie nowego komentarza nie powiodło się. Struktura bazy danych może być uszkodzona.', # line 2297
'Project duplicated (including %s items)'=>'Projekt zduplikowany (włączając %s pozycji)', # line 2318
'Select a project to edit description'=>'Zaznacz projekt do edycji opisu', # line 2341
'Reanimated person as team-member'=>'Ponowne powiązanie osoby jako członka zespołu', # line 2138
'Person already in project'  =>'Osoba jest już przypsana do projektu', # line 2142


### ../db/class_projectperson.inc.php  ###
'job'             =>'Praca', # line 28
'role'            =>'Rola', # line 57

### ../pages/task.inc.php  ###
'For Milestone'        =>'Do kamienia milowego', # line 849

### ../db/class_task.inc.php  ###
'Short'            =>'Skrócone', # line 21
'Date start'         =>'Data startu', # line 25
'Date closed'         =>'Data zamknięcia', # line 31
'resolved_version'      =>'zrealizowane w wersji', # line 53
'show as folder (may contain other tasks)'=>'wyświetl jako folder (może zawierać inne zadania)', # line 63
'is a milestone / version'  =>'jest kamieniem milowym / wersją', # line 68
'resolved in version'     =>'zrealizowane w wersji', # line 69
'milestones are shown in a different list'=>'kamienie milowe są wyświetlane na innej liście', # line 69
'Completion'         =>'Procent ukończenia', # line 75
'is a milestone'       =>'jest kamieniem milowym', # line 89
'released'          =>'wydane', # line 96
'release time'        =>'czas wydania', # line 101
'Planned Start'        =>'Planowany start', # line 105
'Planned End'         =>'Planowany koniec', # line 110
'Order Id'          =>'ID porządkowe', # line 165
'Calculation'         =>'Kalkulacja', # line 184
'Display in project news'   =>'Wyświetlaj w aktualnościach projektu', # line 190
'List title and description in project overview'=>'Wyświetlaj tytuł i opis w streszczeniu projektu', # line 191
'Display folder as topic'   =>'Wyświetlaj folder jako temat', # line 197

### ../pages/task.inc.php  ###
'Estimated time'       =>'Przewidywany czas', # line 1000
'Estimated worst case'    =>'Przewidywany czas, najgorszy przypadek', # line 1001
'Label'            =>'Etykieta', # line 1041

### ../pages/task.inc.php  ###
'task without project?'    =>'zadanie bez projektu?', # line 2060

### ../db/db.inc.php  ###
'Database exception'     =>'Błąd bazy danych', # line 38

### ../db/db_item.inc.php  ###
'WARNING <b>%s</b> isn`t a known format for date.'=>'UWAGA <b>%s</b> nie jest znanym formatem dla daty.', # line 233
'unnamed'           =>'nie nazwany', # line 590

### ../lists/list_changes.inc.php  ###
'to|very short for assigned tasks TO...'=>'do', # line 325
'in|very short for IN folder...'=>'w', # line 334

### ../lists/list_projectchanges.inc.php  ###
'modified'          =>'zmienione', # line 48

### ../lists/list_changes.inc.php  ###
'read more...'        =>'czytaj więcej...', # line 208
'%s comments:'        =>'%s komentarzy:', # line 211
'comment:'          =>'komentarz:', # line 214
'completed'          =>'zakończone', # line 234
'approved'          =>'zaakceptowane', # line 238
'closed'           =>'zamknięte', # line 242
'reopened'          =>'otwarte ponownie', # line 246
'is blocked'         =>'zablokowane', # line 250
'moved'            =>'przeniesione', # line 256
'changed:'          =>'zmienione:', # line 261
'commented'          =>'skomentowane', # line 273
'reassigned'         =>'przypisane ponownie', # line 288

### ../lists/list_projectchanges.inc.php  ###
'restore'           =>'odzyskanie', # line 331

### ../lists/list_projectchanges.inc.php  ###
'Other team members changed nothing since last logout (%s)'=>'Pozostali członkowie zespołu nie zmienili nic od czasu ostatniego wylogowania się (%s)', # line 30

### ../lists/list_changes.inc.php  ###
'Date'            =>'Data', # line 470
'Who changed what when...'  =>'Kto, co kiedy zmienił...', # line 602
'what|column header in change list'=>'co', # line 504
'Date / by'          =>'Data / przez', # line 601

### ../lists/list_taskfolders.inc.php  ###
'New'             =>'Nowy', # line 102

### ../pages/task.inc.php  ###
'Delete'           =>'Usuń', # line 95

### ../lists/list_comments.inc.php  ###
'Move to Folder'       =>'Przenieś do folderu', # line 61
'Shrink View'         =>'Zwiń widok', # line 67
'Expand View'         =>'Rozwiń widok', # line 73
'Topic'            =>'Temat', # line 93
'Date|column header'     =>'Data', # line 145
'By|column header'      =>'Przez', # line 190

### ../lists/list_companies.inc.php  ###
'related companies'      =>'powiązane firmy', # line 22

### ../lists/list_persons.inc.php  ###
'Name Short'         =>'Nazwa skrócona', # line 27
'Shortnames used in other lists'=>'Skrócone nazwy używane w innych listach', # line 28

### ../pages/company.inc.php  ###
'Phone'            =>'Telefon', # line 175

### ../lists/list_companies.inc.php  ###
'Phone-Number'        =>'Numer telefonu', # line 36
'Proj'            =>'Proj', # line 44
'Number of open Projects'   =>'Liczba otwartych projektów', # line 45

### ../lists/list_companies.inc.php  ###
'People working for this person'=>'Osoby pracujące dla tego człowieka', # line 52
'Edit company'        =>'Edycja firmy', # line 85
'Delete company'       =>'Usunięcie firmy', # line 92
'Create new company'     =>'Utworzenie nowej firmy', # line 98

### ../lists/list_efforts.inc.php  ###
'no efforts booked yet'    =>'nie zarejestrowano jeszcze żadnych wysiłków', # line 24

### ../lists/list_efforts.inc.php  ###
'person'           =>'osoba', # line 38

### ../lists/list_projects.inc.php  ###
'Task name. More Details as tooltips'=>'Nazwa zadania. Więcej szczegółów w tooltipie', # line 87

### ../lists/list_efforts.inc.php  ###
'Edit effort'         =>'Edycja wysiłku', # line 58
'New effort'         =>'Nowy wysiłek', # line 65
'booked'           =>'zarejestrowany', # line 111
'estimated'          =>'przewidywany', # line 111
'Task|column header'     =>'Zadanie', # line 124
'Start|column header'     =>'Start', # line 149
'D, d.m.Y'          =>'D, d-m-Y', # line 160
'End|column header'      =>'Koniec', # line 176
'len|column header of length of effort'=>'Długość', # line 200
'Daygraph|columnheader'    =>'Wykres dzienny', # line 220

### ../pages/task.inc.php  ###
'Version'           =>'Wersja', # line 368

### ../pages/task.inc.php  ###
'New folder'         =>'Nowy folder', # line 511

### ../pages/company.inc.php  ###
'or'             =>'lub', # line 236

### ../lists/list_milestones.inc.php  ###
'Due Today'          =>'mija termin', # line 308
'%s days late'        =>'opóźn. %s dni', # line 313
'%s days left'        =>'zostało %s dni', # line 317
'Tasks open|columnheader'   =>'Zadania otwarte', # line 345
'Open|columnheader'      =>'Otwarte', # line 407
'%s open'           =>'%s otwarte', # line 429
'Completed|columnheader'   =>'Zakończone', # line 441
'Completed tasks: %s'     =>'Zadania zakończone: %s', # line 459
'date not set'        =>'brak terminu',

### ../lists/list_persons.inc.php  ###
'Private'           =>'Prywatne', # line 44
'Mobil'            =>'Telefon komórkowy', # line 49
'Office'           =>'Biuro', # line 54

### ../lists/list_persons.inc.php  ###
'last login'         =>'ostatni login', # line 69
'Edit person'         =>'Edycja osoby', # line 100

### ../lists/list_persons.inc.php  ###
'Delete person'        =>'Usunięcie osoby', # line 113
'Create new person'      =>'Utworzenie nowej osoby', # line 119
'Profile|column header'    =>'Profil', # line 141
'Account settings for user (do not confuse with project rights)'=>'Ustawienia konta użytkownika (nie mylić z uprawnieniami projektu)', # line 143
'(adjusted)'         =>'(zmieniony)', # line 160
'Active Projects|column header'=>'Projekty aktywne', # line 180

### ../render/render_list_column_special.inc.php  ###
'Priority is %s'       =>'Priorytet jest %s', # line 255

### ../lists/list_persons.inc.php  ###
'recent changes|column header'=>'ostatnie zmiany', # line 225
'changes since YOUR last logout'=>'zmiany od TWOJEGO ostatniego wylogowania się', # line 227

### ../lists/list_project_team.inc.php  ###
'Your related persons'    =>'Osoby powiązane z tobą', # line 25
'Rights'           =>'Uprawnienia', # line 40
'Persons rights in this project'=>'Uprawnienia osób w tym projekcie', # line 41
'Edit team member'      =>'Edycja członka zespołu', # line 98
'Add team member'       =>'Dodanie członka zespołu', # line 105
'Remove person from team'   =>'Usunięcie osoby z zespołu', # line 112
'Member'           =>'Członek', # line 141
'Role'            =>'Rola', # line 162
'last Login|column header'  =>'Ostatni login', # line 179

### ../render/render_list_column_special.inc.php  ###
'Created by'         =>'Utworzone przez', # line 386

### ../lists/list_projectchanges.inc.php  ###
'Item was originally created by'=>'Pozycja została oryginalnie utworzona przez', # line 42
'C'              =>'N,Z,U', # line 191
'Created,Modified or Deleted' =>'Utworzone (Nowe),Zmienione lub Usunięte', # line 192
'Deleted'           =>'Usunięte', # line 205

### ../render/render_list_column_special.inc.php  ###
'Modified'          =>'Zmienione', # line 197

### ../lists/list_projectchanges.inc.php  ###
'by Person'          =>'przez osobę', # line 229
'Person who did the last change'=>'Osoba która dokonała ostatniej zmiany', # line 230
'Type|Column header'     =>'Typ', # line 288
'Item of item: [T]ask, [C]omment, [E]ffort, etc '=>'Kolumna składająca się z pozycji: [Z]adanie, [K]omentarz, [W]ysiłek, itd.', # line 289
'item %s has undefined type' =>'pozycja %s posiada nie zdefiniowany typ', # line 297
'Del'             =>'Usunięte', # line 318
'shows if item is deleted'  =>'wyświetlane, gdy pozycja jest usunięta', # line 319
'(on comment)'        =>'(do komentarza)', # line 375
'(on task)'          =>'(do zadania)', # line 380
'(on project)'        =>'(do projektu)', # line 386

### ../lists/list_projects.inc.php  ###
'Project priority (the icons have tooltips, too)'=>'Priorytet projektu (ikony posiadają tooltipy)', # line 61

### ../lists/list_projects.inc.php  ###
'Status Summary'       =>'Podsumowanie statusu', # line 95
'Short discription of the current status'=>'Krótki opis bieżącego statusu', # line 96

### ../lists/list_projects.inc.php  ###
'Number of open Tasks'    =>'Liczba otwartych zadań', # line 106
'Opened'           =>'Otwarty', # line 114
'Day the Project opened'   =>'Dzień otwarcia projektu', # line 115

### ../lists/list_projects.inc.php  ###
'Day the Project state changed to closed'=>'Dzień, w którym status projektu został zmieniony na zamknięty', # line 121
'Edit project'        =>'Edytuj projekt', # line 129
'Delete project'       =>'Usunięcie projektu', # line 136
'Log hours for a project'   =>'Rejestruj czas w h do projektu', # line 143
'Open / Close'        =>'Otwarcie / Zamknięcie', # line 151

### ../pages/company.inc.php  ###
'Create new project'     =>'Utworzenie nowego projektu', # line 306

### ../lists/list_projects.inc.php  ###
'... working in project'   =>'... pracujące nad projektem', # line 299

### ../lists/list_taskfolders.inc.php  ###
'Number of subtasks'     =>'Liczba podzadań', # line 84
'Create new folder under selected task'=>'Utworzenie nowego folderu dla zazanczonego zadania', # line 105
'Move selected to folder'   =>'Przeniesienie zaznaczonych pozycji do folderu', # line 110

### ../lists/list_tasks.inc.php  ###
'Priority of task'      =>'Priorytet zadania', # line 95
'Status|Columnheader'     =>'Status', # line 106
'Started'           =>'Wystartował', # line 125
'Modified|Column header'   =>'Zmienione', # line 129
'Est.'            =>'Przew.', # line 140
'Add new Task'        =>'Dodanie nowego zadania', # line 160
'Report new Bug'       =>'Zgłoszenie nowego błędu', # line 167
'Add comment'         =>'Komentarz', # line 175
'Status->Completed'      =>'Status->Zakończone?', # line 188
'Status->Approved'      =>'Status->Zaakceptowane', # line 195
'Move tasks'         =>'Przeniesienie zadań', # line 202
'Status->Closed'       =>'Status->Zamknięte', # line 208
'Log hours for select tasks' =>'Rejestruj czas w h dla zaznaczonych zadań', # line 209
'List|List sort mode'     =>'Lista', # line 225
'Tree|List sort mode'     =>'Drzewo', # line 236
'Grouped|List sort mode'   =>'Grupowane', # line 247
'%s hidden'          =>'%s ukryte', # line 318
'Latest Comment'       =>'Ostatni komentarz', # line 426
'by'             =>'przez', # line 428
'for'             =>'dla', # line 450
'%s open tasks / %s h'    =>'%s otwartych zadań / %s h', # line 469
'Label|Columnheader'     =>'Etykieta', # line 725
'Milestone'          =>'Kamień milowy', # line 764
'Name, Comments'       =>'Nazwa, Komentarz', # line 852
'has %s comments'       =>'posiada %s komentarzy', # line 882
'Task has %s attachments'   =>'Zadanie posiada %s załączników', # line 895
'- no name -|in task lists'  =>'- bez nazwy -', # line 913
'number of subtasks'     =>'liczba podzadań', # line 935
'Task name'          =>'Nazwa zadania', # line 965
'Sum of all booked efforts (including subtasks)'=>'Suma wszystkich zarejestrowanych wysiłków (włączając podzadania)', # line 966
'Effort in hours'       =>'Wysiłek w godzinach', # line 977
'Days until planned start'  =>'Liczba dni do planowanego startu', # line 989
'Due|column header, days until planned start'=>'Do rozp.', # line 990
'planned for %s|a certain date'=>'planowane na %s', # line 1019
'Est/Compl'          =>'Przew./Zakoń.', # line 1035
'Estimated time / completed' =>'Czas przewidywany / zakończony', # line 1037
'estimated %s hours'     =>'przewidywane %s godzin', # line 1059
'estimated %s days'      =>'przewidywane %s dni', # line 1064
'estimated %s weeks'     =>'przewidywane %s tygodni', # line 1069
'%2.0f%% completed'      =>'%2.0f%% ukończone', # line 1075
'Page name'          =>'Nazwa strony', # line 1132
'Estimated/Booked (Diff.)'  =>'Przewidywane/Faktyczne (różnica)', # line 1203
'Relation between estimated time and booked efforts'=>'Strosunek wysiłków przewidywanych do zarejestrowanych', # line 1239
'Completion:'         =>'Stopień ukończenia:', # line 1237
'Days until planned end'   =>'Dni do planowanego końca', # line 1233
'Due|column header, days until planned end'=>'Do zak.', # line 1234
'Review'           =>'Inspekcja', # line 1250
'Task status set to completed and needs approval.'=>'Status zadania zostsł ustawiony na zakończony i wymaga zaakceptowania.', # line 1251
'Item was approved on: %s:|date a task was approved'=>'Pozycja została zaakceptowana dnia: %s|date a task was approved', # line 1254
'done'            =>'zrealizowane', # line 1255
'this task is planned to be completed today.'=>'to zadanie jest zaplanowane do zakończenia dzisiaj.', # line 1266
'Tomorrow'          =>'Jutro', # line 1271
'this task is planned to be completed tomorrow.'=>'to zadanie jest zaplanowane do zakończenia jutro.', # line 1272
'Next week'          =>'Następny tydzień', # line 1278
'due: %s'           =>'planowany koniec: %s', # line 1307
'days'            =>'dni', # line 1284
'this task is overdue!'    =>'to zadanie ma przekroczony termin zakończenia', # line 1288
' late'            =>' spóźnione', # line 1289
' remain'           =>' pozostaje', # line 1293
'Pending'           =>'Nie rozpoczęte', # line 1299
'start: %s'          =>'start: %s', # line 1302


