Location: PHPKode > projects > Sphider Plus > sphider-plus_v.2.9/languages/sk-language.php
<?php
  // Strings starting with '%' will be automatically replaced by script. Do not translate these
  //
  // ----------------------------------------
  // WIN-1250 charset
  // Translation of sk-language.php by:
  // Fedor Tiršel <fi0dor(at)fi0dor(dot)info>
  // Updated by Peter Krupa
  // ----------------------------------------

  $sph_messages = Array (
    "Categories" => "Kategórie",
    "CATEGORIES" => "KATEGÓRIE",
    "Untitled" => "Nepomenovaný dokument",
    "Powered by" => "Používa",
    "Previous" => "Vzad",
    "Next" => "Vpred",
    "Result page" => "Stránka výsledkov",
    "Only in category" => "Len v kategórii",
    "Search" => "Hľadaj",
    "All sites" => "Všetky stránky",
    "Web pages" => "Webové stránky",
    "noMatch" => "Nebol nájdený žiaden dokument vyhovujúci výrazu &bdquo;%query&rdquo;",
    "ignoredWords" => "Nasledujúce slová boli ignorované (príliš krátke alebo všeobecné): %ignored_words",
    "resultsFor" => "Výsledky pre:",
    "Results" => "Zobrazujú sa výsledky %from &ndash; %to z %all %matchword (%secs sekundy) ", //matchword will be replaced by match or matches (from this file), depending on the number of results.
    "match" => "výsledku",
    "matches" => "výsledkov",
    "andSearch" => "AND vyhľadávanie",
    "orSearch" => "OR vyhľadávanie",
    "phraseSearch" => "Vyhľadávanie frázy",
    "show" => "Zobraz ",
    "resultsPerPage" => "výsledkov na stránku",
    "DidYouMean" => "Myslíte?",
    "showWarning" => "Hľadaný reťazec nebol nájdený ako súčast textu.",
    "catsearch" => "Aktuálne výsledky sú získané z kategórie:",
    "catselect" => "Pred hľadaním v kategóriach, prosím vyberte kategóriu.<br />Momentálne sú výsledky získané zo všetkých stránok.",
    "New_window" => "Otvor stránku v novom okne.",
    "New_url" => "URL adresa novej stránky:",
    "Title" => "Názov (max. 100 znakov)",
    "Description" => "Popis (max. 250 znakov)",
    "Category" => "Vyberte kategóriu:",
    "Account" => "Vaša e-mailová adresa:",
    "tipSelCat" => "Vyberte kategórie",
    "tipHome" => "Odkaz: Späť na domovskú stránku",
    "ResultHd" => "výsledky hľadania",
    "Home" => "Domov",
    "tip2Top" => "Choď na vrch stránky",
    "Top" => "Hore",
    "tipBackCat" => "Späť na kategórie",
    "Back" => "Späť na",
    "tipSelCat" => "Vyberte pre vybratie tejto kategórie",
    "tipSelBCat" => "Kliknite pre vybratie tejto pod-kategórie",
    "tipSelMCat" => "Vyberte ako hlavnú kategóriu",
    "enterCaptcha" => "Vložte text z obrázku do poľa:",
    "invalidCaptcha" => "Overovací kód bol nesprávny.",
    "mostpop" => "Najpopulárnejšie výsledky",
    "query" => "Query",
    "count" => "Count",
    "results" => "Výsledky",
    "lastquery" => "Last queried",
    "suggest" => "Ak chcete navrhnút novú stránku na zaznamenanie, prosím vstúpte tu.",
    "seconds" => "sekúnd",
    "SubForm" => "Suggest a new Site - Submission Form",
    "SubmitHeadline" => "Môžete použiť tento formulár na navrhnutie URL adresy na zaznamenanie v našom vyhľadávači. ",
    "AllFields" => "Všetky polia sú požadované",
    "submit"  => "submit this now",
    "BackToSubForm" => "Back to Submission Form",
    "InvTitle" => "Neplatný názov",
    "InvDesc" => "Neplatný popis",
    "LinkSearch" => "Hľadanie odkazov všetkých stránok domény.",
    "mulChoice" =>"Niekoľko volieb. Prosím zvoľte jednu doménu:",