### ../pages/task.inc.php  ###
'Assigned to'         =>'Przypisane do', # line 939

### ../pages/task.inc.php  ###
'New Milestone'        =>'Nowy kamień milowy', # line 464

### ../pages/_handles.inc.php  ###
'Home'            =>'Home', # line 7
'Active Projects'       =>'Projekty aktywne', # line 16
'Playground'         =>'Plac zabaw ;-)', # line 17
'View item'          =>'Pokaż pozycję', # line 17
'Recent changes|Page option tab'=>'Ostatnie zmiany|Page option tab', # line 19
'Closed Projects'       =>'Projekty zamknięte', # line 23
'Set Public Level'      =>'Ustawienie publicznego poziomu dostępu', # line 27
'Bookmarks'          =>'Zakładki', # line 42
'Mark as bookmark'      =>'Dodaj do zakładek', # line 45
'Remove bookmark'       =>'Usuń zakładkę', # line 52
'Overall history'       =>'Zbiorcza historia', # line 58
'Overall changes'       =>'Zbiorcze zmiany', # line 58
'Send notification'      =>'Wyślij powiadomienia', # line 59
'Remove notification'     =>'Usuń powiadomienia', # line 65
'Edit bookmarks'       =>'Edytuj monitorowane pozycje', # line 71
'View Project'        =>'Wyświetlenie projektu', # line 79
'Edit multiple bookmarks'	 =>'Edycja wielu monitorowanych pozycji', # line 84
'Versions'          =>'Wersje', # line 104
'Create Template'       =>'Utworzenie szablonu', # line 118
'Project from Template'    =>'Utworzenie projektu z szablonu', # line 126
'Edit Project Description'  =>'Edytuj opis projektu', # line 134
'Delete Project'       =>'Usunięcie projektu', # line 167
'View Project as RSS'     =>'Wyświetlenie projektu jako kanał RSS', # line 169
'Change Project Status'    =>'Zmiana statusu projektu', # line 175
'Add Team member'       =>'Dodanie członka zespołu', # line 213
'Edit Team member'      =>'Edycja członka zespołu', # line 222
'Remove from team'      =>'Usunięcie z zespołu', # line 234
'View Task'          =>'Wyświetlenie zadania', # line 249
'Edit Task'          =>'Edycja zadania', # line 256
'Delete Task(s)'       =>'Usunięcie zadania/zadań', # line 267
'Restore Task(s)'       =>'Odzyskanie zadania/zadań', # line 272
'Move tasks to folder'    =>'Przeniesienie zadań do folderu', # line 280
'Mark tasks as Complete'   =>'Zmień status zadań na Zakończone', # line 288
'Mark tasks as Approved'   =>'Zmień status zadań na Zaakceptowane', # line 296
'Task Test'          =>'Test zadania', # line 307
'New bug'           =>'Nowy błąd', # line 319
'Edit multiple Tasks'     =>'Edycja wielu zadań', # line 328
'View Task As Docu'      =>'Wyświetlenie zadania jako dokumentacji', # line 329
'New Task'          =>'Nowe zadanie', # line 334
'view changes'        =>'wyświetlenie zmian', # line 337
'View Task Efforts'      =>'Wyświetlenie wysiłków zadania', # line 350
'Mark tasks as Open'     =>'Zmień status zadań na Otwarte', # line 399
'Add issue/bug report'    =>'Dodanie raportu zdarzenia/błędu', # line 370
'Edit Description'      =>'Edytuj opis', # line 379
'Log hours'          =>'Rejestracja godzin (czasu)', # line 396
'Edit time effort'      =>'Edycja czasu wysiłku', # line 403
'View comment'        =>'Wyświetlenie komentarza', # line 423
'Create comment'       =>'Utworzenie komentarza', # line 433
'Edit comment'        =>'Edycja komentarza', # line 443
'Mark tasks as Closed'    =>'Zmień status zadań na Zamknięte', # line 447
'Delete comment'       =>'Usunięcie komentarza', # line 460
'New released Version'    =>'Nowe wydanie kamienia milowego', # line 466
'Toggle view collapsed'    =>'Zmiana widoku zwiniętego', # line 489
'View file'          =>'Wyświetlenie pliku', # line 505
'Upload file'         =>'Wprowadź plik', # line 513
'Update file'         =>'Aktualizacja pliku', # line 519
'Edit file'          =>'Edycja pliku', # line 527
'Create Note'         =>'Utworzenie noty', # line 531
'Show file scaled'      =>'Wyświetlenie zeskalowanego pliku', # line 539
'Edit Note'          =>'Edycja noty', # line 545
'List Companies'       =>'Lista firm', # line 556
'View effort'         =>'Wyświetlenie wysiłku', # line 556
'View Company'        =>'Wyświetlenie firmy', # line 562
'View multiple efforts'    =>'Wyświetlenie wielu wysiłków', # line 569
'Delete Company'       =>'Usunięcie firmy', # line 589
'List Persons'        =>'Lista osób', # line 618
'View Person'         =>'Wyświetlenie osoby', # line 624
'Edit Person'         =>'Edycja osoby', # line 638
'Edit User Rights'      =>'Edycja uprawnień osoby', # line 653
'Delete Person'        =>'Usunięcie osoby', # line 666
'View Efforts of Person'   =>'Wyświetlenie wysiłków osoby', # line 671
'Send Activation E-Mail'   =>'Wysłanie e-maila aktywującego', # line 679
'Flush Notifications'     =>'Wysłanie notyfikacji (wszystkich)', # line 696
'Edit multiple efforts'    =>'Edycja wielu wysiłków', # line 700
'Login'            =>'Logowanie', # line 713
'License'           =>'Licencja', # line 736
'Move files to folder'    =>'Przesunięcie plików do folderu', # line 746
'restore Item'        =>'odzyskanie pozycji', # line 774
'List Clients'        =>'Lista klientów', # line 774
'List Prospective Clients'  =>'Lista potencjalnych klientów', # line 779
'List Suppliers'       =>'Lista dostawców', # line 785
'Activate an account'     =>'Aktywacja konta', # line 788
'List Partners'        =>'Lista partnerów', # line 791
'System Information'     =>'Informacje o systemie', # line 799
'PhpInfo'           =>'PhpInfo', # line 809
'Search'           =>'Wyszukiwanie', # line 820
'Remove persons from company' =>'Usunięcie osób z firmy', # line 845
'List Employees'       =>'Lista pracowników', # line 872
'List Deleted Persons'    =>'Lista osób usuniętych', # line 885
'Mark all items as viewed'  =>'Oznacz wszystko jako przeczytane', # line 1048
'View Projects of Person'   =>'Wyświetl projekty osoby', # line 1067
'View Task of Person'     =>'Wyświetl zadania osoby', # line 1078
'View Changes of Person'   =>'Wyświetl zmiany osoby', # line 1100
'Filter errors.log'      =>'Filtruj errors.log', # line 1106
'Forgot your password?'    =>'Zapomniałeś hasło?', # line 1108
'Delete errors.log'      =>'Usuń errors.log', # line 1113
'Load Field'         =>'Załadowanie pola', # line 1296
'Save Field'         =>'Zapisanie pola', # line 1301
'Toggle filter own changes'  =>'Przełączenie filtru zmian danej osoby', # line 1195

### ../pages/company.inc.php  ###
'New company'         =>'Nowa firma', # line 366
'Edit Company'        =>'Edycja firmy', # line 523

### ../pages/company.inc.php  ###
'Link Persons'        =>'Asygnowanie osób', # line 228

### ../pages/error.inc.php  ###
'Error'            =>'Błąd', # line 34

### ../pages/task.inc.php  ###
'(deleted %s)|page title add on with date of deletion'=>'(skasowane %s)', # line 75

### ../pages/comment.inc.php  ###
'Comment on task|page type'  =>'Komentarz do zadania', # line 62
'Edit this comment'      =>'Edycja tego komentarza', # line 83
'Restore'           =>'Odzyskaj', # line 94
'Mark this comment as bookmark'=>'Utwórz zakładkę do tego komentarza', # line 97
'Delete this comment'     =>'Usunięcie tego komentarza', # line 102
'New Comment|Default name of new comment'=>'Nowy komentarz', # line 149
'Reply to |prefix for name of new comment on another comment'=>'Odpowiedź ', # line 213
'insufficient rights'      =>'niewystarczające uprawnienia', # line 237
'Re: '            =>'Odp: ', # line 243
'Edit Comment|Page title'   =>'Edycja komentarza', # line 290
'New Comment|Page title'   =>'Nowy komentarz', # line 293
'On task %s|page title add on'=>'Do zadania %s', # line 297
'Occasion|form label'     =>'Przyczyna', # line 333
'Publish to|form labe'    =>'Opublikowane w|form labe', # line 338
'Publish to|form label'    =>'Opublikowane w|form label', # line 360
'Select some comments to delete'=>'Zaznacz kilka komentarzy do usunięcia', # line 449
'WARNING: Failed to delete %s comments'=>'UWAGA: Usunięcia %s komentarza/komentarzy nie powiodło się', # line 468
'Moved %s comments to trash' =>'Przeniesiono %s komentarzy do kosza', # line 471
'Failed to delete %s comments'=>'Usunięcie %s komentarza/komentarzy nie powiodło się', # line 514
'Select some comments to restore'=>'Zaznacz komentarze do odzyskania', # line 537
'Failed to restore %s comments'=>'Odzyskanie %s komentarza/komentarzy nie powiodło się', # line 563
'Restored %s comments'    =>'Liczba odzyskanych komentarzy: %s', # line 566
'Select some comments to move'=>'Zaznacz kilka komentarzy do przeniesienia', # line 577
'Can not edit comment %s'   =>'Nie można edytować komentarza %s', # line 618
'Select one folder to move comments into'=>'Zaznacz jeden folder, do którego zostaną przeniesione komentarze', # line 651
'... or select nothing to move to project root'=>'... lub nie zaznaczaj niczego, aby przenieść je do folderu głównego projektu', # line 663
'No folders in this project...'=>'Brak jakichkolwiek folderów w tym projekcie...', # line 691

### ../pages/task.inc.php  ###
'insufficient rights'     =>'niewystarczające uprawnienia', # line 1545

### ../pages/task.inc.php  ###
'Edit tasks'         =>'Edycja zadań', # line 1613
'Move items'         =>'Przeniesienie pozycji', # line 1668

### ../pages/company.inc.php  ###
'related projects of %s'   =>'projekty powiązane z %s', # line 40

### ../pages/company.inc.php  ###
'no companies'        =>'brak firm', # line 68

### ../pages/company.inc.php  ###
'Edit this company'      =>'Edycja tej firmy', # line 125
'edit'            =>'edycja', # line 126
'Create new person for this company'=>'Utworzenie nowej osoby przypisanej do tej firmy', # line 132

### ../pages/company.inc.php  ###
'Create new project for this company'=>'Utworzenie nowego projektu dla tej firmy', # line 139
'Add existing persons to this company'=>'Dodanie istniejącej osoby do tej firmy', # line 146
'Persons'           =>'Osoby', # line 147
'Adress'           =>'Adres', # line 169
'Fax'             =>'Faks', # line 178
'Web'             =>'Web', # line 183
'Intra'            =>'Intranet', # line 186
'Mail'            =>'Mail', # line 189
'related Persons'       =>'Osoby powiązane', # line 204
'link existing Person'    =>'powiązanie do istniejącej osoby', # line 235
'create new'         =>'utworzenie nowej', # line 237
'no persons related'     =>'brak powiązanych osób', # line 240
'Active projects'       =>'Aktywne projekty', # line 297
' Hint: for already existing projects please edit those and adjust company-setting.'=>'Podpowiedź: wyedytuj istniejące projekty i zmień ustawienia firmy', # line 307
'no projects yet'       =>'nie ma jeszcze żadnych projektów', # line 310
'Closed projects'       =>'Projekty zamknięte', # line 335
'Create another company after submit'=>'Utworzenie następnej firmy po zatwierdzeniu obecnej', # line 430
'Edit %s'           =>'Edycja %s', # line 524
'Add persons employed or related'=>'Dodanie osób zatrudnionych lub powiązanych', # line 525
'NOTE: No persons selected...'=>'UWAGA: Brak zaznaczonych osób...', # line 578
'NOTE person already related to company'=>'UWAGA: Osoba jest już powiązana z firmą', # line 605
'Select some companies to delete'=>'Zaznacz firmy do skasowania', # line 627
'WARNING: Failed to delete %s companies'=>'OSTRZEŻENIE: Usunięcie %s firmy/firm nie powiodło się', # line 647
'Moved %s companies to trash'=>'Firmy %s zostały przeniesione do kosza', # line 650

### ../pages/effort.inc.php  ###
'New Effort'         =>'Nowy wysiłek', # line 32

### ../pages/effort.inc.php  ###
'Edit Effort|page type'    =>'Edycja wysiłku', # line 164
'Edit Effort|page title'   =>'Edycja wysiłku', # line 178
'New Effort|page title'    =>'Nowy wysiłek', # line 181
'Date / Duration|Field label when booking time-effort as duration'=>'Data / Czas trwania', # line 207

### ../pages/task.inc.php  ###
'Publish to'          =>'Opublikowane w', # line 859

### ../pages/effort.inc.php  ###
'Could not get effort'    =>'Nie znaleziono wysiłku', # line 278
'Could not get project of effort'=>'Nie znaleziono projektu dla wysiłku', # line 286
'Could not get person of effort'=>'Nie znaleziono osoby dla wysiłku', # line 292
'Name required'        =>'Wymagana nazwa', # line 357
'Cannot start before end.'  =>'Nie może wystartować przed zakończeniem.', # line 361
'Select some efforts to delete'=>'Zaznacz wysiłki do usunięcia', # line 393
'WARNING: Failed to delete %s efforts'=>'OSTRZEŻENIE: Usunięcie %s wysiłku/wysiłków nie powiodło się', # line 412
'Moved %s efforts to trash'=>'Wysiłki %s zostały przeniesione do kosza', # line 415

### ../pages/error.inc.php  ###
'Error|top navigation tab'  =>'Błąd', # line 24
'Unknown Page'        =>'Nieznana strona', # line 27

### ../pages/task.inc.php  ###
'Item-ID %d'         =>'ID pozycji: %d', # line 73

### ../pages/file.inc.php  ###
'Could not access parent task Id:%s'=>'Brak dostęu do zadania nadrzędnego o ID: %s', # line 52
'Could not access parent task.'=>'Brak dostępu do zadania nadrzędnego', # line 53
'Edit this file'       =>'Edycja pliku', # line 96
'Version #%s (current): %s'  =>'Wersja aktualna #%s: %s', # line 109
'Move this file to another task'=>'Przeniesienie pliku do innego zadania ', # line 121
'Move'            =>'Przenieś', # line 122
'For task'          =>'Do zadania', # line 127
'Mark this file as bookmark' =>'Utwórz zakladkę do tego pliku', # line 132
'Uploaded by'         =>'Wprow. przez', # line 133
'Download'          =>'Pobranie', # line 138
'Version #%s : %s'      =>'Wersja #%s: %s', # line 165
'Filesize'          =>'Wielkość pliku', # line 182
'Uploaded'          =>'Wgrany', # line 184
'Type'            =>'Typ', # line 183
'Upload new version|block title'=>'Wgraj nową wersję', # line 199
'only expected one task. Used the first one.'=>'spodziewane tylko jedno zadanie. Zostanie użyte pierwsze z nich.', # line 322
'Could not edit task'     =>'Edycja zadania niemożliwa', # line 331
'Edit File|page type'     =>'Edycja pliku', # line 376
'Edit File|page title'    =>'Edycja pliku', # line 386
'New file|page title'     =>'Nowy plik', # line 389
'On project %s|page title add on'=>'Do projektu %s', # line 392
'Could not get file'     =>'Nie znaleziono pliku', # line 504
'Could not get project of file'=>'Nie znaleziono projektu dla pliku', # line 511
'Please enter a proper filename'=>'Proszę wprowadzić prawidłową nazwę pliku', # line 548
'Select some files to delete' =>'Zaznacz pliki do usunięcia', # line 596
'WARNING: Failed to delete %s files'=>'OSTRZEŻENIE: Usunięcie %s pliku/plików nie powiodło się', # line 615
'Moved %s files to trash' =>'Przeniesiono %s plików do kosza', # line 618
'Uploaded new version of file with Id %s'=>'Wgrano nową wersję pliku o ID %s', # line 625
'Uploaded new file with Id %s'=>'Nowy plik wgrano z ID %s', # line 628
'Updated file with Id %s'   =>'Zaktualizowano plik z ID %s', # line 632
'Select some file to display' =>'Zaznacz pliki do wyświetlenia', # line 656
'Failed to delete %s files'  =>'Usunięcie %s pliku/plików nie powiodło się', # line 646
'Select some files to move'  =>'Zazanacz pliki do przeniesienia', # line 727
'Can not edit file %s'    =>'Pliku %s nie można edytowa', # line 781
'Edit files'         =>'Edycja plików', # line 816
'Select folder to move files into'=>'Zaznacz folder, do którego pliki zostaną przeniesione', # line 818
'No folders available'    =>'Brak dostępnych folderów', # line 852


### ../render/render_list_column_special.inc.php  ###
'Select lines to use functions at end of list'=>'Zaznacz linie aby użyć funkcji znajdujących się u dołu tej listy', # line 361

### ../pages/home.inc.php  ###
'Personal Efforts'      =>'Wysiłki osobiste', # line 69
'At Home'           =>'Strona startowa', # line 76
'F, jS'            =>'d-m-Y H:i', # line 77
'Functions'          =>'Funkcje', # line 86
'Edit your Profile'      =>'Edycja profilu', # line 87
'View your efforts'      =>'Wyświetlenie twoich wysiłków', # line 95
'Edit your profile'      =>'Edycja twojego profilu', # line 96
'Projects'          =>'Projekty', # line 101
'Your projects'        =>'Twoje projekty', # line 122
'S|Column header for status' =>'S', # line 126
'P|Column header for priority'=>'P', # line 132
'Priority|Tooltip for column header'=>'Priorytet', # line 133
'for|short for client'    =>'dla', # line 135
'Company|column header'    =>'Firma', # line 139
'without client'       =>'bez klienta', # line 147
'Edit|function in context menu'=>'Edycja', # line 153
'Log hours for a project|function in context menu'=>'Rejestracja czasu w projekcie', # line 160
'Create new project|function in context menu'=>'Utworzenie nowego projektu', # line 167
'You are not assigned to a project.'=>'Nie jesteś przypisany do projektu', # line 185
'Your Bookmarks'       =>'Twoje zakładki', # line 204
'You have no open tasks'   =>'Nie masz otwartych zadań', # line 213
'Open tasks assigned to you' =>'Otwarcie zadań przypisanych do ciebie', # line 218
'Open tasks (including unassigned)'=>'Zadania otwarte (właczając nieprzypisane)', # line 221
'All open tasks'       =>'Wszystkie otwarte zadania', # line 224
'P|column header'       =>'P', # line 240
'Priority'          =>'Priorytet', # line 241
'S|column header'       =>'S', # line 247
'Task-Status'         =>'Status zadania', # line 248
'Project|column header'    =>'Projekt', # line 255
'Folder|column header'    =>'Folder', # line 260
'status->Closed|context menu function'=>'status->Zamknięte', # line 264
'Modified|column header'   =>'Zmienione', # line 277
'Est.|column header estimated time'=>'Przew.', # line 285
'Estimated time in hours'   =>'Przewidywany czas w godzinach', # line 286
'Edit|context menu function' =>'Edycja', # line 304
'status->Completed|context menu function'=>'status->Zakończone?', # line 311
'status->Approved|context menu function'=>'status->Zaakceptowane', # line 319
'Delete|context menu function'=>'Usunięcie', # line 328
'Log hours for select tasks|context menu function'=>'Rejestracja czasu dla zaznaczonego zadania', # line 336
'today'            =>'dzisiaj', # line 361
'%s tasks with estimated %s hours of work'=>'%s zadań o przewidywanym czasie pracy %s godzin', # line 364
'yesterday'          =>'wczoraj', # line 379
'my blocked'         =>'moje zablokowane', # line 561
'needs feedback'       =>'wymagana reakcja', # line 620
'Your Tasks'         =>'Twoje zadania', # line 756
'Your efforts'        =>'Twoje wysiłki', # line 965

### ../render/render_page.inc.php  ###
'Your projects. Alt-P / Option-P'=>'Twoje projekty. Alt-P / Option-P', # line 228

### ../pages/login.inc.php  ###
'Login|tab in top navigation' =>'Login', # line 26
'License|tab in top navigation'=>'Licencja', # line 32
'Welcome to streber|Page title'=>'Witaj w streberze', # line 73
'please login'        =>'proszę się zalogować', # line 74
'Nickname|label in login form'=>'Nick', # line 93
'Password|label in login form'=>'Hasło', # line 94
'I forgot my password.|label in login form'=>'Zapomniałem swojego hasła', # line 95
'I forgot my password'    =>'Zapomniałem swojego hasła', # line 96
'Continue anonymously'    =>'Kontynuuj anonimowo', # line 106
'If you remember your name, please enter it and try again.'=>'Jeśli pamiętasz swój nick, wprowadź je proszę i spróbuj ponownie', # line 142
'Supposed a user with this name existed a notification mail has been sent.'=>'Mail z informacją został wysłany, o ile istnieje użytkownik o takim nicku', # line 165
'invalid login|message when login failed'=>'nieprawidłowy login', # line 216
'Welcome to %s|Notice after login'=>'Witaj w systemie %s|Notice after login', # line 262
'Welcome %s. Please adjust your profile and insert a good password to activate your account.'=>'Witaj %s. Proszę wyedytuj swój profil i wpisz swoje nowe, własne hasło aby aktywować swoje konto.', # line 275
'Sorry, but this activation code is no longer valid. If you already have an account, you could enter your name and use the <b>forgot password link</b> below.'=>'Niestety kod aktywacyjny konta nie jest juz ważny. Jeśli już posiadasz konto, możesz wprowadzić swój nick i użyć <b>Zapomniałem swojego hasła</b>.', # line 281
'Password reminder|Page title'=>'Przypomnienie hasła', # line 301
'License|page title'     =>'Licencja', # line 304
'Please enter your nickname' =>'Podaj proszę swój nick', # line 313
'We will then sent you an E-mail with a link to adjust your password.'=>'Zostanie wysłany do Ciebie e-mail z odnośnikiem umożliwiającycm zmianę hasła.', # line 323
'If you do not know your nickname, please contact your administrator: %s.'=>'Jeśli nie znasz swojego nick\'a skontaktuj się z administratorem: %s', # line 325
'If you do not know your nickname, please contact your administrator: %s.'=>'Jeśli nie znasz swojego nicka, skontaktuj się proszę z administratorem: %s', # line 334
'A notification mail has been sent.'=>'Został wysłany e-mail notyfikacyjny.', # line 384


### ../pages/misc.inc.php  ###
'Could not find requested page `%s`'=>'Nie można znaleźć strony wysyłającej żądanie `%s`', # line 37
'Select some items to restore'=>'Zaznacz parę pozycji adby je odzyskać', # line 179
'Item %s does not need to be restored'=>'Nie ma potrzeby, aby pozycję %s odzyskiwać', # line 191
'WARNING: Failed to restore %s items'=>'OSTRZEŻENIE: Nie można odzyskać %s pozycji', # line 204
'Restored %s items'      =>'Odzyskano %s pozycji', # line 207
'Failed to restore %s items' =>'Odyzskanie %s pozycji nie powiodło się', # line 231
'Admin|top navigation tab'  =>'Administrator', # line 232
'System information'     =>'Informacja systemowa', # line 238
'Admin'            =>'Administrator', # line 239
'Database Type'        =>'Typ bazy danych', # line 279
'PHP Version'         =>'Wersja PHP', # line 282
'extension directory'     =>'folder rozszerzeń', # line 285
'loaded extensions'      =>'rozszerzenia załadowane', # line 287
'include path'        =>'ścieżka inkludowania', # line 289
'register globals'      =>'register globals', # line 291
'magic quotes gpc'      =>'magic quotes gpc', # line 293
'magic quotes runtime'    =>'magic quotes runtime', # line 295
'safe mode'          =>'safe mode', # line 297
'Error-Log'          =>'Log błędów', # line 335
'One notification sent'    =>'Wysłana została jedna notyfikacja', # line 426
'%s notifications sent'    =>'Wysłanych zostało %s notyfikacji', # line 429
'No notifications sent'    =>'Nie zostały wysłane żadne notyfikacje', # line 432
'hide'            =>'ukryj', # line 468