    "noSiteMatch" => "Hľadaný odkaz \"%query\" sa nezhoduje s žiadným výsledkom",
    "noLinks"  => "Až do teraz, neboli žiadne odkazy zaznamenané pre túto URL adresu",
    "DisplayingLinks" => "Zobrazujem stránky",
    "notitle"  => "Žiaden meta názov nieje dostupný pre túto stránku",
    "nodes"   => "Žiaden meta popis nieje dostupný pre túto stránku",
    "MainURL"  => "Hlavná URL",
    "Resfor"  => "Výsledky pre",
    "from"   => "z",
    "First"   => "Prvá",
    "Last"   => "Posledná",
    "tolSearch" => "Znášanlivé vyhľadávanie",
    "Java1"   => "Upozornenie: Váš prehliadač nepodporuje Java skript.",
    "Java2"   => "Nedosiahnete plnú funkčnosť .",
    "noSites"  => "Žiadna stránka nieje spojená s touto kategóriou",
    "ResultOrder" => "Urcené poradie pre stránky z výsledkami:",
    "order1" => "Podľa vhodnosti (váhy)",
    "order2" => "Hlavné URL adresy (domény) na vrchu",
    "order3" => "Podľa názvov URL adries a váhy",
    "order4" => "Iba najlepšie 2 na URL adresu",
    "order5" => "Najpopulárnejšie odkazy na vrchu",
    "order6" => "Podľa dátumu a času záznamu",
    "order7" => "Podľa počtu zobrazení ",
    "mark" => "Zvýrazni nájdené kľúčové slová:&nbsp;&nbsp;",
    "markbold" => "Výrazný text",
    "markyellow" => "Zvýrazni žltou",
    "markgreen" => "Zvýrazni červenou",
    "markblue" => "Zvýrazni modrou",
    "queryhits" => "Počet zobrazení: ",
    "foundImages" => "Nájdené obrázky:",
    "foundAudio" => "Nájdené zvukové stopy:",
    "foundVideo" => "Nájdené videá:",
    "foundText" => "Nájdený text",
    "openPicture" => "Otvor tento obrázok v pôvodnej veľkosti",
    "openMedia" => "Otvor toto médium v prehravači",
    "mediaTitel" => "Názov média",
    "allText" => "Zobrazí celý text tejto stránky",
    "allImages" => "Zobraz všetky obrázky na tejto stránke",
    "allAudio" => "Zobraz všetky hudobné súbory na tejto stránke",
    "allVideo" => "Zobraz všetky videá na tejto stránke",
    "allMedia" => "Zobraz všetky médiá na tejto stránke",
    "title" => "Názov:",
    "normSearch" => "Späť na štandardné vyhľadávanie" ,
    "MediaHeader" => "Zobrazené výsledky",
    "text" => "Text",
    "media" => "Média",
    "details" => "Detaily",
    "mType" => "Typ média",
    "resNum" => "Výsledok č.",
    "size" => "Veľkosť",
    "foundAt" => "Nájdené v",
    "mediaOnly" => "&nbsp;Hľadaj iba média",
    "noMediaMatch" => "Hľadané médium \"%query\" sa nezhoduje so žiadným dokumentom",
    "playTime" => "Hrací čas",
    "showEXIF" => "Informácie o médiu",
    "minutes" => "minút",
    "noEXIF" => "Žiadne ID3 / EXIF informácie neboli nájdené pre toto médium.",
    "for" => "pre",
    "closewin" => "Zatvoriť toto okno",
    "more" => "viac",
    "still" => "stále",
    "charLeft" => "zostávajúcich znakov",
    "down" => "Dole",
    "top" => "Hore",
    "MoreCatRes" => "Viac výsledkov kategórie:",
    "MoreSubCatRes" => "Viac výsledkov pod-kategórie:",
    "LastIndexed" => "Naposledy zaznamenané:",
    "MoreDomRes" => "Viac výsledkov z",
    "sort" => "Spôsob triedenia výsledkov ",
      "t_search" => "Search for text",
      "m_search" => "Searchfor media",
      "Database" => "Database",
      "db_prefix" => "with table prefix",
      "contains" => "contains",
      "sites" => "sites",
      "cats" => "categories",
      "links" => "links",
      "keywords" => "keywords"

  );
?>
Return current item: Sphider Plus