### ../pages/task.inc.php  ###
'Summary|Block title'     =>'Podsumowanie', # line 190

### ../pages/person.inc.php  ###
'Efforts'           =>'Wysiłki', # line 33
'Active People'        =>'Osoby aktywne', # line 60
'relating to %s|page title add on listing pages relating to current user'=>'przypisanych do %s', # line 62
'People/Project Overview'   =>'Osoby/Streszczenie projektu', # line 100
'no related persons'     =>'brak powiązanych osób', # line 189
'Persons|Pagetitle for person list'=>'Osoby', # line 135
'relating to %s|Page title Person list title add on'=>'powiązane z %s', # line 137
'admin view|Page title add on if admin'=>'widok administratora', # line 140
'without account'       =>'bez konta', # line 165
'with account'        =>'z kontem', # line 183
'employees'          =>'zatrudniony', # line 201
'Employees|Pagetitle for person list'=>'Pracownicy', # line 210
'contact persons'       =>'osoba kontaktowa', # line 220
'Edit this person|Tooltip for page function'=>'Edycja tej osoby', # line 234
'Profile|Page function edit person'=>'Profil', # line 235
'Edit User Rights|Tooltip for page function'=>'Edycja uprawnień użytkownika', # line 241
'User Rights|Page function for edit user rights'=>'Uprawnienia użytkownika', # line 242
'Contact Persons|Pagetitle for person list'=>'Osoby kontaktowe', # line 286
'Mobile|Label mobilephone of person'=>'Telefon komórkowy', # line 290
'Office|label for person'   =>'Biurowe', # line 293
'Private|label for person'  =>'Prywatne', # line 296
'Fax (office)|label for person'=>'Faks (biuro)', # line 299
'Website|label for person'  =>'WWW', # line 304
'Personal|label for person'  =>'Osobiste', # line 307
'E-Mail|label for person office email'=>'E-mail', # line 311
'E-Mail|label for person personal email'=>'E-mail', # line 314
'Adress Personal|Label'    =>'Adres prywatny', # line 319
'Adress Office|Label'     =>'Adres biura', # line 326
'Birthdate|Label'       =>'Data urodzin', # line 333
'works for|List title'    =>'pracuje dla', # line 348
'not related to a company'  =>'nie powiązany z firmą', # line 354
'Deleted People'       =>'Osoby usunięte', # line 362
'works in Projects|list title for person projects'=>'zaangażowany w projektach', # line 378
'no active projects'     =>'brak aktywnych projektów', # line 392
'Assigned tasks'       =>'Przypisane zadania', # line 407
'No open tasks assigned'   =>'Brak otwartych zadań przypisanych', # line 408
'Efforts|Page title add on'  =>'Wysiłki', # line 449
'no efforts yet'       =>'nie wprowadzono żadnych wysiłków', # line 472
'Create Note|Tooltip for page function'=>'Utworzenie noty', # line 474
'Note|Page function person'  =>'Nota', # line 475
'New person'         =>'Nowa osoba', # line 495
'notification:'        =>'powiadomienie:', # line 496
'Add existing companies to this person'=>'Dodanie istniejących firm do osoby', # line 516
'Mark this person as bookmark'=>'Utwórz zakładkę do tej osoby', # line 545
'Edit Person|Page type'    =>'Edycja osoby', # line 570
'no company'         =>'brak firmy', # line 608
'Person details'       =>'Szczegóły osoby', # line 618
'Person with account (can login)|form label'=>'Osoba z kontem (może zalogować się)', # line 618
'Add task for this persons (optionally creating project and effort on the fly)|Tooltip for page function'=>'Dodaj zadanie dla tych osób (opcjonalnie tworząc w locie projekt i wysiłek)|Tooltip for page function', # line 627
'Add note|Page function person'=>'Dodaj notatkę|Page function person', # line 628
'Edit profile|Page function edit person'=>'Edytuj profil|Page function edit person', # line 642
'Edit user Rights|Page function for edit user rights'=>'Edytuj uprawnienia użytkownika|Page function for edit user rights', # line 650
'Password|form label'     =>'Hasło', # line 634
'confirm Password|form label' =>'Potwierdzenie hasła', # line 640
'Link Companies'       =>'Powiąznie firmy', # line 658
'-- reset to...--'      =>'-- przywrócenie do... --', # line 662
'Remove companies from person'=>'Usunięcie firm powiązanych z osobą', # line 664
'Profile|form label'     =>'Profil', # line 667
'link existing Company'    =>'powiązanie do istniejącej firmy', # line 672
'daily'            =>'codziennie', # line 676
'each 3 days'         =>'co 3 dni', # line 677
'no companies related'    =>'brak firm powiązanych z osobą', # line 677
'each 7 days'         =>'co 7 dni', # line 678
'each 14 days'        =>'co 14 dni', # line 679
'each 30 days'        =>'co 30 dni', # line 680
'Never'            =>'nigdy', # line 681
'Send notifications|form label'=>'Wyślij potwierdzenia', # line 687
'Send mail as html|form label'=>'Wyślij mail jako html', # line 688
'Theme|form label'      =>'Temat', # line 697
'Language|form label'     =>'Język', # line 701
'Create another person after submit'=>'Utworzenie następnej osoby po zatwierdzeniu', # line 716
'notification'        =>'notyfikacja', # line 757
'not allowed to edit'     =>'nie można edytować', # line 785
'Last login|Label'      =>'Ostatnio zalogwany', # line 835
'NOTE: Nickname has been converted to lowercase'=>'UWAGA: Nick został przekonwertowany do małych liter', # line 906
'NOTE: Nickname has to be unique'=>'UWAGA: Nick musi być unikalny', # line 912
'Account'           =>'Konto', # line 912
'passwords do not match'   =>'hasła nie są jednakowe', # line 928
'Password is too weak (please add numbers, special chars or length)'=>'Hasło jest zbyt słabe (dodaj liczby, znaki specjalne lub zwiększ długość hasła)', # line 942
'Login-accounts require a unique nickname'=>'Konta z możliwościa zalogowania wymagają unikalnego nick\'a', # line 957
'- no -'           =>'- nie -', # line 971
'Assigne to project|form label'=>'Przypisz do projektu', # line 980
'A notification / activation will be mailed to <b>%s</b> when you log out.'=>'Potwierdzenie / aktywacja zostanie wysłana do <b>%s</b>, gdy wylogujesz się.', # line 983
'WARNING: could not insert object'=>'OSTRZEŻENIE: nie można wstawić obiektu', # line 1004
'Select some persons to delete'=>'Zaznacz osoby do usunięcia', # line 1048
'Options'           =>'Opcje', # line 1056
'<b>%s</b> has been assigned to projects and can not be deleted. But you can deativate his right to login.'=>'<b>%s</b> został przypisany do projektów. Można jednak wyłączyć jego prawa do logowania się.', # line 1065
'WARNING: Failed to delete %s persons'=>'OSTRZEŻENIE: Usunięcie %s osoby/osób nie powiodło się', # line 1077
'Moved %s persons to trash'=>'Przeniesionoo %s osób do kosza', # line 1080
'Projects|Page title add on' =>'Projekty', # line 1095
'Insufficient rights'     =>'Niewystarczające uprawnienia', # line 1099
'Sending notifactions requires an email-address.'=>'Wysłanie potwierdzeń wymaga adresu e-mail', # line 1105
'Since the user does not have the right to edit his own profile and therefore to adjust his password, sending an activation does not make sense.'=>'Ponieważ użytkownik nie ma praw do edycji swojego profilu, co umożliwa zmianę jego hasła, więc wysłanie maila aktywującego nie ma sensu.', # line 1111
'Sending an activation mail does not make sense, until the user is allowed to login. Please adjust his profile.'=>'Wysłanie maila aktywującego nie ma sensu dopóki użytkownik nie mam możliwości do zalogowania się.', # line 1116
'Activation mail has been sent.'=>'Mail aktywujący', # line 1127
'Sending notification e-mail failed.'=>'Wysłanie maila z potwierdzeniem nie powiodło się.', # line 1130
'Select some persons to notify'=>'Zaznacz kilka osób do powiadomienia', # line 1151
'WARNING: Failed to mail %s persons'=>'OSTRZEŻENIE: Wysłanie maila do %s osoby/osób nie powiodło się', # line 1176
'Sent notification to %s person(s)'=>'Wysłanie potwierdzeń do %s osoby/osób', # line 1179
'The changed profile <b>does not affect existing project roles</b>! Those has to be adjusted inside the projects.'=>'Zmieniony profil <b>nie wpływa na role osoby w już istniejących projektach</b>! Takie zmiany należy dokonać również w istniejących prjektach przypisanych do osoby.', # line 1181
'Select some persons to edit' =>'Zaznacz osoby do edycji', # line 1205
'Could not get Person'    =>'Nie można znaleźć osoby', # line 1209
'Edit Person|page type'    =>'Edycja osoby', # line 1225
'Malformed activation url'  =>'Nieprawidłowy url aktywacyjny', # line 1225
'Adjust user-rights'     =>'Zmiana uprawnień użytkownika', # line 1227
'Please consider that activating login-accounts might trigger security-issues.'=>'Proszę rozważyć, iż wysłanie maila aktywującego może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa.', # line 1237
'Person can login|form label' =>'Osoba może zalogować się', # line 1243
'Using auto detection of time zone requires this user to relogin.'=>'Uzycie autodetekcji strefy cz\asowej wymaga wylogowania i ponownego zalogowania się.', # line 1255
'Could not get person'    =>'Nie można znaleźć osoby', # line 1283
'Time zone|form label'    =>'Strefa czasowa', # line 1886
'Nickname has been converted to lowercase'=>'Nick został przekonwertowany do małych liter', # line 1300
'Nickname has to be unique'  =>'Nick musi być unikalny', # line 1306
'User rights changed'     =>'Uprawnienia użytkownika zostały zmienione', # line 1315
'Passwords do not match'   =>'Hasła nie zagadzają się', # line 1321
'Tasks|Page title add on'   =>'Zadania', # line 1348
'Login-accounts require a unique nickname'=>'Konto z loginem wymaga unikalnego nicka', # line 1350
'no tasks yet'        =>'nie wprowadzono jeszcze zadań', # line 1372
'Person %s created'      =>'Osoba %s została utworzona', # line 1416
'Could not insert object'   =>'Nie można zapisać obiektu', # line 1419
'Failed to delete %s persons' =>'Usunięcie %s osoby/osób nie powiodło się', # line 1492
'3 weeks'           =>'3 tygodnie', # line 1534
'1 month'           =>'1 miesiąc', # line 1554
'prior'            =>'wcześniej', # line 1574
'Failed to mail %s persons'  =>'Wysłanie maila do %s osoby/osób nie powiodło się', # line 1591
'Registering is not enabled' =>'Rejestracja nie jest włączona', # line 1755
'Please provide information, why you want to register.'=>'Proszę poinformować o powodzie rejestracji', # line 1760
'Register as a new user'   =>'Zarejestruj się jako nowy użytkownik', # line 1768
'Changes|Page title add on'  =>'Zmiany', # line 1788
'Category|form label'     =>'Kategoria', # line 1848
'Add related companies'    =>'Dodanie powiązanych firm', # line 2054
'Authentication with|form label'=>'Autentyfikacja z|form label', # line 2073
'Because we are afraid of spam bots, please provide some information about you and why you want to register.'=>'Ponieważ unikamy działań spam botów, proszę podaj informacje o sobie oraz dlaczego chcesz się zarejestrować.', # line 2078
'ASAP'            =>'ASAP', # line 2110
'Enable efforts'       =>'Włącz wysiłki', # line 2146
'Enable bookmarks'      =>'Włącz zakładki', # line 2147
'No companies selected...'  =>'Żadna firma nie została zaznaczona...', # line 2155
'Company already related to person'=>'Firma jest już powiązana z osobą', # line 2131
'Failed to remove %s companies'=>'Usunięcie %s firmy/firm nie powiodło się', # line 2195
'Removed %s companies'    =>'Usunięto %s firmę/firm', # line 2198
'Marked all previous items as viewed.'=>'Oznaczono wszystkie poprzednie pozycje jako przeczytane.', # line 2227
'Filter own changes from recent changes list'=>'Filtruj własne zmiany z listy poprzednich zmian', # line 2232
'Login-accounts require a full name.'=>'Konta z loginem wymagają pełnej nazwy.', # line 2357
'Please enter an e-mail address.'=>'Proszę podaj adres e-mail.', # line 2367
'Please copy the text from the image.'=>'Proszę skopiuj tekst z obrazka.', # line 2441
'Thank you for registration! After your request has been approved by a moderator, you will can an email.'=>'Dziękujemy za rejstrację! Po zaakceptowaniu Twojej prośby przez moderatora otrzymasz mail powiadamiający.', # line 2470
'Updated settings for %s.'  =>'Zaktualizowane ustawienia dla %s.', # line 2674

### ../pages/task.inc.php  ###
'new'            =>'nowe:', # line 134

### ../pages/task.inc.php  ###
'Bug'             =>'Błąd', # line 150

### ../pages/task.inc.php  ###
'new subtask for this folder' =>'nowe podzadanie dla tego folderu', # line 118

### ../pages/task.inc.php  ###
'Edit description'      =>'Edytuj opis', # line 2118

### ../pages/projectperson.inc.php  ###
'Edit Team Member'      =>'Edycja członka zespołu', # line 46
'role of %s in %s|edit team-member title'=>'rola %s w %s', # line 47
'Role in this project'    =>'Rola w tym projekcie', # line 94
'start times and end times'  =>'czas startu i zakończenia', # line 109
'duration'          =>'czas trwania', # line 110
'Log Efforts as'       =>'Rejestracja wysiłku jako', # line 113
'Changed role of <b>%s</b> to <b>%s</b>'=>'Zmieniona rola <b>%s</b> na <b>%s</b>', # line 193

### ../pages/search.inc.php  ###
'Jumped to the only result found.'=>'Przeskoczono do jedynego, znalezionego rezultatu.', # line 148
'Search Results'       =>'Wyniki wyszukiwania', # line 167
'Searching'          =>'Trwa szukanie', # line 168
'Found %s companies'     =>'Znaleziono %s firm', # line 179
'Found %s projects'      =>'Znaleziono %s projektów', # line 188
'Found %s persons'      =>'Znaleziono %s osób', # line 198
'Found %s tasks'       =>'Znaleziono %s zadań', # line 213
'Found %s comments'      =>'Znaleziono %s komentarzy', # line 224
'Sorry. Could not find anything.'=>'Niestety. Nie znaleziono podanej frazy.', # line 230
'Due to limitations of MySQL fulltext search, searching will not work for...<br>- words with 3 or less characters<br>- Lists with less than 3 entries<br>- words containing special charaters'=>'Z uwagi na ograniczenia przeszukiwania pełnotekstowego bazy danych MySQL, wyszukiwanie nie będzie działało dla:<br/>- słów zawierających 3 lub mniej znaków<br/>- list zawierających mniej, niż 3 pozycje<br/>- słów zawierających znaki specjalne', # line 231

### ../pages/task.inc.php  ###
'Edit this task'       =>'Edycja zadania', # line 85
'Delete this task'      =>'Usunięcie zadania', # line 94
'Restore this task'      =>'Odzyskanie zadania', # line 103
'Undelete'          =>'Odkasowanie', # line 104
'new bug for this folder'   =>'nowy błąd dla tego folderu', # line 149
'new task for this milestone' =>'nowe zadanie dla tego kamienia milowego', # line 141
'Append details'       =>'Dodanie detali', # line 161
'Complete|Page function for task status complete'=>'Zakończone', # line 168
'Approved|Page function for task status approved'=>'Zaakceptowane', # line 174
'Description|Label in Task summary'=>'Opis', # line 202
'Part of|Label in Task summary'=>'Znajduje się w', # line 209
'Status|Label in Task summary'=>'Status', # line 215
'Opened|Label in Task summary'=>'Otwarte', # line 218
'Planned start|Label in Task summary'=>'Planowany start', # line 221
'Planned end|Label in Task summary'=>'Plan. koniec', # line 225
'Closed|Label in Task summary'=>'Zamknięte', # line 230
'Created by|Label in Task summary'=>'Utworzone przez', # line 234
'Last modified by|Label in Task summary'=>'Ostatnio zmienione przez', # line 239
'Logged effort|Label in task-summary'=>'Zarejestrowany wysiłek', # line 244
'Attached files'       =>'Załączone pliki', # line 287
'attach new'         =>'załączenie nowego', # line 289
'Upload'           =>'Wprowadź', # line 292
'Issue report'        =>'Raport zdarzenia', # line 353
'Platform'          =>'Platforma', # line 362
'OS'             =>'OS', # line 365
'Build'            =>'Wydanie', # line 371
'Steps to reproduce|label in issue-reports'=>'Kroki do zreprodukowania', # line 376
'Expected result|label in issue-reports'=>'Spodziewane wyniki', # line 380
'Suggested Solution|label in issue-reports'=>'Sugerowane rozwiązanie', # line 384
'No project selected?'    =>'Brak zaznaczonych projektów?', # line 485
'Please select only one item as parent'=>'Proszę zaznaczyć tylko jedną pozycję jako nadrzędną', # line 536
'Insufficient rights for parent item.'=>'Niewystarczające uprawnienia dla pozycji nadrzędnej.', # line 539
'could not find project'   =>'nie można znaleźć projektu', # line 557
'I guess you wanted to create a folder...'=>'Wygląda na to, że chciałeś utworzyć folder...', # line 591
'Assumed <b>%s</b> to be mean label <b>%s</b>'=>'Założono, że <b>%s</b> oznaczają etykiety <b>%s</b>', # line 612
'Bug|Task-Label that causes automatically addition of issue-report'=>'Błąd', # line 713
'Feature|Task label that added by default'=>'Cecha', # line 724
'No task selected?'      =>'Brak zaznaczonych zadań?', # line 768
'Edit %s|Page title'     =>'Edycja %s', # line 795
'New task'          =>'Nowe zadanie', # line 801
'for %s|e.g. new task for something'=>'nowe %s', # line 803
'-- undefined --'       =>'-- niezdefiniowane --', # line 844
'Resolved in'         =>'Zrealizowane w', # line 850
'Resolve reason'       =>'Powód realizacji', # line 708
'- select person -'      =>'-- zaznacz osobę --', # line 921
'Assign to'          =>'Przypisane do', # line 942
'Assign to|Form label'    =>'Przypisane do', # line 953
'Also assign to|Form label'  =>'Przypisz również do', # line 954
'Prio|Form label'       =>'Priorytet', # line 960

### ../pages/task.inc.php  ###
'30 min'           =>'30 min', # line 987
'1 h'             =>'1 h', # line 988
'2 h'             =>'2 h', # line 989
'4 h'             =>'4 h', # line 990
'1 Day'            =>'1 dzień', # line 991
'2 Days'           =>'2 dni', # line 992
'3 Days'           =>'3 dni', # line 993
'4 Days'           =>'4 dni', # line 994
'1 Week'           =>'1 tydzień', # line 995
'1,5 Weeks'          =>'1,5 tygodnia', # line 996
'2 Weeks'           =>'2 tygodnie', # line 997
'3 Weeks'           =>'3 tygodnie', # line 998
'Completed'          =>'Zakończone', # line 1025
'Severity|Form label, attribute of issue-reports'=>'Waga', # line 1063
'reproducibility|Form label, attribute of issue-reports'=>'powtarzalność', # line 1064
'unassigned to %s|task-assignment comment'=>'nie przypisane do %', # line 1217
'formerly assigned to %s|task-assigment comment'=>'poprzednio przypisane do %s', # line 1223
'task was already assigned to %s'=>'zadanie zostału już przypisane do %s', # line 1241
'Failed to retrieve parent task'=>'Odzyskanie zadania nadrzędnego nie powiodło się', # line 1300
'Task requires name'     =>'Zadanie wymaga nazwy', # line 2176
'ERROR: Task called %s already exists'=>'BŁĄD: Zadanie o nazwie %s istnieje już', # line 1337
'Turned parent task into a folder. Note, that folders are only listed in tree'=>'Zmieniono zadanie nadrzędna na folder. Foldery wyświetlane są tylko w trybie wyświetlania drzewa', # line 1356
'Failed, adding to parent-task'=>'Dodanie zadania nadrzędnego nie powiodło się', # line 1360
'NOTICE: Ungrouped %s subtasks to <b>%s</b>'=>'UWAGA: %s podzadań zostało rozgrupowaych do <b>%s</b>', # line 1376
'HINT: You turned task <b>%s</b> into a folder. Folders are shown in the task-folders list.'=>'PODPOWIEDŹ: Zadanie <b>%s</b> zostało zmienione na folder. Foldery są wyświetlane na liście zadań-folderów.', # line 1383
'NOTE: Created task %s with ID %s'=>'UWAGA: Utworzono zadanie %s o ID %s', # line 1472
'NOTE: Changed task %s with ID %s'=>'UWAGA: Zmodyfikowano zadanie %s o ID %s', # line 1481
'Select some tasks to move'  =>'Zaznacz zadania do przeniesienia', # line 1511
'Can not move task <b>%s</b> to own child.'=>'Nie można przenieść zadania <b>%s</b> do własnego podzadania', # line 1570
'Can not edit tasks %s'    =>'Nie można edytować zadań %s', # line 1578
'insufficient rights to edit any of the selected items'=>'niewystarczające uprawninia do edycji zaznaczonych pozycji', # line 1589
'Select folder to move tasks into'=>'Zaznacz folder, do którego przeniesiesz zadania', # line 1615
'(or select nothing to move to project root)'=>'(lub nie zaznaczaj niczego, aby przenieść zadania do folderu głównego)', # line 1664
'Task <b>%s</b> deleted'   =>'Zadania <b>%s</b> zostały usunięte', # line 1713
'Moved %s tasks to trash' =>'Przeniesiono %s zadań do kosza', # line 1749
' ungrouped %s subtasks to above parents.'=>' rozgrupowano %s podzadań do ich zadań nadrzędnych', # line 1751
'No task(s) selected for deletion...'=>'Nie zaznaczono zadań do usunięcia...', # line 1760
'ERROR: could not retrieve task'=>'BŁĄD: nie można odzyskać zadania', # line 1782
'Task <b>%s</b> does not need to be restored'=>'Nie ma potrzeby, aby zadanie <b>%s</b> odzyskiwać', # line 1795
'Task <b>%s</b> restored'   =>'Zadanie <b>%s</b> odzyskane', # line 1847
'Failed to restore Task <b>%s</b>'=>'Odzyskanie zadania <b>%s</b> nie powiodło się', # line 1850
'Task <b>%s</b> do not need to be restored'=>'Nie ma potrzeby, aby zadanie <b>%s</b> odzyskiwać', # line 1839
'No task(s) selected for restoring...'=>'Nie zaznaczono zadań do odtworzenia...', # line 1862
'Select some task(s) to mark as completed'=>'Zaznacz zadania do zmiany statusu na zakończony', # line 1881
'Marked %s tasks (%s subtasks) as completed.'=>'Oznaczono %s zadań (%s podzadań) jako zakończone.', # line 1930
'%s error(s) occured'     =>'Wystąpiły błędy. Liczba błędów: %s', # line 2031
'Select some task(s) to mark as approved'=>'Zaznacz zadania do zmiany statusu na zaakceptowany', # line 1951
'Marked %s tasks as approved and hidden from project-view.'=>'Oznaczono %s zadań jako zaakceptowane, które po zmianie statusu nie są wyświetlane w widoku projektu.', # line 1977
'Select some task(s)'     =>'Zaznacz zadania', # line 1997
'could not update task'    =>'nie można zmodyfikować zadania', # line 2019
'No task selected to add issue-report?'=>'Nie zaznaczono zadania do dodania raportu zdarzenia?', # line 2050
'Task already has an issue-report'=>'Zadanie posiads już raport zdarzenia', # line 2054
'Adding issue-report to task' =>'Dodanie raportu zdarzenia do zadania', # line 2070
'Could not get task'     =>'Nie znaleziono zadania', # line 2076
'Select a task to edit description'=>'Zaznacz zadanie w celu edycji jego opisu', # line 2097

### ../render/render_form.inc.php  ###
'Please use Wiki format'   =>'Używaj przoszę formatu Wiki', # line 310
'Submit'           =>'Zatwierdź', # line 423
'Cancel'           =>'Anuluj', # line 447
'Apply'            =>'Zastosuj', # line 457

### ../render/render_list.inc.php  ###
'for milestone %s'      =>'do kamienia milowego %s', # line 176
'changed today'        =>'zmiany dzisiaj', # line 290
'changed since yesterday'   =>'zmiany od wczoraj', # line 293
'changed since <b>%d days</b>'=>'zmiany od <b>%d dni</b>', # line 296
'changed since <b>%d weeks</b>'=>'zmiany od <b>%d tygodni</b>', # line 299
'created by %s'        =>'utworzone przez %s', # line 555
'created by unknown'     =>'utworzone przez nieznanego', # line 558
'modified by %s'       =>'zmienione przez %s', # line 581
'modified by unknown'     =>'zmienione przez nieznanego', # line 584
'item #%s has undefined type' =>'pozycja #%s posiada niezdefinowany typ', # line 607
'do...'            =>'wybierz...', # line 833

### ../render/render_list_column_special.inc.php  ###
'Tasks|short column header'  =>'Zadania', # line 226
'Number of open tasks is hilighted if shown home.'=>'Liczba otwartych zadań jest podświetlona, gdy wyświetlana jest strona startowa.', # line 227
'S|Short status column header'=>'S', # line 273
'Status is %s'        =>'Status jest %s', # line 292
'Item is publish to'      =>'Pozycja jest opublikowana do', # line 327
'Pub|column header for public level'=>'Pub', # line 328
'Publish to %s'        =>'Opublikuj do %s', # line 344

### ../render/render_page.inc.php  ###
'<span class=accesskey>H</span>ome'=>'Start (<span class=accesskey>H</span>ome)', # line 220
'Go to your home. Alt-h / Option-h'=>'Przejdź na twoją stronę startową. Alt-h / Option-h', # line 223
'<span class=accesskey>P</span>rojects'=>'<span class=accesskey>P</span>rojekty', # line 227
'People'           =>'Osoby', # line 234
'Your related People'     =>'Osoby powiązane z tobą', # line 235
'Companies'          =>'Firmy', # line 240
'Your related Companies'   =>'Firmy powiązane z tobą', # line 241
'Calendar'          =>'Kalendarz', # line 246
'Home|section'        =>'Home|section', # line 247
'<span class=accesskey>S</span>earch:&nbsp;'=>'<span class=accesskey>S</span>zukaj:&nbsp;', # line 251
'Click Tab for complex search or enter word* or Id and hit return. Use ALT-S as shortcut. Use `Search!` for `Good Luck`'=>'Kliknij na polu edycji w wpisz wyszukiwaną frazę* lub ID i wciśnij Enter.\nUżyj skrótu ALT-S (lewy AlT).\nWykrzyknik na końcu wyszukiwanej frazy przeskakuje do najlepszego wyniku.', # line 254
'This page requires java-script to be enabled. Please adjust your browser-settings.'=>'Ta strona wymaga włączonej obsługi Java Script. Zmień proszę ustawienia swojej przeglądarki webowej.', # line 549
'Add Now'           =>'Dodatj teraz', # line 588
'Edit'            =>'Edytuj', # line 589
'you are'           =>'jesteś', # line 635
'Profile'           =>'Profil', # line 639
'Logout'           =>'Wylogowanie', # line 641
'Return to normal view'    =>'Powrót do normalnego widoku', # line 649
'Leave Client-View'      =>'Opuszczene widoku klienta', # line 649
'How this page looks for clients'=>'Jak ta strona wygląda dla klienta', # line 661
'Client view'         =>'Widok klienta', # line 661
'Documentation and Discussion about this page'=>'Dokumentacja i dyskusja dotyczące tej strony', # line 881
'Help'            =>'Pomoc', # line 883

### ../render/render_wiki.inc.php  ###
'Update|wiki change marker'  =>'Zmiana|wiki change marker', # line 224
'New|wiki change marker'   =>'Nowe|wiki change marker', # line 230
'Deleted|wiki change marker' =>'Usunięte|wiki change marker', # line 236
'from'            =>'od', # line 318
'enlarge'           =>'powiększenie', # line 665
'Unknown File-Id:'      =>'Nieznane ID pliku', # line 677
'Unknown project-Id:'     =>'Nieznane ID projektu', # line 687
'Wiki-format: <b>$type</b> is not a valid link-type'=>'Format Wiki: <b>$type</b> nie jest prawidłowym typem odnośnika', # line 734
'Read more about %s.'     =>'Przeczytaj więcej o %s', # line 735
'No task matches this name exactly'=>'Żadne zadanie nie posiada dokładnie takiej samej nazwy', # line 781
'This task seems to be related'=>'To zadanie wygląda na powiązane', # line 782
'No item excactly matches this name.'=>'Żadne pozycja nie posiada dokładnie takiej samej nazwy', # line 809
'List %s related tasks'    =>'Lista %s powiązanych zadań', # line 810
'identical'          =>'identyczne', # line 818
'No item matches this name. Create new task with this name?'=>'Żadna pozycja nie odpowiada tej nazwie. Utworzyć nowe zadanie z tą nazwą?', # line 850
'No item matches this name.' =>'Żadna pozycja nie odpowiada tej nazwie.', # line 828
'No item matches this name'  =>'Żadna pozycja nie odpowiada tej nazwie', # line 875
'Image details'        =>'Szczgóły obrazka', # line 952
'Cannot link to item of type %s'=>'Nie można utworzyć odnośnika do pozycji typu: %s', # line 1025
'Wiki-format: <b>%s</b> is not a valid link-type'=>'Format Wiki: <b>%s</b> nie jest prawidłowym typem odnośnika', # line 1037
'Item #%s is not an image'  =>'Pozycja #%s nie jest obrazkiem', # line 1131
'No item matches this name...'=>'Nie znaleziono żadnej pozycji o takiej nazwie...', # line 1204
'Unkwown item %s'       =>'Nieznana pozycja %s', # line 1220
'Cannot link to item #%s of type %s'=>'Nie można utworzyć odnośnika do pozycji %s o typie %s', # line 1281
'Unknown Item Id'       =>'Nieznana pozycja ID', # line 1283
'Warning: Could not find wiki chapter'=>'Uwaga: Nie można znaleźć rozdziału wiki', # line 1901

### ../std/class_auth.inc.php  ###
'Fresh login...'       =>'Nowy login...', # line 45
'Cookie is no longer valid for this computer.'=>'Ciasteczko (cookie) nie jest dłużej ważne dla tego komputera.', # line 52
'Your IP-Address changed. Please relogin.'=>'Twój adres IP zmienił się. Zaloguj się ponownie.', # line 58
'Your account has been disabled. '=>'Twoje konto zostało wyłączone.', # line 64
'Could not set cookie.'    =>'Nie można zapisać ciasteczka.', # line 205

### ../std/class_pagehandler.inc.php  ###
'WARNING: operation aborted (%s)'=>'OSTRZEŻENIE: Operacja przerwana (%s).', # line 588
'FATAL: operation aborted with an fatal error (%s).'=>'KRYTYCZNE: Operacja przerwana z błędem krytycznym (%s).', # line 594
'Error: insufficient rights'  =>'BŁĄD: Niewystarczające uprawnienia.', # line 597
'FATAL: operation aborted with an fatal data-base structure error (%s). This may have happened do to an inconsistency in your database. We strongly suggest to rewind to a recent back-up.'=>'KRYTYCZNE: Operacja przerwana z krytycznym błędem struktury bazy danych (%s). Może to doprowadzić do utraty spójności bazy danych. Sugerujemy przywrócenie bazy danych do ostatniej wersji kopii (archiwum) bazy danych.', # line 600
'NOTE: %s|Message when operation aborted'=>'UWAGA: %s', # line 603
'ERROR: %s|Message when operation aborted'=>'BŁĄD: %s', # line 606

### ../std/common.inc.php  ###
'No element selected? (could not find id)|Message if a function started without items selected'=>'Żaden element nie został zaznaczony? (nie można znaleźć ID)', # line 294

### ../std/constant_names.inc.php  ###
'template|status name'    =>'szablon', # line 17
'undefined|status_name'    =>'niezdefiniowane', # line 18
'upcoming|status_name'    =>'nadchodzące', # line 19
'new|status_name'       =>'nowe', # line 20
'open|status_name'      =>'otwarte', # line 21
'blocked|status_name'     =>'zablokowane', # line 22
'done?|status_name'      =>'zakończone?', # line 23
'approved|status_name'    =>'zaakceptowane', # line 24
'closed|status_name'     =>'zamknięte', # line 25
'undefined|pub_level_name'  =>'niezdefiniowane', # line 32
'Member|profile name'     =>'Członek zespołu', # line 32
'private|pub_level_name'   =>'prywatne', # line 33
'Admin|profile name'     =>'Administrator', # line 33
'Project manager|profile name'=>'Menedżer projektu', # line 34
'suggested|pub_level_name'  =>'sugerowane', # line 34
'Developer|profile name'   =>'Programista', # line 35
'internal|pub_level_name'   =>'wewnętrzne', # line 35
'Artist|profile name'     =>'Artysta', # line 36
'open|pub_level_name'     =>'otwarte', # line 36
'Tester|profile name'     =>'Tester', # line 37
'client|pub_level_name'    =>'klient', # line 37
'Client|profile name'     =>'Klient', # line 38
'client_edit|pub_level_name' =>'klient - edycja', # line 38
'Client trusted|profile name' =>'Klient zaufany', # line 39
'assigned|pub_level_name'   =>'przypisane', # line 39
'Guest|profile name'     =>'Gość', # line 40
'owned|pub_level_name'    =>'posiadane', # line 40
'priv|short for public level private'=>'pryw.', # line 47
'int|short for public level internal'=>'wewn.', # line 49
'pub|short for public level client'=>'pub.', # line 51
'PUB|short for public level client edit'=>'PUB.', # line 52
'A|short for public level assigned'=>'S', # line 53
'O|short for public level owned'=>'O', # line 54
'Create projects|a user right'=>'Dodawanie projektów', # line 62
'Edit projects|a user right' =>'Edycja projektów', # line 63
'Delete projects|a user right'=>'Usunięcie projektów', # line 64
'Edit project teams|a user right'=>'Edycja zespołu projektu', # line 65
'View anything|a user right' =>'Wyświetlanie wszystkiego', # line 66
'Edit anything|a user right' =>'Edytowanie wszystkiego', # line 67
'Create Persons|a user right' =>'Dodawanie osób', # line 69
'Create & Edit Persons|a user right'=>'Tworzenie i edycja osób', # line 70
'Delete Persons|a user right' =>'Usuwanie osób', # line 71
'View all Persons|a user right'=>'Wyświetlanie wszystkich osób', # line 72
'Edit User Rights|a user right'=>'Edycja uprawnienia użytkownika', # line 73
'Edit own profile|a user right'=>'Edycja własnego profilu', # line 74
'Enable Efforts|Project setting'=>'Włącz wysiłki', # line 74
'Enable Milestones|Project setting'=>'Włącz kamienie milowe', # line 75
'Enable Versions|Project setting'=>'Włącz wydania', # line 76
'Create Companies|a user right'=>'Dodawanie firm', # line 76
'Edit Companies|a user right' =>'Edycja firm', # line 77
'Enable Bugreports|Project setting'=>'Włącz raporty błędów', # line 77
'Only PM may close tasks|Project setting'=>'Tylko Menedżer projektu może zamknąć zadanie', # line 77
'Delete Companies|a user right'=>'Usuwanie firm', # line 78
'Enable tasks|Project setting'=>'Włącz zadania|Project setting', # line 74
'Enable files|Project setting'=>'Włącz pliki|Project setting', # line 75
'Enable efforts|Project setting'=>'Włącz wysiłki|Project setting', # line 76
'Enable milestones|Project setting'=>'Włącz kamienie milowe|Project setting', # line 77
'Enable versions|Project setting'=>'Włącz wersje|Project setting', # line 78
'Enable bugreports|Project setting'=>'Włącz raporty błędów|Project setting', # line 79
'Enable news|Project setting' =>'Włącz aktualności|Project setting', # line 80
'undefined|priority'     =>'niezdefiniowany', # line 84
'urgent|priority'       =>'najwyższy', # line 85
'high|priority'        =>'wysoki', # line 86
'normal|priority'       =>'normalny', # line 87
'lower|priority'       =>'niski', # line 88
'lowest|priority'       =>'najniższy', # line 89
'Project'           =>'Projekt', # line 98
'Task'            =>'Zadanie', # line 99
'Person'           =>'Osoba', # line 100
'Team Member'         =>'Członek zaspołu', # line 101
'Company'           =>'Firma', # line 102
'Employment'         =>'Zatrudnienie', # line 103
'Issue'            =>'Zdarzenie', # line 104
'View all Companies|a user right'=>'Wyświetl wszystkie firmy|a user right', # line 104
'Effort'           =>'Wysiłek', # line 106
'Comment'           =>'Komentarz', # line 107
'File'            =>'Plik', # line 108
'Task assignment'       =>'Przypisanie zadania', # line 109
'undefined'          =>'niezdefiniowany', # line 115
'Nitpicky|severity'      =>'Bez znaczenia', # line 116
'Feature|severity'      =>'Cecha', # line 117
'Trivial|severity'      =>'Trywialna', # line 118
'Text|severity'        =>'Tekst', # line 119
'Tweak|severity'       =>'Usprawnienie', # line 120
'Minor|severity'       =>'Niska', # line 121
'Major|severity'       =>'Duża', # line 122
'Crash|severity'       =>'Krytyczna', # line 123
'Block|severity'       =>'Blokująca', # line 124
'Not available|reproducabilty'=>'Nie dotyczy', # line 129
'Always|reproducabilty'    =>'Zawsze', # line 130
'Sometimes|reproducabilty'  =>'Czasami', # line 131
'Have not tried|reproducabilty'=>'Nie była sprawdzana', # line 132
'Unable to reproduce|reproducabilty'=>'Nie udaje się zreprodukować', # line 133
'done|Resolve reason'     =>'zakończone', # line 154
'fixed|Resolve reason'    =>'poprawione', # line 155
'works_for_me|Resolve reason' =>'działa u mnie', # line 156
'duplicate|Resolve reason'  =>'zduplikowane', # line 157
'bogus|Resolve reason'    =>'w założeniach błędne', # line 158
'rejected|Resolve reason'   =>'odrzucone', # line 159
'deferred|Resolve reason'   =>'odroczone', # line 160
'Not defined|release type'  =>'niezdefiniowana', # line 166
'Not planned|release type'  =>'nieplanowana', # line 167
'upcoming|release type'   =>'nadchodząca', # line 168
'Internal|release type'    =>'wewnętrzna', # line 169
'Public|release type'     =>'publiczna', # line 170
'Without support|release type'=>'bez wsparcia', # line 171
'No longer supported|release type'=>'dalej nie wspierana', # line 172
'undefined|company category' =>'niezdefiniowana', # line 178
'client|company category'   =>'klient', # line 179
'Upcomming|release type'   =>'Nadchodzące|release type', # line 179
'prospective client|company category'=>'klient potencjalny', # line 180
'supplier|company category'  =>'dostawca', # line 181
'partner|company category'  =>'partner', # line 182
'undefined|person category'  =>'niezdefiniowana', # line 188
'- employee -|person category'=>'- pracownicy -', # line 189
'staff|person category'    =>'pracownik', # line 190
'freelancer|person category' =>'freelancer', # line 191
'working student|person category'=>'student pracujący', # line 192
'apprentice|person category' =>'praktykant', # line 193
'intern|person category'   =>'stażysta', # line 194
'ex-employee|person category' =>'były pracownik', # line 195
'- contact person -|person category'=>'- osoba kontaktowa -', # line 196
'client|person category'   =>'klient', # line 197
'prospective client|person category'=>'klient potencjalny', # line 198
'supplier|person category'  =>'dostawca', # line 199
'partner|person category'   =>'partner', # line 200
'Task|Task Category'     =>'Zadanie', # line 213
'Bug|Task Category'      =>'Błąd', # line 214
'Documentation|Task Category' =>'Dokumentacja', # line 214
'Folder|Task Category'    =>'Folder', # line 215
'Event|Task Category'     =>'Wydarzenie', # line 216
'Milestone|Task Category'   =>'Kamień milowy', # line 218
'Version|Task Category'    =>'Wersja', # line 219
'Topic|Task Category'     =>'Temat|Task Category', # line 220
'ASAP|notification period'  =>'ASAP|notification period', # line 231
'never|notification period'  =>'nigdy', # line 225
'one day|notification period' =>'1 dzień', # line 226
'two days|notification period'=>'2 dni', # line 227
'three days|notification period'=>'3 dni', # line 228
'four days|notification period'=>'4 dni', # line 229
'five days|notification period'=>'5 dni', # line 230
'one week|notification period'=>'1 tydzień', # line 231
'two weeks|notification period'=>'2 tygodnie', # line 232
'three weeks|notification period'=>'3 tygodnie', # line 233
'one month|notification period'=>'1 miesiąc', # line 234
'two months|notification period'=>'2 miesiące', # line 235
'new|effort status'      =>'nowy', # line 240
'open|effort status'     =>'otwarty', # line 241
'discounted|effort status'  =>'upust', # line 242
'not chargeable|effort status'=>'nie obciążający', # line 243
'balanced|effort status'   =>'obciążający', # line 244

### ../conf/defines.inc.php  ###
'autodetect'         =>'autodetekcja', # line 295

### ../pages/version.inc.php  ###
'New Version'         =>'Nowa wersja', # line 32

### ../std/common.inc.php  ###
'only one item expected.'   =>'spodziewana tylko jedna pozycja.', # line 345

### ../render/render_list_column_special.inc.php  ###
'Status|Short status column header'=>'Status', # line 273
'Item is published to'    =>'Pozycja opublikowana do', # line 330
'Select / Deselect'      =>'Zaznacz / Odznacz', # line 364

### ../pages/company.inc.php  ###
'Clients'           =>'Klienci', # line 115
'related companies of %s'   =>'firmy powiązane z %s', # line 354
'Prospective Clients'     =>'Klienci potencjalni', # line 195
'Suppliers'          =>'Dostawcy', # line 274
'Partners'          =>'Partnerzy', # line 352

### ../render/render_form.inc.php  ###
'Wiki format'         =>'Format Wiki', # line 323

### ../render/render_misc.inc.php  ###
'With Account|page option'  =>'Z kontem', # line 180
'All Persons|page option'   =>'Wszystkie osoby', # line 186
'Companies|page option'    =>'Firmy', # line 239
'Issues'           =>'Zdarzenia', # line 260
'Tasks|Project option'    =>'Zadania', # line 265
'Completed|Project option'  =>'Zakończone', # line 270
'Milestones|Project option'  =>'Kamienie milowe', # line 276
'Files|Project option'    =>'Pliki', # line 281
'Efforts|Project option'   =>'Wysiłki', # line 287
'History|Project option'   =>'Historia', # line 292
'Versions|Project option'   =>'Wydania', # line 328
'Versions|Project option'   =>'Wersje', # line 330
'Docu|Project option'     =>'Dokumentacja', # line 336
'Other Persons|page option'  =>'Inne osoby', # line 365
'Employees|page option'    =>'Pracownicy', # line 369
'Contact Persons|page option' =>'Osoby kontaktowe', # line 373
'Deleted|page option'     =>'Usunięte', # line 377
'All Companies|page option'  =>'Wszystkie firmy', # line 388
'Clients|page option'     =>'Klienci', # line 392
'Prospective Clients|page option'=>'Klienci potencjalni', # line 396
'Suppliers|page option'    =>'Dostawcy', # line 400
'Partners|page option'    =>'Partnerzy', # line 404
'Today'            =>'Dzisiaj', # line 457
'Yesterday'          =>'Wczoraj', # line 460
'new since last logout'    =>'nowości od ostatniego wylogowania', # line 490
'without client|short for client'=>'bez klienta|short for client', # line 539
'%b %e, %Y|strftime format string'=>'%Y-%m-%d', # line 579
'%I:%M%P|strftime format string'=>'%H:%M', # line 592
'%a %b %e, %Y %I:%M%P|strftime format string'=>'%Y-%m-%d %H:%M', # line 601
'Topics|Project option'    =>'Tematy|Project option', # line 616
'Persons|page option'     =>'Osoby', # line 619
'Calculation|Project option' =>'Kalkulacja|Project option', # line 657
'Changes|Project option'   =>'Zmiany|Project option', # line 665
'%s min'           =>'%s min', # line 696
'%s hours'          =>'%s godzin', # line 711
'%s days'           =>'%s dni', # line 715
'%s weeks'          =>'%s tygodni', # line 719
'%s hours max'        =>'%s godzin maks.', # line 749
'%s days max'         =>'%s dni maks.', # line 759
'%s weeks max'        =>'%s tygodni maks.', # line 770
'%A, %B %e|strftime format string'=>'%Y-%m-%d', # line 921
'%s min ago'         =>'%s min temu', # line 967
'1 hour ago'         =>'1 h temu', # line 970
'%s hours ago'        =>'%s h temu', # line 973
'%s days ago'         =>'%s dni temu', # line 977
'%s months ago'        =>'%s miesięcy temu', # line 980
'never'            =>'nigdy', # line 1015
'just now'          =>'teraz', # line 1019
'%smin ago'          =>'%smin temu', # line 1022
'%sh ago'           =>'%sh temu', # line 1028
'%s years ago'        =>'%s lat/lata temu', # line 1039

### ../lists/list_versions.inc.php  ###
'Released Milestone'     =>'Wydany kamień milowy', # line 183

### ../lists/list_comments.inc.php  ###
'New Comment'         =>'Nowy komentarz', # line 39

### ../lists/list_changes.inc.php  ###
'Last of %s comments:'    =>'Ostatnie %s komentarze:', # line 218
'Approve Task'        =>'Zaakceptuj zadanie', # line 243
'renamed'           =>'nazwa zmieniona', # line 273
'edit wiki'          =>'edycja wiki', # line 276
'assigned'          =>'przypisane', # line 329
'attached'          =>'załączone', # line 348
'attached file to'      =>'plik załączony do', # line 358

### ../lists/list_companies.inc.php  ###
'Company|Column header'    =>'Firma', # line 115

### ../lists/list_versions.inc.php  ###
'Release Date'        =>'Data wydania', # line 243

### ../lists/list_versions.inc.php  ###
'%s required'         =>'%s wymagane', # line 265

### ../lists/list_persons.inc.php  ###
'Nickname|column header'   =>'Nick', # line 202
'Name|column header'     =>'Nazwisko', # line 223

### ../pages/company.inc.php  ###
'Remove person from company' =>'Usunięcie osoby z firmy', # line 572

### ../render/render_page.inc.php  ###
'Register'          =>'Zarejestrowanie', # line 648

### ../pages/version.inc.php  ###
'Edit Version|page type'   =>'Edycja wersji', # line 79
'Edit Version|page title'   =>'Edycja wersji', # line 88
'New Version|page title'   =>'Nowa wersja', # line 91
'Could not get version'    =>'Nie znaleziono wersji', # line 148
'Could not get project of version'=>'Nie znaleziono projektu dla wersji', # line 164
'Select some versions to delete'=>'Zaznacz wersje do usunięcia', # line 229
'Failed to delete %s versions'=>'Usunięcie %s wersji nie powiodło się', # line 248
'Moved %s versions to dumpster'=>'Przeniesiono %s wersji do kosza', # line 251
'Version|page type'      =>'Wersja', # line 287
'Edit this version'      =>'Edycja wersji', # line 308

### ../pages/task_more.inc.php  ###
'Parent task not found.'   =>'Nie znaleziono zadania nadrzędnego.', # line 162
'New version'         =>'Nowa wersja', # line 331
'Select some task(s) to edit' =>'Zaznacz zadania do edycji', # line 367
'You do not have enough rights to edit this task'=>'Nie posiadasz wystarczających uprawnień do edycji tego zadania', # line 375
'New milestone'        =>'Nowy kamień milowy', # line 407
'next released version' => 'najbliższa wydana wersja', # line 457
'Display as'         =>'Wyświetlaj jako', # line 486
'This folder has %s subtasks. Changing category will ungroup them.'=>'Ten folder posiada %s podzadania/podzadań. Zmiana jego kategorii spowoduje rozgrupowanie ich.', # line 490
'Release as version|Form label, attribute of issue-reports'=>'Wydanie jako wersja', # line 605
'Bug Report'         =>'Raport błędów', # line 698
'Reproducibility|Form label, attribute of issue-reports'=>'Powtarzalność', # line 719
'Internal'          =>'Wewnętrzne', # line 733
'Create another task after submit'=>'Utworzenie następnego zadania po zatwierdzeniu', # line 743
'Timing'           =>'Planowanie czasu', # line 761
'Invalid checksum for hidden form elements'=>'Nieprawidłowa suma kontrolna ukrytych pól elementów formularza', # line 781
'Display'           =>'Wyświetlanie', # line 813
'Failed to add comment'    =>'Dodanie komentarza nie powiodło się', # line 839
'Comment has been rejected, because it looks like spam.'=>'Komentarz został odrzucony, gdyż wygląda jak spam.', # line 844
'Not enough rights to edit task'=>'Brak wystarczających uprawnień do edycji zadania', # line 870
'Nickname not known in this project: %s'=>'Nick nie jest znany w tym projekcie: %s', # line 894
'Requested feedback from: %s.'=>'Wymagana reakcja ze strony: %s', # line 899
'Task called %s already exists'=>'Task o nazwie %s istnieje już', # line 1089
'Because task is resolved, its status has been changed completed.'=>'Ponieważ zadanie zostąło rozwiązane, jego status został zmieniony na zakończone.', # line 1162
'Task has resolved version but is not completed?'=>'Zadanie ma oznaczenie, że jest rozwiązane w kontretnej wersji, a nie jest zakończone?', # line 1168
'Because task is resolved, its status has been changed to completed.'=>'Ponieważ zadanie zostąło rozwiązane, jego status został zmieniony na zakończone.', # line 1234
'Changed task %s with ID %s' =>'Zmieniono zadanie %s o ID %s', # line 1244
'Milestones may not have sub tasks'=>'Kamienie milowe nie mogą posiadać podzadań', # line 1261
'Marked %s tasks to be resolved in this version.'=>'Zaznaczono %s zadań do realizacji w tej wersji', # line 1262
'Changed %s %s with ID %s|type,link,id'=>'Zmienione %s %s z ID %s', # line 1359
'Failed to delete task %s'  =>'Usunięcie zadania %s nie powiodło się', # line 1538
'Select some task(s) to reopen'=>'Zaznacz zadania do ponownego otwarcia', # line 1764
'Reopened %s tasks.'     =>'Zadania %s ponownie otwarte', # line 1782
'Could not update task'    =>'Modyfikacja zadania nie powiodła się', # line 1821
'Could not find task'     =>'Znalezienie zadania nie powiodło się', # line 1872
'Select some task(s) to mark as closed'=>'Zaznacz zadania do zmiany statusu na zamknięty', # line 1906
'Marked %s tasks as closed.' =>'Oznaczono %s zadań jako zamknięte.', # line 1926
'Not enough rights to close %s tasks.'=>'Brak wystarczających uprawnień do zamknięcia %s zadań.', # line 1928
'Task Efforts'        =>'Wysiłki zadania', # line 2027
'changes'           =>'zmiany', # line 2141
'View task'          =>'Wyświetlenie zadania', # line 2154
'date1 should be smaller than date2. Swapped'=>'data 1 powinna być mniejsza, niż data 2. Zamienione', # line 2168
'item has not been edited history'=>'pozycja nie ma historii edycji', # line 2178
'unknown'           =>'niewiadome', # line 2256
' -- '            =>'--', # line 2278
'prev change'         =>'poprzednia zmiana', # line 2290
'next'            =>'następna', # line 2306
'summary'           =>'podsumowanie', # line 2320
'Item did not exists at %s'  =>'Pozycja nie istnieje w %s', # line 2352
'no changes between %s and %s'=>'brak zmian pomiędzy %s, a %s', # line 2355
'ok'             =>'ok', # line 2449
'For editing all tasks must be of same project.'=>'Aby móc edytować zadania, wszystkie muszą należeć do tego samego projektu.', # line 2640
'Edit multiple tasks|Page title'=>'Edycja wielu zadań', # line 2663
'Edit %s tasks|Page title'  =>'Edycja %s zadań', # line 2665
'-- keep different --'    =>'-- pozostaw różne --', # line 2700
'Prio'            =>'Priorytet', # line 2750
'Category'          =>'Kategoria', # line 2768
'select person'        =>'zaznacz osobę', # line 2878
'Also assigned to'      =>'Przypisane również do', # line 2879
'none'            =>'brak', # line 2784
'resolved in Version'     =>'zrealizowane w wersji', # line 2795
'keep different'       =>'pozostaw różne', # line 2810
'Resolve Reason'       =>'Powód realizacji', # line 2814
'%s tasks could not be written'=>'Zapisanie %s nie powiodło się', # line 2975
'Updated %s tasks tasks'   =>'Zmodyfikowano %s zadania/zadań', # line 2978
'ERROR: could not get Person' =>'BŁĄD: nie znaleziono osoby', # line 3125
'Select a note to edit'    =>'Zaznacz notę do edycji', # line 3116
'Note'            =>'Nota', # line 3143
'Create new note'       =>'Utworzenie nowej noty', # line 3146
'New Note on %s, %s'     =>'Nowa nota do %s, %s', # line 3152
'Publish to|Form label'    =>'Opublikowane w', # line 3181
'Assigned Projects'      =>'Przypisane projekty', # line 3214
'- no assigend projects'   =>'- nie przypisano projektów', # line 3210
'Company Projects'      =>'Projekty firmy', # line 3236
'- no company projects'    =>'- brak projektów firmy', # line 3226
'All other Projects'     =>'Wszystkie pozostałe projekty', # line 3254
'- no other projects'     =>'- brak innych projektów', # line 3251
'For Project|form label'   =>'Do projektu', # line 3260
'New project|form label'   =>'Nowy projekt', # line 3265
'Project name|form label'   =>'Nazwa projektu', # line 3266
'ERROR: could not get assigned persons'=>'BŁĄD: nie znaleziono przypisanych osób', # line 3282
'Also assign to'       =>'Przypisz również do', # line 3318
'Book effort after submit'  =>'Rejestracja wysiłków po wprowadzeniu', # line 3322
'ERROR: could not get task'  =>'BŁĄD: nie znaleziono zadania', # line 3362
'Note requires project'    =>'Nota wymaga projektu', # line 3414
'Note requires assigned person(s)'=>'Nota wymaga przypisanych osób', # line 3418
'ERROR: could not get project'=>'BŁĄD: znalezienie projektu nie powiodło się', # line 3461
'Created task %s with ID %s' =>'Utworzono zadanie %s o ID %s', # line 3598

### ../pages/effort.inc.php  ###
'Select one or more efforts' =>'Zaznacz jeden lub więcej wysiłków', # line 197
'You do not have enough rights'=>'Twoje uprawnienia są niewystarczające', # line 231
'Effort of task|page type'  =>'Wysiłek zadania', # line 67
'Edit this effort'      =>'Edycja wysiłku', # line 85
'Project|label'        =>'Projekt', # line 332
'Task|label'         =>'Zadanie', # line 349
'No task related'       =>'Brak powiązanych zadań', # line 349
'Created by|label'      =>'Utworzone przez', # line 356
'Created at|label'      =>'Utworzone w', # line 362
'Duration|label'       =>'Czas trwania', # line 368
'Time start|label'      =>'Czas - start', # line 366
'Time end|label'       =>'Czas - koniec', # line 367
'No description available'  =>'Brak opisu ', # line 404
'Multiple Efforts|page type' =>'Wiele wysiłków', # line 244
'Multiple Efforts'      =>'Wiele wysiłków', # line 265

### ../pages/effort.inc.php  ###
'Information'         =>'Informacja', # line 281
'Number of efforts|label'   =>'Liczba wysiłków', # line 290
'Sum of efforts|label'    =>'Suma wysiłków', # line 294
'from|time label'       =>'od', # line 301
'to|time label'        =>'do', # line 302
'Time|label'         =>'Czas', # line 306
'Failed to delete %s efforts' =>'Usunięcie %s wysiłku/wysiłków nie powiodło się', # line 833

### ../lists/list_files.inc.php  ###
'Parent item'         =>'Pozycja nadrzędna', # line 39
'Size'            =>'Wielkość', # line 88
'New file'          =>'Nowy plik', # line 117
'Move files'         =>'Przeniesienie plików', # line 119
'No files uploaded'      =>'Żaden plik nie został wgrany', # line 198
'Download|Column header'   =>'Pobierz', # line 241
'Name|Column header'     =>'Nazwa', # line 264
'File|Column header'     =>'Plik', # line 297
'in|... folder'        =>'w', # line 334
'ID %s'            =>'ID %s', # line 450
'Show Details'        =>'Wyświetl szczegóły', # line 452
'Attached to|Column header'  =>'Załączone do', # line 376
'Summary|Column header'    =>'Podsumowanie', # line 407
'Thumbnail|Column header'   =>'Minitura', # line 468
'creatd on %s|date a file was created'=>'utworzony %s|date a file was created', # line 453
'click to show details'    =>'kliknij aby wyświetlić szczegóły', # line 458
'by %s|person who uploaded a file'=>'przez %s|person who uploaded a file', # line 461

### ../lists/list_comments.inc.php  ###
'Add Comment'         =>'Dodanie komentarza', # line 41
'Shrink All Comments'     =>'Zwinięcie wszystkich komentarzy', # line 53
'Collapse All Comments'    =>'Zwinięcie wszystkich komentarzy', # line 55
'Expand All Comments'     =>'Rozwinięcie wszystkich komentarzy', # line 62
'Reply'            =>'Odpowiedz', # line 144
'Publish'           =>'Opublikowane', # line 147
'1 sub comment'        =>'1 podkomentarz', # line 204
'%s sub comments'       =>'%s podkomentarzy', # line 207

### ../pages/task_view.inc.php  ###
'Edit this %s'        =>'Edycja %s', # line 77
'Edit this task %s'      =>'Edycja zadania %s', # line 79
'edit'            =>'edycja:', # line 89
'Wiki'            =>'Wiki', # line 116
'Add Details|page function'  =>'Dodanie uszczegółowienia', # line 185
'Move|page function to move current task'=>'Przenieś', # line 193
'Mark this task as bookmark' =>'Utwórz zakładkę do tego zadania', # line 197
'View history of item'    =>'Pokaż historię zmian', # line 222
'History'           =>'Historia', # line 223
'Released as|Label in Task summary'=>'Wydane jako', # line 259
'For Milestone|Label in Task summary'=>'Do kamienia milowego', # line 276
'Estimated|Label in Task summary'=>'Szacowany czas', # line 290
'Completed|Label in Task summary'=>'Zakończone', # line 299
'Created|Label in Task summary'=>'Utworzone', # line 318
'Modified|Label in Task summary'=>'Zmienione', # line 323
'Publish to|Label in Task summary'=>'Opublikowane w', # line 348
'Set to Open'         =>'Ustawienie statusu na Otwarte', # line 350
'Further Documentation'    =>'Dalsza dokumentacja', # line 383
'This task has no description. Doubleclick to edit.'=>'To zadanie nie ma opisu. Kliknij dwukrotnie aby dokonać edycji.', # line 416
'Severity|label in issue-reports'=>'Waga', # line 446
'Reproducibility|label in issue-reports'=>'Powtarzalność', # line 453
'Sub tasks'          =>'Podzadania', # line 509
'Open tasks for milestone'  =>'Zadania otwarte do kamienia milowego', # line 527
'No open tasks for this milestone'=>'Nie ma otwartych zadań dla tego kamienia milowego', # line 530
'1 Comment'          =>'1 komentarz', # line 570
'%s Comments'         =>'Komentarze (%s)', # line 573
'Resolved tasks|Block title' =>'Zrealizowane zadania', # line 620
'Comment / Update'      =>'Operacje', # line 637
'quick edit'         =>'edycja podręczna', # line 667
'next released version'    =>'najbliższej wydanej wersji', # line 714
'Update'           =>'Aktualizacja', # line 728
'Public to'          =>'Publiczny do', # line 736
'Page'            =>'Strona', # line 1028
'New topic'          =>'Nowy temat', # line 1044
'Book Effort'         =>'Zarejestruj wysiłek', # line 1109
'View previous %s versions'  =>'Wyświetl zmiany (%s)', # line 1112
'Your feedback is requested by %s.'=>'Twoja reakcja jest wymagana przez %s.', # line 1176
'Please edit or comment this item.'=>'Proszę wyedytować lub skomentować tę pozycję.', # line 1177
'This topic does not have any text yet.\nDoubleclick here to add some.'=>'Ten temat nie ma jeszcze żadnego tekstu.\nKliknij dwukrotnie aby dodać tekst.', # line 1191
'Request feedback'      =>'Zażądaj reakcji', # line 1275

### ../db/db.inc.php  ###
'Database exception. Please read %s next steps on database errors.%s'=>'Wystąpił wyjątek (błąd) w bazie danych. Proszę przeczytaj nstępne %s kroki związane z błędami bazy danych. %s', # line 38

### ../db/db_item.inc.php  ###
'Unknown'           =>'Nieznane', # line 1298
'Item has been modified during your editing by %s (%s minutes ago). Your changes can not be submitted.'=>'Pozycja została zmodyfikowana przez %s podczas twojej edycji %s minutę/minut temu. Twoje zmiany nie mogą być zapisane.', # line 1303

### ../lists/list_efforts.inc.php  ###
'%s effort(s) with %s hours' =>'Liczba wysiłków: %s o łącznym czasie %s h', # line 102
'Effort name. More Details as tooltips'=>'Nazwa wysiłku. Więcej szczegółów w tooltipie', # line 116

### ../pages/company.inc.php  ###
'Person already related to company'=>'Osoba jest już powiązana z firmą', # line 972
'Failed to remove %s contact person(s)'=>'Usunięcie %s osoby/osób nie powiodło się', # line 1036
'Removed %s contact person(s)'=>'Liczba usuniętych osób kontaktowych: %s', # line 1039
'Failed to delete %s companies'=>'Usunięcie %s firmy/firm nie powiodło się', # line 1078

### ../render/render_fields.inc.php  ###
'<b>%s</b> is not a known format for date.'=>'<b>%s</b> nie jest znanym formatem daty.', # line 307

### ../pages/projectperson.inc.php  ###
'Failed to remove %s members from team'=>'Usunięcie %s członka/członków zespołu nie powiodło się', # line 291
'Unassigned %s team member(s) from project'=>'Usunięto %s członka/członków zespołu z projektu', # line 294

### ../pages/item.inc.php  ###
'Select some items(s) to change pub level'=>'Zaznacz pozycje do zmiany pozimu dostępu publicznego', # line 59
'itemsSetPubLevel requires item_pub_level'=>'itemsSetPubLevel wymaga item_pub_level', # line 66
'Made %s items public to %s' =>'Ustanowiono %s pozycję/pozycji publicznych do %s', # line 84

### ../pages/search.inc.php  ###
'in'             =>'w', # line 350
'on'             =>'dla', # line 461
'cannot jump to this item type'=>'nie można przeskoczyć do pozycji tego typu', # line 545
'jumped to best of %s search results'=>'Przeskoczono do najlepszej pozycji spośród %s wyników wyszukiwania', # line 580
'Add an ! to your search request to jump to the best result.'=>'Dodaj ! (wykrzyknik) na końcu frazy wyszukiwanej aby automatycznie przeskoczyć do najlepszego wyniku wyszukiwania.', # line 587
'%s search results for `%s`' =>'Znaleziono %s raz(y) frazę `%s`', # line 602
'No search results for `%s`' =>'Nie znaleziono frazy `%s`', # line 605

### ../std/class_auth.inc.php  ###
'Invalid anonymous user'   =>'Nieprawidłowy anionimowy użytkownik', # line 94
'Anonymous account has been disabled. '=>'Konto anonimowe zostało wyłączone.', # line 100
'Unable to automatically detect client time zone'=>'Nie można automatycznie wykryć strefy czasowej po stronie klienta.', # line 262

### ../std/class_pagehandler.inc.php  ###
'Operation aborted (%s)'   =>'Operacja została przerwana (%s)', # line 733
'Operation aborted with an fatal error (%s).'=>'Operacja została przerwana z błędem fatalnym (%s).', # line 736
'Operation aborted with an fatal error which was cause by an programming error (%s).'=>'Operacja została przerwana z błędem fatalnym spowodowanym przez błąd oprogramowania (%s).', # line 739
'insufficient rights'      =>'Niewystarczające uprawnienia', # line 748
'Operation aborted with an fatal data-base structure error (%s). This may have happened do to an inconsistency in your database. We strongly suggest to rewind to a recent back-up.'=>'Operacja przerwana z krytycznym błędem struktury bazy danych (%s). Może to doprowadzić do utraty spójności bazy danych. Sugerujemy przywrócenie bazy danych do ostatniej wersji kopii (archiwum) bazy danych.', # line 752

### ../pages/proj.inc.php  ###
'Documentation'        =>'Dokumentacja', # line 1236

### ../pages/proj.inc.php  ###
'Export as CSV'        =>'Eksport do CSV', # line 248
'Create a new page'      =>'Utworzenie nowej strony', # line 1256
'Main Attributes'       =>'Atrybuty główne', # line 1772
'Additional'         =>'Dodatkowe', # line 1791
'Settings'          =>'Ustawienia', # line 1801

### ../render/render_page.inc.php  ###
'rendered in'         =>'utworzone przez', # line 1253
'memory used'         =>'użyta pamięć', # line 1254
'querrying approx.'      =>'przejrzane ok.', # line 1255
'db-fields'          =>'pól bazy danych', # line 1255

### ../pages/proj.inc.php  ###
'modified by me'       =>'zmienione przeze mnie', # line 670
'modified by others'     =>'zmienione przez innych', # line 695
'last logout'         =>'od ostatniego wylogowania', # line 720
'1 week'           =>'1 tydzień', # line 738
'2 weeks'           =>'2 tygodnie', # line 757

### ../pages/search.inc.php  ###
'Due to the implementation of MySQL following words cannot be searched and have been ignored: %s'=>'Z uwagi na ograniczenia bazy danych MySQL następujące frazy nie mogą byćwyszukiwane i są ignorowane: %s', # line 653
'Sorry, but there is nothing left to search.'=>'Niestety nie pozostało nic do wyszukiwania.', # line 658

### ../lists/list_efforts.inc.php  ###
'View selected Efforts'    =>'Wyświetlenie zaznaczonych wysiłków', # line 71

### ../lists/list_bookmarks.inc.php  ###
'My bookmarks'        =>'Moje zakładki', # line 32
'You have no bookmarks'    =>'Nie masz żadnych zakładek', # line 33

### ../lists/list_bookmarks.inc.php  ###
'Modified by'         =>'Zmodyfikowana przez', # line 228

### ../pages/item.inc.php  ###
'No item(s) selected.'    =>'Żadna pozycja/pozycje nie zostały zaznaczone.', # line 127
'Select one or more bookmark(s)'=>'Zaznacz jedną lub więcej zakładek', # line 164
'Removed %s bookmark(s).'   =>'Usunięto %s zakładkę/zakładki.', # line 180
'ERROR: Cannot remove %s bookmark(s). Please try again.'=>'BŁĄD: Usunięcie %s zakładki/zakładek nie powiodło się. Spróbuj proszę ponownie.', # line 184

### ../render/render_page.inc.php  ###
'Go to parent / alt-U'    =>'Przejdź poziom wyżej / alt-U', # line 875

### ../lists/list_bookmarks.inc.php  ###
'State'            =>'Stan', # line 299

### ../render/render_form.inc.php  ###
'Please copy the text'    =>'Proszę skopiuj tekst', # line 62
'Sorry. To reduce the efficiency of spam bots, guests have to copy the text'=>'Przepraszamy. Aby zredukować wpisy przez tzw. spam boty goście muszą skopiować tekst.', # line 64

### ../std/common.inc.php  ###
'Sorry, but the entered number did not match'=>'Niestety wprowadzony numer nie zgadza się z oczekiwanym.', # line 236

### ../db/db_itemperson.inc.php  ###
'Comment|form label for items'=>'Komentarz', # line 45

### ../lists/list_comments.inc.php  ###
'version %s'         =>'wersja %s', # line 140

### ../lists/list_bookmarks.inc.php  ###
'Your bookmarks'       =>'Twoje zakładki', # line 32

### ../pages/item.inc.php  ###
'Edit bookmark'        =>'Edycja zakładki', # line 399
'Notify on change'      =>'Powiadom o zmianie', # line 421

### ../lists/list_bookmarks.inc.php  ###
'Remind'           =>'Przypomnij', # line 415
'in %s day(s)'        =>'za %s dzień/dni', # line 464
'since %s day(s)'       =>'od %s dnia/dni', # line 468

### ../lists/list_projectchanges.inc.php  ###
'Nothing has changed.'    =>'Nic nie zostało zmienione.', # line 33

### ../pages/company.inc.php  ###
'Delete this company'     =>'Usuń firmę', # line 510

### ../pages/custom_projView.inc.php  ###
'News'            =>'Newsy', # line 373
'%s comments'         =>'%s komentarzy', # line 397

### ../pages/custom_projViewFiles.inc.php  ###
'Downloads'          =>'Pliki do ściągnięcia', # line 62

### ../pages/item.inc.php  ###
'An error occured'      =>'Wystąpił błąd', # line 318
'Edit bookmark: %s|Page title'=>'Edycja zakładki: %s', # line 401
'Bookmark: %s'        =>'Zakładka: %s', # line 402
'Notify if unchanged in'   =>'Powiadom, jeśli nie zmieniona w', # line 423
'Could not get bookmark'   =>'Nie znaleziono zakładki', # line 456

### ../std/common.inc.php  ###
'en_US.utf8,en_US,enu|list of locales'=>'pl_PL.UTF8,pl_PL,pl,plk,polish_pol,Polish_Poland.28592', # line 482

### ../pages/version.inc.php  ###
'Bookmark'          =>'Zakładka', # line 321
'Remove this bookmark'    =>'Usuń tę zakładkę', # line 328
'Remove Bookmark'       =>'Usuń zakładkę', # line 329

### ../pages/company.inc.php  ###
'Mark this company as bookmark'=>'Utwórz zakładkę do tej firmy', # line 510

### ../pages/effort.inc.php  ###
'Mark this effort as bookmark'=>'Utwórz zakładkę do tego wysiłku', # line 97

### ../pages/item.inc.php  ###
'Edit bookmark: "%s"|page title'=>'Edycja zakładki: "%s"', # line 365
'Bookmark: "%s"'       =>'Zakładka: "%s"', # line 366
'Added %s bookmark(s).'    =>'Liczba dodanych zakładek: %s', # line 813
'Edit bookmarks'       =>'Edycja zakładek', # line 573
'Edit multiple bookmarks|page title'=>'Edycja wielu zakładek', # line 575
'Edit %s bookmark(s)'     =>'Edycja %s zakładki/zakładek', # line 576
'no'             =>'nie', # line 674
'yes'             =>'tak', # line 675
'Edited %s bookmark(s).'   =>'%s zakładek zostało wyedytowanych', # line 817
'%s bookmark(s) could not be added.'=>'Liczba zakładek, których nie można było dodać: %s', # line 821

### ../pages/version.inc.php  ###
'Mark this version as bookmark'=>'Utwórz zakładkę do tej wersji', # line 320

### ../render/render_page.inc.php  ###
'%s queries / %s fields '   =>'%s zapytań / %s pól', # line 1322

### ../std/class_auth.inc.php  ###
'Sorry. Authentication failed'=>'Niestety autentyfikacja nieprawidłowa.', # line 373

### ../lists/list_efforts.inc.php  ###
'Status|column header'    =>'Status', # line 310

### ../pages/effort.inc.php  ###
'Select some efforts(s) to edit'=>'Zaznacz wysiłki do edycji', # line 1057
'For editing all efforts must be of same project.'=>'Aby wyedytować wiele wysiłków, wszystkie muszą być z tego samego projektu', # line 891
'Edit multiple efforts|Page title'=>'Edycja wielu wysiłków', # line 914
'Edit %s efforts|Page title' =>'Edycja %s wysiłku / wysiłków', # line 915
'Edited %s effort(s).'    =>'Liczba wyedytowanych wysiłków: %s', # line 1099
'Error while editing %s effort(s).'=>'Wystąpił błąd podczas edycji %s wysiłku / wysiłków', # line 1103

### ../db/class_projectperson.inc.php  ###
'Salary per hour'       =>'Stawka godzinowa', # line 91

### ../lists/list_effortstaskcalculation.inc.php  ###
'in Euro'           =>'w Euro', # line 221

### ../lists/list_effortsperson.inc.php  ###
'Efforts on team member'   =>'Wysiłki członka zespołu', # line 28

### ../lists/list_effortstask.inc.php  ###
'Total effort sum: %s hours' =>'Łączny wysiłek: %s h', # line 98

### ../lists/list_effortspersoncalculation.inc.php  ###
'Role|columnheader'      =>'Rola', # line 101

### ../lists/list_effortstaskcalculation.inc.php  ###
'Sum|columnheader'      =>'Suma', # line 168

### ../lists/list_effortstask.inc.php  ###
'Effortgraph|columnheader'  =>'Wykres wysiłków', # line 162

### ../lists/list_effortspersoncalculation.inc.php  ###
'Calculation on team member' =>'Kalkulacja dla członka zespołu', # line 28

### ../lists/list_effortstaskcalculation.inc.php  ###
'Calculation|columnheader'  =>'Kalkulacja', # line 221
'Costgraph|columnheader'   =>'Wykres kosztów', # line 251

### ../lists/list_effortsprojectcalculation.inc.php  ###
'Calculation for project'   =>'Kalkulacja dla projektu', # line 28
'Project|columnheader'    =>'Projekt', # line 90

### ../lists/list_effortstask.inc.php  ###
'Efforts on task'       =>'Wysiłki zadania', # line 28

### ../lists/list_effortstaskcalculation.inc.php  ###
'Task|columnheader'      =>'Zadanie', # line 116
'Calculation on task'     =>'Kalkulacja dla zadania', # line 28

### ../lists/list_recentchanges.inc.php  ###
'Recently changes'      =>'Ostatnio zmienione', # line 51
'Recent changes'       =>'Ostatnie zmiany', # line 79
'No changes by others'    =>'Brak zmian dokonanych przez innych', # line 62
'No changes yet'       =>'Nie dokonano jeszcze żadnych zmian', # line 66
'Show more'          =>'Pokaż więcej', # line 90
'Also show your changes'   =>'Pokaż również Twoje zmiany', # line 119
'Hide your changes'      =>'Ukryj Twoje zmiany', # line 122
'Needs feedback'       =>'Wymagana reakcja', # line 189

### ../std/class_rss.inc.php  ###
'Updated'           =>'Zaktualizowane', # line 105

### ../pages/company.inc.php  ###
'clients'           =>'klienci', # line 47
'prospective clients'     =>'kluczowi klienci', # line 66
'supplier'          =>'dostawca', # line 85
'partner'           =>'partner', # line 104

### ../pages/item.inc.php  ###
'Edit bookmark: "%s"|page title'=>'Edycja zakładki: "%s"', # line 390
'Bookmark: "%s"'       =>'Zakładka: "%s"', # line 391

### ../pages/project_more.inc.php  ###
'New project from'      =>'Nowy projekt', # line 57
'template'          =>'z szablonu',
'scratch'           =>'od zera',
'New Topic'          =>'Nowy temat', # line 1093
'Topics'           =>'Tematy', # line 1115
'No topics yet'        =>'Nie ma jeszcze żadnych tematów', # line 1145
'all|Filter preset'      =>'wszystkie|Filter preset', # line 1368
'new|Filter preset'      =>'nowe|Filter preset', # line 1388
'open|Filter preset'     =>'otwarte|Filter preset', # line 1408
'discounted|Filter preset'  =>'z upustem|Filter preset', # line 1428
'discounted'         =>'upust', # line 1438
'not chargeable|Filter preset'=>'nie obciążające|Filter preset', # line 1448
'not chargeable'       =>'nie obsiążający', # line 1458
'balanced|Filter preset'   =>'zbilansowane|Filter preset', # line 1468
'balanced'          =>'bilansujące', # line 1478
'last logout|Filter preset'  =>'od ostatniego logowania|Filter preset', # line 1488
'1 week|Filter preset'    =>'1 tydzień|Filter preset', # line 1507
'2 weeks|Filter preset'    =>'2 tygodnie|Filter preset', # line 1527
'3 weeks|Filter preset'    =>'3 tygodnie|Filter preset', # line 1547
'1 month|Filter preset'    =>'1 miesiąc|Filter preset', # line 1567
'prior|Filter preset'     =>'wcześniejsze|Filter preset', # line 1587
'View calculation'      =>'Wyświetl kalkulacje', # line 1670
'Effort calculations'     =>'Kalkulacje wysiłków', # line 1853
'Reanimated person %s as team-member'=>'Osoba %s została przywrócona jako członek zespołu', # line 2388
'Person %s already in project'=>'Osoba %s jest już przypisana do projektu', # line 2392

### ../pages/project_view.inc.php  ###
'Delete this project'     =>'Usuń projekt', # line 96
'Mark this project as bookmark'=>'Utwórz zakładkę do tego projektu', # line 97
'Create wiki documentation page or start discussion topic'=>'Utwórz stronę wiki z dokumentacją lub utwórz nowy temat dyskusji', # line 163
'Book effort'         =>'Zarejestruj wysiłek', # line 179

### ../pages/version.inc.php  ###
'Moved %s versions to trash' =>'Przesunięto %s wersji do kosza', # line 253

### ../std/class_changeline.inc.php  ###
'New File'          =>'nowy plik', # line 197
'Latest comment:'       =>'ostatni komentarz:', # line 261
'changed File'        =>'zmieniony plik', # line 447
'deleted File'        =>'usunięty plik', # line 517

### ../std/class_rss.inc.php  ###
'???'             =>'???', # line 93

### ../lists/list_forwardedtasks.inc.php  ###
'Your demand notes'      =>'Twoje notki', # line 33
'You have no demand notes'  =>'Brak not', # line 34

### ../std/mail.inc.php  ###
'Failure sending mail: %s'  =>'Nie powiodło się wysłanie maila: %s', # line 49
'Streber Email Notification|notifcation mail from'=>'Streber Info', # line 85
'Updates at %s|notication mail subject'=>'Powiadomienie z %s', # line 105
'no mail for person|notification'=>'brak maila do osoby', #line 112
'Hello %s,|notification'   =>'Witaj %s,', # line 117
'with this automatically created e-mail we want to inform you that|notification'=>'pragniemy poinformować Ciebie w tym automatycznie wygenerowanym mailu, że', # line 119
'since %s'          =>'od %s', # line 123
'following happened at %s |notification'=>'wystąpiły następujące zmiany w serwisie %s ', # line 126
'Your account has been created.|notification'=>'Twoje konto zostało utworzone.', # line 133
'Please set password to activate it.|notification'=>'Proszę utworzyć hasło w celu aktywacji konta.', # line 135
'Please set a password to activate it.|notification'=>'Proszę utworzyć hasło w celu aktywacji konta.', # line 160
'You have been assigned to projects:|notification'=>'Zostałeś przypisany do następujących projektów:', # line 144
'Project Updates'       =>'Zmiany w projekcie', # line 174
'If you do not want to get further notifications feel free to|notification'=>'Jeśli nie chcesz otrzymywać następnych powiadomień o zmianach, możesz', # line 221
'adjust your profile|notification'=>'zmodyfikować swój profil', # line 223
'Thanks for your time|notication'=>'Dziękujemy za poświęcony czas.', # line 228
'the management|notication'  =>'Zarządzający serwisem', # line 229
'Changed monitored items:|notification'=>'Zmienione pozycje monitorowane:', # line 229
'%s edited > %s'       =>'%s edytowanych > %s', # line 239
'Unchanged monitored items:|notification'=>'Nie zmienione monitorowane pozycje:', # line 267
'No news for <b>%s</b>'    =>'Brak nowych wiadomości dla <b>%s</b>', # line 275
'If you do not want to get further notifications or you forgot your password feel free to|notification'=>'Jeśli nie chcesz otrzymywać następnych powiadomień o zmianach lub zapomniałeś swojego hasła dostępu, możesz', # line 312
'%s (not touched since %s day(s))'=>'%s (nie modyfikowane od %s dni)', # line 322
'Request a mail to change your account settings.|notification'=>'Zażądaj e-maila w celu zmiany ustawień Twojego konta.|notification', # line 455
'Forgot your password or how to log in?|notification'=>'Zapomniałeś swojego hasła lub nie wiesz, jak zalogować się?|notification', # line 464
'Click here:'         =>'Kliknij tutaj:', # line 465
'Your account at %s is still active.|notification'=>'Twoje konto pod adresem %s jest nadal aktywne.', #line 470
'Your login name is|notification'=>'Twój login to', #line 471
'Maybe you want to %s set your password|notification'=>'Jeśli chcesz, możesz %s zmienić swoje hasło', #line 472
'Your account at|notification'=>'Twoje konto na', #line 459
'Please use this link to'   =>'Proszę użyj tego odnośnika do', # line 621
'update your account settings'=>'zmień ustawienia sTwojego konta', # line 624
'Unchanged item|notifcation mail from'=>'Pozycja niezmieniona', # line 805
'No changes since %s (%s day(s)) on: %s|notification mail subject'=>'Brak zmian od %s (%s dzień/dni) dla: %s', # line 831
'The following item is unchanged:|notification'=>'Następująca pozycja nie została zmieniona:', # line 847
'Notification on changed item|notification mail from'=>'Powiadomienie o zmienionej pozycji', # line 1039
'No emails sent.'       =>'Nie zostały wysłane żadne e-maile.', # line 1069
'Changes on: %s|notification mail subject'=>'Zmiany dla: %s', # line 1075
'The following item was changed:|notification'=>'Następująca pozycja została zmieniona:', # line 1091


'This task is planned to be completed today.'=>'Ukończenie tego zadanie jest zaplanowane na dzisiaj.',
'This task is planned to be completed tomorrow.'=>'Ukończenie tego zadanie jest zaplanowane na jutro.',
'late|time status of a task' =>'opóźnione|time status of a task',
'remain|time status of a task'=>'trwa|time status of a task',
'Please select some items'  =>'Proszę zaznaczyć parę pozycji',
'Link to this chapter'    =>'Odnośnik do tego rozdziału',

'invalid Person #%s'     =>'nieprawidłowa osoba #%s',
'Reverting user changes'   =>'Przywrócenie zmian użytkownika',
'Skipped recently editted item #%s: <b>%s<b>'=>'Pominięto poprzednio wyedytowaną pozycję #%s: <b>%s<b>',
'Reverted all changes (%s) of user %s'=>'Przywrócenie wszystkich zmian (%s) użytkownika %s',
'newly created items by this user remain unaffected.'=>'pozycje nowo stworzone przez tego użytkownika pozostaną nie zmienione.',

'Note' =>'Uwaga',
'Warning'=>'Ostrzeżenie',
'Error'=>'Błąd',
'Hint' =>'Podpowiedź',

);


?>
Return current item: Streber